05.05.2018

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

Відповідно до розпорядження голови Тарутинської районної державної
адміністрації від 02.04.2018 № 201/А-2018 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків та затвердження її Положення у районній державній адміністрації» в Тарутинській районній державній адміністрації проводилась
оцінка корупційних ризиків в апараті та її структурних підрозділах.

Ідентифікація корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки
корупційних ризиків, шляхом вивчення та аналізу положень про апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних підрозділів, інших нормативно-правових актів.

Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.

Методом дослідження та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі наслідки корупційного правопорушення, або правопорушення пов`язаного з корупцією.

За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності
райдержадміністрації встановлені заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізації умов виникнення корупційних
ризиків.

Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладені у
таблицях (додатки 1-8).

                                                     Додаток 1

Робочий план

оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації

№ об`єкта

Об’єкти оцінки корупційних ризиків

 

Джерела інформації для проведення оцінки

корупційних ризиків

Методи та способи оцінки

корупційних ризиків

 

1.

Апарат облдержадміністрації

Вивчення положення про відділи, посадові інструкції державних службовців, Положення про конкурсну комісію

Вивчення та аналіз документів, наданої інформації, узагальнення результатів

2.

Структурні підрозділи Тарутинської районної державної адміністрації:

 

Відділ з питань управління персоналом

Відділ діловодства та контролю

Відділ фінансового забезпечення

Відділ ведення державного реєстру виборців

Відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації

Сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства

Відділ культури, молоді та спорту

Архівний відділ

Відділ освіти

Служба у справах дітей

Управління агропромислового та економічного розвитку

Управління соціального захисту населення

 

Положення про управління, відділи, служби, посадові інструкції працівників відділу, організаційна структура, штатний розпис, законодавство, яким користуються працівники при виконанні службових повноважень

Вивчення та аналіз документів наданої інформації, нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність,узагальнення результатів

 

Додаток 2

до антикорупційної програми Сумської

обласної державної адміністрації на 2017 рік

(пункт 3 розділу 2)

 

 

Ідентифіковані корупційні ризики

 

п/п

Проаналізовані

функції, завдання

органу влади

Ідентифікований

корупційний

ризик

Існуючі заходи

контролю

 

Опис корупційного

ризику

 

Внутрішні ризики

 

Ризик 1

Управління персоналом, добір кадрів

 

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Ризик 2

Управління персоналом, добір кадрів

 

Відсутність процедури розкриття  інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

 

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

 

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення 

Ризик 3

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена законодавством

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Ризик 4

Надання державної підтримки вітчизняному книговиданню

Ускладнення процесу видання книг місцевих авторів виключно через систему  ProZorro, у зв’язку із зверненнями письменників до РДА вже з готовими до друку макетами книг, створеними конкретним видавництвом

Проведення маркетингових досліджень щодо розцінок на послуги у галузі книговидання. Проведення роз’ясню-вальної роботи серед місцевих авторів щодо переваг видання книг через систему ProZorro,

Укладання угод у процесі книговидання з виконавцями робіт з інших областей створює додаткові ризики щодо отримання неякісної продукції та зриву термінів поставок виготовлення продукції

Ризик 5

Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища

Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування

Порядок визначено постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Недосконалість законодавства створює формальні відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Ризик 6

Розпорядження в межах компетенції земельними ділянками державної форми власності

Недосконалість та колізії у земельному законодавстві створюють умови для застосування таких норм на власну користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів, чи на користь третіх осіб.

 

Встановлений контроль терміну виконання

Можливість хабарництва та зловживання при розгляді документів для підготовки земельних розпоряджень з питань поновлення договорів оренди земельних ділянок у той час з розташованими на ній водним об’єктами

Зовнішні ризики

Ризик 7

Забезпечення охорони державного кордону

Недостатня кількість на території району та діючих відповідно до чинного законодавства пунктів пропуску через державний кордон

Регулюються законодавством та нормативно-правовими актами України

Недостатня кількість пунктів пропуску через державний кордон створює штучне затягування у проходженні прикордонного та митного контролю (створення черг)

 

Ризик 8

Здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента.

 

Існують аудиторські перевірки, збір інформації контролюючими органами про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, моніторинг здійснених виплат згідно з договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти.

Закупівлі товарів, робіт та послуг  проводяться через електронну систему державних закупівель ProZorro

Вимога занадто великого за обсягом переліку документів, при здійсненні процедури закупівель, вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів 

Ризик 9

Фінансовий контроль

Неможливість в окремих випадках (по технічним причинам) своєчасного подання декларацій

Відсутність контролю за якістю надання послуги подання електронної декларації

Загроза подання (несвоєчасного подання електронних декларацій) суб’єктами декларування

 

                                  Додаток 3

 

Результати оцінки

ймовірності виникнення корупційних ризиків

 

Ідентифіковані

ризики

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Ризик 1

 

 

3

Ризик 2

 

 

3

Ризик 3

 

 

3

Ризик 4

 

2

 

Ризик 5

 

 

3

Ризик 6

 

 

3

Ризик 7

 

 

3

Ризик 8

 

 

3

Ризик 9

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Додаток 4

Результати оцінки

наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

Ідентифіковані ризики

Наслідки

Низький

Середній

Високий

Ризик 1

1

 

 

Ризик 2

1

 

 

Ризик 3

 

2

 

Ризик 4

 

2

 

Ризик 5

 

2

 

Ризик 6

 

2

 

Ризик 7

 

2

 

Ризик 8

1

 

 

Ризик 9

 

2

 

 

                                  Додаток 5

Результати оцінки

корупційних ризиків за кількісним рівнем

Ідентифіковані ризики

Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи право-порушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Наслідки корупційного правопорушення чи право-порушення, пов`язаного з корупцією

(бали)

Пріоритетність корупційних ризиків

Оцінка

Ризик 1

3

1

3 (3х1)

середня

Ризик 2

3

1

3 (3х1)

середня

Ризик 3

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 4

2

2

4 (2х2)

середня

Ризик 5

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 6

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 7

3

2

6 (3х2)

висока

Ризик 8

3

1

3 (3х1)

середня

Ризик 9

3

2

6 (3х2)

висока

                                     Додаток 6

Пріоритетність корупційних ризиків

Наслідок

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Високий

 

 

 

Середній

 

4 (2х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

6 (3х2)

Низький

1 (1х1)

 

3 (3х1)

3 (3х1)

3 (3х1)

                                     Додаток 7

Таблиця

оформлення ідентифікованих корупційних ризиків,

чинників корупційних ризиків та можливі наслідки

корупційного правопорушення чи правопорушення

пов’язаного з корупцією

Опис корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки

корупційного правопорушення чи право-порушення, пов’язаного з корупцією

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників

Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Не встановлення обмеження доступу посадових осіб органу влади до інформації про викривачів, не захищеність каналів отримання інформації

Фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу, людські жертви

Укладання угод у процесі книговидання з виконавцями робіт з інших областей створює додаткові ризики щодо отримання неякісної продукції та зриву термінів поставок виготовлення продукції

Відсутня можливість визначити якість продукції

Фінансові втрати

Недосконалість законодавства створює формальні відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Ускладнена процедура оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Фінансові втрати, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Можливість хабарництва та зловживання при розгляді документів для підготовки земельних розпоряджень з питань поновлення договорів оренди земельних ділянок у той час з розташованими на ній водним об’єктами

Можливість особистих контактів, неправомірна вигода

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

Недостатня кількість пунктів пропуску через державний кордон створює штучне затягування у проходженні прикордонного та митного контролю (створення черг)

Створення штучного затягування у проходженні прикордонного та митного контролю.

Втрата репутації

Вимога занадто великого за обсягом переліку документів, при здійсненні процедури закупівель, вимагає витрачення учасником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Це створює можливість для хабарництва та зловживання для прискорення одержання документів в цих установах. При  такому великому обсязі документів є велика вірогідність помилок зі сторони учасників, що може породжувати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки тендерних пропозицій та документів 

Відсутність чіткого порядку визначення особи, у якої здійснюватиметься закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель ProZorro. Можливість надання переваги тим чи іншим контрагентам.

Дані, що містяться у документах, які подаються при здійсненні державних закупівель, важко перевірити наявними ресурсами.

Можливі фінансові втрати, притягнення винних осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади

 

 

Загроза подання (несвоєчасного подання електронних декларацій) суб’єктами декларування

Наявність недосконалої системи подання декларацій

Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, звільнення з посади

 

                                                 Додаток 8

Таблиця оцінених корупційних ризиків

та заходів щодо їх усунення

Корупційний

ризик

Пріоритетність корупційного

ризику

Заходи щодо

усунення корупційного

ризику

Особа (особи)

відповідальна (і)  за виконання

заходу

Строк

виконання

заходів щодо усунення

корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Очікувані результати

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

 

середня

Детальне документування рішення конкурсної комісії. Проведення періодичних тренінгів, семінарів серед посадових осіб із спеціального законодавства та відповідальності за порушення цього законодавства

Відділ з управління персоналом

Протягом року

Не потребує

Більш відкрите та прозоре проведення конкурсного відбору при прийнятті на посаду.

Відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

середня

Розроблення пам`ятки для членів комісії про відповідальність їх у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії та кандидатом

Відділ з управління персоналом

Протягом року

Не потребує

Члени конкурсної комісії в письмовій формі повідомляють про відсутність у них конфлікту інтересів та підтверджують це своїм підписом, що дає змогу зменшити даний ризик.

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

висока

Запровадження та належне функціонування механізму для здійснення повідомлень про корупцію у сфері діяльності органу влади, проведення навчання та інструктаж співробітників про необхідність повідомлення про корупційні вчинки та про забезпечення захисту викривачів

Головний спеціаліст апарату ( з питань запобігання та протидії корупції)

Протягом року

Не потребує

Дозволить виявити людські чинники, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень, які неможливо ідентифікувати іншим способом

Ускладнення процесу  видання книг місцевих авторів виключно через систему ProZorro, у зв’язку із зверненням  письменників до РДА вже з готовими до друку макетами книг, створеними конкретним видавництвом

середня

Проведення маркетингових досліджень щодо розцінок на послуги в галузі книговидання. Проведення роз’яснюваль-ної роботи серед місцевих авторів щодо переваг видання книг через систему ProZorro

Головний спеціаліст з питань взаємодії з громадскістю

 

Протягом року

Не потребує

Збільшення кількості книг місцевих авторів виданих через систему  ProZorro

Недосконалість законодавства в частині надання дозволів на користування надрами та відповідальності за самовільне надрокористування

висока

Спрощення процедури оформлення спеціального дозволу на користування надрами

Управління агропромислового та економічного розвитку

 

Протягом року

Не потребує

Зменшення випадків формальної відмови при розгляді пакету документів поданого на отримання спеціального дозволу на користування надрами

Недосконалість та колізії у земельному законодавстві створюють умови для застосування таких норм на власну користь особи, відповідальної за підготовку відповідних документів, чи на користь третіх осіб, а саме – відсутність визначеного на законодавчому рівні механізму звітування райдержадміністраціями перед облдержадміністрацією за раніше укладені договори оренди земельних ділянок

 

висока

Унеможливлення особистого контакту між замовником і розробником розпорядження

Управління агропромислового та економічного розвитку

 

 

Протягом року

Не потребує

При відсутності особистого контакту з замовником унеможливлюється отримання неправомірної вигоди посадовою особою.

Недостатня кількість на території Сумської області та діючих відповідно до чинного законодавства пунктів пропуску
через державний кордон

висока

Сприяння створенню пунктів пропуску через державний кордон у необхідній кількості

Сектор надзвичайних ситуацій та оборонної роботи

шляхом звернення до Адміністрації Державної прикордонної служби України та Кабінету Міністрів України

Протягом року

Не потребує

Зменшиться ризик хабарництва та зловживання службовим становищем при перетині пунктів пропуску громадянами

При здійсненні процедури закупівель товарів, робіт і послуг на незначні суми відсутній порядок вибору контрагента.

середня

Удосконалення процедури проведення державних закупівель.

Детальне документування процесу ухвалення рішень

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Протягом року

Не потребує

Зменшення помилок зі сторони заявників, що сприяє усуненню передумов для нанесення шкоди.

 

Неможливість в окремих випадках (по технічним причинам) своєчасного подання електронних декларацій

висока

Усунути технічні проблеми в системі

 

Протягом року

Не потребує

Своєчасне подання декларацій

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                                                                                           О.Г.Бардай

 

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з                                                                                            С.В.Размєріца

правоохоронними органами, мобілізаційної

роботи та виявлення корупції апарату