10.01.2019

ЗВІТ про виконання антикорупційної програми за ІУ квартал 2018 року

 

з/п

Найменування заходу,

зазначеного у Антикорупційній програмі

Строк виконан

ня

заходу

Відповідальні

за виконання

Стан

виконання

1.

З метою недопущення недоброчестності посадових осіб під час опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян та ін.):

1.Забезпечити безперервну, стійку дію автоматизованої системи щодо прийняття рішення про реєстрацію кореспонденції.

2.Забезпечити обов’язкове проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення та розгляд таких повідомлень з метою встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

3.Здійснювати попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства. 

Протягом

2018 р.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації

Урсакі В.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними субєктами публічного права.

Відділ діловодства і контролю апарату райдержадміністрації забезпечений автоматизова-ною системою щодо прийняття рішення про реєстрацію кореспонденції («Дело»), яка діє в безперервному режимі. За IV квартал 2018 року відділом діловодства і контролю апарату райдержадміністрації зареєстровано 745 вхідних та 613 вихідніх листів від підприємств, установ та організацій, 7 запитів на публічну інформацію, 321 звернення громадян. Скарг щодо порушень при розгляді вхідних документів - не надходило.   Всі працівники, які причетні до опрацювання кореспонденції, попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

 

2.

З метою недопущення відсутності контролю за опрацюванням вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо):

1.Встановити додатковий контроль за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень тощо шляхом: запровадження періодичного моніторингу з боку відділу діловодства і контролю апарату  райдержадміністрації (в межах компетенції) та уповноваженого працівника з питань запобігання та виявлення корупції РДА відповідних запитів, звернень, листів, відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів стороннім особам) та звітування перед керівництвом райдержадміністрації про результати такого моніторингу.

2.Здійснювати публікації на сайті районної державної адміністрації  статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосуються.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу діловодства та контролю апарату  райдержадміністрації

Урсакі В.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

Опрацювання вхідної кореспонденції (запитів на публічну інформацію, звернень громадян тощо) відбувалось відповідно до вимог чинного законодавства та Інструкції з діловодства. Відділом діловодства і контролю апарату  райдержадміністрації щопонеділка на апаратній нараді надається довідка голові РДА про стан виконавської дисципліни структурних підрозділів РДА, а також щокварталу розглядається дане питання на колегії РДА з прийняттям відповідного розпорядження. На сторінці веб-сайту публікується щокварталу аналітична довідка з даного питання.

3.

З метою недопущення неврегульованості (або недостатньої врегульованості - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних,  або пов’язаних з корупцією правопорушень) процедури  розгляду запитів,  звернень громадян тощо, - розробити та прийняти порядок роботи із запитами, зверненнями на інформацію.

Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин, - внести зміни до їх змісту та привести їх у відповідність.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації

Урсакі В.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністраці, які є самостійними суб’єктами публічного права.

Всі документи відпрацьовуються відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок роботи райдержадміністрації із запитами, зверненнями громадян на інформацію перебуває у стані розробки.

4.

Для недопущення зловживань дискреційними повноваженнями щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні публічних закупівель (в тому числі - допорогових):

1.Приймати рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Ргоzoгго.

2.Здійснити розробку та прийняття (внесення змін) до акту, який регулює процедуру проведення допорогових закупівель й надалі міститиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт та послуг при здійснені допорогових закупівель).

3. Запровадити процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення.

4.Оприлюднювати інформації про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість час поставки тощо), а також здійснювати публікацію відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Всі предмети закупівель опубліковуються через систему Ргоzoгго з дотриманням всіх вимог законодавства. Допорогові закупівлі здійснюються з дотриманням вимог   Закону України «Про публічні закупівлі» від 21.12.2017 р. № 2265-VIII, який затверджено наказом ДП «Зовнішторгвилав України» ( наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2016 р. №1220 перейменоване в ДП «ПРОЗОРРО») від 13.04.2016р.  №35.

5.

Для недопущення можливості поділу товару з метою здійснення закупівлі без застосування системи Ргоzоrrо забезпечити: 

1.Запровадження попереднього аналізу та вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

2.Детальне документування процесу ухвалення рішень.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Забезпечено дедальне документування процесу ухвалення рішень при здійсненні процедур  закупівлі.

6.

З метою недопущення  недоброчесності посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету забезпечити:

1. Прозорість процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі».

2.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості)        до підготовки тендерної документації.

3. Оприлюднення проектів            відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Забезпечено прозорість  процедур закупівель  товарів, робіт  та  послуг  за бюджетні  кошти відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»  шляхом  оприлюднення інформацій про закупівлі у визначеному законодавством порядку, а також  відповідної документації  на офіційних  веб-сайтах для  обговорення.

7.

Для недопущення зловживань дискреційними повноваженнями під час підготовки тендерної документації щодо її формування під конкретного постачальника забезпечити:

1.Попередження кожного члена тендерного комітету про можливі наслідки порушення законодавства            щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

2.Оприлюднення проектів  відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Кожного члена тендерного комітету було попереджено про можливі  наслідки порушення законодавства   щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Вся тендерна документація розміщується в системі Prozorro, яка передбачає можливість обговорення, а також на офіційних  веб-сайтах для  обговорення.

8.

З метою здійснення належного контролю за проведенням процедур закупівель забезпечити:

1.Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Prozorro, в якому передбачити порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі.

2.У разі наявності рішення про порядок проведення моніторингу та котролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі - неухильно дотримуватись його вимог.

3.Запровадити попередній аналіз та вибіркову перевірку уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Річні плани та закупівлі здійснюються через систему Prozorro згідно Закону  «Про публічні закупівлі» щодо  проведення всіх  закупівель винятково  через систему ProZorro.  Вся тендерна документація розміщується в системі. Також керівниками структурних підрозділів, які є головними розпорядниками коштів, надаються накази «Про організацію роботи уповноваженої особи, яка відповідає за організацію та проведення процедур закупівлі».

9.

Для недопущення впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби     шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання:

1.Детально документувати  процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.

2. Здійснювати моніторинг та перевірку виконання завдань, складених кандидатом на посаду.

3.Залучати третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами публічного права.

Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено Положення про конкурсну комісію. За результатами конкурсу на зайняття посад державної служби відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації готується протокол засідання конкурсної комісії з підписами усіх членів конкурсної комісії. У протоколі детально задукоментовано процесс ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Проводиться моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду.

10.

З метою недопущення  втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб для впливу на прийняття нею рішень:

1.Детально документувати процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу.

2.Залучати третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами. публічного права.

 Процес ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу детально задокументовується.

11.

З метою недопущення  впливу члена конкурсної комісії (шляхом переконання інших членів) на прийняття того чи іншого рішення, зокрема, у зв’язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору:

1.Запровадити періодичний моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.

2.Встановити процедуру розкриття інформації у разі наявності             конфлікту інтересів членами конкурсної комісії.

3.Здійснювати нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

При проведенні засідань конкурсної комісії райдержадміністрації всім членам комісії постійно здійснюється нагадування про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.

Здійснюється періодичний моніторинг з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад.

Ведеться робота щодо розробки процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії.

12.

З метою недопущення недоброчесності членів конкурсної комісії здійснювати:

1.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії.

2.Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.

3.Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб, які вже працюють в органі) до будь-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі, якщо таким претендентом є член конкурсної комісії - повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі та неприйняття участі даної особи у роботі комісії при конкурсній процедурі на цю посаду; недопущення надання доступу таким особам до інформації щодо завдань, які вирішуватимуть претенденти, а у разі отримання такої інформації – здійснювати зміну відповідних завдань).

Протягом

2018 р.

Начальник відділу  управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права .

 

На протязі ІV кварталу проведено одне засідання конкурсної комісії. За результатами проведення конкурсу готується протокол засідання конкурсної комісії, у якому відображено обгрунтування цього чи іншого прийнятого рішення;  протокол конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії.

13.

Для недопущення зловживань дискреційними повноваженнями щодо внесення змін до структури та штатного розпису здійснити:

1.Розробку внутрішнього акту, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки, за яких такі зміни можуть бути внесені (зміна повноважень органу, проведення функціонального аналізу, тощо).

2.Введення обов’язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих. 

3.Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права .

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Данний внутрішній акт, який визначає порядок дій посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису знаходиться на стадії розробки. Відділом управління персоналом апарату райдержадміністрації періодично проводиться попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису.

14.

З метою недопущення прийняття на посаду осіб, які не відповідають вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки забезпечити:

1.Проведення спеціальної перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).

2.Письмове попередження особи, яка претендує на заняття вакантної посади, про персональну відповідальність за надання недостовірних відомостей.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

Іванова М.С.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права .

 

На протязі ІV кварталу проведено одне засідання конкурсної комісії, за результатами, яких була прийнята на державну службу одна посадова осіба. Відділ управління персоналом апарату райдержадміністрації при прийнятті особи на державну службу проводить спеціальну перевірку достовірності наданих відомостей про себе з оригіналом або завіреними копіями документів, а також її відповідності кваліфікаційним вимогам. Претендент на посаду надає письмове попередження про персональну відповідальність за надання недостовірності відомостей.

15.

З метою уникнення ситуацій відсутності у посадових інструкціях та положеннях про структурні підрозділи чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання, забезпечити:

1.Періодичний перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи        на відповідність їх вимогам законодавства та, у разі необхідності, - внесення до них відповідних змін.

2.Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб відповідно до чинного законодавства, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

Кожен структурний підрозділ веде свою роботу на основі затверджених положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців, які періодично перевіряються на відповідність діючого законодавства, при необхідності до них вносяться відповідні корективи.

16.

З метою недопущення впливу з боку посадових або інших осіб (членів комісії) під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження, з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня, забезпечити:

1.Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

2.Детальне вивчення  наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди.

3. Неухильне дотримання вимог нагородного законодавства України.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Протягом кварталу в райдержадміністрації розгляд нагородних документів не здійснювався, такі документи також не готувались і не подавались на розгляд вищих органів державної влади.

17.

З метою недопущення  недоброчесності посадових осіб під час представництва інтересів районної державної адміністрації у судах:

1.Своєчасно скасовувати довіреності на представництво інтересів у судах, які були видані звільненим особам і термін дії яких не минув, а також особам, щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства (необгрунтована відмова від позову, його визнання тощо).

2.Проводити  періодичний зовнішний моніторинг судових рішень на предмет особистої  зацікавленості представника в результатах судової справи.

3.Проводити  навчання, семінари з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів районної державної адміністрації у судах.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст-юрист-консульт апарату райдержадміністрації Дімітрічак С.І.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

На протязі кварталу фактів щодо недоброчестності посадових осіб під час представництва інтересів районної державної адміністрації у судах встановлено не було.

18.

З метою недопущення  впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб в суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях проводити  періодичний зовнішній моніторинг прийнятих судових рішень на предмет  виявлення особистої зацікавленості представника  в результатах судової справи.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст-юрист-консульт апарату райдержадміністрації Дімітрічак С.І.,

керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

На протязі кварталу фактів щодо впливу зацікавлених осіб на представників юридичних служб у суді під час підготовки процесуальних документів або безпосередньої участі в судових засіданнях встановлено не було.

19.

З метою недопущення неврегульованості (або недостатньої врегульованості - у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних                або пов’язаних з корупцією правопорушень) порядків ведення позовної та/або договірної роботи в структурних підрозділах райдержадміністрації, - розробити та затвердити акти (внести зміни до них), які визначать порядок ведення позовної роботи та порядок роботи договірної роботи в структурних підрозділах  районної державної адміністрації (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень).

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст-юрист-консульт апарату райдержадміністрації Дімітрічак С.І.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Розпорядженням голови райдержадміністрації «Про запровадження Положення про організацію та ведення позовної роботи в Тарутинській районній державній адміністрації»  та розпорядженням  «Про затвердження порядку ведення договірної роботи» запроваджено відповідні порядки введення позовної та договірної роботи в районній державній адміністрації. Окрім того, існуючі порядки внесення будь-яких змін на даний час не потребують.

20.

З метою недопущення  недосконалої  процедури погодження проектів розпорядчих актів  районної державної адміністрації своєчасно вносити необхідні зміни  в регламент районної  державної адміністрації, в якому визначити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів райдержадміністрації, який встановлював би послідовність дій посадових осіб з однозначним визначенням їхніх обов’язків.

Протягом

2018 р.

Начальник відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В..,

Головний спеціаліст-юрист-консульт апарату райдержадміністрації Дімітрічак С.І.

 

 

Алгоритм погодження проектів розпорядчих актів райдержадміністрації визначено в регламенті  Тарутинської районної державної адміністрації , до нього, у разі необхідності,   вносяться відповідні зміни .

21.

Враховуючи  відсутність захищених від витоку інформації каналів для повідомлень про корупцію:

1.Прийняти рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію, у зв’язку з чим розробити положення про опрацювання повідомлень про корупцію;

2.Провести навчання (інформування) працівників районної державної адміністрації з даних питань.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

Головний спеціаліст-юрист-консульт апарату райдержадміністрації Дімітрічак С.І.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з юрист-консультом апарату райдержадміністрації здійснюють розробку Положення про опрацювання повідомлень про корупцію.

22.

З метою недопущення неврегульованості (або недостатньої врегульованості) процедури опрацювання повідомлень осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) розробити та затвердити внутрішній акт, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження  доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки      таких повідомлень, інформування  про його порушення Національному агентству з питань запобігання корупції).

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції спільно з юрист-консультом апарату райдержадміністрації здійснюють розробку Положення про опрацювання повідомлень про корупцію, яке передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження  доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки              таких повідомлень, інформування  про його порушення Національному агентству з питань запобігання корупції).

23.

З метою уникнення ситуацій відсутності  (недостатності) контролю за                                      проведенням спеціальної перевірки стосовно осіб,  які претендують  на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або    особливо відповідального становища:

1.Встановити додатковий контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу).

2.Проводити навчання (тренінги) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розглядати  в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом),  а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або  пов’язаних з корупцією правопорушень.

3.Попереджувати кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства.

4. Стандартизувати  внутрішню процедуру у рамках                        встановленого строку (зазначати переліки необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки), не розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

 

В райдержадміністрації здійснюється неухильне дотримання вимог  Порядку «Про проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком».

24.

З метою недопущення непрозорого проведення оцінки корупційних ризиків:

1. Встановлювати зовнішний контроль за здійсненням роботи з підготовки оцінки корупційних ризиків шляхом залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.

2.Проведення уповноваженою посадовою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, в частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки.

3.Вносити зміни до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).

4.Активно використовувати сторінки веб-сайту райдержадміністрації у даному процесі.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

 

В райдержадміністрації здійснено роботу щодо розробки та затвердження оцінених корупційних ризиків відповідно до вимог антикорупційного законодавства.

25.

Для недопущення залучення до оцінки корупційних ризиків (у тому числі до роботи комісії) некваліфікованих посадових осіб проводити (навчання) тренінги     в частині проведення оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу комісії з оцінки корупційних ризиків залучені лише кваліфіковани спеціалісти, з якими проводяться відповідні тренінги

26.

З метою недопущення  недоброчесності посадових осіб,  які здійснюють підготовку оцінки корупційних ризиків:

1.Залучати  керівників органу (його заступника) до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків.

2. Попереджати  про персональну відповідальність працівників органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків за надання недостовірної інформації.

Протягом

2018 р.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

В райдержадміністрації здійснено роботу щодо оцінки корупційних ризиків відповідно до вимог антикорупційного законодавства. До проведення даної роботи залучалось керівництво райдержадміністрації, а також керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права. Всі працівники, які брали участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків були попереджені  про їх персональну відповідальність

27.

З метою недопущення  недоброчесності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час виявлення фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (в ході опрацювання звернень громадян, повідомлень про протиправну діяльність посадових осіб та інше) - здійснювати попередження даного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

Протягом

2018 р.

Голова районної державної адміністрації

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

Виконується, перебуває на контролі керівництва райдержадміністрації.

28.

З метою недопущення  недоброчесності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації під час перевірки посадових осіб - суб’єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави здійснювати попередження даного                           працівника райдержадміністрації про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомляти про факти неподання/несвоєчасного подання  декларацій осіб, уповноважених          на виконання функцій держави.

Протягом

2018 р.

Голова районної державної адміністрації  

Керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації.

З метою недопущення  недоброчесності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації під час перевірки посадових осіб - суб’єктів декларування на предмет неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави було здійснено  попередження даного працівника райдержадміністрації про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання  декларацій осіб, уповноважених           на виконання функцій держави.

29.

З метою недопущення  недоброчесності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час перевірки нормативно - правових актів на відповідність антикорупційному законодавству розробити  та затвердити (внести зміни) до актів райдержадміністрації, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту  нормативно - правового акту  для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження із встановлення вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно - правових актів; здійснювати попередження працівників, уповноважених  перевіряти  проекти нормативно-правових актів про їх персональну відповідальність за порушення законодавства.

Протягом

2018 р.

Голова районної державної адміністрації 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

 

Здійснено  попередження уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації про її персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки нормативно - правових актів на відповідність антикорупційному законодавству для їх погодження.

30.

Враховуючи загальну складність одержання адміністративних послуг, у зв’язку з відсутністю вичерпного переліку документів, що подаються для їх одержання, для недопущення затягування строків розгляду таких документів у разі недостатньої регламентації підстав для відмови у їх одержанні:

1.Переглядати  переліки документів, необхідних для  одержання адмі-ністративних послуг та вносити необхідні зміни щодо затвердження вичерпних переліків таких документів.

2.Визначати  чіткі підстави  (у тому числі шляхом внесення (ініціювання)  змін до нормативно - правових актів) для відмови в одержані адміністративних послуг з одночасним  роз’ясненням заявникам таких підстав.

3.Розробляти чіткі інформаційні та технологічні  картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше).

4.Розміщувати інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на веб - сайтах районної державної адміністрації.

Протягом

2018 р.

Начальник центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  Куруч О.С.

 

Розпорядженням   голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Тарутинській районній державній адміністрації» затверджені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. На всі послуги розроблені та затверджені, згідно вимог діючого законодавства, інформаційні та технологічні картки, форми заяв. У кожній інформаційній картці адміністративних послуг чітко визначено переліки документів, необхідних для одержання  адміністративних послуг, та підставі для відмови в отриманні адміністративної послуги.

У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги, суб’єкт її надання інформує про це орган, що утворив центр, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. На офіційному сайті райдержадміністрації створена сторінка «Центр надання адміністративних послуг», де розміщені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.

31.

З метою уникнення безпосередніх контактів між суб’єктами одержання адміністративних послуг  та посадовими особами органу влади, центру надання таких послуг:

1.Вивчити питання створення інтегрованого прозорого офіс-центру надання адміністративних послуг.

2.Запроваджувати автоматизовані системи прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги.

3.Розробляти  інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади.

 

Протягом 2018 року

Начальник центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  Куруч О.С.

 

В центрі надання адміністративних послуг при  Тарутинській районній державній адміністрації не запроваджувалась автоматизована система прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішення про надання адміністративної послуги.

Через Центр надання адміністративних послуг надаються 139 адміністративних послуг, в тому числі з них 48 послуг надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. На всі послуги розроблені та затверджені згідно вимог діючого законодавства інформаційні та технологічні картки, форми заяв.

32.

Для недопущення необгрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб,  які приймають участь у надані адміністративних послуг, переглядати нормативно – правові та організаційно - розпорядчі акти,  що регулюють надання адміністративних послуг та вносити необхідні зміни щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень, конкретизувати строки та порядок надання адміністративних послуг.

Протягом 2018 року

Начальник центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  Куруч О.С.

 

Для недопущення необгрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб,  які приймають участь у надані адміністративних послуг, працівниками Центру  постійно ведеться моніторинг змін законодавства, а також нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних послуг.

33.

З метою недопущення  недостатньої прозорості в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги розміщувати  інформацію на стендах та офіційних сторінках веб-сайту райдержадміністрації  переліки адміністративних послуг, що надаються.

Протягом 2018 року

Начальник центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації  Куруч О.С.

З метою недопущення  недостатньої прозорості в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги Центр надання адміністративних послуг розробив  інформаційні та технологічні картки, які встановлюють чіткі вимоги для отримання адміністративної послуги, а також форми відповідних заяв. У приміщенні Центру надання адміністративних послуг розміщені інформаційні стенди з роз’яснювальною інформацією для громадян.

34.

З метою  недопущення недоброчесності посадових осіб при:

- розгляді та видачі будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, паспортів прив’язки тимчасових споруд;

- забезпечення організації та проведення громадських слухань при розгляді містобудівної проектів документації місцевого рівня:

1.Попереджати  про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

2.Переглядати нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють вказані повноваження райдержадміністрації та вносити необхідні зміни щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

3.Проводити вибіркові перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за даний напрямок роботи.

4.Перевіряти  листи (висновки) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у надання зазначеної послуги.

5.У разі прийняття рішень відповідної комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, - вносити зміни до регламенту райдержадміністрації, в яких передбачувати процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

Протягом

2018 р.

Завідувач сектору містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства райдержадміністрації Узун В.Д.

Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

 

Протягом кварталу  видано 6 будівельних паспортів та 1 паспор прив’язки тимчасових споруд. При розгляді містобудівної документації місцевого рівня громадські слухання не проводились.

Посадові особи сектору містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства  райдержадміністрації попереджені  про  персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства.

Працівниками сектору постійно ведеться моніторинг змін законодавства, а також нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють роботу у даній сфері господарювання.

 

35.

З метою  недопущення   недоброчесності  посадових осіб при розгляді питання щодо:

-  направлення, припинення, відмови, дострокового припинення проходження альтернативної (невійськової) служби;

- надання/ненадання дозволу підприємствам громадських організацій інвалідів на право користування пільгами з оподаткування;

- надання/ненадання цільової адресної допомоги  малозабезпеченим верстам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) в АТО та ін.; іншої      щоквартальної допомоги:

1.Попереджувати про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

2.Переглядати  нормативно – правові та організаційно - розпорядчі  акти, що регулюють вказані повноваження райдержадміністрації та вносити необхідні зміни щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

3.Проводити вибіркові перевірки структурних підрозділів районної  державної адміністрації, відповідальних за даний напрямок роботи.

4. Перевіряти  листи (висновки) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

5. У разі прийняття рішень відповідної комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, - вносити зміни до регламенту районної державної адміністрації, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

Протягом

2018 р.

Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Стоянова Г.В.

Керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації. 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

 

Працівників управління соціального захисту населення райдержадміністрації попереджено про їх персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства. Створено робочу групу у справах альтернативної (невійськової) служби, рішення якої ретельно задокументовані в протоколах. На підставі рішень робочої групи приймаються розпорядження голови райдержадміністрації з питань альтернативної (невійськової) служби.

Надання/ненадання цільової адресної допомоги  малозабезпеченим верстам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах; щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій; одноразової матеріальної допомоги або відшкодування вартості санаторно-курортного лікування у санаторіях Одещини осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, сімей загиблих (померлих)та інших допомог здійснюється згідно чинного законодавства. Кожна відмова заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги перевіряється керівництвом управління соціального захисту населення райдержадміністрації та уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, порушень законодавства не виявлено.

36.

З метою недопущення  недоброчесності посадових осіб при розгляді питань щодо погодження/непогодження проектів землеустрою щодо:

- відведення земельних ділянок (передача увласність, надання у постійне користування та оренду);

- надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

- надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки:

1.Попереджувати про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

2.Переглядати нормативно-правові  та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють вказані повноваження райдержадміністрації, та здійснювати внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

3.Проводити  вибіркові перевірки структурних підрозділів райдержадміністрації, відповідальних за даний напрямок роботи.

4. Перевіряти  листи (висновки) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

5.У разі прийняття рішень відповідної комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, - вносити  зміни до регламенту  райдержадміністрації, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженою  особою  з питань запобігання та виявлення корупції  райдержадміністрації.

Протягом

2018 р.

Голова районної державної адміністрації 

ВО начальника  управління агропромислового розвитку 

Чапир С.В.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, причетних до підготовки супутніх документів.

Встановлено персональну відповідальність за неналежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації й інформування керівництва райдержадміністрації в разі встановлення фактів недоброчесності посадових осіб при розгляді питань щодо погоджен-ня/непогодження проектів землеустрою. Вжито заходи щодо виявлення фактів наявності конфлікту інтересів у посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району, які причетні до передачі земельних ділянок, використання бюджетних коштів, надання чи отримання документів дозвільного характеру, реалізації контрольних повноважень. У ході їх здійснення таких порушень законодавства не виявлено.

37.

З метою недопущення недоброчесності  посадових осіб при розгляді питання щодо:

- видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп);

1.Попереджувати  про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.

2.Переглядати нормативно-правові  та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють вказані повноваження  районної державної адміністрації та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

3.Проводити вибіркові перевірки роботи працівників райдержадміністрації, відповідальних за даний напрямок роботи.

4.Перевіряти листи (висновки) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

5.У разі прийняття рішень відповідної комісії про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, - вносити зміни до регламенту районної  державної адміністрації, в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженою  особою з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації.

Протягом

2018 р.

ВО начальника управління агропромислового розвитку Чапир С.В.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату

Размєріца С.В.

 

 

Протягом кварталу жодних звернень щодо розгляду питань стосовно видачі (не видачі) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для об’єктів другої та третьої груп) до управління агропромислового розвитку райдержадміністрації не було. Працівників управління агропромислового розвитку райдержадміністрації попереджено про їх персональну відповідальність за недотримання норм чинного законодавства.

44.

Для забезпечення належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів:

1.Затвердити інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю.

2.Проводити перевірки відповідно до вказаної інструкції. 

3.Проводити  інвентаризацію активів та зобов’язань.

4.Призначати  матеріально - відповідальних осіб та укладання з            ними договорів про матеріальну відповідальність.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Для забезпечення належного контролю за використанням фінансових та матеріальних ресурсів наказом фінансового управління державної адміністрації  була затверджена інструкція «Про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів», відповідно з якою керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права, проводять перевірки та інвентаризацію активів,  призначають матеріально-відповідальних осіб та укладають з ними договори про матеріальну відповідальність.

45.

З метою забезпечення належного контролю та недопущення штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни:

1.Затвердити  інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю.

2.Проводити перевірку відповідно до вказаної інструкції.

3.Проводити інвентаризацію активів та зобов’язань.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

З метою забезпечення належного контролю та недопущення штучного заниження характеристик матеріальних ресурсів з метою їх подальшого списання або зміни наказом фінансового управління державної адміністрації  затверджена інструкція, відповідно з якою керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права, здійснюють контроль за діяльністю щодо використанням матеріальних ресурсів та бюджетних коштів, проводять перевірки та інвентаризацію активів. При звільненні матеріально-відповідальних осіб також проводиться інвентаризація.

 

46.

При відсутності процедури замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами райдержадміністрації та недопущення умисного      завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей з метою використання надлишків в особистих цілях:

1.Розробити та затвердити внутрішні організаційно – розпорядчі акти, що передбачатимуть замовлення матеріальних цінностей виключно на підставі розроблених форм обґрунтування таких потреб, а також встановлюватимуть процедуру перевірки їх достовірності та доцільності. 

2. Складати річні плани закупівель.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

 

 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, які є розпорядниками коштів, внутрішні організаційно – розпорядчі акти, що передбачатимуть замовлення матеріальних цінностей, знаходяться у стадії розробки.

Річні плани закупівель будуть складатися, починаючи з 2019 року. Данні питання особисто контролюватиме начальник фінансового управління райдержадміністрації.

47.

З метою забезпечення належної  урегульованості процедур встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників розробити та затвердити внутрішні організаційно - розпорядчі акти, (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем – внести необхідні зміни), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань  щодо результатів діяльності кожного працівника.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права, дотримуються вимог Закону України «Про державну  службу», Постанови КМ України від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних службовців» та відповідних положень про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання. В райдержадміністрації розроблені та затверджені внутрішні  організаційно-розпорядчі акти, що передбачають  процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.

48.

Для недопущення зловживань дискреційними повноваженнями щодо встановлення надбавок та премій розробити та затвердити внутрішні  організаційно-розпорядчі акти  (у разі, якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим становищем - внести необхідні зміни), що передбачатимуть процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника

.

Протягом

2018 р.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права, дотримуються вимог Закону України «Про державну  службу», Постанови КМ України від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних службовців» та відповідних положень про встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання. В райдержадміністрації розроблені та затверджені внутрішні  організаційно-розпорядчі акти, що передбачають  процедури встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників.

49.

З метою недопущення включення недостовірних даних до бюджетних запитів         головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою                           отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами:

1.Забезпечити публічність  та прозорість при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів.

2.Підвищувати  рівень професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних  коштів шляхом  проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства.

3.Проводити  періодичну вибіркову перевірку документів. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних  запитів головними розпорядниками коштів - негайно інформувати правоохоронні органи з метою         перевірки зазначених запитів на відповідність чинному законодавству.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

 

Головними розпорядниками коштів райдержадміністрації з метою недопущення включення недостовірних даних до бюджетних запитів:

-забезпечується публічність та прозорість при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів;

-проводиться навчання та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства;

-періодично проводиться вибіркова перевірка документів стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів.

51.

З метою недопущення надання головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно - цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або не результативної програми, - забезпечити  публічність та прозорість     при плануванні та формуванні бюджетних запитів                                       головними розпорядниками коштів, а також інформації про їх цільове використання.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

З метою недопущення надання головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм забезпечена  публічність та прозорість                                       при плануванні та формуванні бюджетних запитів, а також інформації про їх цільове використання.

52.

З метою недопущення безпідставної передачі об’єктів права державної власності (або передачі з порушеннями чинного законодавства):

1.Попередити  про персональну відповідальність осіб за недотримання  норм  чинного законодавства.

 

2.Проводити  інвентаризацію активів та зобов’язань.

Протягом

2018 р.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

 Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, які є самостійними суб’єктами  публічного права попереджені  про персональну відповідальність за недотримання  ними норм  чинного законодавства стосовно безпідставної передачі об’єктів права державної власності (або передачі з порушеннями чинного законодавства). Протягом поточного періоду передача об’єктів права державної власності не здійснювалась.

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату   РДА  Размєріца С.В.