12.03.2018

Звіт про виконання антикорупційної програми на 2017 рік та реалізації визначених у ній заходів

 

з/п

 

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

 

Відповідальні за виконання

Стан виконання

1

2

3

4

5

1.

Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії 

До 31.12.2017 (під час засідань комісії)

Начальник відділу управління персоналом апарату РДА, керівники структурних підрозділів РДА

За конкурсним відбором на посади державної служби з початку року призначено 2 особи. Для  уникнення впливу посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів,  втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень відділом управління персоналу апарату райдержадміністрації  ведеться детальне документування всіх етапів проведення конкурсу та процесу ухвалення рішень.

2.

Періодична перевірка документів, наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності

До 31.12.2017 (під час засідань комісії)

Начальник відділу управління персоналом апарату РДА, спеціаліст з питань  комунікацій та зв’язків  з громадськістю апарату РДА

Представлення до нагородження державними нагородами посадових осіб, які мають вагомі заслуги здійснюється згідно ЗУ «Про державні нагороди».За даний період кандидатур на нагородження не було

3.

Періодична перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Детальне документування процесу ухвалення рішень. Здійснення періодичного контролю на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. Забезпечення прозорості процедур закупівель

До 31.12.2017

Головні розпорядники коштів

Проводиться періодична перевірка документів для проведення процедури закупівлі. Здійснюється контроль на всіх стадіях процедури закупівлі. Процедура закупівлі здійснюється винятково через систему ProZorro,  відповідно до законодавства. Відповідна документація  оприлюднюється на веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно - розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель.

 

 

товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти шляхом залучення громадськості та моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель». Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно - розпорядчого акта щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.

 

 

 

4.

У разі отримання інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця негайно поінформувати та направити зібрані матеріали протиправної діяльності до правоохоронних органів з метою їх подальшої перевірки. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.

До 31.12.2017

Головні розпорядники коштів

Підготовка тендерної документації та оприлюднення відповідної документації відбувається на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно- розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель здійснюється винятково через систему ProZorro.

Інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі не надходило.

 

 

 

 

5.

Проведення аналізу корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.

До 31.12.2017

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату РДА, головні розпорядники коштів

 

Проводиться аналіз корупційних ризиків та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів згідно плану заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2017  рік. З метою відкритості і гласності у проведенні антикорупційної роботи районною державною адміністрацією на веб-сторінці районної державної адміністрації діє рубрика«Запобігання проявам корупції», де розміщена та систематично поповнюється інформація про загальний стан антикорупційної роботи. Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядається та обговорюється на нарадах районної державної адміністрації та на окремих робочих нарадах в структурних підрозділах районної державної адміністрації.

6.

Забезпечити організацію навчання членів тендерних комітетів. У разі кадрових змін забезпечити проходження навчання новопризначених працівників

Щоквартально, до 31.12.2017

Керівники структурних підрозділі в райдержадміністрації, головні розпорядники коштів

Члени тендерного комітету займаються самоосвітою та самоудосконаленням.

Управлінням освіти Тарутинської РДА з періодичних видань виписується журнал «Бюджетна бухгалтерія». Забезпечення організації навчань членів тендерних комітетів проводиться, але не в повному обсязі у зв’язку із відсутністю фінансування даних заходів.

7.

Розроблення інформаційних та технологічних карток, які встановлять чіткі вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Розвиток інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних офісів

До 31.12.2017

Начальник відділу

надання адміністратив-них послуг РДА, керівники структурних підрозділів, до повнова-жень яких належить надання адміністратив-них послуг

З 20 жовтня 2013 року створений та працює Центр надання адміністративних послуг при Тарутинській райдержадміністрації (далі-ЦНАП), який працює в окремому приміщенні та в сучасних умовах, являється інтегрованим прозорим офісом, робота якого запроваджена шляхом взаємодії адміністраторів, державних реєстраторів із суб’єктами звернення, застосовується принцип роботи фронт-офісів та бек-офісів. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП визначенні розпорядженням голови Тарутинської районної державної адміністрації та включає послуги, які визначені розпорядженням КМУ від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». Також відповідно до п.8 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги» суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється приймати заяви, видавати суб’єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги надаються через центри надання адміністративних послуг. На даний час в наявності розроблені та затверджені суб’єктами надання адміністративних послуг інформаційні та

 

 

 

 

технологічні картки,а саме Держгеокадастру, ДМС,із державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, із надання документів дозвільного характеру (архітектура, ДАБІ, пожежної безпеки,СЕС), в яких зазначена інформація про  перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги.

ЦНАП працює за принципом відкритого простору та єдиного вікна: облаштоване  окремими робочими місцями  по зонах прийому громадян (зона рецепції,інформування,очікування,обслуговування),що значно віддаляє заявника від суб’єкта надання адміністративної послуги, який приймає рішення.

Державні реєстратори з 01.04.2017 року перейшли на захищенні носії ключової інформації, які були придбані та встановлені вчасно, робота центру проходила в звичному режимі (консультування суб’єктів звернення, прийом та реєстрація заяв, передача документів суб’єктам надання адміністративних послуг, отримання документів від суб’єктів надання послуг, повідомлення суб’єкта звернення про результат та його видача).Такий принцип роботи нівелює корупційні прояви та бюрократичні зволікання.

Протягом звітного періоду прийом суб’єктів господарювання здійснювався шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід. У вівторок центр здійснював прийом суб’єктів звернення до 20-ї години. Відвідувачі центру обслуговуються у порядку черговості і тільки по реєстрації речових прав на нерухоме майно прийом здійснюється відповідно до розробленого графіка (за згодою з юридичними особами, які здійснюють реєстрацію договорів оренди, громадяни приймаються поза чергою).

Постійно (щопонеділка)  проводяться робочі наради з

 

 

 

 

навчання персоналу; вивчення законодавства, аналізу роботи ЦНАП, дотримання строків надання послуг, аналіз періодичного опитування відвідувачів, зауважень та пропозицій.

Проводиться опитування громадян щодо якості надання адміністративних послуг: при виході із ЦНАП облаштовані полиці, де розміщені анкети,книга  скарг та пропозицій, та скриньки для  миттєвої оцінки надання послуг, шляхом залишення талону електронної черги.

16 червня 2017 року начальником відділу надання адміністративних послуг було прийнято участь у селекторній нараді з питань відбору центрів надання адміністративних послуг для участі у реалізації проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громад» в Одеській області. Відповідний проект передбачає встановлення електронного документообігу у центрах надання адміністративних послуг та забезпечення автоматизації роботи центрів. Заявки-анкети для участі у відборі подано 09.08.2017 року, також додатково до заявки-анкети райдержадміністрацією,як учасником відбору подано гарантійний лист щодо спів фінансування заходів за рахунок місцевих бюджетів.

Укладено договір про співпрацю з регіональним сервісним центром НП щодо надання послуг:

-          реєстрація та перереєстрація транспортних засобів

-          заміна посвідчення водія

-          видача міжнародного посвідчення водія

-          прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей.

Визначено відповідальну особу, яка координує відповідну роботу та підготовлено об’яву в районну газету «Знамя труда» та на сайт районної державної адміністрації.

 

8.

Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів шляхом підготовки пропозиції щодо ініціювання внесення змін до нормативно- правових актів

До 31.12.2017

Начальник відділу

надання адміністратив-них послуг РДА, керівники структурних підрозділів, до повнова-жень яких належить надання адміністратив-них послуг

Питання щодо  спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів потребує вирішення на державному рівні. Пропозиції щодо ініціювання внесення змін до нормативно-правових актів безпосередньо не надавались, однак направлялись листи  щодо переліку проблемних питань роботи ЦНАПів до профільного структурних підрозділів  облдержадміністрації. 

9.

Консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації у структурних підрозділах райдержадмініст-рації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Організація спільної ефективної роботи головного спеціаліста з питань звернень громадян та головного спеціаліста з питань контролю та доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації зі структурними підрозділами райдержадміністрації з надання відповідей заявникам. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності надання відповіді.

До 31.12.2017

Головний спеціаліст з питань звернень грома-дян, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, юрист-консульт апарату РДА, головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції  апарату РДА,

(у разі надходження скарги на державних службовців)

        З метою підвищення рівня виконавської дисципліни, персональної відповідальності посадових осіб за належну роботу із зверненнями громадян питання про стан виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самовряду-вання»щоквартально розглядається на колегії райдержадміністрації, щомісяця - на апаратній нараді при голові райдержадміністрації,  щотижня – на апаратній нараді за участю керівника апарату райдержадміністрації. Всього протягом  поточного року відбулося 12 засідань апаратної наради.   Були прийняті відповідні розпорядження  голови райдержадміністрації щодо покращення роботи зі зверненнями громадян в районі.

На колегії райдержадміністрації було розглянуте питання про підсумки роботи зі зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадміністрації, у виконкомах сільських, селищних, протягом 2017 року. Прийняте відповідне розпорядження голови райдержадміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до затверджених  розпорядженнями голови райдержадміністрації графіків працюють при райдержадміністрації «гарячі» телефонні лінії, телефон довіри. Щомісяця на засіданні постійно діючої комісії по роботі зі зверненнями громадян, яку очолює голова райдержадміністрації, розглядаються нагальні питання щодо покращення роботи зі зверненнями громадян. Протягом  поточного року відбулося 12 засідань комісії.

На веб-сторінці райдержадміністрації постійно оновлюються матеріали по роботі зі зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадмі-ністрації, у виконкомах селищної та сільських радах району. Публікуються графіки особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, звіти по роботі зі зверненнями громадян, ведеться рубрика «Запитання-відповіді».  Через районну газету «Знамя труда» постійно надаються роз’яснення населенню з питань надання допомоги сім'ям, пенсійного забезпечення,  нарахування субсидій із земельних питань.

 

 

 

 

Відповідно до затверджених головою райдержадміністрації графіків проводиться звітування голів виконкомів селищної та сільських рад району, керівників структурних підрозділів райдержадмі-ністрації перед головою райдержадміністрації щодо стану роботи зі зверненнями громадян.        Відповідно до плану роботи райдержадміністрації головним спеціалістом зі звернень громадян проводяться перевірки стану виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 в структурних підрозділах райдержадмі-ністрації, у виконкомах селищної та сільських  рад району. Протягом  поточного року відбулося 12 перевірок. Під час проведення перевірок надається методико-консультативна допомога керівникам  структурних підрозділів райдержадміністрації, головам і секретарям виконкомів органів місцевого самоврядування допомога щодо організації та проведення  роботи із зверненнями громадян, оформлення відповідної документації.

         Протягом звітного періоду до райдержадмі-ністрації надійшло 35 запитів на інформацію. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надана відповідна інформація та копії зазначених документів у терміни відповідно чинного законодавства України.

 

 

 

 

Голові райдержадміністрації щомісяця надається  аналітична довідка про стан роботи  із зверненнями громадян в структурних підрозділах райдержадмі-ністрації, у виконкомах селищної та сільських рад району.

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження  та доручення голови облдержадміністрації, прийняті на їх виконання, відповідні розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації знаходиться  на  постійному  контролі керівництва районної державної адміністрації.

10.

Перегляд положень про структурні підрозділи райдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням

До 01.12.2017

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату

Керівниками структурних підрозділів здійснюється перегляд положень про структурні підрозділи райдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності вносяться відповідні зміни.

11.

Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням

До 01.12.2017

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату

У райдержадміністрації детальний опис повноважень, функцій та прав посадових осіб райдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням передбачено у посадових інструкціях, функціональних обов’язках та в положеннях про структурний підрозділ райдержадміністрації

12.

Розміщення на стендах та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації про реалізацію права кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі отримання інформації стосовно незаконного отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом негайно інформувати правоохоронні органи

До 01.12.2017

Головний спеціаліст з питань зв’язків з громадськістю апарату РДА

На інформаційному стенді, розміщеному на другому поверсі адмінбудівлі райдержадміністрації, знаходиться стенд «Доступ до публічної інформації». На стенді є Закон України «Про доступ до публічної інформації», інформація щодо оформлення запитів на отримання публічної інформації, порядок складання та подання запитів на інформацію для фізичних, юридичних осіб та для об’єднань громадян, відповідні розпорядження голови райдержадміністрації.

    На веб-сторінці райдержадміністрації знаходиться рубрика, де також є відповідна інформація щодо реалізації права громадян на отримання інформації.

13.

Проведення роз’яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів райдержадміністрації при підготовці відповідей на запити

До 31.12.2017 (під час підготовки відповідей на запити)

Головний спеціаліст зі звернень громадян

Головний спеціаліст з питань зв’язків з громадськістю  апарату РДА

 

В райдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота з відповідальними особами структурних підрозділів райдержадміністрації при підготовці відповідей на запити. Протягом 9 місяців поточного року до райдержадміністрації надійшло 35 запитів на інформацію. Питання, що порушувалися  громадянами у запитах стосуються надання інформації щодо вартості проїзду у громадському транспорті, щодо вирубки лісу, оформлення документів на земельні ділянки  та ін.. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надана відповідна інформація та копії зазначених документів у терміни відповідно чинного законодавства України. Порушень надання відповідей немає.

 

 

14.

Запровадження періодичного перегляду розпоряджень голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства. Перевірка скарг, пов’язаних з невідповідністю розпоряджень голови райдержадміністрації вимогам чинного законодавства

До 31.12.2017

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації – виконавці за розпорядженнями

Періодично переглядаються розпорядження голови райдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства керівниками структурних підрозділів ,  виконавцями за розпорядженнями та юрист-консультом апарату райдержадміністрації, організаційним відділом облдержадміністрації, Головним управлінням юстиції Одеської області. Щомісяця розпорядження публікуються на веб-сторінці райдержадміністрації

 

15.

Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов’язків та надання недостовірної інформації та інформування керівництва райдержадмініст-рації в разі встановлення таких фактів

До 31.12.2017

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації

Керівництвом райдержадміністрації встановлено контроль за неналежне виконання посадових  обов’язків працівників та недопущення щодо надання недостовірної інформації. Створено дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії  «Б» та «В». Фактів за неналежне виконання  посадових обов’язків у діяльності райдержадміністрації не було.

16.

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності. У разі отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на предмет законності

До 31.12.2017 (при формуванні бюджетних запитів)

Головні розпорядники коштів

Забезпечено публічний і прозорий процес складання і формування бюджетних запитів на 2018 рік. При формуванні бюджетних запитів на 2018 рік проводиться перевірка документів на предмет законності та відповідності чинному законодавству, не допускається включення недостовірних даних до бюджетних запитів.

Проводиться систематичне навчання та контроль за дотриманням вимог чинного законодавства. Фактів отримання інформації стосовно навмисного включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів не було.

17.

Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки на предмет законності витрачання цих коштів

До 31.12.2017 Щокварталу

Головні розпорядники коштів

З метою підвищення рівня професійності та відповідальності проводиться навчання  працівників на тренінгах, семінарах, нарадах. Фінансовим управлінням райдержадміністрації здійснюються заходи внутрішнього контролю   у розпорядників коштів за використанням бюджетних коштів установами. Фактів нецільового використання бюджетних коштів не було.

18.

Здійснення публічності та прозорості при звітуванні по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів з метою встановлення зворотного зв’язку із утримувачами послуг. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів.

До 31.12.2017

Що кварталу

Головні розпорядники коштів

Процес складання і подання звітності по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів відбувається публічно та прозоро. В процесі виконання бюджету та при звітуванні про виконання бюджетних програм проводяться заходи внутрішнього контролю.

 

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з                                                                                           С.В.Размєріца

правоохоронними органами, мобілізаційної

роботи та виявлення корупції апарату