05.05.2018

ЗВІТ про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції Тарутинської районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

з/п

Зміст

За звітний місяць

Наростаючим підсумком з 01.04.2018

1.

Кількість повідомлень (листів, пропозицій, зауважень,заяв, клопотань, скарг тощо) що надійшли до РДА про можливі корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані із корупцією, всього, в т.ч.:

-

-

1.1.

від фізичних осіб

-

-

1.2.

від юридичних осіб

-

-

1.3.

анонімних повідомлень

-

-

2.

Кількість повідомлень отриманих через телефонну лінію, всього, в т.ч.:

-

-

2.1.

від фізичних осіб

-

-

2.2.

від юридичних осіб

-

-

2.3.

анонімних повідомлень

-

-

3.

Кількість відповідей, направлених авторам повідомлень за результатами їх розгляду, всього, в т.ч.

-

-

3.1.

фізичним особам

-

-

3.2.

юридичним особам

 

 

4.

Кількість виявлених фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень чи порушень, пов’язаних з корупцією, за результатами розгляду повідомлень, всього, в т.ч.:

-

-

4.1.

за повідомленнями фізичних осіб

-

-

4.2.

за повідомленнями юридичних осіб

-

-

4.3.

за анонімними повідомленнями

-

-

5.

Кількість проведених службових розслідувань (перевірок) за участю головних спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції, всього, в т.ч.:

-

-

5.1.

кількість поданих головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції службових чи доповідних записок про виявлені причини та умови, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства

-

-

5.2.

кількість випадків залучення до проведення внутрішнього аудиту в частині дотримання антикорупційного законодавства

-

-

5.3.

кількість пояснень, відібраних у працівників РДА з питань, які виникають в ході проведення службових розслідувань (перевірок)

-

-

5.4.

кількість підготовлених і направлених запитів, з метою отримання відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених завдань

-

-

6.

Кількість виявлених фактів що можуть свідчити про скоєння адміністративних корупційних правопорушень, всього, у т.ч.:

-

-

6.1.

Кількість виявлених фактів порушення працівниками РДА вимог фінансового контролю, всього, в т.ч.:

1

1

6.1.1

кількість всіх працівників РДА станом на 01.04.2018 /кількість поданих декларацій/

70

70

6.1.2.

кількість виявлених фактів несвоєчасного подання декларацій

1

1

6.1.3.

кількість виявлених фактів неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни в майновому стані

-

-

6.2.

кількість виявлених фактів порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, всього, в т.ч.:

-

-

6.2.1.

кількість виявлених фактів неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів

-

-

6.2.2.

кількість виявлених фактів вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів 

-

-

6.3.

кількість виявлених фактів порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

-

-

6.4.

кількість виявлених фактів незаконного використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

-

-

6.5.

кількість виявлених фактів невжиття заходів щодо протидії корупції

-

-

7.

Кількість виявлених фактів що можуть свідчити про скоєння кримінальних правопорушень, всього, в т.ч.:

-

-

7.1.

кількість виявлених фактів подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

-

-

7.2.

умисне неподання суб’єктами декларування зазначеної декларації

-

-

7.3.

кількість виявлених фактів скоєння інших корупційних злочинів чи злочинів у сфері службової діяльності

-

-

8.

Кількість направлених повідомлень за фактами, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, всього, в т.ч.:

-

-

8.1.

кількість повідомлень направлених спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції (відповідно до Закону України «Про запобігання корупції)

-

-

8.2.

кількість повідомлень, направлених голові ОДА

-

-

9.

Кількість проведених навчань, лекцій з питань запобігання корупції, тощо

 

2

2

10.

Кількість розпоряджень (наказів) виданих з питань запобігання та виявлення корупції

-

-

 

 

 

 

Голова районної державної                                                          І.Г.Кюссе

адміністрації

 

 

 

Головний спеціаліст з питань взаємодії з                                  С.В.Размєріца  

правоохоронними органами, мобілізаційної

роботи та виявлення корупції апарату