10.01.2019

З В І Т про виконання антикорупційної програми за ІІІ квартал 2018 року

 

Найменування заходу, зазначеного в антикорупційній програмі

Строк виконання

заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

 

1

 

 

 

 

Прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи реєстрації кореспонденції з метою чого: внесення змін до інструкції з діловодства; закупівлі необхідного обладнання та програмного забезпечення, його встановлення; проведення навчань серед працівників; визначення адміністратора, відповідального за здійснення періодичного аудиту системи.

Грудень 2018

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.

В Тарутинській райдержадміністрації діє автоматизована система реєстрації кореспонденції.                

усі працівники  дотримуються строків розгляду документів, своєчасно та по суті надають відповіді, запитувані інформації.

 

 

2.

 

Забезпечення обов’язкового проведення перевірки за кожним повідомленням про порушення законодавства  та розгляд  (незалежно від результатів відповідних перевірок) таких повідомлень з метою встановлення причин та умов що сприяють вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.

Щомісяця, згідно із затвердженим графіком, відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснюються перевірки роботи зі зверненнями громадян та запитів на публічну інформацію працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

     Щомісячно на сайті РДА висвітлюється робота з даного питання.

   Щокварталу відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації здійснюється звітування  по зверненням громадян та запитам на публічну інформацію.

3.

Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення

законодавства про доступ до інформації, звернень громадян.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.

 

Здійснюється попередження працівників

 

4.

Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду вхідної кореспонденції, запитів на інформацію, звернень шляхом запровадження періодичного моніторингу  з боку підрозділу документообігу та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції відповідних запитів, звернень, листів відповідей на них (у тому числі моніторингу системи на предмет перегляду, скачування або друку документів сторонніми особами) та звітування перед керівництвом по результатам такого моніторингу  

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Діє чіткий та якісний алгоритм роботи із запитами та зверненнями громадян. Порушення норм чинного законодавства не допускається.

 

5.

Публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосуються.

Щокварталу протягом 2018-2020 років звітування по зверненням

громадян Щопівроку протягом 2018-2020 років звітування по запитам на публічну інформацію

Головний спеціаліст відділу

діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Іванова С.В.

Здійснюється публікація звітів на сайті, надається необхідна інформація.

6.

 Розробка та прийняття порядків роботи із запитами, зверненнями по інформацію. Якщо такі порядки затверджені, але у разі наявності в них прогалин внести зміни та привести їх у відповідність 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.

Інструкція розроблена  та затверджена, прогалин не виявлено, зміни не вносились

7.

        Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення

законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації Урсакі В.В.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Доводиться інформація до кожного працівника

8.

 Перевірка документів на відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень, вжиття заходів реагування (ініціювання службового розслідування, направлення матеріалів до правоохоронних органів та інше).

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

Здійснюється перевірка документів на предмет відповідання вимогам чинного законодавства

9.

1.Розробка та прийняття (внесення змін) до акту, який врегулює процедуру  проведення  закупівель, який міситиме єдині підходи до організації проведення таких закупівель (включатиме критерії відбору постачальників товарів, робіт за послуги при здійсненні допорогових закупівель)

2. Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему «Prozorro».

3.Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення

4. Оприлюднення інформації  про проведення закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критерії відбору (ціна, якість, час поставки, тощо), а також публікація відомостей про постачальника у якого здійснюватиметься закупівля  

Липень 2018 року

 

 

 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Паулеско М.Г.

Внесення змін  в третьому кварталі поточного року до акту, який врегульовує процедуру проведення  закупівель  не було.

На виконання норм ЗУ «Про публічні закупівлі» тендерний комітет приймає рішення про проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти виключно через систему «Prozorro».

Під час проведення закупівлі тендерний комітет забезпечує оприлюднення інформації про проведення закупівель та публікацію відомостей про постачальника у якого здійснюється закупівля.

10

1 Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особами) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів робіт та послуг

2. Детальне документування процесу ухвалення рішень

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

1. У третьому кварталі поточного року під час перевірки проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг порушень чинного законодавства не виявлено.

2. В ході  проведення певних процедур закупівлі тендерний комітет забезпечує повне документування процесу прийнятих рішень.

11

1. Забезпечення прозорості процедур публічних закупівель за бюджетні кошти шляхом моніторингу застосування Закону України «Про публічні закупівлі»

2. Залучення третіх осіб, (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації

3. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації

Паулеско М.Г.

Під час проведення процедур закупівель, тендерний комітет відділу освіти РДА забезпечує прозорість проведення публічних закупівель, до підготовки тендерної документації третіх осіб не залучає

12

Попередження кожного члена тендерного комітету про можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення  публічних закупівель та антикорупційного законодавства

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

Під час затвердження складу тендерного комітету, кожен нововведений член попереджається про можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель.

13

1.Прийняття рішення  про проведення всіх закупівель  (незалежно від суми) виключно через систему  «Prozorro».

в якому передбачити порядок  проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі

2. У разі  наявності рішення про порядок проведення моніторингу та контролю за виконанням законодавства про публічні закупівлі чітко його дотримуватись.

3. Запровадження попереднього аналізу та вибіркова перевірка уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу освіти райдержадміністрації

1. Тендерний комітет відділу освіти райдержадміністрації приймає рішення про проведення закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти виключно через систему «Prozorro».

 

 

2. Тендерний комітет  відділу освіти райдержадміністрації не передбачає порядок  проведення моніторингу та контролю.

 

3. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у відділі освіти райдержадміністрації у третьому  кварталі проводився аналіз та вибіркова перевірка проектів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

14

1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу

2. Моніторинг та перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду

3. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації Іванова М.С.

1. Якісно ведеться  документування ухвалення рішень результатів проходження усіх етапів конкурсу.

 

 

2. Здійснюється перевірка завдань, складених кандидатом.

 

3. До роботи конкурсної комісії

залучення третіх осіб не проводилось .

15

1. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу

2. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

1.Ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу ведеться згідно відомості середніх балів.

 

 

2. До роботи конкурсної комісії треті особи не залучались

 

16

1. Запровадження періодичного моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад

2. Встановлення процедури розкриття інформації у разі наявності конфлікту інтересів членами конкурсної комісії

 

3. Нагадування членам комісії про вимоги антикорупційного законодавства  щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проводиться моніторинг документації щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з посад

 

2. Процедури розкриття інформації у третьому кварталі 2018 року під час проведення конкурсів у членів конкурсної комісії не було за відсутності  конфлікту інтересів.

3. На початку проведення конкурсу  членам комісії нагадується про вимоги антикорупційного законодавства щодо повідомлення у разі наявності у них конфлікту інтересів.

17

1. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії

2. Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення

3. Здійснення заходів щодо запобігання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб які вже працюють в органі) до  буд-яких заходів з організації чи проведення конкурсу (у тому числі якщо таким претендентом є член конкурсної комісії шляхом повідомлення про це на першому засіданні комісії після подання документів до участі у конкурсі  та не примати участь у конкурсній процедурі на цю посаду: недопущення надання доступу таким особам, до інформації про завдання, які вирішуватимуть претенденти, а уразі отримання   такої інформації – зміни таких завдань

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

1. Треті особи не залучались до роботи конкурсної комісії.

 

 

2. Документація за результатами проведення конкурсів ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3. Особи які вже працюють в органі та беруть участь у конкурсі до  буд-яких заходів з організації чи проведення конкурсу не допускаються, фактів надання доступу таким особам до інформації про завдання які вони будуть вирішувати  у третьому кварталі 2018 року не виявлено

18

Розробка внутрішнього акту, який визначає порядок дії посадових осіб органу у разі необхідності внесення змін до структури або штатного розпису, а також випадки за яких такі зміни можуть бути внесені  (зміни повноважень органу, проведення функціонального аналізу, тощо)  

2. Введення обов’язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих 

 

3. Попередній аналіз проектів розпоряджень про зміну структури та штатного розпису уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення  корупції

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

начальник відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

1. У разі внесення змін до структури або штатного розпису, у відповідному акті (розпорядження) визначається порядок дій посадових осіб та завдання, які необхідно виконати.

2.  Готується лист в якому обґрунтовується створення нових посад або скорочення існуючих направляється до обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

 

3. Поректи розпоряджень про зміну структури та штатного розпису погоджуються уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. У третьому кварталі поточного року змін структури або штатного розпису не було

19

1. Перегляд посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін.

2. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб на відповідальність чинному законодавству, забезпечення відсутності їх дублювання, контроль за їх здійсненням.

До грудня 2018 року

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протягом 3 кварталу було проведено перевірку посадових інструкцій та положень про структурні підрозділи на відповідність їх вимогам законодавства в структурних підрозділах райдержадміністрації, які мають статус підрозділів юридичних права та інших структурних підрозділів РДА

20

1. Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції.

 1. Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісій з державних нагород.
 2. Детальне вивчення на засіданні комісій наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди.

Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України.

 

До грудня 2018 року

керівники відповідних структурних підрозділів

райдержадміністрацій, члени відповідних комісій.

Протягом 3 кварталу представлень на вищі нагороди не було.

21

1. Скасування  довіреностей на представництво інтересів в судах, які були видані звільненим особам  і термін дії яких не минув, а також особам щодо яких було встановлено порушення антикорупційного законодавства  (необґрунтована відмова від позову, його визнання, тощо)   

2. Проведення періодичного зовнішнього моніторингу судових рішень на предмет особистої зацікавленості представника в результатах судової справи

3. Проведення навчань, семінарів з уповноваженими особами, які здійснюють представництво інтересів місцевих державних адміністрацій в судах

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Юрисконсульт апарату райдеражміністрації Дімітрічак С.І.

Особи, яким було видано довіреності на представництво інтересів райдержадміністрації в судах, на даний час працюють. Відносно уповноважених осіб не встановлено порушення антикорупційного законодавства.

 

Періодично проводиться зовнішній  моніторинг судових рішень. Особистої зацікавленості представника райдержадміністрації в результатах судової справи не встановлено.

 

Представництво інтересів райдержадміністрації в судах здійснюється  юрисконсультом апарату райдержадміністрації

22

 Проведення періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Юрисконсульт апарату райдеражміністрації Дімітрічак С.І.

Періодично проводиться зовнішній  моніторинг прийнятих судових рішень. Особистої зацікавленості представника райдержадміністрації в результатах судової справи не виявлено.

 

23

1. Розробка та затвердження актів  (внесення змін до них), які визначать порядок ведення позовної роботи та порядок договірної роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації (або усунуть існуючі прогалини, наявність яких чинить потенційну загрозу вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

2. Перевірка стану правової роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації відповідно до затвердженого графіку перевірок

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Юрисконсуль апарату райдеражміністрації Дімітрічак С.І.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації затверджено Положення про організацію та ведення позовної роботи в Тарутинській районній державній адміністрації.

 

 

Юрисконсультом апарату райдержадміністрації

проводиться перевірка стану правової роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації.

24

1. Внесення змін до регламентів районних державних адміністрацій, в яких передбачити чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів районних державних адміністрацій, з якого встановлювались би відповідність дій посадових осіб і були зрозумілі їхні обов’язки 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Юрисконсульт апарату райдеражміністрації Дімітрічак С.І.

Регламент районної державної адміністрації передбачає чіткий алгоритм погодження проектів розпорядчих актів районної державної адміністрації

25

1. Прийняття рішення про запровадження системи подання повідомлень про корупцію у зв'язку з чим розробити положення про опрацювання повідомлень про корупцію.

2. Проведення навчань (інформування) серед працівників .

 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

У 3 кварталі проводились 3 навчальні заняття за програмою правового навчання серед працівників райдержадміністрації з питань роз’яснення статей антикорупційного законодавства.

26

1. Розробка та затвердження внутрішнього акту, що передбачатиме процедуру роботи з повідомленнями викривачів (обмеження доступу до інформації інших посадових осіб органу, порядок перевірки таких повідомлень, інформування про його порушення Національного агентства з питань запобігання корупції).

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

Протягом 3 кварталу повідомлень не було.

27

Встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (у разі, якщо проведення перевірки покладено на службу персоналу).

1. Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

протягом 3 кварталу було проведено 2 тренінги із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом)

 

2. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства .

3. Стандартизація внутрішніх процедур у рамках встановленого строку (зазначення переліку необхідних дій, які необхідно вчинити після отримання згоди на проведення спеціальної перевірки), не розголошення інформації про особу, яка стала відома під час проведення спеціальної перевірки.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

здійснюється попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства .

здійснюється перевірка документів громадян, які надали пакет документів для проведення спеціальної перевірки.

 

28

1. Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми (у тому числі оцінки корупційних ризиків) шляхом залучення до вказаного процесу експертів та представників громадськості.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

протягом 3 кварталу нові антикорупційні програми не розроблялись.

 

Проведення уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції аналізу роботи посадових осіб органу, які беруть участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків, в частині особистої заінтересованості в результаті такої оцінки.

 1. Внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).

Активне використання веб- сайтів місцевих державних адміністрацій у даному процесі.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

проводиться робота щодо необхідності внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у разі встановлення інтересу посадової особи у негативному результаті її роботи (наприклад, пропозиція заходів з усунення корупційних ризиків, які не спрямовані на усунення чинників такого ризику).

 

29

1. Проведення (навчань) тренінгів в частині здійснення оцінки корупційних ризиків перед та в процесі проведення такої оцінки.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

протягом  кварталу було проведено 2 заняття щодо роз’яснення здійснення оцінки корупційних ризиків.

30

 Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення

законодавства про доступ до інформації, звернень громадян та антикорупційного законодавства.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Голова районної державної адміністрацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій.

постійно здійснюється попередження керівника та персоналу за персональну відповідальність за порушення, пов’язані із корупцією.

31

1 . Попередження кожного працівника з питань запобігання та виявлення корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Голова районної державної адміністрацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій

 

постійно здійснюється попередження керівника та персоналу за персональну відповідальність за порушення пов’язані із корупцією.

32

 1. Розробка та затвердження (внесення змін) до актів органу, які визначають порядок дій його посадових осіб у разі надходження проекту нормативно - правового акту для перевірки на відповідність антикорупційному законодавству на погодження до органу із встановленням вимог до осіб, які здійснюють погодження проектів нормативно-правових актів.

 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

Голова районної державної адміністрацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій

 

постійно здійснюється попередження керівника та персоналу за персональну відповідальність за порушення пов’язані із корупцією.

 

2. Попередження працівника уповноваженого перевіряти проекти нормативно-правових актів про персональну відповідальність за порушення законодавства.

33

1.Перегляд переліків документів необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затверджених вичерпних переліків таких документів

2.Визначення чітких підстав для відмови в одержані адміністративних послуг з одночасним роз’ясненням заявникам таких підстав.

3. Розроблення чітких інформаційних та технологічних карток, які встановлюють конкретні вимоги  для отримання адміністративної послуги  (інформаційні карти встановлять перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги : строк надання адміністративної послуги та інше.

4. Розміщення інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг на веб-сайтах місцевих державних адміністрацій

До 01.08.2018 року

Начальник відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Куруч О.С.

З метою спрощення отримання дозвільної документації суб’єктами господарювання в Центрі надання адміністративних послуг при  райдержадміністрації на інформаційних стендах розміщено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП,  Інформаційні картки адміністративних послуг. При внесені змін до діючого законодавства щодо надання адміністративних послуг, органи виконавчої влади направляють нові Інформаційні картки до ЦНАПу, які розміщаються в ЦНАПі. Також на сайті районної державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги» постійно оновлюється інформація для суб’єктів господарювання,  у т.ч. про перелік адміністративних послуг які надаються через ЦНАП, перелік адміністративних послуг в режимі ОН-ЛАЙН, оновлюються Інформаційні та технологічні картки. Строки надання адміністративних послуг, вартість послуг

34

1. Перевірка документів на відповідність чинного законодавства та у разі встановлення порушень, вжиття заходів реагування (ініціювання службового розслідування, направлення матеріалів до правоохоронних органів та інше)

2. Розроблення інформаційних та інших технологічних карток на кожну адміністративну послугу, яку надає місцева державна адміністрація, в яких передбачити механізм уникнення безпосередніх контактів між суб’єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

 

До 01.08.2018 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

Начальник відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

Решетнюк О.В.

Порушень не встановлено, матеріали до правоохоронних органів не направлялись

 

 

 

 

Заявники не мають контактів з органами виконавчої влади при отримані адміністративних послуг. Адміністраторами ЦНАПу заяви з відповідними документами направляються до виконавчих органів згідно затверджених Інформаційних та технологічних карток на адміністративну послугу.

35

1. Перегляд нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють надання адміністративних  послуг та внесення необхідних змін щодо усунення необґрунтованих дискреційних повноважень, конкретизація строків та порядку надання адміністративних послуг 

До 01.08.2018 року

Начальник відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

Надання адміністративних послуг через ЦНАП проводиться  згідно розпорядження голови райдержадміністрації відповідно до діючого законодавства, затверджених інформаційних та технологічних карток.

36

Розміщення інформації на стендах та офіційних веб-сайтах органу, переліку адміністративних послуг, що надаються, а також в разі потреби її оновлення 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

 

Начальник відділу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації

 

в Центрі надання адміністративних послуг при  райдержадміністрації на інформаційних стендах розміщено Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП,  Інформаційні картки адміністративних послуг. При внесені змін до діючого законодавства щодо надання адміністративних послуг, органі виконавчої влади направляють нові Інформаційні картки до ЦНАПу, які розміщаються в ЦНАПі. Також на сайті районної державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги» постійно оновлюється інформація для суб’єктів господарювання, у т.ч. про перелік адміністративних послуг які надаються через ЦНАП, перелік адміністративних послуг в режимі ОН-ЛАЙН, оновлюються Інформаційні та технологічні картки. Строки надання адміністративних послуг, вартість послуг.

37

 1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.
 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно- розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки;

-     подання/не подання пропозицій_______

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних     за даний напрямок роботи.
 2. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

У разі прийняття рішень відповідними комісіями         про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

начальник відділу культури райдержадміністрації

Шишкова Н.І.

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

 

Здійснюється попередження про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства.

38

 1. Попередження про персональну відповідальність осіб за недотримання норм чинного законодавства.
 2. Перегляд нормативно-правових та організаційно- розпорядчих актів, що регулюють вказані повноваження місцевих державних

адміністрацій та внесення необхідних змін щодо усунення необгрунтованих дискреційних повноважень.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

ТВО Начальника управління АПР РДА Чапир С.В.

Здійснюється попередження про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства.

 

 1. Вибіркові перевірки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відповідальних за даний напрямок роботи.
 2. Перевірка листів (висновків) про відмови заявникам (фізичним або юридичним особам) у наданні зазначеної послуги.

У разі прийняття рішень відповідними комісіями про визначення конкретних ризиків у зазначеному напрямку, внести зміни до регламентів місцевих державних адміністрацій в яких передбачити процедуру погодження дозвільних документів юридичною службою та уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції місцевих державних адміністрацій.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

Голова районної державної адміністрацій.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Размєріца С.В.

 

 

Здійснюється попередження про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства.

39

1. Затвердження інструкції про порядок здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів та державних коштів, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

керівники

структурних

підрозділів

райдержадміністрації

Розроблена та затверджена

 

40

Проведення перевірок відповідно до вказаної інструкції.

Проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

Призначення матеріально - відповідальних осіб та укладання з ними договорів про матеріальну відповідальність.

 

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

керівники

структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

Укладені договори з матеріально відповідальними особами

 

41

 Розробка та затвердження внутрішніх організаційно- розпорядчих актів (у разі якщо документ затверджено, але він містить прогалини, його застосування може призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, до зловживання службовим

становищем), що

передбачатимуть

процедури

встановлення надбавок та вирішення питань щодо преміювання працівників виключно на підставі відповідних письмових

обґрунтувань щодо результатів діяльності кожного працівника.

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

Керівники

структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

 

 

Встановлення надбавок працівникам здійснюється із виконанням вимог чинного законодавства.

42

Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів

До грудня 2018 року, грудня 2019 року, грудня 2020 року

 

керівники

структурних

підрозділів

райдержадміністрації.

Проводиться періодична перевірка документів для проведення процедури закупівлі. Здійснюється контроль на всіх стадіях процедури закупівлі. Процедура закупівлі здійснюється винятково через систему ProZorro,  відповідно до законодавства. Відповідна документація  оприлюднюється на веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно - розпорядчого акту щодо проведення всіх закупівель.

 

 Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи та виявлення корупції апарату Размєріца С.В.