05.05.2018

Конфлікт інтересів: треба знати!

ПРО КУРС

Цей курс допоможе опанувати базові практичні інструменти для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень.

Що таке конфлікт інтересів та як його врегулювати? Які правові механізми запобігають конфлікту інтересів або забезпечують його врегулювання в разі виникнення? Ми розглянемо конфлікти інтересів, які можуть виникнути у діяльності суддів та народних депутатів України. Вивчимо питання виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, військових посадових осіб, утворених відповідно до законів військових формувань, у членів колегіальних органів та посадових осіб державних, комунальних підприємств, установ, організацій.

Особливістю курсу є його орієнтування на більшість суб’єктів Закону України «Про запобігання корупції» (Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України, міністри, народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи, посадові особи юридичних осіб публічного права та ін.), потенційних викривачів (осіб, які можуть повідомити про можливі факти порушень Закону), а також має практичну спрямованість.

Курс не є майданчиком для лобіювання вузькокорпоративних інтересів.

ПРОГРАМА КУРСУ

1. Введення в курс.
Короткі відомості про передумови створення цього курсу, його структуру та підґрунтя конспекту курсу, методику викладення матеріалу тощо.

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
Детальний розгляд термінологічних основ, як то «конфлікт інтересів», «приватний інтерес», буде висвітлено алгоритм дій у разі виникнення конфлікту інтересів і які дії має вчинити особа, в якої виник конфлікт інтересів, а які має вчинити керівник такої особи. Крім того, буде присвячено увагу питанню запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

3. Окремі види обмежень, пов’язаних із конфліктом інтересів.
Держава запроваджує правові механізми, які запобігають конфлікту інтересів або забезпечують його врегулювання в разі виникнення. Саме такі види обмежень будуть розглядатися: одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільна робота близьких осіб.

4. Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.
Усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. Невідворотність настання визначеної законом відповідальності у разі порушення законодавства є важливим складником визначеного Конституцією України принципу законності. Саме тому буде розглянуто основні аспекти юридичних наслідків вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів.

5. Аспекти правозастосування.
Основна увага приділятиметься повноваженням Національного агентства та особливостям врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності суддів.

6. Конфлікт інтересів у діяльності народних депутатів України.
Відсутність виборчої системи, заснованої на відкритих списках і багатомандатних виборчих округах, створює сприятливе середовище для задоволення приватних інтересів окремих осіб шляхом повноважень представника Українського народу у Верховній Раді України. Як запобігти конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України і контролювати дотримання ними цих вимог – про це йтиметься в цьому розділі.

7. Конфлікт інтересів у діяльності окремих суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
Розглядатимуться питання виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, військових посадових осіб утворених відповідно до законів військових формувань, у членів колегіальних органів та посадових осіб державних, комунальних підприємств, установ, організацій.Цей курс став можливим завдяки підтримці Програми розвитку ООН в Україні у рамках проекту «Прозорість та доброчесність публічного сектору», що фінансується Міністерством закордонних справ Данії.Зміст курсу є відповідальністю його авторів і не обов'язково відображає точку зору Національного агентства з питань запобігання корупції чи Програми розвитку ООН в Україні.