05.05.2018

Ідентифіковані корупційні ризики

 

п/п

Проаналізовані

функції, завдання

органу влади

Ідентифікований

корупційний

ризик

Існуючі заходи

контролю

 

Опис корупційного

ризику

 

Внутрішні ризики

 

Ризик 1

Управління персоналом, добір кадрів

 

Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняття на державну службу близьких їм осіб

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, відсутність у складі комісії незалежних представників  

Ризик 2

Управління персоналом, добір кадрів

 

Відсутність процедури розкриття  інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії

 

Законодавством

регламентовано

процес конкурсного

відбору

 

Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення 

Ризик 3

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції, впровадження ефективної системи внесення повідомлень про корупцію

Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

Заборона розголошувати інформацію про викривачів встановлена законодавством

Відсутність належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які в свою чергу зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар`єри, життю особи чи близьким)

Ризик 4

Надання державної підтримки вітчизняному книговиданню

Ускладнення процесу видання книг місцевих авторів виключно через систему  ProZorro, у зв’язку із зверненнями письменників до РДА вже з гото-

вими до друку макетами книг, створеними конкретним видавництвом

Проведення маркетингових досліджень щодо розцінок на послуги у галузі книговидання. Проведення роз’ясню-вальної роботи серед місцевих авторів щодо переваг видання книг через систему ProZorro,

Укладання угод у процесі книговидання з виконавцями робіт з інших областей створює додаткові ризики щодо отримання неякісної продукції та зриву термінів поставок вигото-

 

влення продукції