05.01.2016

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за 2015 рік Тарутинська районна державна адміністрація Одеської області

         1. Аналіз заходів щодо запобігання та протидії корупції, затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.11.2012 року № 1276/А-2012 "Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки".

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про засади запобігання і протидії  корупції”, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки” Тарутинскою районною державною  адміністрацією проведено низку заходів щодо запобігання та протидії проявам корупції.

    Так на виконання розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 27 листопада 2012 року № 1276/А-2012 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки”:

- головою Тарутинскої районної державної  адміністрації видано розпорядження від 07 грудня 2012 року № 922/А-2012 “Про заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки”, яким затверджено заходи районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції на 2013-2015 роки, визначені відповідальні та їх обов’язки за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням у районній державній адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

- розпорядженням голови Тарутинскої районної державної  адміністрації від 15 січня 2014 року № 12/А-2014 “Про заходи щодо запобігання конфлікту інтересів та врегулювання його в разі виникнення на 2014-2016 роки» з метою мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання його в разі виникнення,  визначені  персональні відповідальні за координацію роботи з питань запобігання корупційним правопорушенням у районній державній адміністрації та структурних підрозділах районної державної адміністрації;

- щомісяця здійснюється моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналіз стану та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства та надаються показники роботи  райдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції до управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції  Одеської обласної державної адміністрації;

З метою вивчення та удосконалення знань антикорупційного законодавства, протягом  2015 року проведено:

- у січні місяці проведено заняття з правового  і професійного навчання працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації за темою "Вивчення положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Фінансовий контроль, декларування доходів державними службовцями;

               - 10.02.2015 року проведено апаратна нарада у голови районної державної адміністрації, на якої розглядалось питання про виконання у 2014 році заходів щодо запобігання та протидії корупції та постановки завдань на 2015 рік; 

              -  18.03.2015 року проведено  навчання працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації за темами "Вивчення положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та статті 12 «Фінансовий контроль» частина 9, щодо перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на своєчасність подання декларації та наявність конфлікту інтересів;

                 - 07.04.2015 року  начальником юридично-правового відділу районної ради проведено  навчання з головами та секретарями сільських та селищних рад району за темою: Про основні положення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

                  - 12.05.2015 року  з медичними працівниками Тарутинської центральної районної лікарні проведено  навчання за темою: Про основні положення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції";

                  - 15.06.2015 року  на семінарі-нараді з керівниками  та агрономами сільгосппідприємств наряду з питаннями про підготовку та збирання  врожаю зернових культур розглядалось питання: Про основні положення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

                     -15.07.2015 року проведено  семінар-нараду з головами сільських та селищних рад щодо недопущення порушення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" під час підготовки та проведення виборчого процесу в Україні.

                     -11.08.2015 року проведено правове навчання працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації за темою "Вивчення положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

                     -15.09.2015 року проведено  семінар-нараду з головами сільських та селищних рад щодо недопущення порушення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" під час підготовки та проведення виборчого процесу в Україні.

                     -12.10.2015 року проведено  семінар-нараду з головами сільських та селищних рад, керівниками структурних та територіальних підрозділів  щодо недопущення порушення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" під час  проведення виборчого процесу в Україні.

                     -06.11.2015 року проведено  правове навчання з державними службовцями районної державної адміністрації за темою "Корупційні ризики в діяльності державних службовців".

                      -24.11.2015 року проведено Управлінням підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії при Президентові України одноденний тематичний семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Тарутинського району за темою  «Антикорупційна реформа» з участю Маланчук Оксани Григорівни - старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу протидії хабарництву управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

                     -17.12.2015 року проведено  правове навчання з державними службовцями районної державної адміністрації за темою "Участь громадськості у заходах щодо запобігання корупції як запорука успішної антикорупційної політики".

                     - керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації цілеспрямовано проводяться організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів суб’єктами, які ведуть господарську діяльність та перебувають у сфері управління;

           - керівниками відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації постійно здійснюються організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки та попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в районній державній адміністрації, про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби;

            - керівництвом райдержадміністрації посилено контроль щодо:

          - заборони одержання структурними підрозділами райдержадмі- ністрації від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна;

          - недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців;

          - виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб.

 

2. Аналіз стану виконання вимог Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" у сфері діяльності органу влади.

 На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії  корупції»:

- вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії  корупції» доведено до посадових осіб райдержадміністрації під особистий підпис;

- до посадових осіб райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, які є державними службовцями, доведено п.п.1-3 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії  корупції» щодо заборони використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб;

- до керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та голів виконкомів сільських і селищних рад доведено вимоги ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії  корупції» щодо дотримання спеціальних обмежень до інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих на попередження корупції;

- інформацію про відповідальність керівників за невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, відповідно Закону України від 07.04.2011 року            № 3207-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», доведено до голів виконкомів сільських і селищних рад та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

3. Детальний аналіз стану запобігання проявам корупції серед державних службовців у державному органі.

З метою забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про засади запобіганні та протидії корупції” проводиться активна профілактична робота по недопущенню проявів корупції.

Для недопущення прийняття на службу осіб, причетних до діяльності кримінальних структур і тіньового бізнесу, запобіганню втягнення посадових осіб у протиправну діяльність проводиться всебічне вивчення кандидатів на заміщення вакантних посад.

Суворо дотримуються вимоги законодавства щодо спеціальних обмежень при прийнятті та проходженні державної служби.

Прийом на посади в структурних підрозділах райдержадміністрації та в органах місцевого самоврядування  здійснюється шляхом конкурсного відбору.

При прийнятті на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування особи надають декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї, яка зберігається у особовій справі посадовця та проходять спеціальну перевірку.

В райдержадміністрації визначені особи (керівник апарату райдержадміністрації та головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та виявлення корупції  апарату РДА), що відповідальні за протидію корупції. Для цього вживається ряд інформаційних заходів, налагоджена співпраця з Тарутинським районним відділенням поліції Арцизського відділу поліції ГУ НП України в Одеській області, СБУ,  районною прокуратурою,  районним судом.

Протягом  2015 року в районної державної адміністрації державних службовців, які не подали декларації не має.

З метою запобігання проявам корупції серед державних службовців, які працюють в райдержадміністрації та органах місцевого самоврядування:

- на кожному правовому навчанні з працівниками райдержадміністрації та семінар-нараді з головами виконкомів селищних і сільських рад доводиться інформація щодо вимог законодавства у сфері запобігання і протидії проявам корупції;

- систематично роз’яснюються заходи, які вживаються для усунення чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

 

4. Заходи, вжиті для виконання актів Президента України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи органу виконавчої влади та щодо посилення контролю за відкритістю та прозорістю його роботи.

        З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи Тарутинської районної державної адміністрації, формування та здійснення стабільної та зрозумілої  громадянам економічної та соціальної політики, створення додаткових умов для реалізації їх конституційного права на отримання інформації про діяльність  районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування    прийнято  розпорядження районної державної   адміністрації "Про заходи щодо організації інформування населення району про діяльність органів виконавчої влади".

       Згідно цього розпорядження затверджено  тематику «прямих телефонних ліній» відповідальних працівників райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, виконавчих комітетів селищної та сільських рад. Також затверджено тематику виступів відповідальних працівників Тарутинської районної державної адміністрації на сторінках районної газети „ Знамя труда”.

      Робота органів виконавчої влади висвітлюється у рубриках „ Актуальне інтерв’ю”,  „ У райдержадміністрації”, „ Народний бюджет”, постійно публікуються матеріали колегій  районної державної адміністрації, актуальні розпорядження голови районної   державної адміністрації, основні напрямки роботи структурних підрозділів райдержадміністрації.     

             Крім дотримання затверджених графіків прийому громадян виконуючим обов’язки голови  районної державної адміністрації, щомісячно працюють виїзні громадські приймальні з виїздом робочих груп в усі населенні пункти району. Під час роботи таких приймалень , крім вирішення питань піднятих заявниками, проводиться інформування населення про діяльність райдержадміністрації.       

    Прийом на державну службу в структурні підрозділи районної державної адміністрації здійснюється виключно на конкурсній основі, про що робиться публікація в місцевій газеті.   

     Відповідно до Закону України «Про інформацію» забезпечено додержання прав громадян на отримання в установлені строки достовірної інформації про діяльність органів виконавчої влади. Введено в практику обов’язкове опублікування відповідних нормативно-правових актів, оперативне оприлюднення інформації про діяльність органів виконавчої влади, здійснюється систематичне відкрите публікування статистичної інформації про явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя району.

     Постійно забезпечується присутність представників ЗМІ на засіданнях колегії райдержадміністрації, інших колегіальних органів, утворених при неї, на нарадах, при проведенні інших організаційних заходів.

На сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет  в розділі «Запобігання проявам корупції» розміщено інформацію щодо нового антикорупційного законодавства.

 

5. Висновки та пропозиції щодо удосконалення роботи з питання дотримання антикорупційного законодавства.

 

З метою запобігання випадків корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, у  2016 році  необхідно:

- постійно проводити роз’яснювальну роботу щодо виконання вимог законодавства України про запобігання і протидії  корупції;

- на заняттях з правового і професійного навчання працівників структурних підрозділів райдержадміністрації розглядати питання щодо виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії  корупції”, законодавства України “Про державну службу”, декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інші,

Для забезпечення виконання вимог законодавства України по боротьбі з корупцією залишається  також вирішити питання про підвищення оплати праці державних службовців місцевих державних адміністрацій, щоб викликати в них зацікавленість в результатах своєї праці  і забезпечити достатні матеріальні умови для незалежного виконання службових обов'язків.

 

6. Відомості про осіб, зазначених у статті 4 Закону. притягнутих за рішенням суду, яке набрало законної сили, до адміністративної або кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення за формою:

 

 

з/п

Найменування органу виконавчої влади

Прізвище, ім."я та по батькові

 

Найменування

посади

 

Кваліфікація корупційного діяння (стаття Закону "Про засади запобігання та протидії корупції" та короткий зміст правопору-

шення

 

Дата прийняття рішення судом та результати рішення (стаття, міра покарання, сума накладеного штрафу, грн.)

Заходи, вжиті до державних службовців згідно зі статтею 30 Закону України "Про державну службу"

 

1.

 

Орган місцевого

самоврядування

Єпурі

Володимир

Митрофанович

Депутат

Тарутинської

селищної

ради

п.2ч.1ст.14

Закону

України «Про засади запобі-

гання і протидії

корупції

 

 

 

27.01.2015

 

2.

Орган місцевого

самоврядування

Куруч

Іван

Миколаєвич

Депутат

Тарутинської

селищної

ради

\п.2ч.1ст.14

Закону

України «Про засади запобі-

гання і протидії

корупції

 

 

28.012015

 

3.

Орган місцевого

самоврядування

Чіканчі

Дмитро

Іванович

Депутат

Тарутинської

селищної

ради

п.2ч.1ст.14

Закону

України «Про засади запобі-

гання і протидії

корупції

 

 

29.01.2015

 

 

Осіб, зазначених у статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», притягнутих за рішенням суду, яке набрало законної сили, до  кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення за  2015 рік не має.

          За  2015 рік до адміністративної відповідальності притягнуто трьох депутатів селищної ради за ст.. 172-7 КУпАП.

 

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                          А.М. Серек-Басан

 

 

Вик. Комерзан А.А.

тел. 3-19-95