Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

При Тарутинській райдержадміністрації утворено ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації у складі 5 осіб.

19 березня 2019 року відбулося перше засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.

Були затверджені тексти даного Повідомлення та оголошення в місцеві ЗМІ про підготовку установчих зборів.

Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації відбудуться  20 травня 2019 року. 

Початок зборів: 15.00 

Місце проведення: Тарутинська районна державна адміністрація, зал засідань (смт. Тарутине, вул. Широка, 1). 

До уваги представників громадськості! Розпочато формування нового складу громадської ради при райдержадміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» затверджено новий порядок формування та діяльності громадських рад при центральних органах виконавчої влади та місцевих державних адміністраціях.

Громадська рада при районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Строк повноважень складу громадської ради — два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах необхідно подати до ініціативної групи пакет документів (зразки додаються): 

заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років;

 

Уважно прочитайте пам'ятку та вивчіть зразки документів!

ПАМ’ЯТКА

щодо підготовки пакету документів, необхідних для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

Шановні друзі!

Перш ніж подавати заяву для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства по обранню нового складу громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації просимо уважно прочитати наступні рекомендації:

1.   Заява подається на бланку інституту громадянського суспільства (далі – ІГС) та підписується уповноваженою особою керівного органу ІГС.

2.   До інститутів громадянського суспільства, які можуть брати участь у зборах, обирати та бути обраними до складу громадської ради при райдержадміністрації (далі – громадська рада) віднесені: громадські, релігійні, благодійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України (див. додаток 1.1).                                

3.   Зверніть також увагу, що перелік документів, що додаються до заяви, визначено Типовим положенням про громадську раду, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, а отже, він є обов’язковим.                                                                                         

4.   Крім обов’язкових документів (див. п.4 зразка заяви) просимо Вам надати коротку інформацію про ІГС та делегованого представника у електронному вигляді: на 1 арк. формату А4, розмір шрифту - Times New Roman, 14 шр. (разом із можливим розміщенням на ньому фото кандидата - за його згоди). Дана інформація буде розміщена на сайті Тарутинської районної державної адміністрації у розділі «Кандидати до складу громадської ради при райдержадміністрації».

У випадку наявності додаткових запитань просимо телефонувати за номером 0988052102

Бажаємо успіху та сподіваємось на плідну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації.

Примітка: Документи приймаються уповноваженим представником ініціативної групи з 20  березня 2019 року до 19 квітня  2019  р. включно з 8.00 до 17.00 год. (крім вихідних та святкових днів) за адресою: смт. Тарутине, вул. Широка, 1; тел.: 0988052102

Додаткова інформація: Інститути громадянського суспільства, які діють менше 2 років, надають інформацію за період своєї діяльності.