Конкурс на вакантну посаду категорії «В» головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення управління соціального захисту населення Тарутинської районної державної адміністрації

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                                                 наказом   начальника управління соціального захисту населення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              14.11.2019   № 23-з 

УМОВИ

проведення конкурсу  на вакантну посаду категорії «В» головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення  управління соціального захисту населення Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області (68500, Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, провулок Шкільний, 2)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 • організовує в межах компетенції роботу щодо надання населенню пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу, пільг на проїзд окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

 • надає громадянам і працівникам підприємств, установ і організацій, а також уповноваженим сільських рад роз’яснення з питань включення до ЄДАРП та з питань прийому документів для призначення відповідних компенсацій, пільг у сільській місцевості, у тому числі шляхом участі в роботі "мобільного соціального офісу";

 • надає громадянам допомогу в одержанні необхідних документів, довідок тощо від підприємств, установ і організацій (за потребою);

 • приймає документи від громадян, уповноважених сільських рад з питань включення до ЄДАРП;

 • веде облік пільговиків шляхом формування на кожного пільговика персональної облікової картки згідно з формою «1-пільга»;

 • вносить до ЄДАРП відповідні уточнення в разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії окремих норм законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги;

 • відповідає за правильність оформлення і ведення справ та зберігання документів осіб, які включені до ЄДАРП;

 • опрацьовує отримані відомості від пільговиків, а також від державних органів, де перебувають на обліку пільговики, підприємств та організацій, що надають послуги, житлово-експлуатаційних організацій та державних органів реєстрації актів цивільного стану, зокрема про осіб, які померли, на паперових та електронних носіях в установленому форматі з питань, пов’язаних з формуванням та веденням ЄДАРП;

 • здійснює контроль за відомостями, які подаються підприємствами та організаціями, що надають послуги, для розрахунків за надані пільговикам послуги;

 • надає інформацію, яка міститься в ЄДАРП, підприємствам та організаціям, що надають послуги, на запити та в межах компетенції відділу, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з метою надання пільг, передбачених законодавчими актами, пільговикам, Пенсійному фонду України (посадовим особам) та його органам для здійснення ними своїх повноважень;

 • забезпечує захист персональних даних;

 • проводить інвентаризацію особових справ та особових рахунків осіб, які отримують пільги в установленому законодавством порядку.

 

Умови оплати

праці

1)Посадовий оклад – 4 900 грн,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15(зі змінами).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період відпустки по догляду за дитиною до 3-х років основного працівника

Перелік

документів,

необхідних для

участі в конкурсі,

та строк їх подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади встановленої форми; 

2) резюме встановленої форми в якому обов’язково зазначається :

 • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

 • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

 • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:   68500 Одеська область, смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 11. до 28 листопада 2019 року.

 

Додаткові (необов’язкові)

документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Тестування  буде проведено   4 грудня 2019 року о 10.00 год. За адресою: 68500 Одеська область, смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 11.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гербалі  Лілія  Дмитрівна

тел. (04847) 3-13-87

tarutino_soc@odessa.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища  освіта за ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

 

2.

Досвід роботи

Без вимог до досвіду

 

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

здатність працювати в декількох проектах одночасно;

2.

Командна робота та взаємодія

 

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3.

Сприйняття змін:

 

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції

1)аналітичні здібності;

2)дисципліна і системність;

3)самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4)наполегливість

5)вміння працювати у стресових ситуаціях 

6)орієнтація на обслуговування

7)відповідальність

 

 

Професійні  знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону У країни "Про державну службу";

Закону України "Про запобігання корупції""

    2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

Закону України «Про звернення громадян»,

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

Закону України "Про  основні засади соціального захисту ветеранів  праці та інших громадян похилого віку в Україні",

Закону України "Про реабілітацію жертв  політичних репресій на Україні",

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",

Закону України "Про соціальний і правовий   захист військовослужбовців та членів їх сімей",

Закону України "Про жертви нацистських  переслідувань",

Закону України "Про  охорону  дитинства",

постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»