Аналітична довідка про підсумки роботи із зверненнями громадян в Тарутинській районній державній райдержадміністрації за 9 місяців 2018 рік

       При розгляді звернень громадян Тарутинська районна державна адміністрація керується Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією з діловодства по роботі зі зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян на підприємствах, в установах, органах незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348.

На виконання Указу Президента та з метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, районною державною адміністрацією прийняті:

розпорядження від 27.12.2017 року № 736/А-2017, яким затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на 2018 рік;

розпорядження від 27.12.2017 року № 737/А-2017, яким затверджено графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Тарутинської районної державної адміністрації на 2018 рік;

графіки прийому громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на 2018 рік, особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Тарутинської районної державної адміністрації на 2018 рік, особистого прийому громадян керівництвом Одеської обласної державної адміністрації та особистого прийому керівництвом структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації опубліковано на веб-сайті райдержадміністрації;

розпорядження від 12.06.2018 року № 330/А-2018 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2018 рік», яким було затверджено графік проведення «виїзних приймалень» громадян керівництвом районної державної адміністрації за участю представників районних служб на 2018 рік;

розпорядження від 21.12.2017 року № 725/А-2017 «Про заходи щодо організації інформування населення району про діяльність органів виконавчої влади на 2018 рік», яким було затверджено графік і тематику «прямих телефонних ліній» районної державної адміністрації та тематику Днів інформування населення району. Матеріали для інформування населення району опубліковані у засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.

 Всього з початку 2018 року керівництвом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади було проведено 38 прямих телефонних ліній. Тематики «Прямих телефонних ліній» друкуються на сторінках районної газети «Знамя труда». Усі питання  Громадянам, які звернулись на «прямі телефонні лінії» були надані вичерпні роз’яснення та консультації.

Згідно графіків, затверджених розпорядженнями райдержадміністрації були проведені виїзні прийоми керівництвом райдержадміністрації: у січні 2018 року – у Вільненську та Виноградівську сільські ради,  у  лютому  2018  року – М-Ярослаську та Краснянську сільські ради , у березні Серпнівську селищну та Підгірненську сільську ради, у квітні Березинську селищну  раду, у травні Лісненську та Олександрівську сільські ради, у червні Калачівську та Петрівську Першу сільські ради, у липні Юрівську та Миколаївську сільські ради, у серпні Петрівську Другу та Євгенівську сільські ради, у вересні Ярівську сільську раду. На особистих та виїзних прийомах звернулось за 9 місяців 2018 рік 246 громадянина. На всі звернення були наданні роз’яснення та рекомендації.

При перевірках виконання Закону України  «Про звернення громадян» в структурних підрозділах райдержадміністрації, селищних та сільських радах за 9 місяців 2018 року згідно графіку, затвердженого головою районної державної адміністрації, перевіряючий керується вимогами Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади». У січні  –Вільненську та Виноградівську сільські ради,  у  лютому – М-Ярослаську та Краснянську сільські ради, у березні - Серпнівську селищну та Підгірненську сільську ради, у квітні Березинську селищну  раду, у травні Лісненську та Олександрівську сільські ради, у червні Калачівську та Петрівську Першу сільські ради, у липні – Юр”ївську та Миколаївську сільські ради, у серпні -Петрівську Другу та Євгенівську сільські ради, у вересні - Ярівську сільську раду. Під час перевірки якості ведення роботи із зверненнями громадян була надана практична та методична допомога спеціалістам, які відповідають за роботу із зверненнями громадян, направлені довідки про усунення виявлених недоліків.

З метою поширення зворотного зв’язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад району, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністрації працює «телефон довіри» за номером  3-15-42 з 14 до 16 години, щоденно.

З метою надання практичної та методичної допомоги у роботі із зверненнями громадян постійно проводяться навчання із селищними та сільськими головами та секретарями щодо порядку організації роботи зі зверненнями громадян, дотримання законодавства по зверненням громадян.       Спеціалістами відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації постійно проводиться робота та надається роз’яснення секретарям сільських та селищних рад району щодо методики підготовки звітів по роботі із зверненням громадян та ведення діловодства.

В райдержадміністрації на розширених апаратних нарадах за участю голів виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, розглядає питання «Про роботу з документами, які перебувають на контролі в райдержадміністрації, виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, даних на апаратних нарадах і засіданнях колегії, вчасне опрацювання звернень громадян», а також голови сільських та селищних рад доповідають на апаратних нарадах про роботу виконкомів щодо виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 року № 109/2008 року: Младінова О.Д. – голова Красненської сільської ради, Гуткан І.Г. – голова М-Ярославської сільської ради, Лунгу Л.В. - голова Миколаївської сільської ради, Шульгіна М.Д. - голова Юрівської сільської ради, Павлюк М.Я. – голова Петрівської Другої сільської ради, Бакарогло Ю.М. – голова Новотарутинської сільської ради, Тасмасис З.М. – голова Підгірненської сільської ради.

27 березня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі за 2017року». За підсумками розгляду цього питання було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 27 березня 2018 року № 189/А-2018 «Про підсумки роботи зі зверненням громадян в Тарутинський районній адміністрації та органах місцевого самоврядування району за 2017 рік», в якому були розроблені заходи підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян і доведені до виконавців.

31 вересня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування в районі за І півріччя  2018 року». За підсумками розгляду цього питання було прийнято протокольне доручення щодо продовження надання методичну та практичну допомоги при перевірках стану роботи зі зверненнями громадян в сільських та селищних радах району.

Питання стану виконавської дисципліни постійно розглядаються на апаратних нарадах, що відображено у протоколах апаратних нарад. Щопонеділка  на апаратній нараді про стан виконавчої дисципліни  по роботі із зверненнями громадян доповідає керівник апарату райдержадміністрації Бардай О.Г. Спеціалістами відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації налагоджена система контролю за термінами розгляду звернень громадян. Перелік звернень, термін розгляду, яких припадає на наступний тиждень надається виконавцям в телефонному режимі.

Згідно графіків виїзних прийомів керівництва облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації ведеться організація цих прийомів.

За 9 місяців 2018 року в Тарутинській районній державній адміністрації розглянуто – 2520 звернення, у порівняні з 2017 розглянуто – 1074 громадянин. Із них на особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації прийнято 246 (за аналогічний період 2017 року–178) від громадян поштою - 2262 (у  2017 року – 894).

Велика кількість звернень за 9 місяців 2018 р. до райдержадміністрації надійшло з питань оформлення земельних ділянок, повторних –не надходило.

За 9 місяців 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 26 колективних звернень (за 2017 року – 14 колективних звернень).

За 9 місяців 2018 рік райдержадміністрацією отримано:

  • 0 (0-2017 р.) від інваліда Великої Вітчизняної війни;
  • 55 (24-2017 р.) звернень від ветеранів та пенсіонерів;
  • 0 (4-2017 р.) звернень від багатодітних сімей та одиноких матерів;
  • 0 (0–2017р.) від Матерів – героїнь;
  • від Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України звернення не надходили.

       Кількісні данні щодо структури звернень за їх видами:

-         пропозиції – 3;

-         заяви, клопотання –2513;

-         скарг – 4.

При цьому у відповіді на 435 звернення громадянам надані письмові роз’яснення та необхідна інформація, вирішено позитивно –  2032.

Найбільш актуальними для населення району є питання :

-   аграрної політики і земельних відносин –  2081 звернень (за  2017 рік 571 звернень). В районній державній адміністрації приймаються відповідні розпорядження голови райдержадміністрації про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації та на затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надсилаються письмові відповіді заявникам;

-   соціального захисту – 21 звернень (за 2017 рік - 22 звернень). Основні питання, які порушуються громадянами: надання матеріальної допомоги на лікування, виплати соціальної державної допомоги сім’ям з дітьми.

Якісний та кількісний аналіз заяв, скарг, пропозицій громадян, які  надійшли до райдержадміністрації та розглянуті за дорученням голови райдержадміністрації за 9 місяців 2018 року, свідчать про те, що їх загальна кількість, у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, збільшилась на 1446 звернень. Збільшення звернень пов’язано з подачею документів на оформлення документацій з земельних  питань (надання дозволу на розробку технічної документації, затвердження технічної документації).

Всі звернення розглядалися у встановлений законодавством термін. Також постійно надавалися письмові відповіді заявникам та вищим ланкам виконавчої влади.

Спеціалістами відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації постійно надається допомога громадянам, що звертаються в райдержадміністрацію, а саме допомога в написанні звернення; надання переліку документів, необхідних для написання звернення; інформації про структури райдержадміністрації з наданням адресу, телефонів, прізвищ посадових осіб, іншими матеріалами, які допомагають громадянам конкретизувати свої звернення на адресу того чи іншого керівника.

На веб-сайті райдержадміністрації розміщено та постійно оновлюється аналітична довідка аналітична та статистична інформація щодо роботи зі зверненнями громадян, нормативно-правові акти з питань організації роботи зі зверненнями громадян, графіки особистого та виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, тематика та дати проведення «прямих телефонних ліній, звіти про стан роботи зі зверненнями громадян.

В райдержадміністрації щомісячно проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Тарутинській районній державній адміністрації. На засіданнях цієї комісії розглядаються ситуації, що призводять до звернень громадян до вищих органів виконавчої влади, на урядову телефонну «гарячу лінію» і повторних звернень та приймаються рішення щодо вирішення проблемних питань громадян на місцевому рівні.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» адміністрацією протягом проаналізованого  періоду зареєстровано та опрацьовано 157 звернень громадян, отриманих під час роботи урядової телефонної «гарячої лінії». Ці звернення розглядались в термін передбачений чинним законодавством. Письмові відповіді надавались заявникам.

Для покращення роботи зі зверненнями громадян в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району постійно здійснюються заходи організаційного, інформаційного - аналітичного характеру, спрямованих на безумовне виконання вимог забезпечення законодавства конституційних прав громадян на звернення.

 

Слід відзначити, що керівництво районної державної адміністрації  приділяють достатню увагу вирішенню питань, які підіймають у своїх листах мешканці району.