23.04.2014

Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави та яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в районній державній адміністрації

У К Р А Ї Н А

 

ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

смт. Тарутине

22.08.2011                                                                                                  № 370/А-2011

 

Про затвердження Переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави та яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 

1. Затвердити Перелік відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави та яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування».

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації.

 

 

Голова райдержадміністрації                                                          В.О.Матчин

 

Вик. Бардай О.Г.

Тел. 3 13 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови

районної державної адміністрації
від 22.08.2011 р. № 370/А-2011

 

 

Перелік відомостей, 
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави та яким

надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

Номер статті
ПВКІ

Зміст відомостей, що становлять конфіденційну інформацію 

1

2

1. Сфера оборони 

1.1

Відомості про заходи щодо організації підготовки Цивільної оборони району, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.2

Відомості про організацію системи оповіщення Цивільної оборони району (цивільного захисту) та оперативних чергувань на пунктах управління, побудову системи зв'язку: схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних і діючих частот, витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролями "Каштан" і "Стихія"), пояснювальні записки до планів та схем зв'язку

1.3

Відомості про склад сил і засобів, організацію та плани дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру загальнодержавного та регіонального рівнів

1.4

Зведені відомості про віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільної оборони

1.5

Відомості щодо антитерористичної діяльності, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.6

Відомості про планування, організацію запровадження та фактичний стан заходів щодо реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами

1.7

Відомості за окремими показниками про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення у разі евакуації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

1.8

Відомості про склад, дислокацію, укомплектованість особовим складом, чисельність територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та військових частин ЦО (донесення за формами №№3/ДИС, 3а/ДИС, 46/ЦО, 48/ЦО, 50/ЦО)

1.9

Відомості, що розкривають бази даних на об'єкти і споруди систем життєзабезпечення, об'єкти будівництва та історико-культурні пам'ятники згідно з програмами створення страхового фонду документації

1.10

Відомості про характеристики систем управління повітряним рухом, навігації і посадки, під’їзди до великих залізничних вузлів, станцій, морських портів, наявність та потужність джерел енергопостачання залізниць

1.11

Зведені відомості про пропускну спроможність автомобільних шляхів у період надзвичайного стану в прикордонному районі

1.12

Детальні відомості про магістральні та внутрішньозонові лінії зв’язку загального користування, що не належать до мобілізаційних потужностей

2. Сфера економіки, науки та техніки 

2.1

Відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.2

Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок і строки переведення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), на режим роботи в умовах особливого періоду, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.3

Відомості про мобілізаційні завдання, виробничі потужності мобілізаційного призначення, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність та якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.4

Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку на підприємствах, установах, організаціях, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.5

Відомості про стан мобілізаційної готовності щодо окремого підприємства, установи та організації, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.6

Відомості про спеціальні формування, що передаються Збройним силам України в умовах воєнного стану, їхня кількість та готовність підприємств-формувачів, крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.7

Відомості про медичні, транспортні, комунально-побутові, ремонтні та інші послуги, що надаються Збройним силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, в умовах воєнного стану, у яких розкриваються за окремими показниками види, напрями, номенклатура, строки, обсяги послуг щодо окремого підприємства, установи та організації

2.8

Відомості про пристосування для військових потреб суден, портів, судноремонтних підприємств щодо окремого підприємства, судна та порту

2.9

Зведені відомості про кількість військовозобов’язаних, що заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), крім відомостей, що становлять державну таємницю

2.10

Відомості за окремими показниками про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньобудівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають виділенню для забезпечення мобілізаційного розгортання та укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, щодо окремого підприємства, установи, організації

2.11

Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів

2.12

Відомості за окремими показниками про норми та обсяги накопичення незнижувальних запасів пального, створених для забезпечення подачі у війська автомобільної і тракторної техніки мобілізаційного призначення, ємність баз і складів для його зберігання щодо окремого підприємства, установи, організації

2.13

Відомості за окремими показниками про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіазасобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану

2.14

Відомості за окремими показниками про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану

2.15

Відомості за окремими показниками про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води, фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, заходи щодо їх охорони у особливий період

2.16

Відомості за окремими показниками про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення на поставку промислової продукції, медичного майна, продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції для військових споживачів

3. Сфера внутрішньої та зовнішньої політики 

3.1

Аналітичні відомості щодо можливості виникнення конфліктів у сфері міжетнічних і міжконфесійних відносин, радикалізації та проявів екстремізму в діяльності деяких об’єднань національних меншин та релігійних громад

3.2

Відомості про зміст вказівок посадовим особам (делегаціям), що представляють районну державну адміністрацію на міжнародних форумах, переговорах, консультаціях та нарадах, а також тактику ведення, засоби здійснення впливу при проведенні конкретних переговорів

3.3

Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними

4. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку 

4.1

Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю

4.2

Відомості щодо надання допуску та доступу осіб до державної таємниці

4.3

Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства

4.4

Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації

4.5

Відомості щодо знищення, приймання-передачі або перевірки наявності секретних документів, якщо не розкривається їхній зміст

4.6

Відомості про проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці

4.7

Відомості щодо режимних приміщень для проведення секретних робіт, сховищ матеріальних носіїв секретної інформації, заходи щодо їх охорони

4.8

Відомості (щодо конкретного випадку) за окремими показниками про маршрути, час переміщення, охорону матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються підрозділами Державної фельд'єгерської служби (спеціального поштового зв'язку)

4.9

Відомості про організаційні і технічні заходи щодо охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва

4.10

Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка циркулює на окремому об'єкті інформаційної діяльності

4.11

Відомості про методики контролю ефективності заходів технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави на об’єкті інформаційної діяльності

4.12

Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави

4.13

Відомості про фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту відкритої та конфіденційної інформації, що є власністю держави, володіння якими дає змогу ініціювати її витік, щодо об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи

4.14

Дані про мережеві адреси, імена, персональні ідентифікатори та паролі користувачів, їхні повноваження та права доступу до об’єктів, встановлені робочі параметри окремих механізмів або засобів захисту, інша інформація баз даних захисту, інформація журналів реєстрації дій користувачів

4.15

Зведені дані про технічні засоби, які використовуються для проведення робіт з виявлення закладних пристроїв, призначених для зняття інформації з обмеженим доступом акустичними та іншими каналами

4.16

Відомості про засоби криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави, документи, що регламентують роботу зазначених засобів на об’єкті інформаційної діяльності

4.17

Відомості про зміст ключових даних, призначених для захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави

4.18

Відомості про організацію, стан, плани розвитку системи криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави на об'єкті інформаційної діяльності

4.19

Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів), народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю

4.20

Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху

4.21

Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони органів державної влади, посадових осіб, об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона

5. Інші відомості 

5.1

Топографічні та цифрові карти, фотоплани та фотокарти М 1:200 000 в єдиній державній системі координат 1942 року, такі ж самі матеріали в М 1:100000 в умовній системі координат 1963 року

5.2

Топографічні плани, спеціальні карти і плани, фотоплани в місцевих системах координат на ділянках місцевості площею до 25 км2 на незабудованій і малозабудованій території та до 10 км2 на забудованій території

5.3

Плани міст та інших населених пунктів, виготовлених згідно з “Інструкцією про порядок складання і видання планів міст та інших населених пунктів, призначених для відкритого публікування і з грифом “Для службового користування”

5.4

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів, визначених з точністю від 70 до 150 метрів включно в єдиній державній системі координат 1942 року, а також геодезичні та картографічні матеріали, які дозволяють вичислити зазначені координати з такою ж точністю

5.5

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів в умовних та місцевих системах координат, у тому числі системі координат 1963 року, на ділянці місцевості до 75 км2 для міст та селищ міського типу, а також площею 1600 км2 – для незабудованих та малозабудованих територій

5.6

Координати геодезичних пунктів та географічних об’єктів, визначені з морських карт і карт внутрішніх водних шляхів

5.7

Первинні дані знімань, виконаних авіаційними носіями за допомогою телевізійної, інфрачервоної, мікрохвильової, радіолокаційної та іншої апаратури

5.8

Первинні дані аерознімань та похідні матеріали від них

5.9

Схеми геодезичної, гравіметричної, топографічної, аерознімальної та картографічної вивченості на окремі ділянки робіт

5.10

Облікова та проектна документація на будівлі-пам’ятки культурної спадщини, що входять до складу об’єктів закритого типу

5.11

Координати та схеми розміщення пам’яток археології, визначених у каталозі пам’яток археології району, відомості про курганні насипи (з графічними додатками)

5.12

Зведені відомості щодо археологічних розкопок та розвідок на території району

5.13

Відомості з питань усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

5.14

Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища

5.15

Інформація, що утворюється з використанням документів з грифом обмеження доступу, крім відомостей, що становлять державну таємницю

5.16

Персональні дані про особу, визначені Законом України «Про інформацію», які містяться в особовій справі державного службовця

 

_____________________________