23.04.2014

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації

У К Р А Ї Н А 

ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

смт. Тарутине

23.05.2011                                                                                        № 216/А-2011

 

Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

 

1. Персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» в апараті покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

2. Керівнику апарату райдержадміністрації Бардай О.Г.:

 

2.1. Невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в районній державній адміністрації в установленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема:

 

- розробити та затвердити форми запитів на інформацію, інструкції  щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

 

-  запровадити облік запитів на інформацію;

 

- визначити спеціальні місця для роботи запитувачів  із документами,  що містять публічну інформацію, їх копіями, забезпечити обладнання таких місць відповідною оргтехнікою;

 

- створити умови для подання письмових запитів на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями;

 

- створити з метою доступу до публічної  інформації та її збереження   систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити  обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу  до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті Тарутинської райдержадміністрації інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію. 

2.2. Забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення і оновлення інформації про діяльність райдержадміністрації.

 

2.3. Забезпечити оприлюднення в засобах масової інформації, на   веб-сайті райдержадміністрації, інформаційних стендах у спеціальних місцях для роботи запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до  публічної інформації», форм запитів на 
інформацію. 

2.4. Затвердити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та оприлюднити їх в установленому порядку.

 

2.5. Затвердити  інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

 

2.6. Забезпечити проведення навчань працівників райдержадміністрації з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

 

3. Функції по організації в установленому порядку доступу до публічної інформації, відповідальність за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до райдержадміністрації, а також надання консультації під час оформлення таких запитів покласти на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

 

4. Внести до Положення про апарат райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 8 квітня 2010 року № 116/А-2010,  зміну,  доповнивши пункт 8 підпунктом 8.34 такого змісту:

 

 « 8.34.  Забезпечує  через  загальний відділ апарату райдержадміністрації  в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування  та  надання  відповідей на запити на інформацію,  що надходять  до  Президента  України  та Адміністрації Президента України, консультацій під час оформлення запитів».

 

5. Внести до Положення про загальний відділ апарату райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 січня 2008 року № 18/А-2008,  зміну, доповнивши пункт 5 підпунктом 5.19 такого змісту:

 

« 5.19. Забезпечує  в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування  та  надання  відповідей на запити на інформацію,  що надходять  до  Президента  України  та Адміністрації Президента України, консультацій під час оформлення запитів».

6. Начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації (Урсакі В.В.) привести у відповідність до покладених функцій посадові інструкції працівників відділу.

 

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, рекомендувати головам виконавчих комітетів сільських та селищних рад вжити заходів щодо безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації                                                       В.О. Матчин

 

Вик. Попас Т.І.

тел. 3-17-99