23.04.2014

Про забезпечення доступу до публічної інформації в Арцизькій МДПІ

До уваги  громадян  та юридичних осіб !

Арцизька  МДПІ доводить до вашого відома, що з метою реалізації положень Закону України “Про доступ до публічної інформації ” та інших нормативно -  правових актів із забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації  затверджені форми запиту на інформацію, Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в Арцизький МДПІ,  Порядок складення та подання запитів на інформацію Арцизької  МДПІ та відкрита нова адреса електронної пошти Арцизької МДПІ  amgnipublicinfo@ukr.net..

Форми запитів, Інструкцій та Порядок  розміщені на інформаційних стендах, також з ними можливо ознайомитись безпосередньо в структурному підрозділі на який покладено функцію щодо організації та координації роботи структурних підрозділів територіальних органів ДПС щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації за адресою м. Арциз, вул..Інтернаціональна, 8 каб. №107, тел. (0245) 3-29-60.

                Функції та повноваження  Арцизької  МДПІ

У відповідності до норм Закону України  «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990р. № 509 (далі Закон №509) , із змінами та доповненнями,  Положення  про державну податкову інспекцію в районі, місті без районного поділу, районі у місті, міжрайонніута об’єднану державну податкову інспекцію, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації  України  25.06.2008р. №412 Арцизька міжрайонна державна податкова інспекція виконує такі функції:

1) здійснює контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;

2) забезпечує облік платників податків, інших платежів, правильність обчислення і своєчасність надходження цих податків, платежів, а також здійснює реєстрацію фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів;

3) контролює своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, а також перевіряє достовірність цих документів щодо правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, інших платежів;

4) здійснює у межах своїх повноважень контроль за законністю валютних операцій, додержанням установленного порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги, а також за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;

5) ведє облік векселів, що видаються суб'єктами підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах та щомісяця подає інформацію про це місцевим органам державної статистики; здійснює контроль за погашенням векселів; видає суб'єктам підприємницької діяльності дозволи на відстрочення оплати (погашення) векселів із зазначених операцій;

6) забезпечує застосування та своєчасне стягнення  сум  фінансових санкцій, передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України за порушення податкового законодавства, а також стягнення

адміністративних штрафів за порушення податкового законодавства, допущені посадовими особами підприємств, установ, організацій та громадянами;

7) аналізує причини і оцінюють дані про факти порушень податкового законодавства;

8) проводить перевірки фактів приховування і заниження  сум  податків, інших платежів;

9) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводить перевірки своєчасності подання та достовірності документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає до судів і арбітражних судів позови до підприємств, установ, організацій та громадян про визнання угод недійсними і стягнення в доход держави коштів, одержаних ними за такими угодами, а в інших випадках – коштів, одержаних без установлених законом підстав, а також про стягнення заборгованості перед бюджетом і державними цільовими фондами за рахунок їх майна;

12) проводить роботу, пов'язану з виявленням, обліком, оцінкою та реалізацією у встановленому законом порядку, безхазяйного майна, майна, що перейшло за правом успадкування до держави, скарбів і конфіскованого майна;

13) контролює дотримання виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасність і повноту перерахування цих  сум до бюджету;

14) розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій з питань оподаткування та, в межах своїх повноважень, з питань валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державних податкових інспекцій;

15) подає відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

16) здійснює контроль за наявністю марок акцизного збору на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

17) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;

18) виконує функції, передбачені пунктом 17 статті 8 (організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах державної податкової служби), а також інші функції, пов'язані із здійсненням відповідними підрозділами податкової міліції повноважень, передбачених статтею 21 Закону № 509.

Арцизька  МДПІ розташована за адресами:

-          м. Арциз, вул. Інтернаціональна, 8;

-          смт.Тарутине, вул. 50 років Жовтня, 2.

Графік  роботи  Арцизької  МДПІ:

-          понеділок – четвер : з 09.00   до 18.00. (перерва  на обід 13.00  - 13.45 год);

-          п’ятниця : з 09.00   до 16.45. (перерва  на обід 13.00 -  13.45 год)

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Для виконання своїх функцій та повноважень  в Арцизькій МДПІ створені таки структурні підрозділи:

№ з/п

Найменування структурного підрозділу

ПІБ  керівника

Телефон

Графік

особистого прийому

1

Начальник інспекції

Куралов Д.С.

3-10-57

Вівторок: 10.00-13.00

3

Відділ оподаткування фізичних осіб

Гранич О.П.

3-27-63

Четвер: 10.00– 13.00

4

Відділ інформатизації процесів оподаткування

Муся А.П.

3-28-50

П¢ятниця: 10.00– 13.00

5

Адміністративно – господарський сектор

Сурдуленко Л.О.

3-10-57

ххх

6

Робота з персоналом

Бондаренко Н.А.

3-10-57

ххх

7

Головний бухгалтер

Власова М.С.

3-27-65

ххх

8

Відділ оподаткування юридичних осіб

Садчук О.І.

3-27-65

Понеділок: 14.00-17.00

9

Забезпечення доступу до публічної інформації

Гайдаржі Д.Ф.

3-29-60

ххх

9

Масово-роз’яснювальна  робота та звернення громадян

Гранич І.І.

3-41-89

ххх

10

Організаційно – розпорядча робота

Гойчева Д.С.

3-41-89

ххх

11

Юридичний сектор

Кримська І.М.

3-41-89

Вівторок: 16.00– 18.00

12

Відділ обліку та звітності

Бузіян С.Д.

3-14-36

П¢ятниця: 14.00-17.00

13

Сектор економічного аналізу та  прогнозування

Кузнецова  М.П.

3-14-36

ххх

14

Сектор контролю за фінансовими  установами та операціями у сфері ЗЕД

Цуркан В.Б.

3-16-92

Середа: 16.00– 18.00

15

Відділ податкового контролю юридичних осіб

Тельпіс Н.Г.

3-27-62

Середа: 10.00– 13.00

16

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язань

Крот В.П.

3-41-98

Середа: 14.00– 17.00

17

Тарутинський відділ

Пітак І.Г.

3-18-09

Понеділок: 10.00– 13.00

1.     Попередній запис громадян на особистий  прийом проводиться  з 10.00 до 13.00 за телефонами (04845) 3-41-89, (04845) 3-29-60  або у кабінетах  301 , 107 адмінбудинку Арцизької МДПІ за адресою м. Арциз, вул.. Інтернаціональна, 8

2.     Прийом громадян ведеться у кабінеті 107 на першому поверсі  адмінбудинку Арцизької МДПІ за адресою м. Арциз, вул.. Інтернаціональна, 8

3.     Виїзний прийом у Тарутинському відділенні Арцизької МДПІ начальника Арцизької  МДПІ  - 2-га та 4-та    середа місяця з 14.00 до 16.00 годин.

Графік  видачі  довідок,  свідоцтв,  патентів в Арцизькій МДПІ

№ з/п

Найменування документу 

Розпорядок роботи

(дні, часи)

1

Прийом  заяв  

- понеділок – четвер : з 09.00   до 18.00. (перерва  на обід 13.00-13.45 год);

- п’ятниця : з 09.00   до 16.45. (перерва  на обід 13.00-13.45 год)

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість прийому скорочується на одну годину.

2

Видача Картки  –  платника податків про реєстраційний номер  облікової картки платника  податків з Державного реєстру фізичних осіб

Понедилок,    п’zтниця

З 9.00 до 13.00

3

Відмитка у  паспорті  про право  здійснювати будь – яки платежі  за серією  та номером  паспорту

Понедилок,    п’ятниця

З 9.00 до 13.00

4

Видача довідки про те, що грамадянин не пребуває на обліку  як платник податків

Понеділок : : з 09.00   до 18.00. (перерва  на обід 13.00-13.45 год);

  п’ятниця з 09.00   до 16.45. (перерва  на обід 13.00-13.45 год)

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість прийому скорочується на одну годину.

5

Видача свідоцтв, патентів, ліцензій,  довідок, інших документів

- понеділок – четвер : з 09.00   до 18.00. (перерва  на обід 13.00-13.45 год);

- п’ятниця : з 09.00   до 16.45. (перерва  на обід 13.00-13.45 год)

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість видачі  скорочується на одну годину

 

 

 

 

Начальник Арцизької МДПІ                                                                                               Д.С.Куралов