23.04.2014

Про результати оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями Одеської області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Рад

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 
2011 року №522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України» протягом листопада 2012 року проведена оцінка ефективності здійснення структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями Одеської області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у 2012 році (далі – Оцінка).

За результатами проведення Оцінки члени робочих груп дійшли до висновку, що у 2012 році спостерігалось значне поліпшення роботи з організації виконання завдань, визначених дорученнями Президента України та підзаконними актами.

Кожного кварталу питання про стан виконавської дисципліни та хід виконання актів і доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, які перебувають на контролі в Адміністрації Президента України, розглядалися на засіданнях колегії та апаратних нарадах. Аналіз протоколів засідань колегій та апаратних нарад районних державних адміністрацій Одеської області свідчать про послідовну і узгоджену діяльності їх структурних підрозділів та апаратів райдержадміністрацій.

Контрольними заходами передбачені перевірки виконання сільськими, селищними і міськими радами делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Протягом 2012 року всіма районними державними адміністраціями Одеської області та структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації на виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №220-р та 18 липня 2012 року №514-р щодо схвалення плану дій та затвердження плану заходів з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» проводилась робота щодо утворення єдиного інформаційного простору обміну електронними документами для підвищення ефективності роботи державних службовців та поліпшення керованості процесу документообігу. У 26 районних державних адміністраціях та 20 структурних підрозділах Одеської обласної державної адміністрації встановлена система електронного документообігу.

Поряд з позитивними зрушеннями, які відбулися в поточному році у порівнянні з попередніми роками, під час проведення перевірок та Оцінки членами робочих груп були висловлені зауваження та пропозиції, які потрібно врахувати у 2013 році.

Головний чинник, що заважає ефективній роботі районних державних адміністрацій Одеської області та структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, - це неефективний розподіл функціональних обов’язків та неукомплектованість структурних підрозділів необхідною кількістю спеціалістів.

Під час Оцінки перевірялися документи, що регламентують роботу і порядок документообігу в районних державних адміністраціях Одеської області і структурних підрозділах Одеської обласної державної адміністрації, зроблені зауваження до планування та документування роботи колегіальних і дорадчих органів (комісій, рад, комітетів).

Розглянувши на засіданні колегії обласної державної адміністрації  результати оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями Одеської області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України (протокол №8 
від 24 грудня 2012 року):

1. Визнати недостатньо ефективною роботу всіх районних державних адміністрацій Одеської області і структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, робота яких оцінювалась у 2012 році.

2. Відзначити послідовну й цілеспрямовану роботу Ананьївської, Миколаївської, Саратської, Ширяївської районних державних адміністрацій, управління культури і туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації з організації виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

3. Звернути увагу голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації на неефективний розподіл функціональних обов’язків та неукомплектованість підрозділів необхідною кількістю спеціалістів.

4. Головам районних державних адміністрацій:

- врахувати зауваження та пропозиції, висловлені під час проведення Оцінки;

- встановити належний контроль за виконанням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» зі змінами і доповненнями, внесеними постановами від 5 липня 2004 року №835, від 3 червня 2009 року №549;

- надавати необхідне сприяння фахівцям комунального підприємства «Обласний інформаційно-аналітичний центр» у встановленні комп’ютерної техніки і впровадженні системи електронного документообігу «ДЕЛО» 12.0» та допомогу спеціалістам відділів діловодства та контролю апаратів у її опануванні;

- за значну роботу щодо здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, вишукати можливість заохотити матеріально керівників апаратів та начальників відділів діловодства та контролю апаратів Ананьївської, Ренійської райдержадміністрацій, начальників відділів діловодства та контролю апаратів Арцизької, Іванівської, Ширяївської райдержадміністрацій, спеціалістів відділів діловодства та контролю апаратів Котовської, Красноокнянської, Любашівської, Миколаївської райдержадміністрацій;

- про хід виконання розпорядження щоквартально інформувати відділ діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації протягом 2013 року.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

- вжити заходів щодо ефективного планування роботи підрозділів та усунення зауважень, висловлених під час проведення Оцінки;

- з метою здійснення системного контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, в районних державних адміністраціях щоквартально надавати пропозиції щодо організації їх перевірки за участю організаційного відділу і відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації;

- провести роботу щодо впровадження системи електронного документообігу «ДЕЛО» 12.0» та сприяти спеціалістам, які відповідають за діловодство та контроль, в її опануванні;

- відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року №547/А-2011 «Про розподіл основних обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови – керівником апарату та заступниками голови Одеської обласної державної адміністрації» оновити склади та роботу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів (рад, колегій, комісій, комітетів робочих груп тощо);

- про хід виконання розпорядження поінформувати відділ діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації до 1 квітня 2013 року.

6. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації протягом 5 робочих днів розмістити дане розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації на власних офіційних веб – сайтах.

7. Організаційному відділу та відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації внести пропозиції відділу кадрової роботи апарату Одеської обласної державної адміністрації щодо організації у 2013 році семінарів для керівників апаратів райдержадміністрацій, спеціалістів, які відповідають за діловодство та контроль райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації з обговорення основних недоліків, зауважень і пропозицій, які були висловлені під час проведення Оцінки.

8. Відділу діловодства та контролю апарату Одеської обласної державної адміністрації:

- зауваження та недоліки, виявлені під час проведення Оцінки, довести до відома районних державних адміністрацій Одеської області та структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації до кінця поточного року для вжиття заходів щодо їх усунення;

- надати необхідну допомогу в організації діловодства та провести стажування для спеціалістів, які відповідають за діловодство і контроль Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації, управлінь Одеської обласної державної адміністрації: охорони здоров¢ я і у справах фізичної культури та спорту;

- про виконання розпорядження поінформувати голову обласної державної адміністрації до 25 квітня 2013 року.

9. Заступникам голови Одеської обласної державної адміністрації здійснювати моніторинг контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації.

10. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

Голова обласної

державної адміністрації


Е.Л.Матвійчук