23.04.2014

Про питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Тарутинській районній державній адміністрації

У К Р А Ї Н А

 

ТАРУТИНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я       

смт. Тарутине

 20.07.2011                                                                                                № 308/А-2011

 

Про питання виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації» в

Тарутинській районній державній адміністрації

 

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації:

 

 

1.  Затвердити Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Тарутинська районна державна адміністрація, що  додається.

 

2. Установити, що Тарутинська районна державна адміністрація:

 

2.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Тарутинською районною державною адміністрацією своїх повноважень та яка перебуває у володінні Тарутинської районної державної адміністрації.

 

2.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

стосовно інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

 

3. Визначити відділ діловодства і контролю апарату Тарутинської районної державної адміністрації структурним підрозділом, який забезпечує доступ запитувачів до публічної інформації, що надходить до Тарутинської районної державної адміністрації.

 

4. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

5. Розпорядження набуває чинності з дня опублікування в районній газеті «Знамя труда». 

 

 

Голова  райдержадміністрації                                                                  В.О. Матчин