23.04.2014

Форма для інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Форма для інформаційного запиту від об’єднань громадян в письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації

Тарутинська районна державна адміністрація

Кому

Начальнику загального відділу апарату районної державної інформації

 

Обєднання громадян

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

 

 

Номер контактного телефону

(у разі його наявності)

 

 

 

Загальний опис необхідної інформації

 

 

 

 

або

 

Вид, назва, реквізити (дата видання та реєстраційний номер) чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати

Підкреслить обраний

варіант відповіді

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою(вказати E-mail) 

 

В усній формі

(вказати номер телефону)

 

 

 

 

_____________                                                                    _____________

  Дата запиту                                                                                 Підпис