19.12.2019

Протокол №5 засідання громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації

ПРОТОКОЛ № 5

засідання громадської ради

при Тарутинській райдержадміністрації

                                                                                                                            18 грудня 2019 року                                                          смт. Тарутине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Присутні – голова громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації -  Ткаченко О.В., в.о. голови Тарутинської районної державної адміністрації – Сілоч О. І., заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації – Дундер В.Г., керівник апарату Тарутинської районної державної адміністрації - Бардай О.Г., головний спеціаліст з питань взаємодії з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації – Капанжи Т.М., члени громадської ради за списком. 

Члени громадської ради:

1. Беженар Ніна Петрівна - голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників охорони здоров'я України;

2.Бутузова Тетяна Степанівна - голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України; заступник голови громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації;

3.Горбатенко Володимир Миколайович – голова Тарутинської районної організації Одеської обласної організації Українського товариства мисливців та рибалок;

4. Драганова Наталя Іванівна – голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників культури України;

5. Іванов Іван Іванович - голова первинної профспілкової організації комунального підприємства «Тарутинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

6. Лаврека Зоя Іванівна - голова Тарутинського районного комітету профспілки працівників державних установ;

7. Чербаджи В.І. - голова Тарутинського районного болгарського культурно-просвітницького товариства ім.генерала П.Груєва; 

8. Скрипник   Петро Анатолійович - голова Тарутинської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

     1. Про проект районного бюджету Тарутинського району на 2020 рік

 Доповідач:  Констандогло М.Ф. –  начальник фінансового управління райдержадміністрації

     2. Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2020 рік.

Доповідач: Кісеолар В.Г. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестиції  управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації.

      3. Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістюТарутинської районної державної адміністрації на 2020 рік

Доповідач: Ткаченко О.В. – голова громадської ради при  Тарутинській РДА 

 

Слухали: 

1. Про проект районного бюджету Тарутинського району на 2020 рік

Доповідач:  Констандогло М.Ф. –  начальник фінансового управління райдержадміністрації :

Проект районного бюджету Тарутинського району на 2020 рік підготовлений відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Доходи районного бюджету Тарутинського району Одеської області у 2020 році складуть 242923701 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 235466796 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 7456905 гривень, у тому числі бюджет розвитку – в сумі 20000 гривень.

Видатки районного бюджету заплановані у сумі 242923701 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 235348325 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 7575376 гривень, у тому числі бюджет розвитку –  138471 гривень.

Профіцит за загальним фондом районного бюджету складе 118471, дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету - 118471 гривень.

Резервний фонд районного бюджету складає 100000 гривень.

Бюджетні призначення розподілені між головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними программами.

 До загального фонду районного бюджету субвенції з бюджетів сільських та селищних складуть 8257401 гривень в тому числі:

на організацію перевезення учнів до місця навчання – в сумі 1474295 гривень;

на придбання продуктів харчування для учнів закладів загальної середньої освіти Тарутинського району Одеської області – в сумі 2760940 гривень;

на оздоровлення учнів в пришкільних таборах закладів загальної середньої освіти Тарутинського району Одеської області – в сумі 321938 гривень;

на поліпшення харчування дітей в закладах дошкільної освіти Тарутинського району Одеської області – в сумі 13800 гривень;

на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам ФАПів та лікарських амбулаторій Комунального підприємства «Тарутинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Тарутинської районної ради Одеської області – в сумі 3193001 гривень;

інші субвенції – в сумі 513427 гривень.

Витрати районного бюджету на реалізацію районних програм у 2020 році складуть 2756500 гривень.

 Захищені статті видатків загального фонду районного бюджету на 2020 рік: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти місцевим бюджетам; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; оплата енергосервісу; забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 В першочерговому порядку буде забезпечено потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

 Запланована оптимізація мережі бюджетних установ та штатів для забезпечення належного їх функціонування.

 У 2020 році буде забезпечена індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

 Видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи заплановані за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

 Проет районного бюджету на 2020 рік передбачає затвердження ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи.

 Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості бюджетної установи з бюджетних зобов’язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду районного бюджету.

 Вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти планується  у розмірі 15,00 грн. в день, забезпечивши безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які навчаються у закладах дошкільної освіти Тарутинського району Одеської області.

 Встановити плату для батьків або осіб, які їх замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тарутинського району (крім дітей, визначених у пункті 16 цього рішення) у розмірі 7,50 гривень за день перебування.

 Встановити вартість харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тарутинської району Одеської області:

за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 4,00 грн. в день;

за рахунок бюджетів сільських та селищних рад Тарутинського району Одеської області, які передаються до районного бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту та інших джерел, незаборонених чинним законодавством України – згідно з рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування.

 У закладах загальної середньої освіти Тарутинського району Одеської області забезпечити безкоштовним харчуванням усіх учнів підпорядкованих закладів.

Вирішили:                                                                                                                     

1.По першому питанню:

- cхвалити проект районного бюджету Тарутинського району на 2020 рік;

- довести відповідну інформацію до членів інститутів громадського суспільства.

 

Слухали: 

2. Про проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2020 рік.

Доповідач: Кісеолар В.Г. – начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестиції  управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації:

Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб населення мешканців Тарутинського району Одеської області на основі стабільного функціонування економіки району.

Актуальними завданнями у 2020 році є:

       Розумне і відкрите управління: модернізація системи управління районом; запровадження електронних послуг та інноваційних моделей комунікації з громадськістю. 

       Розвиток транспортної інфраструктури: будівництво та реконструкція автомобільних шляхів. 

       Розвиток туризму: розробка концепції туристичного кластеру; створення туристичного порталу району; збільшення культурних подій в районі; збільшення кількості туристів, які відвідують район і відповідне підвищення надходжень в районний та місцеві бюджети. 

       Конкурентоспроможні агровиробництво і агропереробка:

перехід від переважно сировинного сільськогосподарського виробництва для створення готових продуктів з високою доданою вартістю (переробка); розробка концепції Спеціалізованих агро-кластерів; розширення використання інновацій в аграрному секторі.

        Залучення інвестицій та розвиток бізнесу: збільшення обсягів залучених інвестицій; розвиток малого та середнього бізнесу; збільшення експорту. 

         Територіальний розвиток, розвиток самоврядування та посилення ролі громад і громадян: формування на території району успішних об’єднаних територіальних громад; посилення участі громадян у вирішенні місцевих проблем та управлінні громадами; підвищення доходів місцевих бюджетів. 

         Гуманітарна сфера: створення в районі ефективної системи надання медичної допомоги; підвищення якості освіти та розвиток інновацій. 

       Природокористування та безпека життєдіяльності людини: підвищення рівня безпеки в районі; охорона довкілля та збереження природного потенціалу району; підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії. 

        Основною метою у податково-бюджетній діяльності Тарутинського району на 2020 рік є запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, сприяння фінансовій підтримці територіальних громад з метою забезпечення їх ефективного функціонування.

Очікувані результати:

виконання планових показників надходжень до зведеного місцевого бюджету Тарутинського району у сумі 242923,701 тис. грн., у т. ч. загальний фонд – 235466,796 тис. грн., спеціальний фонд – 7456,905 тис. грн.; без врахування міжбюджетних трансфертів – 72726,1 тис. грн., з них загальний фонд – 65289,2 тис. грн., спеціальний фонд – 7436,9 тис. грн.;

цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

        В промисловій галузі очікуються результати: приріст промислового виробництва очікується на рівні 5,0 %; обсяг реалізованої промислової продукції зросте до 125,4 млн. грн. 

У 2020-2021 роках – передбачається будівництво сонячних електростанцій в смт. Бородіно, с. Весела Доліна, с. Нове Тарутине, смт. Серпневе, смт. Тарутине, с. Ганнівка та с. Слобідка.

       В агропромисловому комплексі буде забезпечено:

виробництва валової продукції рослинництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 484,3 млн. грн.; 

забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 82,5 млн. грн.;

забезпечення виробництва зерна в обсязі 186,2 тис. тонн, олійних культур – 55,9 тис. тонн, винограду – 18,0 тис. тонн, молока – 11,3 тис. тонн, м’яса – 2,7 тис. тонн.

       Ключові кроки на 2020 рік у дорожньо-транспортному господарстві: 

       поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-44 КПП «Лісне» – КПП «Малоярославець Перший» на ділянці км 13+160 – км 14+000, км 15+500 – км 25+200, км 26+200 – км 34+300, км 36+300 – км 40+105;

капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-44 КПП «Серпневе – Серпневе – Тарутине – Арциз – Татарбунари»;

провести капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення, які у першу чергу потребують ремонту: О 162319 (ділянка с. Вознесенка Друга – Нове Тарутине, протяжність 6км., С 162303 ( ділянка с. Ярове – с. Рівне – с. Лужанка, протяжність 10 км., О 162318 ( ділянка с. Іванчанка – примикання до Т-1644, протяжність 5 км.).

       Пріоритетні напрямки на 2020 рік у сфері надання адміністративних послуг: 

спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

внесення змін до існуючих переліків адміністративних послуг, а саме забезпечення надання соціальних, публічних та інших послуг через центри надання адміністративних послуг.

        Основне завдання місцевої політики на 2020 рік для розвитку сфери зайнятості – це сприяти працевлаштуванню та раціональній суспільно-корисній зайнятості працездатного населення і запобігання масовому безробіттю шляхом здійснення активної політики на ринку праці та подання соціальної та матеріальної підтримки громадянам, що потребують соціального захисту.

         Одним з пріоритетних напрямків розвитку Тарутинського району у 2020 році, як і в минулі роки, буде підвищення середньомісячної заробітної плати в районі до 6780 грн. та недопущення заборгованості із заробітної плати.

        У сфері соціального забезпечення основним пріоритетним напрямом буде забезпечення гарантованого рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб.

         Очікувані результати у галузі житлово-комунального господарства: ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних мереж; ремонт та реконструкція водопровідних та каналізаційних насосних станцій; будівництво артезіанських свердловин для питного водопостачання; ремонт та реконструкція водонапірних башт; встановлення систем доочищення питної води. 

       Пріоритетні напрямки на 2020 рік в охороні здоров’я:

реалізація вимог щодо реформування первинної медичної допомоги шляхом впровадження моделі національного медичного страхування;

підвищення доступності спеціалізованої медичної допомоги та її якості для населення району на усіх рівнях її надання, особливо в сільській місцевості;

удосконалення роботи єдиної системи екстреної медичної допомоги, укомплектування спеціалістами бригад ШМД у відповідності до встановлених нормативів, забезпечення їх матеріально-технічним оснащенням.

Пріоритетні напрямки на 2020 рік в освітній галузі:

ліквідовувати відмінність рівня освіти в сільській місцевості; охоплення освітніми послугами дітей з особливими освітніми потребами; оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних кабінетів навчальних закладів району;

продовження підвозу дітей до закладу освіти та у зворотному напрямку;

планується провести наступні роботи:

- Бородінський НВК – реконструкція старої будівлі школи для розміщення дитячого садку;

- Височанський НВК – будівництво внутрішніх вбиралень;

- Євгенівський НВК – капітальний ремонт харчоблоку;

- Миколаївський НВК – капітальний ремонт дитячого садку;

- Ламбрівський НВК – будівництво внутрішніх вбиралень;

- Малоярославський Другий НВК – капітальний ремонт системи опалення в дитячому садку та реконструкція будівлі під харчоблок;

- Малоярославський Перший НВК – завершення реконструкції будівлі школи;

- Матильдивський НВК – будівництво внутрішніх вбиралень.

 

Очікувані результати у сфері культури: належне функціонування закладів культури і мистецтв районного підпорядкування, модернізація та покращення їх матеріально-технічного стану;

оновлення бібліотечних фондів районних бібліотек сучасною українською літературою та кращими зразками світової літератури;

організація мистецьких заходів до державних свят, Дня української мови та писемності, Всесвітнього дня вишиванки, проведення ХV Бессарабського ярмарку, відзначення пам’ятних дат і ювілеїв видатних українців тощо;

прийняття участі у культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів міжнародного та всеукраїнського рівня.

        Ключові кроки на 2020 рік у галузі фізичної культури та спорту:

будівництво 4 спортивних майданчиків для міні-футбольного поля із штучним покриттям (смт. Тарутине, смт. Березине, с. Надрічне та с. Миколаївка);

проведення четвертого міжнародного турніру з вільної боротьби пам’яті видатного тренера Арабаджи П.Г.;

включення до штатного розпису сільських та селищних рад інструкторів з фізичної культури сільських та селищних рад;

залучення більшої кількості мешканців Тарутинського району до активних занять фізичною культурою та спортом.

       У сфері природокористування очікувані результати: 

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2 %;

збільшення площі природно-заповідного фонду до 5,0 % від загальної площі району;

збільшення надходження екологічного податку на 30,0 %;

зменшення забруднення підземних водоносних горизонтів шляхом тампонажу 40,0 % артезіанських свердловин, які є потенційно покинутими, частина з них можливо підлягає ліквідаційному тампонажу;

ліквідація несанкціонованих звалищ сміття.

Вирішили по другому питанню:

1. Інформацію «Про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2020 рік» – інформацію взяти до відома та довести до відома громадськості району.

Слухали: 

      3. Про орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації на 2020 рік

Доповідач: Ткаченко О.В. – голова громадської ради при  Тарутинській РДА  - запропонував проект орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації на 2020 рік, до якого внесені питання соціального захисту населення району, децентралізації влади та адміністративно-територіальної реформи в Україні, питання захисту прав дітей, надання медичної допомоги населенню району, розвитку фізичної культури та спорту та інші.

Проект орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації на 2020 рік (додається).

Вирішили по третьому питанню:

1. Схвалити проект орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації на 2020 рік.

 

Голова громадської ради                                                 О.В.Ткаченко

Секретар громадської ради                                              Т.М.Капанжи