21.06.2019

Протокол №1 засідання громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

ПРОТОКОЛ № 1

засідання громадської ради

при Тарутинській райдержадміністрації

 18 червня 2019 року                                                                                                                                                                                  смт. Тарутине                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Присутні - в.о. голови Тарутинської районної державної адміністрації – Сілоч О. І., заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації – Дундер В.Г., керівник апарату Тарутинської районної державної адміністрації - Бардай О.Г., головний спеціаліст з питань взаємодії з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації – Капанжи Т.М., члени громадської ради за списком.

Члени громадської ради:

1. Беженар Ніна Петрівна - голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників охорони здоров'я України;

2.Бутузова Тетяна Степанівна - голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України;

3.Драганова Наталя Іванівна – голова Тарутинської районної профспілкової організації працівників культури України;

4. Іванов Іван Іванович - голова первинної профспілкової організації комунального підприємства «Тарутинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;

5. Лаврека Зоя Іванівна – голова Тарутинського  районного комітету профспілки працівників державних установ;

6. Ткаченко Олег Володимирович – представник Тарутинської районної профспілкової організації працівників освіти і науки України;

7. Чербаджи Віктор Ілліч – голова Тарутинської районної громадської організації «Болгарське культурно-просвітницьке товариство ім. Генерала Петра Груєва».

                                                                       

                                                         ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання голови громадської ради при Тарутинській районній державній  адміністрації.

    Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації

 

2. Про обрання заступника голови громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.

     Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації

 

3. Про обрання секретаря громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.

    Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації

 

4. Про затвердження Положення громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

     Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації       

 

5. Про затвердження Регламенту громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

     Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації

 

Слухали:

1. Про обрання голови громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.

Виступили: Бутузова Т.С., Беженар Н.П. – з пропозицією обрати головою громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації Ткаченко О. В.

Вирішили:

1.  Обрати головою громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації Ткаченко Олега Володимировича – представника Тарутинської районної профспілкової організації працівників освіти і науки, члена громадської ради.

Голосували: за – 7 ; проти – 0 ; утримались – 0.

 

 Слухали:

2.  Про обрання заступника голови громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.

Виступила: Лаврека З.І. - з пропозицією обрати заступником голови громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації Бутузову Тетену Степанівну

Вирішили:

Обрати заступником голови громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації  Бутузову Тетяну Степанівну – голову Тарутинської районної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України

Голосували: за – 6 ; проти – 1 ; утримались – 0.

 

 Слухали:

3.  Про обрання секретаря громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації.  

Виступив: Ткаченко Олег Володимирович виступив з пропозицією обрати секретарем громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації головного спеціаліста Тарутинської райдержадміністрації з питань взаємодії з громадськістю Капанжи Т. М.

Вирішили:

Обрати секретарем громадської ради при Тарутинській райдержадміністрації Капанжи Т.М. – головного спеціаліста з питань взаємодії з громадськістю Тарутинської райдержадміністрації.

Голосували: за – 7 ; проти – 0 ; утримались – 0.


Слухали:

4. Про затвердження Положення громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

Виступив: Дундер В.Г., який повідомив про необхідність прийняття Положення про громадську раду при Тарутинській райдержадміністрації, в якому будуть визначені питання формування ради, права, обов'язки, повноваження членів ради і організація роботи. Усім членам громадської ради раніше були надані проекти Положення про громадську раду при Тарутинській районній державній адміністрації для ознайомлення та внесення своїх доповнень. Проект Положення був розроблений відповідно до постанови КМУ від 03.11.2010 №996 зі змінами (постанова КМУ від 24.04.№353) громадською радою та Тарутинською райдержадміністрацією.

Дундер В.Г. запропонував внести зміни до положення, якщо такі є у членів громадської ради.

Змін та доповнень від членів громадської ради не надходило.

Вирішили:

1. Інформацію Дундера В. Г. про затвердження Положення про громадську раду при Тарутинській районній державній адміністрації взяти до відома.

2. Затвердити Положення про громадську раду при Тарутинській районної державної адміністрації (додається) та подати на затвердження голові райдержадміністрацій.

Голосували: за – 7 ; проти – 0 ; утримались – 0.

 

Слухали:

5. Про затвердження Регламенту громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації

Виступив: Дундер В.Г.. який поінформував членів ради про необхідність прийняття Регламенту громадської ради при райдержадміністрації. У рекомендованому проекті Регламенту регулюються організаційні та процедурні питання діяльності ради. Члени ради також мали можливість попередньо ознайомитися з рекомендованим проектом.                            

Дундер В.Г. запропонував внести зміни до Регламенту, якщо такі є у членів громадської ради.

Змін та доповнень від членів громадської ради не надходило.

Вирішили:

1.Інформацію Дундера В.Г. про затвердження Регламенту громадської ради при Тарутинській районної державної адміністрації взяти до відома.

2.Затвердити Регламент громадської ради при Тарутинській районної державної адміністрації (додається).

Голосували: за – 7 ; проти – 0 ; утримались – 0.

 

Голова зборів                                                                     В.Г.Дундер

Секретар громадської ради                                              Т.М.Капанжи

 

Проект Положення про громадську раду при Тарутинській районній державній адміністрації

Проект Регламенту громадської ради при Тарутинській районної державної адміністрації