16.09.2019

Підсумки соціально-економічного становища Тарутинського району у січні–липні 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–червні 2019р. кількість населення району зменшилась на 241 особу і, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 40312 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2019р. становила 4044 особи,
 що на 1,2% більше , ніж у ІІ кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2019р. становила 6070 грн, що
 на 14,3% більше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 липня 2019р. відсутня.

У січні–червні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1990 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 216,1 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2019р. 1295 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3999,6 тис.грн.

У січні–червні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 2543,4 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення
 боргів попередніх періодів, 2634,5 тис.грн (103,6% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець червня 2019р.
 становила 53,9 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг
 (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2019р. становив 81,0 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 1284,2 тис.грн.

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 27014 тис.грн капітальних інвестицій,
 що становить 0,3% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції
 на 1 особу становили 662,0 грн.

На 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 1092,6 млн.ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 25,8 ц.

У січні–липні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 11141 ц, молока – 3408 ц.

За оперативними даними, на 1 серпня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 307 голів, у тому числі корів – 141 голову. Кількість свиней становила 19279 голів, овець та кіз – 14037 голів.

У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 62,7 млн.грн, що становить 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 1537,1 грн.

У січні–червні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 1610 м2.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 133,2 тис. пасажирів
 та виконано пасажирську роботу в обсязі 6,6 млн.пас.км, що відповідно
  на 4,8% та на 6,1% більше, ніж у січні–липні 2018р.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту товарів становив 3830,3 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 1670,7 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 2159,6 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених  в економіку району на 1 липня 2019р. становив 1768,3 тис.дол. США.

Управління статистики у Саратському районі