12.06.2019

Підсумки соціально-економічного становища Тарутинського району у січні–квітні 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–березні 2019р. кількість населення району зменшилась на 139 осіб і, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 40414 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019р. склала 3394 особи, що на 7,0% більше, ніж у І кварталі 2018р.   

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району  у І кварталі 2019р. становила 5971 грн, що на 18,5% більше, ніж у І кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. відсутня.

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 339 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 130,2 тис.грн.

Крім того, у січні–-березні 2019р. 170 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 598,7 тис.грн.

У січні–-березні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 1188,4 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1276,9 тис.грн (107,4% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець березня 2019р. становила 56,5 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2019р. становив 121,1 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 1032,5 тис.грн.            

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 14,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 356,8 грн.

У січні–квітні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації  на забій сільськогосподарських тварин у живій масі)  становили 5909 ц, молока – 1993 ц.  

За оперативними даними, на 1 травня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 287 голів, у тому числі корів – 133 голови. Кількість свиней становила 19440 голів, овець та кіз – 15092 голови.     

У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 30,0 млн.грн, що складає 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 736,7 грн.

У січні–березні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 376 м2.   

Послугами автомобільного транспорту скористалися 75,9 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 3798,2 тис.пас.км, що відповідно на 1,7% та на 15,4% більше, ніж у січні–квітні 2018р.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив 3105,3 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 928,4 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 2176,9 тис.дол. США.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в економіку району на 1 квітня 2019р. становив 1521,0 тис.дол. США.