27.03.2020

Підсумки соціально-економічного становища Тарутинського району у січні 2020 року

У результаті загального скорочення у 2019р. кількість населення району зменшилась на 499 осіб і, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 40054 особи.

За даними Одеського обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних по району на кінець січня становила 816 осіб, кількість вакансій – 16.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 2019р. становила 3802 особи, що на 8,4% більше, ніж у ІV кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по району у ІV кварталі 2019р. становила 6683 грн, що на 9,7% більше, ніж у ІV кварталі 2018р.

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня 2020р. відсутня.

У 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 3439 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 554,2 тис.грн.

Крім того, у 2019р. 1539 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 4701,0 тис.грн.

У 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги (без урахування постачання природного газу) 5728,6 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 5812,6 тис.грн (101,5%2 нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець грудня 2019р. становила 92,9 тис.грн.

У січні–грудні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 66378 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,3% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 1,6 тис.грн.

У січні 2020р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 669 ц, що порівняно з січнем 2019р. менше на 58,7%, молока – 394 ц, що на 9,8% менше.

За оперативними даними, на 1 лютого 2020р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах  становила 236 голів, що менше, ніж на 1 лютого 2019р., на 26,5%, у тому числі корів – 118 голів.  Кількість свиней становила 10568 голів (на 37,0% менше), овець та кіз – 11288 голів (на 14,1% менше).

У 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 105,4 млн.грн, що становить 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 2,6 тис.грн.

У 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) становила 3442 м2, що у 82,9 раза більше, ніж у 2018р.

У січні 2020р. послугами автомобільного транспорту скористалися 16,2 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 871,8 тис.пас.км, що відповідно на 13,8% та на 6,3% менше, ніж у січні 2019р.

У 2019р. обсяг експорту товарів становив 7011,5 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 3196,3 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 3815,2 тис.дол. США.

__________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

2 За рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100%).

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області:

 

Начальник                                                                            Людмила КОТВИЦЬКА

 

У разі використання даних повідомлення з посиланням на Головне управління статистики в Одеській області просимо повідомити на E-mail: l.patlachenko@od.ukrstat.gov.ua