27.10.2016

Порядок проставлення апостиля на офіційних документах за допомогою нового електронного сервісу Мінюсту

«Порядок проставлення апостиля на офіційних документах за допомогою нового електронного сервісу Мінюсту»

 

В Україні з 20 листопада 2015 року запрацювала нова зручна послуга- електронний сервіс з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. До цієї системи вже під’єднано 23 країни, серед яких США, Великобританія, Австрія, Бельгія, Латвія, Грузія, Молдова та інші. 

 Якщо раніше для проставлення штампу апостиля необхідно було обов’язково звертатись до Міністерства юстиції України у м. Києві, то відтепер все це можна зробити в одному із відділів державної реєстрації актів цивільного стану, що діють за принципом фронт-офісу.

 1.     Що таке апостиль?:

Апостиль – це спеціальний штамп, який відповідно до Гаазької конвенції 1961 року, ставиться на офіційних документах, що надходять від держав – учасниць Конвенції. Апостиль звільняє ці документи від необхідності консульської легалізації. Він засвідчує справжність підпису особи під документом і справжність печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ. Апостиль повинен відповідати зразку, що додається до Конвенції, і може бути складений офіційною мовою органу, який видає його.

 

2. На яких документах проставляється апостиль?

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003    № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», Міністерство юстиції проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються органами юстиції, судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами України.

 

3. Який порядок проставлення апостиля?

Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом її особистого звернення до відділів державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України.

Для проставлення апостиля заявник пред’являє посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіальних органів Міністерства юстиції України документ, що посвідчує його особу та подає:

-         оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

-         документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів формує заяву, виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та розміщує їх у Реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення.

Документи, подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставленні.

Про результати розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві.

Документи, подані для проставлення апостиля, видаються заявнику або іншій особі, зазначеній заявником у заяві.

Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

У разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності строк розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено до 20 робочих днів.

 

4. Яка плата становить за надання послуги з проставлення апостилю?

Наказом Міністерства юстиції від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля» встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

4. Які відділи державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі надають послугу з проставлення апостиля?

У місті Одеса апостиль можливо проставити у відділі ДРАЦС Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області (вул. Старицького, 10-а, т. 705-58-37) та у Суворовському районному у місті Одесі відділі ДРАЦС Головного територіального управління юстиції в Одеській області (Десантний бульвар, 14,  т. 705-15-21).