27.10.2016

Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста


Які умови для призначення пенсій за вислугу років поліцейським,  її розміри та документи необхідні для призначення?

 

Згідно статті 102 Закону України «Про Національну поліцію» пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в поліції здійснюється в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Згідно з пунктами 2, 3 статті 77 Закону України «Про Національну поліцію України», поліцейського звільняють зі служби з таких причин: через хворобу – за рішенням медичної  комісії про непридатність до служби в поліції або за віком – у разі досягнення визначеного для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції.

Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення  пенсій поліцейським, визначено в статті 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Порядок обчислення вислуги років та визначення грошового забезпечення особам, які мають право на пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 №393 «Про порядок обчислення  вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям  надстрокової та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей».

Вислугу років, необхідну для призначення пенсії, визначають залежно від періоду, в який, зокрема, поліцейські звільняються зі служби.

Під час призначення  пенсій, зокрема поліцейським, враховується тільки повні роки вислуги або  страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення.

Законодавчо визначено  граничний вік перебування на службі в поліції. Так згідно зі статтею 76 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення 55-річного віку. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від наданих їм спеціальних звань перебувають на службі до досягнення такого віку:

1)    до підполковників поліції включно – 55 років;

2)    полковники, генерали поліції – 60 років.

Вислуга років у разі поновлення виплати пенсії після перерви в її одержанні, яку було раніше обчислено особі, що має право на пенсію за цим Законом, відповідно до законодавства, чинного на день попереднього звільнення цієї особи зі служби, перегляду не підлягає.

Пунктом «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» передбачено, що пенсії за вислугу років згаданим вище категоріям осіб, які мають вислугу років 20 років і більше (пункт «а» статті 12), призначають у таких розмірах:

          - за вислугу 20 років – 50% відповідних сум грошового забезпечення;

- звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам. Звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України «Про Національну поліцію» - 55% відповідних сум грошового забезпечення  (стаття 43);

- за кожен рік вислуги понад 20 років – 3% відповідних сум грошового забезпечення.

Законом передбачено, що максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і належать у визначеному законодавством порядку до категорії 1, - 100%, до категорії 2, - 95%.

Згідно з пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до  військового закону, до заяви про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подають, зокрема, військово-лікарські документи про стан здоров’я звільненої особи (крім осіб, які не проходили військово-лікарську комісію).

Під час призначення пенсії за вислугу років поліцейським у розмірі 55% за 20 років вислуги військово-лікарські документи мають містити в собі інформацію про непридатність до служби в поліції, як передбачено пунктом 2 статті 77  закону України «Про Національну поліцію».

 

 

 

 

                                                            Заступник начальника управління -

                                                            начальник відділу організації правової

                                                            роботи юридичного управління

                                                            Гуртова А. М.