09.06.2016

Електронне звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (поняття, умови подання, вимоги до оформлення

Конституцією України визначено, що всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь в установлений законом термін (ст. 40). Питання практичної реалізації права на звернення врегульовано Законом України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року. Забезпечуючи громадянам України можливість на звернення, цей Закон деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи громадянам право звертатися не тільки до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до об'єднань громадян, установ, організацій, незалежно від форм власності, на підприємства, в засоби масової інформації, до посадових осіб згідно з їх функціональними обов'язками щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав та законних інтересів чи їх порушення.

З 02 липня 2015 року до Закону України «Про звернення громадян» були внесені зміни, в зв’язку з чим виникло поняття електронного звернення.  Чіткого визначення поняття електронного звернення, як такого - не існує, проте, Законом регламентовано, що електронне звернення – це письмове звернення, надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.

Основні вимоги до оформлення та умови подання електронного звернення регламентуються статтею 5 Закону України «Про звернення громадян». Відповідно до цієї статті, звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження

 

Інформує відділ організаційної роботи, документування

та контролю Головного територіального

управління юстиції в Одеській області