09.06.2016

Деякі питання передачі повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу

1. Якими нормативно-правовими актами регламентований процес передачі повноважень у сфері державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно?

 

         Процес передачі повноважень у сфері державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно пов’язаний із набранням з 01 січня поточного року чинності низкою важливих нормативно-правових актів, серед яких: Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (в редакції від 01.01.2016  відповідно до Закону України № 835-VІІІ),  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції                від 01.01.2016  відповідно до Закону України № 834-VІІІ), а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року                    № 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

 

2. Якою є мета децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно?

 

         Ключовою метою децентралізації повноважень у сфері державної реєстрації бізнесу та речових прав на нерухоме майно є реформування системи надання адміністративних послуг у зазначених сферах державної реєстрації та забезпечення її відкритості та прозорості, оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів.

 

3. Яким саме суб’єктам відповідно до законів будуть передані повноваження у сфері державної реєстрації?

 

         Відповідно до статті 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» систему органів у сфері державної реєстрації бізнесу становлять: Міністерство юстиції України; інші суб’єкти державної реєстрації. До інших суб’єктів відносяться: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси та юридичні особи публічного права (акредитовані суб’єкти).

         Поряд з тим, згідно з статтею 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» організаційну систему державної реєстрації прав становлять: Міністерство юстиції України та його територіальні органи; суб’єкти державної реєстрації прав: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації; акредитовані суб’єкти; державні реєстратори прав на нерухоме майно.

 

4. Хто відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» є державним реєстратором?

 

         Статтею 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що державним реєстратором є:

громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав; нотаріус; державний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону.

 

5. Яким чином кошти отримані за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації розподілятимуться між державою та суб’єктом державної реєстрації?

 

         З метою забезпечення оптимального функціонування системи надання адміністративних послуг визначено розподіл адміністративного збору за державну реєстрацію наступним чином: 40% надходжень такого збору направляється в Державний бюджет України, 60% надходжень залишається у суб’єкта державної реєстрації.

         Одночасно звертаємо увагу, що при проведенні державної реєстрації державними нотаріусами, 100% адміністративного збору зараховується до Державного бюджету України.

 

6. Які встановлені строки з передачі повноважень у сфері державної реєстрації відповідним суб’єктам?

 

         Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України                від 26.11.2015 № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців» та Закону України  від 26.11.2015 № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» регламентовано, що територіальні органи, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сфері державної реєстрації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня                       2016 року.

 

Інформує управління державної реєстрації Головного територіального управління

юстиції в Одеській області