12.06.2018

Оформлення права власності на присадибну ділянку

Право власності на нерухоме майно, у тому числі й на присадибну земельну ділянку, оформлюється відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 р. № 1127.

Реєстрацію права власності на землю можна здійснити, звернувшись до суб’єктів державної реєстрації прав (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні державні адміністрації; акредитовані суб’єкти) чи до державних реєстраторів прав на нерухоме майно.

Для подачі на реєстрацію потрібно підготувати пакет документів, а саме:

  • витяг з Державного земельного кадастру (далі – ДЗК);
  • копії та оригінали паспорту, ідентифікаційного номеру заявника;
  • підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2018 р. -  це 180,00 грн.);
  • документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо);
  • довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи);
  • оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором та підписується заявником на місці.

Відповідно до п. 811 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в ДЗК.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови встановлення факту переходу прав від особи, відомості про яку містяться в ДЗК, до особи, що заявляє свої права.

Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, якщо такі права набуті згідно з рішенням органу влади чи органу місцевого самоврядування, проводиться за умови встановлення факту відсутності відомостей про речові права інших осіб на таку земельну ділянку в ДЗК.

Згідно з п. 812 даного Порядку для державної реєстрації права власності на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність.

Статтею 19 ЗУ  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено, що державна реєстрація права власності проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав. Закон також надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24-х та 2-х годин, проте збір за реєстрацію збільшиться.

Згідно з п. 22 Порядку державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Реєстру з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, формує витяг з нього про державну реєстрацію прав, який розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження і друку. Витяг за бажанням заявника може бути наданий державним реєстратором у паперовій формі без використання спеціальних бланків, з проставленням підпису та печатки державного реєстратора. Витяг у паперовій або електронній формі має однакову юридичну силу.

Саме після реєстрації права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно особа стає повноправним власником та розпорядником земельної ділянки.

Нагадуємо, що для отримання консультацій чи роз'яснень з правових питань можна звертатися безпосередньо до Арцизького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Арциз, вул. Будівельників, 15б. Телефон: (04845)3-14-34, (097)123-15-63.

Арцизький місцевий  центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги