Конкурс "Кращий державний службовець-2016"

 

 

 
   

 

У К Р А Ї Н А

 

ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я         

 

смт. Тарутине

25.02.2016                                                                                                 № 57/А-2016

 

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в районній державній адміністрації у 2016 році

 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови  Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 року № 807), Указу Президента України від 18 липня 2011 року № 769/2011 «Питання управління державною службою України», наказу Національного агентства України з питань державної служби  від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», доручення заступника Голови Нацдержслужби України від 17.03.2015 року № 14/0/8-15:

 

1. Оголосити про проведення з 1 березня  по 30 квітня 2016 року в районній державній адміністрації першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в номінаціях «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст». 

 

2. Затвердити новий склад організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»  згідно додатка.

 

3. Затвердити такі, що додаються:

порядок проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Тарутинської районної державної адміністрації у 2016 році;

план заходів з організації підвищення кваліфікації в межах проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

 

4. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації      (Іванова М.С.) забезпечити доведення оголошення про проведення конкурсу до відома державних службовців райдержадміністрації у сприятливий для них спосіб.

 

5. Організаційному комітету з проведення  першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»:

розробити план заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру конкурсу;

копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями виконаних переможцями першого туру завдань, надати до Організаційного комітету з проведення  другого туру Конкурсу не пізніше ніж 30 квітня 2016 року.

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації.

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                                А.М. Серек - Басан

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                  
                                                                                   Додаток
до розпорядження 
виконуючого обов’язки  голови 
районної державної адміністрації
25.02.2016 № 57/А-2016
 
Склад
організаційного комітету з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» при Тарутинській районній державній адміністрації  
 
Керівник апарату райдержадміністрації
 
голова організаційного комітету 
 
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
 
заступник голови організаційного комітету
 
Головний спеціаліст відділу організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації
секретар організаційного комітету
 
Члени організаційного комітету:
 
Начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
 
Начальник відділу ведення державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації
 
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації
 
Головний спеціаліст – з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та виявлення корупції  апарату райдержадміністрації
 
 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                        О.Г.Бардай

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження                                                                                             виконуючого обов’язки  голови

районної державної адміністрації
25.02.2016 № 57/А-2016

 

Порядок

проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Тарутинської районної державної адміністрації у 2016 році

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення у 2016 році першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі Конкурс) серед державних службовців Тарутинської райдержадміністрації.

 

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

 

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

 

удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

 

створення умов для кар'єрного зростання державних службовців; 
залучення молоді до роботи в районній державній адміністрації;

 

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

 

вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

 

виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

 

4. Оргкомітет протягом  квітня забезпечує проведення першого туру Конкурсу і в останній тиждень квітня на своєму засіданні приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру Конкурсу.

 

5. Конкурс проводиться в номінаціях:

 

«Кращий керівник» (можуть брати участь начальники управлінь, відділів, їх заступники, завідувачі секторів, начальники відділів та завідувачі секторів апарату райдержадміністрації);

 

«Кращий спеціаліст» (можуть брати участь спеціалісти управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації).

 

6. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до ІV-VІІ категорії посад і мають стаж державної служби:

 

у номінації "Кращий керівник" - загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

 

у номінації "Кращий спеціаліст" - загальний стаж державної служби
не менш як два роки.

 

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень. 

 

7. Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу
здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

 

1) у номінації «Кращий керівник»:

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу
підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника.

 

2) у номінації «Кращий спеціаліст» - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп'ютером, наявність внесених  пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (органу), роль спеціаліста в  загальних результатах роботи підрозділу (органу), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

 

8. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають
Організаційному комітету: 

заяву про участь; 

копію Особової  картки державного службовця за формою  П-2ДС;

біографічну довідку, підписану керівником підрозділу;

подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

 

9. У термін до 15 березня Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову, яка оформляється протоколом за підписом голови та секретаря Організаційного комітету. Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

 

10. До 30 березня 2016 року відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації подає Управлінню державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області інформацію про кількість учасників першого туру Конкурсу в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

11. Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації у рамках Конкурсу здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

12. За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

 

проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки, функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники Конкурсу (30 питань);

 

виконання практичних завдань: складення ділового документа, володіння персональним комп'ютером.

 

13. Кожне виконане завдання учасниками першого туру оцінюється за п’ятибальною шкалою.

 

14.Організаційна підготовка до проведення Конкурсу проводиться в день проведення Конкурсу з усіма учасниками.

 

15. Секретар Організаційного комітету інформує учасників про процедуру проведення Конкурсу.

 

16. До початку Конкурсу секретар Організаційного комітету інформує учасників про процедуру проведення Конкурсу. Інформація секретаря про умови Конкурсу має бути достатньою для учасників. Він повинен упевнитися,
що всі учасники зрозуміли умови Конкурсу, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою Оргкомітету.

 

17. Організаційним комітетом розробляються тестові завдання. Обсяг тестових завдань має становити 10 питань.

 

18. На виконання кожного із завдань, передбачених першим туром Конкурсу, надається не менше 60 хвилин.

 

19. Завдання для учасників конкурсу в обох номінаціях затверджуються на засіданні Оргкомітету.

 

20. Конкурс проводиться протягом квітня і в останній тиждень квітня на засіданні Оргкомітету підбиваються підсумки та визначаються переможці першого туру Конкурсу.

 

21. Приміщення для проведення Конкурсу має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання. Конкурсанти не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проводиться Конкурс, до його закінчення.

 

22. Тестові завдання конкурсанти виконують на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

 

23. Конкурс проводиться державною мовою.

 

24. Після підготовки відповіді на кожне питання конкурсного завдання на комп’ютері конкурсант роздруковує відповідь на спеціально підготовлених аркушах паперу зі штампом райдержадміністрації.

 

25. Під час проведення Конкурсу у приміщенні, де він проводиться, повинно бути присутніми не менше 2/3 складу Організаційного комітету.

 

26. Для оцінки знань учасників використовується п’ятибальна система.

 

27. По закінченні часу, відведеного на виконання конкурсного завдання, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами Організаційного комітету. Члени Організаційного комітету приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей та виконання практичних завдань. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями конкурсанта.

 

28. Підведення підсумку здійснюється по виконанню кожного завдання окремо.

 

29. Аркуші з відповідями конкурсантів зберігаються разом з протоколом у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

30. У разі, якщо декілька учасників набрали однакову кількість балів, вони визнаються переможцями.

 

 31. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге та трете   місця.

 

32. Переможці у кожній номінації нагороджуються: за перше місце –  Почесною Грамотою райдержадміністрації та цінним подарунком; за друге місце – Подякою голови райдержадміністрації та цінним подарунком.

 

33. Переможці першого туру Конкурсу за поданням Організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу беруть участь у другому турі. Копії всіх документів, передбачених порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру, направляються до Оргкомітету другого туру Конкурсу не пізніше 30 квітня.

 

34. Інформаційні матеріали про проведення конкурсу розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації.

___________________________

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
виконуючого обов’язки  голови 
районної державної адміністрації
25.02.2016 № 57/А-2016

 

План

заходів з організації підвищення кваліфікації  у рамках проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий  державний службовець» серед державних службовців Тарутинської районної державної адміністрації у 2016 році

 

                        

з/п

 

 

 

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідальні

за виконання

Перше засідання

  1.

1. Надання інформації до Головдержслужби України в Одеській області про стан справ щодо підготовки та проведення конкурсу.

2. Ознайомлення із методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращій державний службовець», наказ Головного управління державної служби України від 15.02.2012 року № 29.

3. Розроблення плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках І туру Конкурсу в райдержадміністрації та затвердження його.

 

до 26.03.2016

 

 

до 10.03.2016

 

 

 

до 10.03.2016

Оргкомітет

Друге засідання

  2.

1. Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу в райдержадміністрації з урахуванням встановлених критеріїв.

2. Про пропозиції щодо морального стимулювання учасників Конкурсу.

3. Розгляд документів, поданих претендентами щодо їх участі в Конкурсі.

до 25.03.2016

 

Керівники структурних підрозділів,

оргкомітет

 

Оргкомітет

Третє засідання

3.

1. Про затвердження переліку тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень Тарутинської районної державної адміністрації, посадових обов’язків державного службовця.

2. Надання інформації до Головдержслужби України в Одеській області про кількість учасників у першому турі конкурсу.

до 22.03.2016

 

 

 

до 28.03.2016

Оргкомітет

 

 

 

 

Четверте засідання

4.

1. Про затвердження переліку завдань щодо складання ділового документу.

 

 

 

 

 

 

до 02.04.2016

 

Оргкомітет

 

П’яте засідання

5.

1. Про затвердження переліку завдань з володіння персональним комп’ютером.

 

 

 

 

 

 

 

до

08.04. 2016

Оргкомітет

 

Шосте засідання

6.

1. Розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань.

2. Про підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців та лауреатів Конкурсу.

3. Про  направлення документів переможців у першому  турі конкурсу до Оргкомітету ІІ туру Конкурсу.

4. Про організацію відзначення учасників та переможців Конкурсу, висвітлення в засобах масової інформації.

з 21.04 по 24.04.2016

 

до 30.04.2016

 

до 30.04.2016

Оргкомітет

 

 

 

 

____________________________