Про щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» в райдержадміністрації

 
   

 

У К Р А Ї Н А

 

ТАРУТИНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

смт. Тарутине

25.02.2014

№ 68/А-2014

 

Про щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» в райдержадміністрації

 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 18 липня 2011 року №769/2011 «Питання управління державною службою України», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 року № 807), Наказу Національного агентства України з питань державної служби  від 15 лютого 2012 року № 29 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 1 лютого 2012 року, з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи  державних службовців:

 

1. Утворити організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» при Тарутинській районній державній адміністрації у складі згідно додатка.

 

2. Затвердити Порядок проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Тарутинської районної державної адміністрації (додається).

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації.

 

Голова  районної

державної адміністрації                                                                          В.О. Матчин

 

                                                                                           
                                                                               Додаток
                                                                               до розпорядженням  голови 
                                                                               районної державної адміністрації
                                                                               25.02.2014 № 68/А-2014
 
СКЛАД
організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» при Тарутинській районній державній адміністрації   
 
Перший заступник голови 
райдержадміністрації
голова організаційного 
комітету 
 
Керівник апарату райдержадміністрації
 
заступник голови 
організаційного комітету
 
Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
секретар організаційного
 комітету
 
Члени організаційного комітету:
 
Заступник голови райдержадміністрації
 
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації
 
Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та виявлення корупції апарату райдержадміністрації
 
Головний спеціаліст – юрисконсульт  апарату райдержадміністрації
 
 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                              О.Г. Бардай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

                                                                               районної державної адміністрації
                                                                               25.02.2014 № 68/А-2014

 

ПОРЯДОК
проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» серед державних службовців Тарутинської районної державної адміністрації

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі Конкурс) серед державних службовців Тарутинської райдержадміністрації.

 

2. Метою проведення Конкурсу є зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців.

 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

 

виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов'язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

 

удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

 

створення умов для кар'єрного зростання державних службовців; 
залучення молоді до роботи в районній державній адміністрації;

 

сприяння підвищенню ефективності роботи з надання адміністративних послуг громадянам;

 

вплив на формування суспільної думки щодо престижу державної служби, залучення високопрофесійних управлінців до роботи в органах виконавчої влади;

 

виховання у державних службовців почуття шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

 

4. Оргкомітет протягом  квітня забезпечує проведення першого туру Конкурсу і в останній тиждень квітня на своєму засіданні приймає рішення щодо підсумків та визначення переможців першого туру Конкурсу.

 

5. Конкурс проводиться в номінаціях:

 

«Кращий керівник» (можуть брати участь начальники управлінь, відділів, їх заступники, завідувачі секторів, начальники відділів та завідувачі секторів апарату райдержадміністрації);

 

«Кращий спеціаліст» (можуть брати участь спеціалісти управлінь, відділів, інших структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації).

 

6. У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, що належать до ІV-VІІ категорії посад і мають стаж державної служби:

 

у номінації «Кращий керівник» - загальний стаж державної служби не менш як п'ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

 

у номінації «Кращий спеціаліст» - загальний стаж державної служби
не менш як два роки.

 

У Конкурсі можуть брати участь державні службовці, які на момент проведення Конкурсу не мають дисциплінарних стягнень. 

 

7. Відбір державних службовців для участі у першому турі Конкурсу
здійснюється з урахуванням таких критеріїв:

 

1) у номінації «Кращий керівник»:

рівень професійності, якості лідера;

здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі;

комунікабельність, використання сучасних методів управління;

ефективність діяльності керівника та результати роботи колективу
підпорядкованого структурного підрозділу;

рівень координації керівником діяльності підпорядкованих структурних підрозділів та співпраці з державними органами;

оцінка роботи керівника споживачами послуг;

роль керівника в морально-психологічному кліматі колективу;

ставлення колективу до особистих та професійних якостей керівника.

 

2) у номінації «Кращий спеціаліст» - рівень професійності, аналітичні здібності, здатність до самоосвіти, комунікабельність, вміння працювати в команді, ерудованість, якість підготовлених документів, виконавська дисципліна, навички роботи з персональним комп'ютером, наявність внесених  пропозицій щодо оптимізації діяльності підрозділу (органу), роль спеціаліста в  загальних результатах роботи підрозділу (органу), рівень авторитету в колективі, ставлення колективу до особистих та професійних якостей спеціаліста.

 

8. Для участі у першому турі Конкурсу державні службовці подають
Організаційному комітету: 

- заяву про участь; 

- копію Особової  картки державного службовця за формою  П-2ДС;

- біографічну довідку, підписану керівником підрозділу;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

 

9. Щороку у термін до 15 березня Організаційний комітет з проведення першого туру Конкурсу розглядає подані документи претендентів на участь у Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі у Конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову, яка оформляється протоколом за підписом голови та секретаря Організаційного комітету. Підставою для відмови є невідповідність претендента вимогам, оформлені неналежним чином документи претендента, передбачені Порядком, відсутність окремих з них або встановлена в них недостовірна інформація.

 

10. Щороку до 30 березня відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації подає Управлінню державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області інформацію про кількість учасників першого туру Конкурсу в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

11. Організаційне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації у рамках Конкурсу здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

12. За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

 

проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки, функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники Конкурсу (70 питань);

 

виконання практичних завдань: складення ділового документа, володіння персональним комп'ютером.

 

13. Кожне виконане завдання учасниками першого туру оцінюється за п’ятибальною шкалою.

 

14.Організаційна підготовка до проведення Конкурсу проводиться в день проведення Конкурсу з усіма учасниками.

 

15. Секретар Організаційного комітету інформує учасників про процедуру проведення Конкурсу.

 

16. До початку Конкурсу секретар Організаційного комітету інформує учасників про процедуру проведення Конкурсу. Інформація секретаря про умови Конкурсу має бути достатньою для учасників. Він повинен упевнитися,
що всі учасники зрозуміли умови Конкурсу, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою Оргкомітету.

 

17. Організаційним комітетом розробляються тестові завдання. Обсяг тестових завдань має становити 10 питань.

 

18. На виконання кожного із завдань, передбачених першим туром Конкурсу, надається не менше 60 хвилин.

 

19. Завдання для учасників конкурсу в обох номінаціях затверджуються на засіданні Оргкомітету.

 

20. Конкурс проводиться протягом квітня і в останній тиждень квітня на засіданні Оргкомітету підбиваються підсумки та визначаються переможці першого туру Конкурсу.

 

21. Приміщення для проведення Конкурсу має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання. Конкурсанти не можуть самостійно залишати приміщення, в якому проводиться Конкурс, до його закінчення.

 

22. Тестові завдання конкурсанти виконують на комп’ютері. Паперова версія виконаного завдання візується учасником Конкурсу на кожному аркуші.

 

23. Конкурс проводиться державною мовою.

 

24. Після підготовки відповіді на кожне питання конкурсного завдання на комп’ютері конкурсант роздруковує відповідь на спеціально підготовлених аркушах паперу зі штампом райдержадміністрації.

 

25. Під час проведення Конкурсу у приміщенні, де він проводиться, повинно бути присутніми не менше 2/3 складу Організаційного комітету.

 

26. Для оцінки знань учасників використовується п’ятибальна система.

 

27. По закінченні часу, відведеного на виконання конкурсного завдання, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами Організаційного комітету. Члени Організаційного комітету приймають спільне рішення щодо оцінки відповідей та виконання практичних завдань. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями конкурсанта.

 

28. Підведення підсумку здійснюється по виконанню кожного завдання окремо.

 

29. Аркуші з відповідями конкурсантів зберігаються разом з протоколом у відділі організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

30. У разі, якщо декілька учасників набрали однакову кількість балів, вони визнаються переможцями.

 

 31. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються учасники, які зайняли перше місце, лауреатами – учасники, які зайняли друге та третє місця.

 

32. Переможці у кожній номінації нагороджуються: за перше місце –  Дипломом та цінним подарунком; за друге та третє місця – Подякою голови райдержадміністрації.

 

33. Переможці першого туру Конкурсу за поданням Організаційного комітету з проведення першого туру Конкурсу беруть участь у другому турі. Копії всіх документів, передбачених порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру, направляються до Оргкомітету другого туру Конкурсу не пізніше 30 квітня.

 

34. Інформаційні матеріали про проведення конкурсу розміщуються на Веб-сайті райдержадміністрації.

 

___________________________