05.12.2018

УВАГА!!! КОНКУРС!!!

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                   наказом   начальника управління соціального захисту населення

05.12.2018   № 44 - з

 

УМОВИ

проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади категорії «В»  спеціаліста  управління соціального захисту населення районної державної адміністрації Одеської області (68500, Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, провулок Шкільний,2)

 

Загальні умови

Посадові

обов’язки

  1. 1.     Ведення бухгалтерського обліку фінансової діяльності;
  2. 2.     Здійснює нарахування та виплату заробітної плати працівникам управління;
  3. 3.     Готує штатний розпис, кошторис видатків  управління та зміни до нього;
  4. 4.     Складає реєстри бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, головну книгу, оборотні відомості, касові видатки, фактичні видатки.
  5. 5.     Проводить інвентаризацію активів та зобов`язань;
  6. 6.     Забезпечує облік фінансових та юридичних зобов’язань;
  7. 7.     Складає і здає місячні, квартальні, річні статистичні звіти;
  8. 8.     Складає та подає до  казначейської служби  фінансову та  бюджетну звітність;
  9. 9.     Веде облік основних засобів, малоцінних та швидкозносувальних предметів та облік розрахункових рахунків, розрахунків з дебіторами і кредиторами;
  10. 10.                        Стеження за зберіганням бухгалтерських документів, оформлення їх відповідно до встановленого порядку для передавання до архіву.

 

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 2643грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»(зі змінами);

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15(зі змінами). 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

Кандидати можуть подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:   68500 Одеська область, смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 11.

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Конкурс  буде  проведений  26  грудня  2018  року  об 12.00 за адресою:  смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 11. Строк до 19.12.2018 р

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гербалі  Лілія  Дмитрівна

тел. (04847) 3-13-87

tarutino_soc@odessa.gov.ua

 

                                                          Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра  або бакалавра за напрямами підготовки:  в галузі економіки та фінансів

2.

Досвід  роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією;

здатність працювати в декількох проектах одночасно;

2.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими;

3.

Сприйняття змін:

1) здатність приймати зміни та змінюватись.

4.

Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції

1)аналітичні здібності;

2)дисципліна і системність;

3)самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4)наполегливість

5)вміння працювати у стресових ситуаціях 

6)орієнтація на обслуговування

7)відповідальність

Професійні знання

                 Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону У країни "Про державну службу";

Закону України "Про запобігання корупції"

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Кодекс законів України про працю;

Закон України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- Бюджетний Кодекс України.