09.10.2019

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника відділу доходів фінансового управління Тарутинської районної державної адміністрації

Умови

проведення конкурсу  на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» начальника відділу доходів фінансового управління Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області (68500, Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, провулок Шкільний, 2)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

- забезпечує реалізацію бюджетної політики в районі;

- здійснює керівництво діяльністю відділу у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, вживає необхідні заходи щодо вдосконалення організації роботи відділу;

- аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту зведеного бюджету району;

- організовує виконання доходної частини зведеного бюджету району;

- здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів;

- складає розрахунки для формування проекту зведеного бюджету району та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди для подання їх на розгляд районній державній адміністрації та районній раді;

- складає помісячний розподіл доходів зведеного бюджету району,

проводить щоденний аналіз надходжень доходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць та в розрізі джерел доходів;

- готує матеріали про стан виконання дохідної частини зведеного бюджету району за кожний звітний період, річний та квартальний звіти про виконання зведеного бюджету району та щоквартально складає пояснювальну записку до звіту в розрізі джерел доходів з поясненням причин перевиконання / невиконання;

- готує офіційні висновки про перевиконання чи невиконання дохідної частини відповідних місцевих бюджетів для прийняття рішень про внесення змін;

- готує матеріали, доповідні записки, проекти розпоряджень районної державної адміністрації, рішень сесії районної ради з питань складання і виконання доходної частини зведеного бюджету району;

- забезпечує належний рівень виконання завдань департаменту фінансів, розпоряджень райдержадміністрації та розпоряджень  і рішень районної ради, доручень начальника управління;

- надає консультативно-методичної допомогу  головним розпорядникам коштів районного бюджету та спеціалістам органів місцевого самоврядування;

- організовує та проводить наради, семінари конференції з відповідних питань;

- співпрацює з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, управлінням державної казначейської служби, управліннями та структурними підрозділами районної державної адміністрації та іншими структурами з питань, визначених компетенцією відділу.

Умови оплати праці

1)Посадовий оклад – 5600 грн., інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік інформації,

необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

-  заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади встановленої форми;

-  резюме встановленої форми, в якому обов’язково зазначається:

  • прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
  • підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
  • відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

-  заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Строк подання інформації - 15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.  Інформація приймається за адресою:   68500 Одеська область, смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 2 до 16.00 год., 22 жовтня 2019 року

Додаткова (необов’язкова) інформація

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Місце, час і дата початку проведення тестування

Тестування буде проведено за адресою: 68500 Одеська область, смт. Тарутине, провулок Шкільний 2, каб. № 2 о 10.00, 25 жовтня 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Волкова Тетяна Степанівна

тел. (04847) 3-13-82

fu.tarutino@ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче магістра фінансово-економічного спрямування.

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Вимоги до компетентності 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Технічні вміння:

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення  Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

2.

Ділові якості

 1) навички управління;

2) аналітичні здібності;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) вміння прцювати в команді;

5) вміння працювати у стресових ситуаціях.

3.

Особистісні якості

 

1) лідерські якості;

2) комунікабельність;

3) дисциплінованість і системність;

4) наполегливість;

5) відповідальність.

Професійні  знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання: Конституції України;

Закону У країни "Про державну службу";

Закону України "Про запобігання корупції".

    2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання: Закону України «Про очищення влади»;

Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

Бюджетного кодексу України; Податкового кодексу України;

Інших Законів України та нормативно-правових актів що регулюють бюджетні відносини.