14.03.2019

Підсумки соціально-економічного становища Тарутинського району у січні 2019 року

У результаті загального скорочення у 2018р. кількість населення району зменшилась на 423 особи і, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 40553 особи.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 2018р. становила 3506 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІV кварталі 2018р. становила 6094 грн, що на 29,2% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з ІV кварталом 2017р. заробітна плата збільшилась на 8,4%.

У 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4948 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 779,4 тис.грн. 

Крім того, у 2018р. 3066 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 9288,3 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2018р. становив 169,0 млн.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 1,4 млн.грн.

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 131,7 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,6% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 3198,4 грн.

У січні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили
 1619 ц, молока – 437 ц.

За оперативними даними, на 1 лютого 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 321 голову, у тому числі корів – 118 голів. Кількість свиней становила 16777 голів, овець та кіз – 13137 голів.

У 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 119,2 млн.грн, що становить 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 2897,1 грн.

У 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель становила 42 м2 загальної площі, що на  84,5% менше, ніж у 2017р.

У січні 2019р. послугами автомобільного транспорту скористалися 18,8 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 930,2 тис.пас.км, що відповідно на 1,6% менше та на 18,9% більше, ніж у січні 2018р.

У 2018р. обсяг експорту товарів становив 10,6 млн.дол. США, обсяг імпорту товарів – 2,6 млн.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 8,0 млн.дол. США.

Управління статистики у Саратському районі