13.02.2020

До відома батьків (законних представників) дітей з інвалідністю

 З 2019 року запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною» що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів від 04.12.2019 №994 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №309» передбачено зміни у назві бюджетної програми 2507100 на «Реабілітація дітей з інвалідністю» тим самим передбачено отримання реабілітаційних заходів дітьми з інвалідністю різних нозологій.

Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю», спрямування бюджетних коштів на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю  можна отримати на веб-сайті Мінсоцполітики (www.msp.gov.ua) у розділі «Інвалідність» ‒ «Реабілітація дітей з інвалідністю ».

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до районного управління соціального захисту населення заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі (далі - заява) із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

  • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

  • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

  • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

  • Прийом документів на отримання реабілітаційних послуг здійснюється головним спеціалістом управління соціального захисту населення за адресою: смт. Тарутине, пров. Шкільний,2 каб.8

 

Управління соціального захисту населення Тарутинської РДА