23.04.2014

Форма для інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

ТАРУТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Форма для інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації

Тарутинська районна державна адміністрація

Кому

Начальнику загального відділу апарату районної державної інформації

 

Організація, юридична особа

 

 

П.І.Б представника запитувача, посада

 

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

 

 

Номер контактного телефону

(у разі його наявності)

 

 

 

Загальний опис необхідної інформації

 

 

 

 

або

 

Вид, назва, реквізити (дата видання та реєстраційний номер) чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати

Підкреслить обраний

варіант відповіді

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

Факсом

(вказати номер факсу)

 

Електронною поштою(вказати E-mail) 

 

 

 

 

_____________                                                                    _____________

  Дата запиту                                                                                Підпис