17.03.2016

ЗВІТ про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району за 2015 рік

АНАЛІЗ  ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ  Тарутинського району   у 2015 році.

 

  Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в реальному секторі економіки, своєчасне вирішення проблемних питань регіонального розвитку дозволяють говорити про забезпечення позитивної динаміки більшості показників соціально-економічного розвитку.

  Підсумки розвитку району за 2015 рік свідчать про стабілізацію ситуації в більшості галузей економіки та соціальної сфери: промисловості, сільському господарстві, транспорті, на ринку праці, у сфері споживчого ринку та послуг.

  Майже всі динамічні показники соціально-економічного розвитку району за 2015 рік перевищують минулорічних та свідчать про позитивні зрушення в обсягах реалізації промислової продукції, обсягах освоєння капітальних інвестиції сільському господарстві, на ринку праці, у сфері споживчого ринку та послуг.

Так, обсяг реалізації промислової продукції склав 88114,2 тис. грн., що в 2,7 рази більше по відношенню до аналогічного періоду 2014 року.

Виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 року) за оперативними даними збільшилось на 2,1% по відношенню до аналогічного періоду 2014 року.

Середньомісячна номінальна  заробітна плата очікується на рівні 2370 грн., що на 30,0% (546 грн.) більше відносно 2014 року. Індекс реальної заробітної плати у 2015 році складає 80,4%. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2016 року згідно статистичних даних відсутня.

 За січень-вересень 2015 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34132 тис. грн. капітальних інвестицій (на одну особу складає 817,5 грн.), що складає 90,5% до освоєних капітальних інвестицій у  2014 році. За 2015 рік в економіку району іноземними інвеститорами вкладено 180,7тис. дол. США прямих інвестицій (4,3 дол. США на 1 особу).

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за 2015 рік становив 110,5%. Заборгованість населення з оплати комунальних послуг на кінець листопада 2015 року становить - - 916,5 тис. грн.

Водночас на фоні позитивних змін залишається низка проблемних та невирішених питань, які впливають на стабілізаційні процеси.

Існує значна заборгованість з единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України (2616,8 тис. грн.) та податковий борг по податкових зобов’язаннях до державного та місцевих бюджетів (1180,5 тис. грн.).  Рівень зареєстрованого безробіття зафіксовано на позначці 3,1%, що значно вище обласного рівня (1,4%). Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по відношенню до 2014 року зменшилися на 31,9% і склали 610,0 тис. пасажирів. Пасажирооборот за  2015 рік склав 11,1 млн. пас. км, або зменшився по відношенню до 2014 року на 42,2% .

 

 

 

 

Своєчасне та послідовне розв'язання проблем, що існують в економіці району, має стати запорукою подальшого соціально-економічного зростання та підвищення добробуту мешканців регіону.

 

 

Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку

Тарутинського району Одеської області за 2015рік

 

 

Показники

Одиниця виміру

2014 р.,

звіт за рік

2015 р.,

факт

2015 р. до 2014 р., %

Всього населення

осіб

41714

4156311

99,6

Економічне активне населення

осіб

16036

15026

93,7

Реалізація продукції промисловості

тис. грн.

33163,0

88114,2

2,66 рази

Фонд середньомісячної заробітної плати

тис. грн.

103258

121650,8

117,8

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1824

2370

129,9

Заборгованість по заробітній платі

тис. грн.

-

-

-

Загальний обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

43528

389379

90,5

у т. ч. державний бюджет 

 

-

-

 

обласний бюджет

 

-

1619,3

 

районний бюджет

 

-

194,5

 

Бюджет сільських та селищних рад

 

495

4875,2

 

За рахунок інших джерел

 

43033

32248

74,9

Виконання місцевого бюджету

 

 

 

 

- по доходам (загальний фонд)

тис. грн.

197687,6

242748,7

122,8

- по доходам (спеціальний фонд)

тис. грн.

10435,3

11721,3

112,3

- по видаткам (загальний фонд)

тис. грн.

190277,9

228658,9

103,8

-          - по видаткам (спеціальний фонд)

тис. грн.

3559,0

17428,3

4,9 рази

Надходження коштів до бюджетів

тис. грн.

47162,9

72030,4

152,7

у т. ч. до місцевих бюджетів (без трансфертів) 

тис. грн.

40594,2

54470,2

134,2

до державного бюджету

тис. грн.

7492,4

17560,2

2,3 рази

Надходження коштів до Пенсійного фонду

тис. грн.

160600

169925,5

105,8

Недоїмка податків обов’язкових

 

 

 

 

платежів до бюджетів

тис. грн.

666,8

1180,5

177,0

в т. ч. до місцевого бюджету

тис. грн.

64,7

1079,5

16,7 рази

до державного бюджету

тис. грн.

602,1

101,0

16,8

заборгованість з ЄСВ

тис. грн.

2412,3

2616,8

108,5

до Пенсійного фонду

тис. грн.

1259,8

559,3

44,4

Рівень зареєстрованого безробіття

осіб

736

774

105,1

 %

3,4

3,1

91,2

 

       9- січень-вересень

 

      11- січень-листопад

 

 

 

 

 

 

 

За підсумками 2015 року забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів у розмірі 72030,4 тис. грн., що на 52,7 %, або на 24867,5 тис. грн. більше 2014 року, у тому числі:

- до державного бюджету - 17560,2 тис. грн. (+2,3 рази, або на 10067,8 тис. грн.);

- до місцевих бюджетів – 54470,2 тис. грн. (+34,2 %, або на 13876 тис. грн.).

 

Районний бюджет – 18761 тис. грн., (+5,8 %, або на 995,9 тис. грн.).

 

 

 

 

 

 

1.1. Автомобільний транспорт, зв’язок

За 2015 рік послугами автомобільного пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами – підприємцями) скористалися 610,0 тис. пасажирів, або зменшилися по відношенню до 2014 року на 31,9 %, або на 285,2 тис. пасажирів.

 

Пасажирооборот за 2015 рік склав 11,1 млн. пас. км, або зменшився по відношенню до 2014 року на 42.2 %, або на 8,1 млн. пас. км.

 

 

 

 

Підприємством зв’язку за 2015 рік надано послуг зв’язку на суму 4321,5 тис. грн., у тому числи обсяг реалізації послуг населенню склав 3515,6 тис. грн., що становило 81,4 % загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від комп’ютерного 1711,6 тис. грн. (населенню – 1484,1 тис. грн., 42,2 %).

 

1.2. Промисловість                                             

За підсумками січня-грудня 2015 року реалізовано промислової продукції на суму 88114,2 тис. грн. (0,2 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), або обсяги реалізації збільшилися на 54951,2 тис. грн., що складає 265,7 % по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 2015р. по Тарутинському району становив 2112,3 грн.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

1.3. Сільське господарство

 

 

 

 

За січень-грудень 2015 року очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств на 2,1 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 2,7 %, в господарствах населення – на 1,5 %.

 

 

За попередніми підсумками 2015 року господарствами всіх категорій господарств обмолочено зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) на площі 67708 га, намолочено 209,9 тис. тонн при середній урожайності 31,0 ц/га, в тому числі: пшениці – на площі 38406 га,намолочено                 129,5 тис. тонн, середня урожайність 33,7 ц/га; ячменю – 19173 га, намолочено 57,6 тис. тонн, середня урожайність 30,1 ц/га, кукурудзи на зерно – 7354 га, намолочено 18,9 тис. тонн, середня урожайність 25,6 ц/га відповідно.

 

 

 

 

Соняшнику зібрано 43,1 тис. тонн, урожайність – 21,7 ц/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ріпаку зібрано на площі 6266 га, намолочено 14,8 тис. тонн, при середній урожайності – 23,6 ц/га.

 

 

 

 

 

Виробництво винограду (12,4 тис. т) зменшилось на 16,2 % в основному за рахунок зменшення врожайності (38,0 ц/га проти 39,2 ц/га торік).

 

 

 

 

 

 

Обсяги реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі за попередніми даними у 2015 році порівняно з минулим роком збільшились на 1,0 тис. т, виробництво молока зменшилось на 167 т та та складає 16561 т.

 

 

 

 

 

 

 

На 1 січня 2016 року в усіх категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби очікується у кількості 6579 гол., або зменшилось на 67 гол. (99,0 %) у порівняні станом на 01.01.2015 року (в сільгосппідприємствах - 236 гол., менше на 91 гол.), у тому числі корів – 4206 гол., зменшилось на 42 гол. (на 1,0 %) (в сільгосппідприємствах - 110 гол., менше на 57 гол.).

 

 

 

 

 

 

 

Поголів’я свиней очікується у кількості 26253 гол., або більше на 336 гол. (на 1,3%) у порівняні з 2014 роком, в тому числі: в сільгосппідприємствах – 19478 гол., більше на 96 гол.; овець та кіз – 44865 гол. менше на 215 гол. (0,5 %), в тому числі: в сільгосппідприємствах - 10999 гол., менше на 1582 гол.

 

Продовжується будівництво сучасного свинокомплексу ТОВ «Тарутинська аграрна компанія» на 27 тис. голів.

 

 

Під урожай 2015 року посіяно 53035 га у тому числи озимих на зерно 53010 га. Крім того, посіяно 4529 га озимого ріпаку.

 

1.4. Внутрішня торгівля

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2015 році очікується в розмірі 44200 тис. грн., або менше на 2600 тис. грн. порівняно з минулим роком., що складає 94,4 %.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу очікується в сумі 1063,4 грн.  У 2015 році відкрито 8 стаціонарних торгових об’єктів та створено додатково 8 робочих місць.

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Інвестиції

 

За січень-вересень 2015 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34132 тис. грн.. капітальних інвестицій (на одну особу складає 817,5 грн.), з яких: кошти місцевих бюджетів – 1887,0 тис. грн., власних коштів підприємств і організацій – 26812,0 тис. грн., інших джерел фінансування – 5436,0 тис. грн.

 

За 2015 рік в економіку району іноземними інвеститорами вкладено 180,7тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал).

 

Станом на 01.10.2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в район, зменшився на 25,2 % порівняно з обсягами прямих інвестицій на початок 2014 року.

 

За 2015 рік прямі інвестиції у розрахунку на одну особу становлять 4,3 дол. США.

 

1.6. Зовнішня торгівля

 

За 9 місяців 2015 року, обсяги експорту товарів та послуг становлять 5280,7 тис. дол. США, імпорту – зниження на 62,4 % і становлять 869,8 тис. дол.. США. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивно – 4410,9 тис. дол.. США.

 

Обсяг експорту послуг за 9 місяців 2015 року відсутній.

 

1.7. Підприємництво

 

На 1 січня 2016 року на обліку в органах державної реєстрації району знаходяться 597 юридичних осіб та 1193 фізичних осіб – підприємців. Кількість малих підприємств становить 445 одиниць. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення функціонує 107 малих підприємств.

 

У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у 2015 року в районі функціонує центр надання адміністративних послуг.

 

Тарутинською районною державною адміністрацією здійснені заходи щодо забезпечення працівників центру комп’ютерною та оргтехнікою, затверджені переліки адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки.

 

Крім місцевих послуг виключно через центр на сьогодні надаються адміністративні послуги:

- Державної міграційної служби (оформлення та видача паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання особи);

- Держземагентства (стосовно відомостей про земельні ділянки та пов’язані з цим інші адміністративні послуги);

- з видачі документів дозвільного характеру;

- Держархбудінспекції, Держгірпром;

- Департаменту екології природних ресурсів.

 

Протягом 2015 року до центру надання адміністративних послуг району звернулось 9102 осіб, у тому числи заяв на отримання адміністративних послуг – 8932, з приводу отримання документів дозвільного характеру – 62 особи, декларацій – 108 осіб.

 

У 2015 році центром надання адміністративних послуг району послуг надано 8420 послуг, у тому числі адміністративних послуг 8363, документів дозвільного характеру 34 та 23 декларації.

 

 

 

 

 

1.8. Демографічна ситуація

 

За 11 місяців 2015 року чисельність постійного населення складає 41563,  загальний коефіцієнт природного скорочення населення становить 0,5 % (по області скорочення на 2,6 %), при коефіцієнті народжуваності – 13,2 % (по області – 10,6 %), коефіцієнті смертності – 13,7 % (по області – 13,2 %).

 

Коефіцієнт народжуваності в районі, у порівнянні з показниками по області, на 2,6 пункту проміле більше, коефіцієнт смертності – на 0,5 пункту проміле також вище обласного.

 

Негативно впливає на демографічну ситуацію в районі міграція населення, яка за 2015 рік скоротилося на 88 осіб.

 

На кінець листопаду 2015 року в районі зареєстровано 594 осіб, з яких отримують допомогу по безробіттю 492 осіб. За сприянням служби зайнятості працевлаштоване 699 незайнятих громадян, що складає 47,6 % до загальної кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж періоду.

 

Рівень зареєстрованого безробіття за 11 місяців 2015 року склав 3,4 %, або більше на 1,1 % відносно аналогічного періоду 2014 року.

 

Середньомісячна заробітна плата у 2015 році очікується на рівні 2370,0 грн., що на 30,0 % більше відносно 2014 року.

Індекс реальної заробітної плати у 2015 році складає 80,6 %.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2016 року відповідно статистичних даних відсутня.

У січні-листопаду 2015 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 6639,3 тис. грн. (110,2 % нарахованих сум).

 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопаду 2015 року складає – -916,5 тис. грн.

 

 

 

Соціальний захист та сімейна політика. Державну допомогу отримує кожна третя сім'я з проживаючих в районі, причому адресну. З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя району на 2015 рік було передбачено суму 80,2 млн. грн. та  виплачено державних допоміг, житлових субсидій та    компенсацій 9062 одержувачам (2014р.-6888ос.) на 31% одержувачів більше, було освоєно і спрямовано на соціальну підтримку населення  79,9 млн. грн. тобто на 25% більше ніж за 2014 р. (63,9млн.грн.)

Станом на 01.01.2016 р. УСЗН РДА зареєстровано 3714 звернень громадян за призначенням усіх   видів державних допоміг та 5154 за призначенням субсидій.

Протягом 2015 року в районі отримували державні  допомоги 4660 осіб, а саме:

- допомогу при народженні дитини отримали 1580 сімей на суму 28,2 млн. грн.;

- у зв'язку з вагітністю та пологами отримали 356 громадян на суму 408,6 тис. грн.;

- по догляду за дитиною по досягненню нею трирічного віку отримали 190 осіб на суму  292,8 тис. грн.;

- на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, отримали 53 осіб на суму 1715,1 тис. грн.;

- на дітей одиноким матерям виплачено 715 жінкам на суму 4,4 млн. грн.;

- тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, виплачена 60 особам на суму 284,1 тис. грн.

Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам отримали 349 осіб на суму 5,1 млн. грн.

Соціальна допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківських прав, виплачено 1434,7 тис. грн.   22 сім'ї на 34 дітей.

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»    отримали 29 жінок на суму 353,2 тис. грн., по 12180 тис. грн. кожній.

Соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію та інвалідам, була виплачена 105 особам на суму 1187,2 тис. грн.

Соціальна компенсація не працюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особами похилого віку та інвалідами 1 групи, виплачена 87 особам на суму 16,2 тис. грн.

Компенсаційні виплати за надання соціальних послуг виплачені 215 особам на суму 351,3 тис. грн.

У відповідності з Законом України «Про психіатричну допомогу» компенсаційні виплати за соціальні    послуги особам, які здійснюють догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу та потребують стороннього догляду  виплачено  131 особам в сумі  2,8 млн. грн.

Багатодітним сім'ям, які виховують п'ять і більше неповнолітніх дітей, за рахунок обласного бюджету, виплачено  43 сім'ям на суму 64,5 тис. грн. та 5 сім'ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю, виплачено  7,5тис. грн.

На обліку в УСЗН  станом на 01.01.2016 р. перебуває 677 сімей   (дітей-1929ос.),  які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям (2014 рік-606ос.), з них 375 багатодітні сім’ї, із кількістю 1469 дітей в    багатодітних сім’ях. Середній розмір цієї допомоги в багатодітних сім’ях становить 3642грн.(на сім’ю). Порівняно з відповідним періодом 2014 року середній розмір допомоги збільшився на 22% за   рахунок збільшення прожиткових мінімумів і рівня забезпечення прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку.

Протягом року відповідну державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям виплачено на загальну суму 22,8 млн. грн.. порівняно з аналогічною датою 2014 року обсяг виплаченої суми збільшено на 8,6 % (21млн.грн.)

Відповідно до Постанови КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитериростичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», протягом 2015 року звернулося за призначенням грошової допомоги 43 сім’ї. Нараховане та профінансовано допомоги на загальну суму - 494,9 тис.грн. 

За призначенням субсидії за 2015 року звернулось 5154 сім’ї, із них – 4402 отримали субсидії (у 2014 році 1411 сімей). Тобто, кожна третя родина в районі отримала житлову субсидію, що є високим показником порівнянні з іншими районами області. Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг нараховане у 2015 році на суму 5,1млн.

Субсидію на тверде паливо та скраплений газ готівкою призначено 2949  сім’ям що більше на 143% (2014р.- 1211 сім’ям ), на суму 4,2млн.грн., порівняно з 2014 роком обсяг виплаченої суми збільшено на 248% (2014р.-1,2млн.)

З метою спрощення надання соціальних виплат через застосування принципу призначення усіх видів соціальної допомоги за єдиною заявою й підвищення контролю за правильністю призначення та надання усіх видів соціальної допомоги в управлінні соціального захисту населення працює «Єдина приймальня» для прийому   документів на всі види соціальних допоміг та субсидій.

Прийом громадян здійснюється щоденно в робочі дні без перерви. В сільських та селищних радах працюють уповноважені представники, які здійснюють на місці прийом документів та передають їх до управління соціального захисту населення. Для уникнення помилок при формуванні довідок та оформленні   документів уповноваженим представникам сільських та селищних рад спеціалістами управління постійно надаються консультації, інформаційні матеріали щодо змін в діючому законодавстві.

Державним соціальним інспектором управління соціального захисту населення проводяться перевірки  достовірності інформації, зазначеної в довідках наданих сільськими та селищними радами, підприємствами, установами, організаціями, для призначення державної соціальної допомоги. В 2015 році                                  проведено 6165 перевірки справ, виявлено 130 фактів недостовірної інформації, по яким зроблено перерахунки.

З метою уникнення нецільового використання коштів, виплачених при народженні дитини незастрахованим особам проводяться перевірки. Станом на 01.01.2016 року із призначеної одноразової допомоги перевірено використання коштів у 240 одержувачів одноразової допомоги. Виявлено 1 випадки нецільового використання державних коштів, тобто кошти використовувались не на утримання дітей. Виплата допомоги була припинена по 7 випадкам на 1 місяць в іншому до півроку. 

Покриття витрат на виплату державної допомоги сім`ям з дітьми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді субвенції до місцевих бюджетів. На даний час заборгованості по соціальним виплатам перед мешканцями району не має, виплати здійснюються згідно поточного фінансування.

Для забезпечення якісного та своєчасного соціального обслуговування управлінням соціального захисту населення постійно проводиться робота з формування та оновлення інформації про пільговий контингент громадян Тарутинського району.

Станом на 01.01.2016 р. в ЄДАРП вже сформовано 13695 особових справ  одержувачів пільг, в тому числі:

1) ветерани війни - 353чол.;

2) ветерани військової служби та органів внутрішніх справ - 47 чол.;

3) міліціонери на пенсії - 46 чол.;

4) чорнобильці - 50 чол.;

5) діти війни - 3023 осіб;

6) пенсіонери з числа медичних працівників, педагогів та працівників культури, які працювали в сільській місцевості - 667чол.;

7) багатодітні сім'ї - 816 сімей, в яких виховується 3051 дітей;

8) ветеранів праці – 2857 осіб;

9) пенсіонери за віком 7840 осіб.

Основний напрямок соціальної політики у 2015 році - забезпечення гідного життєвого рівня громадян, у тому числі вищевказаних пільгових категорій.

З метою цієї реалізації ветеранам війни з державного бюджету була забезпечена виплата одноразової  грошової допомоги до Дня Перемоги, яку фактично отримали 370 ветеранів війни на загальну   суму 347,266 тис. грн..

За рахунок районної соціальної цільової програми «Соціальний захист та медичне забезпечення ветеранів війни у Тарутинському районі на період 2011-2015 роки» надана матеріальна допомога до Дня Перемоги  47 ветеранам війни на суму 15,2 тис. гривень.

Для здійснення соціальної підтримки ветеранів війни проводилося відповідне фінансування з обласного бюджету. З початку 2015 року 8  інвалідів війни та учасників бойових дій, яким виповнилось 90 років та більше за рахунок обласного бюджету отримують стипендії. Протягом 2015 року таку допомогу отримали на          загальну суму 8,6 тис. грн.    

З початку 2015 року забезпечено оздоровлення в санаторіях 10 ветеранів війни, з яких 3 - забезпечені  путівками за рахунок Міністерства соціальної політики, 7 - за рахунок субвенцій з державного бюджету на суму 44,6 тис. грн.

Відповідно до Меморандуму між районною державною адміністрацією, районною радою та громадською організацією «Тарутинська районна Спілка ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)»   11 інвалідам   війни з числа воїнів-інтернаціоналістів у 2015 році щомісячно виплачувалася допомога у сумі 300 грн. в місяць .

Також передбачено на надання адресної допомоги родинам загиблих (померлих) військових, які брали участь у бойових діях у республіці Афганістан та інших країнах, протягом  2015 року таку  допомогу отримує одна особа на загальну суму протягом року 6000 грн.

УСЗН постійно проводиться робота з надання пільг на житлово-комунальні послуги. Протягом 2015 року на їх оплату було використано 2194,3млн.тис. грн.     

За рахунок коштів державного бюджету проведено фінансування наданих послуг по абонентської платі. Протягом  2015 року використано 40,5 тис.гривень.     

Пільговим проїздом в Тарутинському районі користуються 13695 чоловік, протягом року використано коштів за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення даної послуги 1360млн. тис. грн. порівняно з 2014 роком збільшено на 9,9 %. 

З метою забезпечення пільгового контингенту до осінньо-зимового періоду твердим паливом і скрапленим газом проводиться робота по прийому заяв на виплату відповідної  компенсації. Станом на 01.01.2016 р.  прийнято 1325 заяв на загальну суму 1,2 млн. грн.

За рахунок коштів з державного та обласного бюджетів виконувалися програми із соціального  забезпечення осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загальне фінансування яких протягом 2015 року складає 63811 тис. грн.

Для виплати 24 громадянам щомісячної грошової допомоги як споживачам продуктів харчування  використано 50227 тис.грн. Компенсацію сім'ям з дітьми та видатки на безкоштовне харчування дітей чорнобильців отримали 9 осіб на суму 376,12тис. грн.

Щорічну одноразову компенсацію на оздоровлення чорнобильців, отримали 26 осіб на суму 10953,12тис. грн. Для забезпечення медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на 2015 рік заплановано 19500тис.грн., з яких фактично використано отримання медикаментів 23 особам – 15694тис. грн.

За рахунок обласного бюджету 6 ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС була виділена матеріальна  допомога на оздоровлення в санаторно-курортних закладах області у 2015 році. 

Державою не залишалися без уваги  особи з обмеженими фізичними можливостями, яких у районі    налічується більше 2 тисяч осіб різних видів захворювань.

На підставі Постанови КМУ від 05.04.2012 р. № 321 затверджено Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій населення.

Даною Постановою передбачається індивідуальний підхід до замовлень на виготовлення та видачу          технічних засобів реабілітації шляхом анкетування, тобто: з метою ліквідації черговості і подальшої роботи за поточними замовленнями, всі засоби реабілітації замовляються, і видаються під конкретну людину за             допомогою Централізованого банку даних інвалідів.

З початку року видано 14 інвалідних крісел – колісне та 32 одиниць інших технічних засобів реабілітації (палиці, милиці тощо).

Станом на 01.01.2016 р. видано 98 особам направлення  на безкоштовне виготовлення і видачу  324-х протезно-ортопедичних виробів. Компенсацію на бензин, технічне обслуговування спецавторанспорту та  транспортне обслуговування виплачено 27 інвалідам на суму 6,8 тис. грн. Для соціальної підтримки  малозабезпечених громадян у 2015 році за рахунок державного бюджету була виплачена матеріальна допомога 32 громадянам на суму 15,2 тис. грн. З метою надання послуг з оздоровлення осіб з обмеженими фізичними   можливостями в санаторно-курортні заклади були спрямовані 24 інвалідів, з яких 2 - в санаторії спинального профілю. Компенсацію за невикористану путівку отримали 14 інвалідів на суму 3,6 тис. грн.

На обліку територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації станом на 01.01.2016 року перебуває 450 які потребують соціального обслуговування. Фактично територіальним центром     обслуговується 421особа з них 36 осіб в стаціонарі. Протягом звітного періоду виявлено 8 осіб, які потребують соціальних послуг та перебувають у складних життєвих обставинах. Для вирішення питань    територіальним центром залучається спонсорська допомога підприємств, а також надається гуманітарна допомога.

Районна цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення на 2014-2015 роки була  затверджена рішенням сесії Тарутинської районної ради. Так, за  2015 рік за рахунок районної соціальної        цільової      програми підтримки малозабезпечених верств населення надано цільової адресної допомоги  334 мешканцям       району, які опинилися у скрутних життєвих обставинах на загальну суму 419,9 тис. гривень.

В районі триває робота щодо подальшого посилення і вдосконалення соціальної політики щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, в першу чергу – розвитку сімейних форм виховання шляхом поширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 31.03.2015 року №109/А-2015 «Про розвиток сімейних форм виховання в Тарутинському районі у 2015 році» був затверджений план розвитку сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Тарутинському районі.

Відповідно плану  протягом  2015 року поповнено 1 прийомну родину однією дитиною, створено 2 прийомні сім’ї, влаштовано 6 дітей, та на базі ПС Афаносьєвих створено ДБСТ.  На обліку служби у справах дітей перебуває одна родина кандидатів в  усиновлювачи.

Службою у справах дітей спільно з центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді здійснюється постійний контроль за діяльністю прийомних родин, умовами виховання, утримання дітей, дотримання пільг та гарантій, передбачених чинним законодавством для дітей цієї категорії.

Ведеться робота щодо підготовки пакету документів для отримання одноразової допомоги по досягненню повноліття на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, так до відділу освіти направлені пакети документів на отримання допомоги 10 особам із числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Службою ініціювалися питання про притягнення 10 батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

 Протягом  2015 року службою у справах дітей проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 2 Координаційні ради у справах дітей.

 Протягом звітного періоду здійснено 42 профілактичні рейди по 64  населених пунктах району  під час яких,  було обстежено 148 родини, де батьки неналежним чином виконують батьківські обов’язки, у тому числі перевірялись умови проживання та виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) в сім’ях громадян та прийомних сім’ях.

 Вилучено із родин протягом звітного періоду – 24 дитини  та влаштовано до Тарутинського притулку для дітей служби у справах дітей.  Було подано 18 позовних заяв на позбавлення батьківських прав 22 батьків відносно 32 дітей. Протягом року повернено 10 дітей до родин на спільне проживання та виховання. Притягнено до відповідальності 15 батьків.

Проведено 5 нічних рейдів, перевірено 10 торгівельних та розважальних закладів, виявлено 1 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Ініційовано питання про притягнення вищевказаних закладів до відповідальності.

На виконання розпорядження голови від 21.05.2013 року №189/А-2013 «Про створення інвентаризаційної комісії щодо перевірки стану збереження житла та проведення інвентаризації житлового приміщення, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» перевірено 35 будинків в яких закріплено житлову площу за дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та складені відповідні акти.

Вилучено із родин протягом 12 місяців – 10 дітей  та влаштовано до Тарутинського притулку для дітей служби у справах дітей.  Притягнено до відповідальності 10 батьків.

Проведено 5 нічних рейдів, перевірено 10 торгівельних та розважальних закладів, виявлено 1 порушення правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами. Ініційовано питання про притягнення вищевказаних закладів до відповідальності.

       Сектором КМСМ спільно зі службою у справах дітей та дільничними інспекторами органів внутрішніх справ під час відвідувань дискотек та комп'ютерних залів проведені бесіди щодо прав та обов'язків неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя.

На виконання Постанови міжвідомчої наради керівників правоохоронних та контролюючих органів Одеської області від 14.10.2010 року щодо стану організації роботи з виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і профілактики наркоманії, з метою забезпечення додержання законів при виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, а також профілактики правопорушень,  між службою у справах дітей райдержадміністрації та Тарутинським РВ ГУМВС України Одеській області передбачене щоквартальне проведена взаємозвірок. Під час перевірок з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку (дискотеки, кафе, бари, клуби тощо) не встановлено фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин.

Рішенням районної ради № 709-VI від 29.01.2015 року «Про районний бюджет Тарутинського району на 2015 рік» на районну програму «Щодо реалізації Конвенції ООН» було затверджено 15 тис. грн. Станом на 25.12.2015 року до служби у справах дітей надійшли  кошти у розмірі 15 тис. грн.

Контролюється  соціальна виплата дітям, які перебувають під опікою (піклуванням) у сім’ях громадян району, а також виховуються в прийомних родинах.

Ведеться робота щодо підготовки пакету документів для отримання одноразової допомоги по досягненню повноліття на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, так до відділу освіти направлені пакети документів на отримання допомоги 3 особи із числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Відповідно до Указу Президента України від 05.05.2008р. №411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13.08.2008р. №3337 «Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні» постійно проводиться уточнення банку даних багатодітних сімей району. Станом на 01.01.2016 року в Тарутинському районі проживає 889 багатодітних сімей, де виховується 3156 дітей, у т.ч.:

- в 555 сім’ях по 3-є дітей,  в 180 сім’ях по 4-ро дітей,  в 60 –  5-ро дітей,  в 36 – 6 дітей,  в 12 –  7 дітей,  в 3 –  8 дітей, в 1 – 10 дітей, в 1 – 11 дітей, в 43 багатодітних сім’ях є діти-студенти.

         Відповідно до Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009р. №1343-УІ,  Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року №209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї»  у  2015 році взято на облік до банку даних багатодітних сімей 85 нових багатодітних сімей, в яких 255 дітей.

 Протягом року проведено 4 засідання районної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, на якому розглянуті питання: «Про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» багатодітним матерям», «Про організацію оздоровчої кампанії 2015 року»,  «Про зміни щодо надання пільг багатодітним сім’ям».

        До Дня Святого Валентина проведений конкурс «Он и вона» серед п’яти молодих сімей смт. Тарутине.

         З метою формування гендерної культури серед молоді 23 вересня 2015р. Тарутинською центральною бібліотекою, сектором молоді та спорту з учнями Тарутинського аграрного ліцею проведена година спілкування на тему «Гендерні відношення в родині».

         Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програми оздоровлення та відпочинку дітей в Одеській області на період 2014-2017 років», затвердженої рішенням обласної ради від 18 вересня 2013 року №880-VІ, Програми відпочинку та оздоровлення дітей Тарутинського району на період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 21.03.2013 № 446-VI, розпорядження облдержадміністрації від 08.06.2015р. №339/А-2015 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у 2015 році», розпорядження Тарутинської райдержадміністрації від 21.05.2015р. №163/А-2015 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків району у 2015 році»  в районі проведена відповідна робота щодо організації та проведення оздоровчої кампанії 2015 року.

       На відпочинок та оздоровлення дітей району з районного бюджету виділено 785 907 грн.:

-         273 105 грн. на харчування дітей в таборах з денним перебуванням за рахунок коштів передбачених на придбання продуктів харчування;

-         232 000 грн. на харчування дітей за рахунок субвенції отриманої з бюджетів сільських та селищних рад;

-         150 400 грн. на придбання путівок для оздоровлення дітей  соціально-незахищених категорій в Тарутинському комунальному підприємстві  «Дитячий оздоровчий заклад «Буревестник»;

-         на утримання ДОЗ «Буревестник» виділено 130 400 грн.

Виконкоми Красненської (Младінова О.Д.), Миколаївської(Булгаков В.О.), Н-Тарутинської (Бакарогло Ю.М.) та Підгірненської (в.о.Тасмасис З.М.) сільських рад придбали путівки на оздоровлення дітей в ДОЗ «Буревестник» на загальну суму   73 710 грн.

Залучено коштів підприємців та підприємств району, батьків: на оздоровлення -  353 140грн., на відпочинок – 91 785грн.

         В Тарутинському комунальному підприємстві «Дитячий оздоровчий заклад  «Буревестник», в дві зміни оздоровлено 127 дітей району.          Протягом оздоровчого сезону оздоровлено  404 дитини району – 6,8% від кількості дітей Тарутинського району. В 33 закладах освіти з 2.06. по 19.06.2015р. працювали  табори з денним перебуванням, в яких відпочило 3703 дитини, в 5 закладах – була організована робота таборів праці та відпочинку для 87 старшокласників. Загальна кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком складає 4194 дітей (70%).

          Відповідно до розпоряджень голів Тарутинської районної державної адміністрації та Тарутинської районної ради від 7.11.2014р. №60/РР-2014/445/А-2014  та від 18.09.2015р. №№26/РР-2015/293/А-2015 «Про призначення стипендії голів Тарутинської районної державної адміністрації та Тарутинської районної ради обдарованим дітям Тарутинського району» виплачена стипендія 40 обдарованим дітям району у розмірі 150 грн. щомісяця на навчальний рік.

        У квітні пройшов одинадцятий щорічний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я», в якому взяли участь 13 команд загальноосвітніх шкіл району. Команди продемонстрували літературно-музично-спортивні міні-композиції, взяли участь у тренінгу та вікторині «Що я знаю про здоровий спосіб життя?». Призові місця розподілились наступним чином: І місце зайняли команди НВК смт.Тарутине та НВК с.В-Долина, ІІ місце – команди НВК с.Вільне та ЗОШ І-ІІІст. смт.Березине, ІІІ місце – команда ЗОШ І-ІІст. с.Ганнівка. Були також визначені переможці у вікторині.

        Для обдарованої молоді, з метою патріотичного виховання сектором молоді та спорту проведений конкурс кращих знавців України між командами старшокласників Підгірненської та Надрічненської шкіл, які показали свої добрі знання з історії, географії, літератури України та історії рідного краю.

       1 грудня до Всесвітнього Дня солідарності з ВІЛ інфікованими людьми сектором молоді та спорту спільно з Тарутинською бібліотекою для дорослих організовано проведення для учнів Тарутинського професійно-аграрного ліцею (280чол.) заходу «Про ВІЛ/СНІД ще раз і відверто».

     

Охорона здоров’я. Основна діяльність закладів охорони  здоров’я району була направлена  на поліпшення здоров’я  населення, забезпечення  доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості, удосконалення  організації та покрашення  ефективності державного фінансування .

У 2015 році на фінансуванні за рахунок субвенції знаходиться КУ «Тарутинська центральна районна лікарня» на 205 стаціонарних ліжок та КУ «Тарутинський районний центр первинної медикосанитарної допомоги» (7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та ФАПів в кількості 31.     

За 12 місяців 2015 року лікарями району прийнято 366,0 тис. відвідувань, включаючи відвідування вдома, проведено 65308 ліжко-днів стаціонару та 17,6 тис. ліжко – днів денного стаціонару.

За 12 місяців 2015 року витрати асигнувань з бюджету на одного мешканця району по ЦРЛ складає 441,96 грн. та 2,50 грн. по КУ «Тарутинський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

За 2015 рік витрати на безоплатне та пільгове лікування, за рецептами лікарів склали 149,0 тис. грн..

Для забезпечення функціонування медичних закладів бюджетом на 2015 рік було передбачено 27718  тис. грн., профінансовано 27600 тис. грн., що складає 99,6 %. На заробітну плату профінансовано 14293,2 тис. грн., або  на 99,8% відносно затверджених асигнувань.

 

Дошкільна освіта. Станом на 01.10.2014 року в районі функціонують 34  дошкільних навчальних заклади. З них 7 дошкільних навчальних закладів району  перебувають в комунальній власності територіальних громад, 27 дошкільних навчальних закладів - на балансі відділу освіти. В дошкільних навчальних закладах виховуються 1369 дитини дошкільного віку, з них 1078 – в НВК. Навчально-виховний процес в ДНЗ здійснюють 147 вихователів.

П’ятирічок у районі – 482, з них 26 навчаються у 1-х класах. Охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку складає 100 % (ДНЗ, короткочасні групи при ЗНЗ в Березине, Жовтневому, Новосілці; соціальний патронаж). В  усіх дошкільних закладах створені умови для виховання та розвитку дітей.  Харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», вимогам Постанови КМУ від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».  Норми харчування в ДНЗ виконуються на 83%. Середня  вартість харчування складає: в ДНЗ комунальної власності 10 грн., в дошкільних закладах у складі НВК – 12 грн. місто, 9 грн. село (з урахуванням батьківських і спонсорських внесків), батьківська плата складає 40% - село, 60 % - місто.

           З 01 червня по 31 серпня у ДНЗ району було організовано оздоровлення дітей дошкільного віку. На період оздоровлення дітей влітку 2015 р. вартість харчування було збільшено щонайменше на 10%.

           Відділом освіти тримається на постійному суворому контролі питання дотримання Інструкції з організації охорони життя та здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах та неухильне виконання керівниками НВК і ДНЗ нормативно-правових документів щодо організації якісного та безпечного харчування дітей в літній період.

          Станом на 01.10.2014 року в ДНЗ району виховується 5 дітей дошкільного віку, які прибули із зони АТО.

          З 01.09.2015 року ДНЗ с. Калачівка об’єднано із загальноосвітньою школою, внаслідок чого утворено Калачівський НВК.

З 01.01.2016 року рішенням сесії народних депутатів Тарутинської районної ради усі ДНЗ комунальної власності реорганізовані шляхом об’єднання їх із загальноосвітніми школами і утворенням НВК  на базі шкіл у смт. Березине, смт. Бородіно, с. Петрівка, с. Ганнівка, с. Миколаївка та с. Височанське.

 

Загальна середня освіта.  У 2014-2015 навчальному році у 33-х загальноосвітніх навчальних закладах  було охоплено навчанням 4564 учні (на 30 менше, ніж торік), 340 класів (на 10 менше, ніж торік). На 01.05.2015 року кількість учнів складала 4551 (на 13 менше, ніж на початок навчального року).

З них навчалося:

-         у 4-х ЗОШ  – 1079 учнів (місто – 547, село – 532)

-         у 29 НВК – 3485 учнів (місто – 790, село – 2695)

         Навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах району здійснювали 614 педпрацівників, в тому числі 8 практичних психологів.

В ЗНЗ району функціонували 51 група продовженого дня, які відвідували 1470 учнів 1-4 класів. В 2-х ЗНЗ (Тарутинський НВК і Березинська ЗОШ) навчання ведеться українською і російською мовами, в усіх інших – українською. Вивчаються іноземні мови: англійська – в 20 ЗНЗ (216 класів, 2953 учнів), німецька – в 20 ЗНЗ (134 класи, 1696 учнів), молдовська – в 1 ЗНЗ (20 класів, 312 учнів), болгарська – у 6 ЗНЗ (65 класів, 737 учнів).

         У 18 з 33-х ЗНЗ навчалися 81 учень з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У 23-х ЗНЗ функціонують 24 кабінети інформатики, 25 комп’ютерних класів на 250 робочих місць. Усього комп’ютерів у ЗНЗ району – 375, з них 85 підключено до мережі Інтернет, 36 – не працюють, 68 – використовуються в управлінсько-господарській діяльності школи, 192 – технічно і фізично застарілі, з терміном придбання більше 5 років.

         Протягом навчального року в ЗНЗ району навчалися 21 дитина шкільного віку із зони АТО.

         Свідоцтва про базову загальну середню освіту отримали 461 випускник 9 класів (5 – із зони АТО), з них 18 – з відзнакою. Атестати про повну загальну середню освіту отримали 271 випускник 11 класів (2 – із зони АТО), з них 1 закінчив школу з золотою медаллю, 6 – зі срібною медаллю.

 

            На виконання Закону України від 04.09.2008 р. № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей», наказу Департаменту освіти і науки Одеської ОДА від 09.04.2015 р. № 136/ОД «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році», розпорядження Тарутинської РДА від 21.05.2015 року № 163/А-2015 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2015 року», з метою якісної організації оздоровчої кампанії дітей влітку 2015 року, відділом освіти проведена наступна робота:

-         видано наказ від 14.05.2015 р. № 190 «Про організацію і проведення літнього відпочинку дітей у 2015 році»;

-         30 квітня 2015 року проведено нараду керівників ЗНЗ району, на якій розглянуто питання підготовки закладів освіти до літнього відпочинку дітей;

-         15 травня 2015 року проведено семінар з начальниками пришкільних таборів щодо організації якісного відпочинку дітей влітку (згідно наказу відділу освіти від 14.05.2015 р. № 191 «Про проведення районного семінару з начальниками пришкільних таборів…»);

-         розроблені заходи щодо якісної організації літнього відпочинку дітей, складено попередню дислокацію таборів відпочинку.

-         створено пакети необхідної технічної документації по кожному ЗНЗ: накази, посадові інструкції і списки працівників табору, списки дітей по змінах, двотижневі меню-розкладки, плани виховної роботи таборів, маршрути доставки продуктів, акти СЕС та ДСНС, інструкції з техніки безпеки та ін.

           З 18 по 25 травня відділом освіти, спільно з районними службами ДСНС та СЕС, проведено перевірку усіх 33-х закладів освіти на готовність до літнього відпочинку. В усіх ЗНЗ району були створені всі умови, необхідні для організації відпочинку, проведення змістовного дозвілля, культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів. Усі пришкільні табори отримали акти-дозволи на роботу в літній період.

           В усіх 33-х ЗНЗ (4551 учень) з 02 по 19 червня функціонували табори з денним перебуванням.  У 31 (крім Лужанського і Новоукраїнського ЗНЗ) були організовані профільні зміни для учнів 5-8 і 10 класів (1778 учнів), табори праці та відпочинку для учнів старше 14 років (87 дітей) працювали в 4-х ЗНЗ (Серпнівському, Тарутинському, Миколаївському та Петрівському І). Всього охоплено літнім відпочинком у пришкільних таборах 3790 учнів, що складає 83%. З них 62 – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, 41 дитина-інвалід, 822 дитини з малозабезпечених і багатодітних сімей, 8 дітей, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, 176 дітей, які перебувають на диспансерному обліку, 348 талановитих та обдарованих дітей.

          У 5 ЗНЗ на базі профільних змін працювали мовні загони, де учні мали змогу в ігровій формі краще опанувати іноземну мову (ЗНЗ смт.Березине, Тарутине, Рівне – англ.. мова, ЗНЗ с.Малоярославець ІІ – нім.мова, ЗНЗ смт. Серпневе – англ.. і нім. мови). Усього в мовних загонах під керівництвом 9 вчителів іноземної мови відпочили 105 дітей.

         На базі 8 ЗНЗ був організований денний сон (ЗНЗ с. Червоне, Калачівка, Петрівськ І, Вільне, Перемога, Вознесенка, Лужанка, В.Долина).

         Станом на 01.06.2015 р. в районі налічувалось16 дітей шкільного віку з сімей вимушених переселенців із зони АТО. Усі вони були охоплені відпочинком в пришкільних таборах. Також відвідували пришкільні табори 12 дітей, батьки яких несуть службу в зоні АТО

 

       Для учнів 1-4 класів (1838 уч.) і пільгового контингенту (303 уч.) було організоване обов’язкове 3-разове харчування, для усіх інших категорій учнів – 2-3-разове.

Було виділено на організацію якісного повноцінного харчування:

-         з держбюджету – 247 тис.грн.;

-         з місцевого бюджету (сільські та селищні ради) – 273,6 тис.грн.;

-         зі спецрахунків шкіл - 10 тис.грн.;

-         спонсорські внески – 67,8 тис.грн.,

-         батьківські внески – 16,7 тис.грн.

        Всього використано на організацію харчування в пришкільних таборах 628,116 тис.грн.

       Вартість харчування однієї дитини в середньому по району склала 11,8 грн. Найбільша вартість харчування: Лужанський НВК - 19,62 грн., Лісненський НВК – 17,76 грн., Ганнівська ЗОШ – 17,68 грн., Вознесенський НВК – 15,75 грн., Євгенівський НВК – 13,89 грн., Виноградівський НВК – 13,38 грн., Єлизаветівський НВК – 13,36 грн., Слобідський НВК – 13,23 грн.

 

       В усіх таборах було організоване якісне змістовне дозвілля дітей. Проведено 126 екскурсій (2116 дітей) на різні підприємства і в установи району, 108 походів (1761 дит.) на природу, здійснено 26 виїздів шкільними автобусами до с. Лісне, центру етнографічного і зеленого туризму «Фрумушика-Нова», до м. Кілія, Вилкове, Одеса (дельфінарій, океанаріум), Умань (парк «Софіївка»).

 

       На початок 2015-2016 навч.року в школах району налічується 4347 учнів, це на 217 менше, ніж торік. Зросла кількість непоних класів – 20 по району; 21 клас взагалі відсутній. Зменшилася кількість випускників: 9 класи – 428 (461 мин.року), 11 класи – 225 (271 мин.року). З 01.09.2015 року реорганізовано 6 ЗНЗ (Перемогівський, Вознесенський Другий, Калачівський, Єлизаветівський, Слобідський, Лужанський) і відокремлено 4 філії (Іванчанська, Ганнівська, Жовтневська, Новоселівська), внаслідок чого з’явилися 9 ЗНЗ І ступеня, залишилося 8 ЗНЗ І-ІІ ступенів і 20 ЗНЗ І-ІІІ ступенів. Всього по мікрорайонам шкіл налічується 5000 дітей і підлітків шкільного віку, з них 4404 навчаються у ЗНЗ усіх ступенів, 280 – у ПТНЗ, 234 – у ВНЗ І-ІІ рівн.акредит., 27 не навчаються за станом здоров’я, 8 навчаються у спецзакладах для дітей з вадами розвитку.

        З 01 вересня 2015 року утворено інклюзивний 1 клас у Тарутинському НВК (для навчання дитини з обмеженими можливостями здоров’я). З 01 січня 2016 року планується відкрити інклюзивний 6 клас у Петрівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, а також інклюзивну групу в дошкільному навчальному закладі Іванчанського НВК. Інклюзивні класи і групи утворюються виключно за висновками і рекомендаціями Одеської психолого-медико-педагогічної консультації і призначені для того, щоб дати можливість дітям  з вадами фізичного розвитку соціалізуватися у суспільстві шляхом ранньої інтеграції. 

 

       Позашкільна освіта. Станом на 01.01.2015 р. в  2 позашкільних закладах -  Тарутинській ДЮСШ і районному центрі дитячої творчості працювало 20 педпрацівників (основних) і навчалося 2146 учнів. З 01 квітня гуртки РЦДТ повністю перейшли до закладів освіти (180 годин). Станом на 01.10.2015 року діяльність РЦДТ повністю припинено.

 

Облаштування спортивних майданчиків. Станом на 01.10.2015 р. у Тарутинському районі налічується 128 спортивних споруд, в т.ч.: футбольні – 25, волейбольні – 27, гандбольні – 15, баскетбольні – 11, майданчики – 15, спортивні зали – 21, спортивні кімнати – 12.

         Усі спортивні споруди використовуються для проведення навчальних занять з фізичної культури, занять спортивних гуртків, а також для проведення спортивно-масових заходів як в урочний, так і в позаурочний час.

           На виконання рішення засідання Кабінету Міністрів України відділом освіти продовжено роботу щодо обстеження і облаштування дитячих та спортивних майданчиків, що перебувають на балансі відділу освіти.

Для організації ігрової діяльності дітей в ДНЗ району використовуються пісочниці, гірки, каруселі, лабіринти, проте  переважають гойдалки. Для проведення занять та розваг з фізичного виховання - рукоходи, перекладини, лави гімнастичні, вертикальні драбини для лазіння. 

Обладнання майданчиків безпечне для дітей, проте його недостатньо: у дошкільних закладах потрібні  гойдалки подвійні, гойдалки одинарні, качалка – балансир,  каруселі великі, каруселі малі, гірки великі, гірки малі, гойдалка – човник. На спортивних майданчиках потрібні щити для баскетболу, сітки для воріт, гімнастичні канати. Оптимальним варіантом стало би придбання комплексних ігрових та спортивних майданчиків, що відповідають стандартам ДержСанПіну.

Інвентаризація спортивних споруд показала, що майже усі спортивні майданчики потребують дообладнання. Але за браком коштів модернізацію 33 спортивних та ігрових майданчиків в НВК району, яка була запланована до кінця 2015 року, наразі провести неможливо.

          Влітку 2015 року було проведено поточні ремонти усіх спортивних об’єктів у школах та дошкільних навчальних закладах.

 

Культура  В Тарутинському районі функціонують 37 клубних закладів – 1 районний, 3 селищних та 33 сільські, 38 бібліотек – центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека та 36 сільських бібліотек-філій, Тарутинська дитяча музична школа з філіями у селах Красне, Надрічне та смт. Березине, Тарутинський національно-просвітницький центр з філіями в селах Виноградівка та Петрівськ, 1 фольклорно-етнографічний центр в селі Рівне, 8 колективів, які мають звання «народний».

 

Робота закладів культури була спрямована на виконання указів Президента України, на розвиток самодіяльної народної творчості, збереження народних традицій та звичаїв, проведення культурно-мистецьких заходів, організацію дозвілля молоді, пропаганди і популяризації книги.

 

До святкування новорічних і різдвяних свят 1 січня о 01.00 годині відбулося Новорічне гуляння на площі біля кінотеатру для жителів селища «Веселись честной народ, вместе встретим Новый год!» та для всіх дітей селища 1 січня у районному Будинку культури відбувся Новорічний ранок «Туристическое агенство бабы Яги».

З нагоди святкування Дня Соборності і Свободи в Україні в районній дитячій бібліотеці 22 січня було проведено годину державності «Україна – соборна, сонценосна колиска моя».

До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в районній дитячій бібліотеці 20 січня було оформлено тематичну полку« Біль душі: жахлива правда». 28 січня 2014 р. в Тарутинській загальноосвітній школі бібліотекар провела історичну годину «Заповідано пам’ятати».

 

До Дня св. Валентина 14 лютого Тарутинської центральній бібліотеці була проведена бесіда з читачами бібліотеки «У світі почуттів є лише один закон - принести щастя тому, кого кохаєш».

З метою відзначення 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан в районному будинку культури 14 лютого пройшов тематичний вечір «Живая пам'ять сердец!».

15 лютого біля пам’ятника загиблим воїнам Афганістану о 10.00, було проведене урочисте покладання квітів на честь 25-ї річчя виводу військ з Афганістану.

5 березня в Тарутинському національно-просвітницькому в виставочному залі біля оформленої фотоекспозиції та книжкової виставки був проведений захід «Тарас Григорович Шевченко – великий співець».

18 лютого в Тарутинському національно-просвітницькому центрі пройшла виставка «Земля моя, тебя благославляю» присвячена талантам села Підгірне.

10 квітня виповнилося 70-річниця визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників. До цієї дати в районній дитячій бібліотеці була оформлена тематична полиця «Війна. Одеса. Звільнення». ,

12 квітня відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики. З цієї нагоди в районі пройшла низка заходів.

До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії 24 квітня в Тарутинській центральній районній бібліотеці була проведена бесіда «Чорнобиль: яким його побачив світ».

Виховна година «Чорнобиль. Це не повинно повторитися!» проводилася 26 квітня в Тарутинської дитячій музичній школі, в день пам'яті страшних подій на Чорнобильській АЕС.

22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа.

До відзначення 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня в парковій зоні смт. Тарутине біля братської могили пройшов мітинг.

8 травня 2014 в центральному парку смт. Тарутине відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака про увічнення пам'яті подвигу заступника командира 2-ї ескадрильї 146 винищувального авіаційного полку, старшого лейтенанта Оборіна Костянтина Петровича.

 Міжнародний день сім’ї — один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Цей день щорічно святкується 15 травня. З цієї нагоди 15 травня Тарутинська центральна районна бібліотека провела бесіду «Родина любов на все життя плекає в серці найкращі почуття».

До Дня слов’янської писемності і культури, Рівноапостольних Кирила і Мефодія в районній дитячій бібліотеці 21 травня 2014 р. була проведена бесіда «Творці слов’янської писемності».

В травні дитяча бібліотека провела годину пам’яті «Цілюще слово Кобзаря» до перепоховання Т. Г. Шевченка. Мета заходу: узагальнити знання дітей про життєвий шлях Т. Шевченка та перепоховання його тіла з Петербурга до Канева, допомогти усвідомити світове значення його творчості, виховувати почуття гордості за геніїв нашої землі.

 

31 травня – Всесвітній день без тютюну. З цієї нагоди 2 червня 2015 р. в дитячій бібліотеці з читачами бібліотекар провела діалог-обміркування «За хмарою тютюнового диму».

2 червня 2015 року в залі районного будинку культури відбулось свято захисту дітей «Праздник детства».

До 215-річчя з дня народження великого російського поета О.С. Пушкіна в районних бібліотеках пройшла низка заходів.

13 червня у районному Будинку культури відбувся тематичний вечір, присвячений Дню медичного працівника «Светя другим, сгораю сам!».

З метою вшанування пам’яті жертв українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, в структурних закладах відділу культури Тарутинської райдержадміністрації пройшли заходи з відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років в Україні. 22 червня 2014 року у день початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років до Меморіального комплексу в центральному парку смт Тарутине було покладено квіти та вшанована пам’ять тих хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни.

До 18-ї річниці з Дня Конституції України, 27 червня в районному будинку культури пройшов концерт «Талантами земля моя багата!».

До Дня Великодня в районній дитячій бібліотеці оформлена книжкова виставка «Світле свято Великодня».

На виконання Указу Президента України від 24.03.2015 року № 169/201 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» 8 травня о 22:00 годині в центральному парку селища Тарутине біля братської могили загиблих у роки Великої Вітчизняної війни було звершено молебень за всіма загиблими в боротьбі проти нацизму. Молебень пройшов за участі отця Петра і отця Олександра служителів Церкви Петра і Павла селища Тарутине. Хвилиною мовчання та запаленими свічками віддали данину пам'яті жертвам війни керівництво району, держслужбовці, представники громадських організацій та всі хто за покликом душі прийшов пом’янути жертв нацизму. По завершенню спільного молебну, присутні поклали запалені лампадки до пам’ятнику.

 

28 червня на стадіоні Тарутинського районного будинку культури пройшла конкурсно-розважальна програма Караоке по-тарутинські присвячена Дню молоді. участь.

  16 серпня - в день річниці смерті учасника антитерористичної операції, сержанта, командира бойової машини, командира 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 2-ої механізованої роти першого механізованого батальйону 28-ї окремої механізованої бригади ОК «Південь» сухопутних військ збройних сил України, мешканця селища Тарутине  Топала Олександра Степановича, відбувся мітинг реквієм, присвячений відкриттю  меморіальної дошки на території Тарутинської середньої школи.

До відзначення 24-ї річниці незалежності України та Дня Державного Прапора України в районі розміщені біл-борди рекомендовані Президентом України.

 23 серпня до Дня Державного Прапору України на всіх адміністративних будівлях району були підняті Державні Прапори України.

 24 серпня за сприяння Тарутинської районної державної адміністрації та виконкому Тарутинської селищної ради, на стадіоні біля Тарутинського районного будинку пройшов урочистий концерт та розважальна програма присвячена 24-й річниці Дня незалежності України.

На виконання Указу Президента України від 24 березня 2015 року №169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» 2 вересня до братської могили в парку селища Тарутине було покладено квіти та вшанована пам’ять всіх загиблих у роки Другої світової війни хвилиною мовчання.

22 вересня з пасторським візитом відвідав Тарутинский район Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський. В Храмі Петра і Павла, він провів богослужіння і благословив усіх бажаючих на їх справи. Після завершення богослужіння Агафангел відвідав братську могилу в центральном парку селища Тарутине, де поклав квіти і провів молебен про всіх загиблих воїнів часів Другої Світової Війни.

В цей же день Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський та Ізмаїльський провів богослужіння і в Храмі Георгія Побідоносця села Ярове Тарутинського району.

            09.10.2015 в центральній районній бібліотеці була оформлена книжкова виставка «Михайло Грушевський: історик і будівничий нації» до 150 – річчя від дня народження українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського.
            13.10.2015 року Тарутинська центральна районна бібліотека оформила книжкову виставку «Михайло Грушевський: історик і будівничий нації» до 150 – річчя від дня народження українського політичного і державного діяча, визначного вченого Михайла Грушевського.
            Книжкова виставка оформлена  з метою розширити знання читачів бібліотеки з історії України.
            Проведені заходи були присвячені популяризації наукової, державотворчої та історико-культурної спадщини Михайла Грушевського.

14 жовтня у нашій державі відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці. Цім святам у Тарутинському районі були присвячені слідуючи заходи:

7 жовтня 2015 року в дитячій бібліотеці на абонементі була оформлена тематична полка « Козацькі вожді України».

9 жовтня 2015 року в дитячої бібліотеки в читальному залі була оформлена книжкова полка «Українська Січ – праматір української державності».

14 жовтня 2015 року було проведено урок історії в Національному просвітницькому центрі до дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці « Козацька слава в серцях у нас».

Були присутні 11 студентів Тарутинського професійного аграрного ліцею. Група № 66 (маляр-штукатур, спецгрупа) з вихователем Папуровою О. М. Мета уроку: поглибити знання з історії свого народу, країни та національно –релігійних свят.

До Дня захисника України, в структурних закладах відділу культури Тарутинської районної державної адміністрації за звітній період було проведено наступні заходи:

Розроблений та затверджений план заходів, з відзначення у 2015 році Дня захисника України.

20 жовтня в Тарутинській   дитячій  музичній  школі  був  проведений тематичний  урок,  присвячений  190-річчю  від  дня  народження   австрійського  композитора,  диригента,  скрипаля  - Йоганна Штрауса.

До Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників пройшли наступні заходи:

          усім ветеранам Тарутинського району з нагоди визволення України від фашистських загарбників були вручені ювілейні медалі  та подарунки.    

            9 листопада виповнилася третя річниця відкриття пам'ятника головному піклувальнику бессарабських колоністі генерал-лейтенанту Івану Микитовичу Інзову. У зв’язку з цим 10 листопада біля пам’ятника Інзова в парковій зоні смт. Тарутине відбулась літературно-музична композиція «Ум и сердце человечье были гением его!» з урочистим покладанням квітів.

            9 листопада в залі районного Будинку культури відбувся урочистий вечір, присвячений Дню працівника культури і аматорської творчості «Ламаємо стереотипи».
           20 листопада 2015 року о 14.00 годині в центрі смт. Тарутине відбувся мітинг, присвячений відкриттю пам'ятного знаку, у вигляді стели, встановленої біля стіни колишньої Тарутинської єврейської гімназії, присвячений пам'яті жителів-євреїв селища Тарутине, розстріляних у роки Великої Вітчизняної війни. 

28 листопада в усьому Тарутинському районі у державних, шкільних та закладах культури пройшла акція пам’яті «Запали свічку».

27 листопада 2015 року у ресторані «Південний» відбулась культурно – розважальна програма присвячена Дню робітника сільського господарства «Велична і свята моя Земля».

18 грудня до Дня Святого Миколая Чудотворця в ресторані «Южний» було проведено свято «Ключі від родинного щастя» з прийомними сім’ями, дітьми-сиротами.

21 грудня 2015 року виконуючий обов’язки голови Тарутинської районної державної адміністрації – Серек-Басан Анатолій Миколайович привітав дітей Топала Олександра, загиблого під час виконання військового обов’язку у зоні АТО з Днем Святого Миколая. Вікторії та Максиму Топал були вручені подарунки та солодощі. Також дітей привітав т.в.о. військогового комісара Тарутинського РВК.

            27 грудня 2015 о 12.00 годині був проведений новорічний ранок «Новорічна подорож по казковому царству» для дітей працівників РЕМ та дітей працівників швидкої допомоги, а о 14.00 годині відбувся ранок для дітей працівників газокомпресорної станції. 30 грудня 2015 року в 14.00 годин відбувся ранок для дітей працівників лікарні.

Фізична культура і спорт   З метою пропаганди здорового способу життя  та залучення широких верств населення до занять фізичною культурою протягом 2015 року організовано проведення спортивних заходів:

-   районний турніру з баскетболу відбувся 17 січня, у турнірі взяли участь 5 команд: смт.Березине, смт.Тарутине, с.Богданівка, с.Петрівськ, с.Червоне. Переможці – команда с.Петрівськ, ІІ місце зайняла команда с.Богданівка, ІІІ місце – команда смт.Тарутине.

- 24 січня проведений районний турніру з волейболу серед 8 команд: смт.Тарутине -2 команди (молодіжна та команда ветеранів), смт. Бородине, с.Красне, с.Лісне, с.Олександрівка, с.Рівне, с.Ярове. І місце посіла команда с.Рівне, ІІ місце – команда смт.Бородине, ІІІ місце – молодіжна команда смт.Тарутине.

-   21 березня організовано проведення районного турніру з настільного тенісу. У турнірі взяли участь 5 команд: дві з смт.Тарутине, команда Тарутинського ПАЛ, с. Виноградівка та с.Підгірне.

-  22 березня пройшов турніру з волейболу пам’яті Д.Ольшанського. змагання проведені серед трьох молодіжних та трьох команд ветеранів. Серед молодіжних команд І місце зайняла команда смт.Тарутине, ІІ місце – команда с.В-Кут Арцизького району, ІІІ місце – команда с.Рівне. Серед команд ветеранів І місце посіла команда смт.Сарата, ІІ місце – команда м.Б-Дністровський, ІІІ місце – команда смт.Тарутине.

 -  у квітні проведений Кубок відкриття сезону з футболу, в якому взяли участь 6 футбольних команд: смт.Тарутине, смт. Серпневе. с.Височанське,  с.Підгірне, с.Петрівськ, с.Червоне.

-   турніру з волейболу. присвячений 70-річчю Перемоги;

-   Чемпіонату району з футболу (червень-вересень);

-   спільно з Тарутинською ДЮСШ   проведені змагання з вільної боротьби, присвячені Дню Незалежності;

-   13 грудня у смт.Бородіно відбулась першість району з міні-футболу, в якій взяли участь 9 команд району. І місце посіла команда с.Височанське, ІІ місце зайняла команда смт.Березине, ІІІ місце – команда смт.Тарутине.

Протягом 2014 року діяльність районної державної адміністрації була спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, забезпечення проведення комплексних фізкультурно-спортивних заходів серед усіх верств населення та участі спортсменів району в районних, обласних спортивних змаганнях на яких достигнути певні результати.

         З метою профілактики негативних явищ серед дітей та молоді та пропаганди здорового способу життя  організовано проведення наступних заходів:

-  щорічного районного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», у якому взяли участь 18 команд загальноосвітніх шкіл району.

-  районного турніру з настільного тенісу;

- районного турніру з волейболу пам’яті Д.Ольшанського;

- районного турніру з баскетболу;

- першості району з міні-футболу;

- змагання з вільної боротьби;

- футбольний турнір на кубок газети «Знамя труда»;

-  товариські зустрічі з футболу.

       З метою патріотичного виховання молоді сектором молоді та спорту проводиться конкурс кращих знавців України у формі брейн-рингу, в якому беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл району.

 

Робота із зверненням громадян  На виконання Указу Президента та з метою проведення широкої роз’яснювальної роботи з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, районної державною адміністрацією прийняті:

 розпорядження від 23.12.2014 року № 511/А-2014, яким затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на 2015 рік;

розпорядження від 23.12.2014 року № 512/А-2014, яким затверджено графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Тарутинської районної державної адміністрації на 2015 рік;  

       графік прийому громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на 2015 рік та графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів Тарутинської районної державної адміністрації на 2015 рік доведено до відома мешканців району через районну газету «Знамя труда» від 28 січня 2015 року № 6. Також в районній газеті від 23 січня 2015 року № 5 опубліковано графік особистого прийому громадян керівництвом Одеської обласної державної адміністрації та графік особистого прийому керівництвом структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації. Всі розпорядження розміщені на веб-сайті райдержадміністрації;

розпорядження від 23.12.2014 року № 515/А-2014 «Про затвердження графіку проведення виїзних прийомів громадян керівництвом Тарутинської районної державної адміністрації на 2015 рік», яким було затверджено графік проведення «виїзних приймалень» громадян керівництвом районної державної адміністрації за участю представників районних служб на 2015 рік;

        розпорядження від 22.01.2015 року № 15/А-2015 «Про заходи щодо організації інформування населення району про діяльність органів виконавчої влади на 2015 рік», яким було затверджено графік і тематику «прямих телефонних ліній» районної державної адміністрації та тематику Днів інформування населення району. Матеріали для  інформування населення району опубліковані у засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.

  Під час проведення «прямих телефонних ліній» ведуться картки обліку звернень громадян. Всього за 2015 рік керівництвом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади було проведено 51 пряму телефонну лінію.  32 громадянам, які звернулись на «прямі телефонні лінії» були надані вичерпні роз’яснення та консультації.

          Згідно графіку затвердженого розпорядженням райдержадміністрації були проведені виїзні прийоми керівництвом райдержадміністрації: 29 січня 2015 року – у Березинську та Бородінську селищні  ради, 18  лютого  2015  року – у Серпнівську селищну та Підгірненську сільську ради, 18 березня 2015 року – у Веселодолинську та Перемогівську сільські ради, 15 квітня 2015 року – у Петрівську Першу та Калачівську сільські ради, 14 травня 2015 року – у Надрічненську та Височанську сільські ради, 25 червня 2015 року – в Олександрівську та Лісненську сільські ради,  22 липня 2015 року – у Вільненську та Рівненську сільські ради, 26 серпня 2015 року у Вознесенську Другу та Євгенівську сільські ради, 17 вересня 2015 року у Петрівську Другу та Новотарутинську сільські ради, 8 жовтня 2015 року в Юрївську та Ламбрівську сільські ради, 19 листопада 2015 року в Ганнівську сільську раду, 16 грудня в Ярівську та Рівненську сільські ради. На особистих виїзних прийомах звернулось 125 громадян. На всі звернення були наданні роз’яснення та рекомендації. Результати проведення виїзних прийомів висвітлюються на шпальтах районної газети «Знамя труда» та на сторінках веб-сайту райдержадміністрації .

          При перевірках виконання Закону України  «Про звернення громадян» в структурних підрозділах райдержадміністрації, селищних та сільських радах у 2015 році згідно розпорядження, затвердженого виконуючим обов’язки голови районної державної адміністрації від 23 грудня 2014 року № 513/А-2014, головний спеціаліст відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації керується вимогами Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року №630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади». 29 січня 2015 року – в Березинській та Бородінській селищних  радах, 18  лютого  2015  року – в Серпнівській селищній та Підгірненській сільській радах, 18 березня 2015 року – в Веселодолинській та Перемогівській сільських радах, 15 квітня 2015 року – в Петрівській Першій та Калачівській сільських рад, 14 травня 2015 року – в Надрічненській та Височанській сільських рад, 25 червня 2015 року – в Олександрівській та Лісненській сільських рад, 22 липня 2015 року – в Вільненській та Рівненській сільських радах, 26 серпня 2015 року в Вознесенській Другій та Євгенівській сільських радах, 17 вересня 2015 року в Петрівській Другій та Новотарутинській сільських  8 жовтня 2015 року в Юрївській та Ламбрівській сільських радах, 19 листопада 2015 року в Ганнівській сільській раді, 16 грудня 2015 року в Ярівській сільській раді. Під час перевірки якості ведення роботи із зверненнями громадян була надана практична та методична допомога спеціалістам, які відповідають за роботу із зверненнями громадян, направлені довідки про усунення виявлених недоліків.

         12 березня 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування району за 2014 рік». За підсумками розгляду цього питання було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2015 року № 71/А-2015 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району за підсумками 2014 року», в якому були розроблені заходи підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян і доведені до виконавців та відмічено високий рівень організації роботи зі зверненнями громадян головного спеціаліста відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

          21 травня 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування району за І квартал 2015 року». Надано доручення виконкомам селищних та сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації дотримуватись вимогам Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації та не допускати порушення термінів розгляду звернень громадян, звернути увагу на особисту відповідальність за порушення термінів розгляду, формальне відношення та неповний розгляд звернень громадян. Постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення з метою вирішення питань на місцевому рівні, тим самим забезпечити подальше зниження надходження скарг, заяв до вищих органів влади та здійснювати контроль за дотриманням графіку особистого прийому громадян.

          19 серпня 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування району за І півріччя 2015 року». За підсумками розгляду цього питання було прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 19.08.2015 року № 263А-2015 «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району за підсумками І півріччя 2015 року, в якому були розроблені заходи підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян і доведені до виконавців та відмічено високий рівень організації роботи зі зверненнями громадян.

         25 листопада 2015 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто питання «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування району за 9 місяців 2015 року».

         З метою поширення зворотного зв’язку з населенням, оперативного реагування на гострі проблеми членів територіальних громад району, невідкладного вжиття заходів до припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод громадян, порушених внаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян в райдержадміністрації працює «телефон довіри» за номером  3-15-42 з 14 до 16 години, щоденно.  До відома мешканців району доведено через районну газету «Знамя труда» від 23 січня 2015 року № 5. За проаналізований період на «телефон довіри» звернень не надходило.

                      З метою надання практичної та методичної допомоги у роботі із зверненнями громадян постійно проводяться навчання із селищними та сільськими головами та секретарями щодо порядку організації роботи зі зверненнями громадян, дотримання законодавства по зверненням громадян. Так, 25.02.2015 року проведено навчальний семінар з головами, секретарями виконкомів сільських та селищних рад з питань  про порядок взаємодії органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» із забезпечення оперативного реагування на звернення, що надходять на урядову телефонну «гарячу лінію». Головним спеціалістом відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації постійно проводиться робота та надається роз’яснення секретарям сільських та селищних рад району щодо методики підготовки звітів по роботі із зверненням громадян та ведення діловодства.

         Райдержадміністрацією щомісячно проводяться «Дні контролю» в структурних підрозділах райдержадміністрації, територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади, селищних та сільських радах району. Графік щоквартально затверджується головою райдержадміністрації.

         Райдержадміністрація щомісячно на розширених апаратних нарадах за участю голів виконавчих комітетів сільських та селищних рад району, розглядає питання «Про роботу з документами, які перебувають на контролі в райдержадміністрації, виконання розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, даних на апаратних нарадах і засіданнях колегії, вчасне опрацювання звернень громадян», а також голови сільських та селищних рад доповідають на апаратних нарадах про роботу виконкомів щодо виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 року № 109/2008 року: Желясков Ф.Ф. – голова Березинської селищної ради, протокол № 4 від 29.01.2015 року, Окішор А.О. – голова Бородінської селищної ради, протокол № 4 від 29.01.2015 року,  Добровольський В.Є. –  голова Серпнівської селищної ради, протокол № 7 від 19.02.2015 року; Марашлець Д.М. – голова Підгірненської сільської ради, протокол № 7 від 19.02.2015 року; Тер О.В. – голова Перемогівської сільської ради, протокол № 12 від 25.03.2015 року; Граматік П.І.– голова Веселодолинської сільської ради, протокол № 12 від 25.03.2015 року; Муржи В.І. – голова Калачівської сільської ради, протокол 16 від 28.04.2015 року; Паскалов Г.Г. – голова Петрівської Першої сільської ради, протокол 16 від 28.04.2015 року; Кушнір Ф.О. – голова Височанської сільської ради, протокол 20 від 26.05.2015 року; Асташкіна О.Д. – голова Надрічненської сільської ради, протокол 20 від 26.05.2015 року; Степаненко В.П. – голова Олександрівської сільської ради, протокол 25 від 30.06.2015 року; Глигало Ю.Г. – голова Лісненської сільської ради, протокол 25 від 30.06.2015 року; Стоянова Г.В. – начальник управління соціального захисту райдержадміністрації, протокол 25 від 30.06.2015 року, Серек-Басан А.М – голова Рівненської сільської ради, протокол №29 від 28.07.2015 року; Стоянов В.В. – голова Вільненської сільської ради, протокол №29 від 28.07.2015 року; Соловйов М.І. – голова Вознесенської Другої сільської ради, протокол №33, від 25.08.2015 року; Пармаклі З.І. – голова Євгенівської сільської ради, протокол №33, від 25.08.2015 року; Василіогло І.І. – голова Петрівської Другої сільської ради, протокол №38, від 29.09.2015 року, Бакарогло Ю.М. – голова Новотарутинської сільської ради, протокол №38, від 29.09.2015 року, Ворнік В.Ф.- голова Ламбрівської сільської ради,Мустяца І.В. – голова Ганнівської сільської ради 27 жовтня 2015 року протокол № 42, Лунгу Л.В.-голова миколаївської сільської ради, Шульгіна М.Д. – голова Юрївської сільської ради, Узун В.Д. – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації 24 листопада 2015 року протокол № 46, Карастан М.І. – голова Виноградівської сільської ради, Узун Д.Д. – голова Ярівської сільської ради 29 грудня 2015 року протокол № 51.

       Питання стану виконавської дисципліни постійно розглядаються на апаратних нарадах, що відображено у протоколах апаратних нарад. Щопонеділка  на апаратній нараді про стан виконавчої  дисципліни  по роботі із зверненнями громадян доповідає керівник апарату райдержадміністрації Бардай О.Г. Головним спеціалістом відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації налагоджена система контролю за термінами розгляду звернень громадян. Перелік звернень, термін розгляду, яких припадає на наступний тиждень надається виконавцям в телефонному режимі.

        Згідно графіків виїзних прийомів керівництва облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації ведеться організація цих прийомів.

       За 2015 рік в Тарутинській районній державній адміністрації розглянуто –  1006 заяв та скарг, з якими звернулись 4076 громадян (за 2014 рік – 1196, з якими звернулись 1850 громадян). Із них на особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації прийнято 345 (за  2014 рік –454 ), від громадян поштою - 647 (за 2014 рік –730).  

        Масових звернень за 2015 рік до райдержадміністрації не надходило. Дублетних надійшло одне звернення. Повторних звернень - два.

       За проаналізований період до райдержадміністрації надійшло 32 колективних звернення (за 2014 рік – 26 колективних звернень).

      За 2015 рік райдержадміністрацією отримано:

  • · 0 (1 - 2014 р.) від інвалідів Великої Вітчизняної війни;
  • 359 (382- 2014 р.) звернень від ветеранів та пенсіонерів;
  • 60 (62 - 2014 р.) звернень від багатодітних сімей та одиноких матерів;
  • 0 (0 – 2014р.) від Матерів – героїнь;
  • від Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України звернення не надходили.

        Кількісні данні щодо структури звернень за їх видами:

-         пропозиції – 0;

-         заяви, клопотання –996;

-         скарг – 10.  

При цьому у відповідь на 370 звернень громадянам надані письмові роз’яснення та необхідна інформація, вирішено позитивно –  634.

        Найбільш актуальними для населення району є питання :

-         аграрної політики і земельних відносин – 616 звернень(за  2014 рік 802 звернень. В районній державній адміністрації приймаються відповідні розпорядження виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації та на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надсилаються письмові відповіді заявникам;

-         соціального захисту – 158 звернень (за 2014 рік - 211 звернень). Основні питання, які порушуються громадянами: надання матеріальної допомоги, виплати соціальної державної допомоги сім’ям з дітьми, виплати субсидій.

-          житлово-комунальні –  62 звернень (за 2014 рік - 75 звернення).

          Якісний та кількісний аналіз заяв, скарг, пропозицій громадян, які  надійшли до райдержадміністрації та розглянуті за дорученням виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації за 2015 рік, свідчать про те, що їх загальна кількість у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, зменшилась на 190 звернень.

  Всі звернення розглядалися у встановлений законодавством термін. Також постійно надавалися письмові відповіді заявникам та вищим ланкам виконавчої влади.

         Головним спеціалістом відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації постійно надається допомога громадянам, що звертаються в райдержадміністрацію, а саме допомога в написанні звернення; надання переліку документів, необхідних для написання звернення; інформації про структури райдержадміністрації з наданням адресу, телефонів, прізвищ посадових осіб, іншими матеріалами, які допомагають громадянам конкретизувати свої звернення на адресу того чи іншого керівника.

         В райдержадміністрації щомісячно проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при Тарутинській районній державній адміністрації. На засіданнях цієї комісії розглядаються ситуації, що призводять до звернень громадян до вищих органів виконавчої влади, на урядову телефонну «гарячу лінію» і повторних звернень та приймаються рішення щодо вирішення проблемних питань громадян на місцевому рівні.

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» адміністрацією протягом проаналізованого  періоду зареєстровано та опрацьовано 325 звернень громадян, отриманих під час роботи урядової телефонної «гарячої лінії». Ці звернення розглядались в термін передбачений чинним законодавством. Письмові відповіді надавались заявникам.

   Для покращення роботи зі зверненнями громадян в місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району постійно здійснюються заходи організаційного, інформаційного-аналітичного характеру, спрямованих на безумовне виконання вимог законодавства та регулярно проводиться аналіз забезпечення конституційних прав громадян на звернення.

 

   Слід відзначити, що керівництво районної державної адміністрації  приділяють достатню увагу вирішенню питань, які підіймають у своїх листах мешканці району.

Капітальні видатки      За 9 місяців 2015 року підприємствами та організаціями усіх форм власності, за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38937,3 тис. грн. в т. ч.

-    з державного бюджету   фінансування не надходило;

-   за рахунок коштів  обласного бюджету розвитку - 1619,3 тис. грн;

-   з районного бюджету - я не надходило;

-   за рахунок бюджетів сільських та селищних рад  профінансовано – 47,3 тис. грн.  

-    за рахунок інших джерел (власні кошти  підприємств  – 18775,0 тис. грн..                      

 

 

 Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                             В.Г. Кісеолар