17.03.2015

ЗВІТ про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району за 2014 рік.

АНАЛІЗ  ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ  Тарутинського району   у 2014 році.

 

  Спільні зусилля місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування протягом 2014 року сприяли збереженню рівня добробуту та соціального захисту мешканців району та вирішенню конкретних питань розвитку економіки регіону. Вжиття своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації в реальному секторі економіки, своєчасне вирішення проблемних питань регіонального розвитку дозволяють говорити про забезпечення позитивної динаміки більшості показників соціально-економічного розвитку.

  Підсумки розвитку району за 2014 рік свідчать про стабілізацію ситуації в більшості галузей економіки та соціальної сфери: промисловості, сільському господарстві, транспорті, на ринку праці, у сфері споживчого ринку та послуг.

  Майже всі динамічні показники соціально-економічного розвитку району за 2014 рік перевищують минулорічних та свідчать про позитивні зрушення в сільському господарстві, на ринку праці, у сфері споживчого ринку та послуг, транспорті.

Виробництво сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств (у постійних цінах 2010 року) за оперативними даними збільшилось на 2,9% по відношенню до аналогічного періоду 2013 року.

Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по відношенню до 2013 року збільшилися на 17,2% і склали 895,2 тис. пасажирів. Пасажирооборот за  2014 рік склав 19,2 млн. пас. км, що становить 117,2% до аналогічного періоду 2013 року.

Середньомісячна заробітна плата у порівнянні з 2013 роком підвищилась на 3,0% та становить  1824,00 грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами за 2014 року становить 15477,8 тис. грн., у т. ч. обсяг реалізованих послуг на одну особу склав 371,00 грн.

Рівень оплати населенням спожитих житлово-комунальних послуг за 2014 рік становив 100,4%. Заборгованість населення з оплати комунальних послуг на кінець грудня 2014 року становить - - 300,8 тис. грн.

Водночас на фоні позитивних змін залишається низка проблемних та невирішених питань, які впливають на стабілізаційні процеси.

          Існує значна заборгованість з единого внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду України та податковий борг по податкових зобов’язаннях до державного та місцевих бюджетів.  Рівень зареєстрованого безробіття зафіксовано на позначці 3,1%, що значно вище обласного рівня (1,0%). Знизились обсяги освоєння капітальних інвестицій відносно минулого року. Зменшився обсяг реалізації промислової продукції на 16082,5 тис. грн., що складає 67,3% відносно аналогічного періоду минулого року.

Саме послідовне та своєчасне розв'язання проблем, що існують в економіці району, має стати запорукою подальшого соціально-економічного зростання та підвищення добробуту мешканців регіону.

 

 

 

 

Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району Одеської області за 2014рік

 

Показники

один. виміру

2013 р. звіт

за рік

2014 р. факт 

2014 р.   2013 р. %

1

2

3

4

5

Всього населення

чол.

41833

41714

99,7

Економічне активне населення

чол.

16066

16036

99,8

Реалізація продукції промисловості

 тис. грн..

49245,5

33163,0

67,3

Фонд середньомісячної заробітної плати

 т.грн

113054

103258

91,3

Середньомісячна заробітна плата

 грн

1772

1824

103

Заборгованість по заробітній платі

т.грн.

-

-

 -

 Загальний обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування

 т.грн.

49153,6

18822,39

38,3

у т.ч           державний бюджет 

 

587,7

-

 

                    обласний бюджет

 

725,3

-

 

                    районний бюджет

 

427,7

-

 

Бюджет сільських та селищних рад

 

2068,7

47,39

2,3

За рахунок інших джерел

 

45344,2

18775,09

41,4

Виконання місцевого бюджету

 

 

 

 

 - по доходам (загальний фонд)

т.грн.

187792,5

197687,6

105,3

-          по доходам (спец. фонд)

т. грн.

10544,1

    10435,3

99,0

 - по видаткам (загальний фонд)

т.грн.

183296,9

190277,9

103,8

-          по видаткам (спец фонд)

т. грн.

10610,2

  3559,0

33,5

Надходження коштів до бюджетів

 т.грн

39320,5

47162,9

119,9

у т. ч. до місцевих бюджетів (без трансф.) 

 т.грн

34547,2

39670,5

114,8

            до державного бюджету

т. грн

4773,3

7492,4

157,0

Надходження коштів до Пенсійного фонду

т.грн.

 152748,4

48870,6

32,0

Недоїмка податків обов'язкових

 

 

 

 

платежів до бюджетів

т.грн.

1766,4

666,8

37,7

в т.ч. до місцевого бюджету

т. грн.

300,8

64,7

21,5

         до державного бюджету

т. грн.

1465,5

602,1

41,1

заборгованість з ЄСВ

т.грн.

1414,4

2412,3

170,6

до Пенсійного фонду

т.грн.

1435,8

1259,8

87,7

Рівень  зареєстрованого безробіття

чол.

700

736

105,1

 

%

4,2

3,1

73,8

         9- січень-вересень

 

 

 

 

За підсумками 2014 року забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів у розмірі 47162,9 тис. грн., що на 19,9%, або на 7842,4 тис. грн. більше 2013 року, у тому числі:

- до державного бюджету - 7492,4 тис. грн. (+57%, або на 2719,1 тис. грн.);

- до місцевих бюджетів – 39670,5 тис. грн. (+14,8 %, або на 5123,3 тис. грн.).

Районний бюджет – 17765,1 тис. грн.,
(+12,5%, або на 1975,6 тис. грн.)

 

 

1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Автомобільний транспорт, зв'язок

 

 

 

За 2014 рік послугами автомобільного пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами –підприємцями) скористалися 895,2 тис. пасажирів, або збільшилися  по відношенню до 2013 року на 17,2%, або на 130,7 тис. пасажирів.

Пасажирооборот за 2014 рік склав 19,2 млн. пас. км, або збільшився по відношенню до 2013 року на 17.2%, або на 2,9 млн. пас. км.

 

            Підприємством зв’язку за 2014 рік надано послуг зв’язку на суму 3346,5 тис. грн., у тому числи обсяг реалізації послуг населенню склав 2804,6 тис. грн., що становило 83,8% загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від комп’ютерного 1389,6 тис. грн. (населенню – 1284,6 тис. грн., 45,8%). 

 

   1.2  Промисловість

 

За підсумками січня-грудня 2014 року  реалізовано промислової  продукції на суму 33163,0 тис. грн. (0,1% від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), або обсяги реалізації зменшилися на 16082,5 тис. грн., що складає 67,3% по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 2014р. по Тарутинському району  становив  795,0 грн.

 

 

1.3 Сільське господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

За січень-грудень 2014 року очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств на 2,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 3,1%, в господарствах населення - на 1,8%. За попередніми підсумками 2014 року господарствами всіх категорій господарств обмолочено зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) на площі 68745 га, намолочено 250,9  тис. тонн при середній урожайності 36,5 ц/га, в тому числі: пшениці - на площі  34983 га,намолочено 148,8 тис.  тонн, середня урожайність 42,5 ц/га; ячменю - 21215 га,  намолочено 70,6 тис. тонн,  середня урожайність 33,3 ц/га, кукурудзи на зерно – 8612 га, намолочено 24,1 тис. тонн, середня урожайність 28,0 ц/га відповідно.

Соняшнику зібрано 32,9 тис. тонн,  урожайність - 21,8 ц/га.

 

 

 

 

Ріпаку зібрано на площі 10460 га, намолочено 22,1 тис. тонн, при середній урожайності – 21,1 ц/га.

 

 

 

 Виробництво винограду (14,8 тис. т) зменшилось на 21,7% в основному за рахунок зменшення врожайності (39,2 ц/га проти 41,8 ц/га торік).

 

 

Обсяги реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі за попередніми даними у 2014 році порівняно з минулим роком збільшились на 0,6%, виробництво молока – на рівні минулого року.

 

 

 

 

 

 

На 1 січня 2015 року в усіх
категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби очікується у кількості 6405 гол., або зменшилось на 22 гол. (99,7%) у порівняні на 01.01.2014 року (в сільгосппідприємствах - 327 гол., менше на 43 гол.), у тому числі корів – 4232 гол., збільшилось на 67 гол. (на 1,6%) (в сільгосппідприємствах - 167 гол., менше на 31 гол.).

 

 

Поголів’я свиней очікується у кількості 25792 гол., або менше на 1582 гол. (94,2%) у порівняні з 2013 роком, в тому числі: в сільгосппідприємствах - 19382 гол., більше на 521 гол.;

 овець та кіз – 46173 гол. більше на 727 гол. (1,6%), в тому числі: в сільгосппідприємствах - 12581 гол., менше на 1984 гол..

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовжується будівництво сучасного свинокомплексу ТОВ «Тарутинська аграрна компанія» на 27 тис. голів.

 

Під урожай 2015 року посіяно 58326 га у тому числи озимих на зерно 46690 га. Крім того, посіяно 11626 га озимого ріпаку.

 

 

1.4  Внутрішня торгівля

 

 

Обсяг роздрібного товарообороту  підприємств у 2014 році очікується в розмірі 46800 тис. грн., або більше на 2200 тис. грн. порівняно з минулим роком., що складає 104,9%.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу очікується в сумі 1119,6 грн.

У 2014 році відкрито 5 стаціонарних торгових об’єктів та створено додатково 8 робочих місць.

 

 

 

 

1.5 Інвестиції

 

За січень - вересень 2014 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 18822 тис. грн.. капітальних інвестицій (на одну особу складає 448,9 грн.), з яких: кошти місцевих бюджетів – 47,0 тис. грн., власних коштів підприємств і організацій – 16161,0 тис. грн., кредитів банків та інших коштів – 3614,0 тис. грн..

 

За 2014 рік в економіку району іноземними інвеститорами вкладено 243,6 тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал).

Станом на 31.12.2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в район, зменшився на 49,6% порівняно з обсягами прямих  інвестицій на початок 2014 року.

За 2014 рік прямі інвестиції у розрахунку на одну особу становлять 5,8 дол. США.

 

1.6.         Зовнішня торгівля     

 

За 9 місяців 2014 року, обсяги експорту товарів та послуг становлять 5280,7 тис. дол. США, імпорту – зниження на 62,4% і становлять 869,2 тис. дол.. США. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивно – 4410,9 тис. дол.. США.

 

Обсяг експорту послуг за 9 місяців 2014 року відсутній.

 

1.7  Підприємництво

 

 

           На 1 січня 2015 року на обліку в органах державної реєстрації району знаходяться 588 юридичних осіб та 1193 фізичних осіб – підприємців. Кількість малих підприємств становить 445 одиниць. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення функціонує 107 малих підприємств.

У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у жовтні 2014 року в районі відкрито та функціонує центр надання адміністративних послуг:

Районною державною адміністрацією здійснені заходи щодо забезпечення працівників центрів комп’ютерною та оргтехнікою, затверджені переліки адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки.

Крім місцевих послуг виключно через центри на сьогодні надаються адміністративні послуги:

- Державної міграційної служби (оформлення та видача паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання особи); 

- Держземагентства (стосовно відомостей про земельні ділянки та пов’язані з цим інші адміністративні послуги);

- з видачі документів дозвільного характеру;

- Держархбудінспекції, Держгірпром;

- Департамент екології природних ресурсів

 

Протягом 2014 року до центру надання адміністративних послуг району звернулось 1327 осіб, у тому числи з приводу отримання документів дозвільного характеру – 137 осіб, декларацій – 9 осіб.

У 2014 році центром  надання адміністративних послуг району послуг надано 988 послуг, у тому числі 69 документів дозвільного характеру та 5 декларацій.

 

1.8 Демографічна ситуація

 

 

 

 

 

 

 

За 11 місяців 2014 року загальний коефіцієнт природного приросту населення становить 1,2‰ (по області скорочення на 1,7‰), при коефіцієнті народжуваності – 16,1‰ (по області 12,5‰), коефіцієнті смертності – 14,9‰ (по області - 14,2‰).

Коефіцієнт народжуваності в районі, у порівнянні з показниками по області, на 3,6 пункту проміле більше,  коефіцієнт смертності - на 0,7 пункту проміле також вище обласного.

Негативно впливає на демографічну ситуацію в районі міграція населення, яка за 2014 рік  скоротилося на 139 осіб.

На кінець грудня 2014 року в районі зареєстровано 736 осіб, з яких отримують допомогу по безробіттю 691 осіб. За сприянням служби зайнятості працевлаштоване 900 незайнятих громадян, що складає 49,0% до загальної кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж періоду.

Рівень зареєстрованого безробіття за 2014 рік склав 3,1%, або менше на 1,1% відносно 2013 року.

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата у 2014 році очікується на рівні 1824,0 грн., що на 3,0% більше відносно 2013 року.

Індекс реальної заробітної плати у 2014 році складає 94,4%.

 

 

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2015 року відповідно статистичних даних відсутня.

 

              У січні-грудні 2014 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 4912,9 тис. грн. (100,4% нарахованих сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня 2014 року складає - -300,8 тис. грн.

 

Соціальний захист та сімейна політика. Протягом звітного періоду в районі продовжувалася робота щодо подальшого вдосконалення соціальної політики щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних та бездоглядних дітей, в першу чергу, розвитку сімейних форм виховання шляхом поширення мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

В районі проживає 130 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. Протягом звітного періоду  на обліку кандидатів в усиновлювачи перебували 3 родини, одна знята з обліку у зв’язку з усиновленням.

 Постійно поновлюється  банк даних на дітей-дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, таких станом на  25.12.2014 року – 130 дитини –сироти та дитини позбавлені батьківського піклування, з них 42 сироти та 88 дитина, позбавлена батьківського піклування. Протягом  звітного періоду влаштовано під опіку 2 дітей – сиріт, та позбавлених батьківського піклування.         

  З метою подолання  дитячої бездоглядності  та безпритульності станом на 25.12.2014  року здійснено 35 профілактичних рейди  під час яких,  було обстежено 84 родини, де батьки неналежним чином виконують батьківські обов’язки.

   На виконання розпорядження голови від 21.05.2013 року №189/А-2013 «Про створення інвентаризаційної комісії щодо перевірки стану збереження житла та проведення інвентаризації житлового приміщення, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування» перевірено 58 будинків в яких закріплено житлову площу за дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування та складені відповідні акти. Вилучено із родин протягом звітного періоду – 9 дітей  та влаштовано до  Центру соціально – психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тарутинської райдержадміністрації.  Було подано 8 позовні заяви на позбавлення батьківських прав  9 батьків відносно 10 дітей, та 2 позова з відібранням 5 дітей у 5 батьків.  Протягом звітного періоду повернено 11 дітей до родин на спільне проживання та виховання. Притягнено до відповідальності протягом року 34 батька.

Відповідно до Закону України від 5 березня 2009 року №1065-YІ “Про загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016, створення належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей, їх фізичного розвитку  в Тарутинському районі розроблена і затверджена сесією районної ради від 30.12.2011 №34-VІ.   року програма «Щодо реалізації конвенції ООН про права дитини до 2016 року» та затвердженні заходи.

Для проведення заходів щодо її втілення на 2014 рік передбачені видатки в сумі 13000 грн., за які було придбано бензин для проведення рейдів по району з метою перевірки умов утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) та виховуються в прийомних сім’ях, виготовлення друкарської продукції щодо пропаганди здорового способу життя, попередження жорстокого поводження з дітьми, правового виховання, організація проведення свята «День захисту дітей».

Контролюється  соціальна виплата дітям, які перебувають під опікою (піклуванням) у сім’ях громадян району, а також виховуються в прийомних родинах.

Ведеться робота щодо підготовки пакету документів для отримання одноразової допомоги по досягненню повноліття на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, так до відділу освіти направлені пакети документів на отримання допомоги 9 осіб із числа дітей –сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 

Охорона здоров’я. Основна діяльність закладів охорони  здоров’я району була направлена  на поліпшення здоров’я  населення, забезпечення  доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості, удосконалення  організації та покрашення  ефективності державного фінансування .

За 12 місяців 2014 року лікарями району прийнято 310593 відвідування, включаючи відвідування вдома, 2544 виклики швидкої допомоги ЦРЛ,  проведено 85986 ліжко-днів стаціонару.

За 12 місяців 2014 року витрати асигнувань з місцевого бюджету на одного мешканця району по ЦРЛ складає 361,68 грн. та 1,80 грн. по КУ «Тарутинський центр первинної медико-санітарної допомоги»  

За аналогічний період 2014 року витрати на безоплатне та пільгове лікування, за рецептами лікарів склали 172,3 тис. грн..

За рахунок коштів районного бюджету на виконання заходів: районної цільової програми  «Здоров’я» на 2014-2018 роки направлено - 133,3 тис грн., що складає 94,7% від запланованих.

Для забезпечення функціонування медичних закладів бюджетом на 2014 рік було передбачено 23432,5 тис. грн., профінансовано 23264,7 тис. грн., що складає 99,3 %. На заробітну плату профінансовано 12199,4 тис. грн., або  на 100%.

 

Освіта. В районі функціонують 33 загальноосвітніх заклади. В закладах освіти  нараховується 4594 учнів (на 97 менше ніж торік), із них навчається:

                                         2 ЗОШ І-ІІ ст. –    134 учнів;

     4 ЗОШ І-ІІІ ст. –    962 учні;

         27 НВК      -            3498 учнів.

          Охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку складає 100%. Усі діти віком від 5-ти до 6-ти років відвідують ДНЗ. В селі Ганнівка (Ганнівської сільської ради), смт. Березине не для всіх дошкільнят є місця в дитячих садках.

Навчально-виховний процес здійснюють 614 педагогічних працівників.

Протягом літа зроблено поточні ремонти в усіх закладах освіти.

У 2014 році будівництво школи в с. Надрічне припинено.

 

      Певна увага приділялась питанням підготовки до оздоровчої кампанії 2014 року, які були розглянуті на апаратній нараді райдержадміністрації 24 березня 2014 року та колегії райдержадміністрації 20 травня 2014 року.       Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 квітня 2014 року №162/А-2014 створений оперативний штаб з координації проведення оздоровчої кампанії 2014 року. Також прийнято розпорядження голови райдержадміністрації від 20 травня 2014 року №206/А-2014 «Про  організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків району в 2014 році». Питання «Про хід оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 року» заслухано на апаратній нараді райдержадміністрації 24 червня 2014р.       

       У 2014 році оздоровленням та відпочинком охоплено 4528 (83%) дітей району (оздоровленням 611(11%) дітей, відпочинком – 3917(71,5%) дітей). В ДОК «Буревестник» також оздоровлено 39 дітей з Донецької області.

       В 33 загальноосвітніх навчальних закладах району працювали табори з денним перебуванням, в яких відпочило 3653 дитини. В 14 ЗНЗ для 264 старшокласників була організована робота таборів праці та відпочинку.                                                                                                                                        Для талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування  у закладах відпочинку організовані профільні тематичні зміни.

      Діти району оздоровлені в:

-         Тарутинському КП ДОК «Буревестник» - 232 дитини,

-         в оздоровчих закладах «Глобус», «Зорька» - 81 дитина,

-         в оздоровчому закладі «Сонячний берег» - 55 дітей,

-         в УДЦ «Молода гвардія» - 16 дітей,

-         в санаторіях області – 35 дітей,

-         в оздоровчому закладі «Знамя» - 5 дітей,

-         в туристичному комплексі «Буковель» - 4 дитини,

-         14 дітей працівників Тарутинської  ГКС оздоровлені в смт.Сергіївка та м.Одеса,

-         23 дитини з числа дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування учнів Тарутинського ПАЛ оздоровлені в смт.Сергіївка,

-         з батьками оздоровлено – 146 дітей.

                                                                                                                                                    Фінансування оздоровчої кампанії здійснювалось з районного бюджету, з бюджетів сільських та селищних рад. На проведення оздоровчої кампанії залучені кошти підприємств та підприємців району, батьківські кошти, а також кошти Міністерства агропромислового розвитку та Фонду соціального страхування.

      З районного бюджету на проведення оздоровчої кампанії виділено:

-         97 000 грн. на придбання путівок для дітей соціально-незахищених категорій,

-         225 500 грн. на харчування дітей в закладах відпочинку,

-         250 000 грн. на утримання ДОК «Буревестник».

135 700 грн. виділено сільськими та селищними радами. Ці кошти витрачені на харчування дітей в профільних змінах та таборах праці і відпочинку.

Залучено коштів:

-         міністерства агропромислового розвитку  – 169 000 грн.,

-         з обласного бюджету – 315 000 грн.,

-         фонду соціального страхування – 569 000 грн.,

-         спонсорська допомога підприємств району складає – 184 200 грн,

-         батьківські кошти – 367 000грн.

Культура В  Тарутинському  районі   функціонують  37  клубних  закладів – 1 районний, 3 селищних та 33 сільські,  38  бібліотек – центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека та 36 сільських бібліотек-філій, Тарутинська дитяча  музична  школа з філіями у с. Красне, с. Надрічне та смт. Березине, Тарутинський національно-просвітницький центр з з філіями в селі Виноградівка, Петрівськ Перший, 1 фольклорно – етнографічний  центр  в  селі Рівне, 8 колективів, які мають звання «народний».

       Робота  закладів  культури  була  спрямована  на   виконання Указів Президента України, на розвиток  самодіяльної  народної  творчості,  збереження  народних  традицій  та  звичаїв,  проведення  культурно – мистецьких  заходів, організацію  дозвілля  молоді, пропаганди  і  популяризації  книги.

До святкування новорічних і різдвяних свят 01 січня о 01.00 год. відбулося Новорічне гуляння на площі біля кінотеатру для жителів селища «Веселись честной народ, вместе встретим Новый год!» та  для всіх дітей селища 1 січня у районному Будинку культури відбувся Новорічний ранок «Туристическое агенство бабы Яги». До уваги дітей була представлена вистава за участю казкових персонажів. Відбулися виїзні новорічні ранки  для дітей населених пунктів району (с. Євгенівка, с. Нове Тарутине). У Тарутинському національно-просвітницький центрі  діяла фольклорно - історична виставка «Різдвяні щедрівки». Учасники свята представляли щедрівочки народів, які проживають на території району,  національний одяг та предмети атрибутики колядників.

З нагоди святкування Дня Соборності і Свободи в Україні в районній дитячій бібліотеці 22 січня було проведено годину державності «Україна – соборна, сонценосна колиска моя». 23 січня для учнів Тарутинського ПАЛ працівники районного будинку культури провели усний журнал «Співаєм славу тій події і тепер».   В  центральній районній бібліотеці, 22 січня пройшла історична година «Духовна єдність українців» для учнів Аграрного ліцею. Для учнів художніх класів Тарутинської дитячої музичної школи в Тарутинському національно-просвітницькому 22 січня була проведена виховна година «Державні символи України».  В бібліотеках-філіях були оформлені виставки « Соборність України – від територіальної до громадської солідарності»(с. Ламбрівка), «Україна навіки соборна» (с. Слободка). 

До  Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту в районній дитячій бібліотеці 20 січня було оформлено тематичну полку« Біль душі: жахлива правда». 28 січня 2014 р. в Тарутинській загальноосвітній школі бібліотекар провела історичну годину «Заповідано пам’ятати».

До Дня св. Валентина 14 лютого Тарутинської центральній бібліотеці бібліотекарем кафедри юнацтва Чернега Н.І. була проведена бесіда з читачами бібліотеки «У світі почуттів є лише один закон - принести щастя тому, кого кохаєш».  Для відвідувачів бібліотеки на абонементі оформлена тематична полиця «Все починається з любові». В бібліотеці-філії смт. Бородіно 14 лютого  пройшла літературно-музична композиція «Через века о любви», в с. Слободка святковий вечір «Перекресток любви».

З метою відзначення 25-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан в районному будинку культури 14 лютого пройшов тематичний вечір «Живая пам'ять сердец!». На захід були запрошені воїни-інтернаціоналісти, які були нагороджені медалями та грамотами. В фойє будинку культури запрошені гості мали можливість переглянути виставку дитячого малюнку підготовлену працівниками Тарутинської дитячої музичної школи та книжкову виставку «Афганський спомин» підготовлену центральною районною бібліотекою. 15 лютого біля пам’ятника загиблим воїнам Афганістану о 10.00, було проведене урочисте покладання квітів на честь 25-ї річчя виводу військ з Афганістану. 

17 лютого в бібліотеці-філії була оформлена виставка-реквієм «Забули б люди назавжди всі війни, але героїв не забути нам» та година пам’яті «Не стихає афганський біль». 15 лютого була організована зустріч з воїнами-інтернаціоналістами «На їхню долю випала війна!» в бібліотеці с. Виноградівка.

         З метою відзначення 200-річчя від дня народження  Тараса Шевченка  5 лютого в районній дитячій бібліотеці пройшов конкурс віршів «Співець українського слова» з метою популяризації культурної спадщини Великого Кобзаря. 

          Переможці районного конкурсу прийняли участь 12 лютого в м. Одеса  в Одеському обласному центрі української культури у фестиваль-конкурс «Співець українського слова». З Тарутинського району прийняли участь 2 учасниці, які виступили у двох номінаціях: моновистава та читці. Марина Башли (смт. Тарутине) виступила у номінації моновистава, уривок з поеми «Катерина»  та Ганна Берестова (с. Миколаївка) виступила у номінації читці, уривок з поеми «Відьма». У фестивалі-конкурсі Башли Марина отримала призове 3-є місце.

5 березня в Тарутинській школі для учнів 5 – 6 класів працівниками районної дитячої бібліотеки був проведений святковий ранок «Вічна шана Кобзареві».  В Тарутинській школі районна дитяча бібліотека провела літературну годину «Шляхами Кобзаря: від Києва до Чернечої гори».

В Тарутинскій центральній районній 6 березня для студентів Тарутинського ПАЛ пройшла літературно-музична композиція «Ім’я таке просте – Тарас, а велич і душа глибинна», оформлена книжкова виставка «Шевченко: Людина. Епоха. Міф.». 

В Тарутинському національно-просвітницькому в виставочному залі біля оформленої фотоекспозиції та книжкової виставки був проведений захід «Тарас Григорович Шевченко – великий співець».

В рамках клубної акції року «Світоч нації», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка в районному будинку культури 22 березня пройшов конкурс «Жива душа поезії». 

В бібліотеках-філіях протягом кварталу пройшла низка заходів: літературна година: «На струнах Кобзаревої душі!» (Ярівська бібліотека-філія), година вшанування «Ми чуємо тебе – Тарасе!» (Винограівська бібліотека-філія), літературно-музична композиція «Україно-серце моє ненько» (Бородінська  бібліотека-філія).

До Міжнародного жіночого дня 8 березня пройшла низка заходів: спільно з Бородінським будинком культури та школою була проведена літературно-музична композиція «Весеняя элегия», година спілкування «Ми матір називаємо святою» (бібліотека-філія с. Ярове). 

До відзначення 70-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників в районній дитячій бібліотеці пройшла низка бесід з циклу «З тобою, мій краю рідний, іду дорогами війни», а саме  до визволення Кіровограду, Луцька, Рівне, Херсону, Вінниці, Миколаєва, Чернівців.

До Міжнародного дня рідної мови у лютому 2014 р. в районній дитячій бібліотеці була оформлена книжкова виставка «Мова – дзеркало народу» та літературно – музичну композицію «Шануймо мову нашого народу» для учнів Аграрного ліцею. В Ламбрівській бібліотеці-філії  пройшла мовознавча година «Рідна мова – душа народу».

            18 лютого в Тарутинському національно-просвітницькому центрі  пройшла виставка «Земля моя, тебя благославляю» присвячена талантам села Підгірне. В селі Підгірне є талановита сім’я в якій діти успадкували талант батьків, всі вони художники, роботи яких на виставці представляла їх мати Мирон Ніна Василівна.  Були представлені роботи однієї з рукодільниць с. Підгірне – Мелікової Євдокії Яковлівни, художниці – Главчевої Валентини.

До 82-річниці утворення Одеської області з метою ознайомлення з історією нашого краю 24 лютого в районній дитячій бібліотеці була проведена бесіда «Одещина – мій рідний край». Мета бесіди – удосконалити знання дітей про Одеську область, виховувати почуття любові до рідного краю та бажання творити на його благо.  

25 лютого в Тарутинській центральній районній бібліотеці була проведена бесіда біля виставки «Одеська область: минуле і сучасність».             

         У всіх бібліотеках-філіях району оформлені тематичні полки до 82-річниці утворення Одеської області з метою ознайомлення з історією нашого краю.  

          5 березня 2014 року в м. Ізмаїлі відповідно до плану роботи Одеського обласного навчально-методичного  центру закладів культури і мистецтва на 2013-2014 навчальний рік на виконання наказу від 20 лютого 2014 р. №5, та з метою підвищення  професійного рівня викладання в школах естетичного виховання, пройшов відбірний тур обласного академічного фестивалю –конкурсу учнів фортепіанних відділів «Classic QEST». Метою фестивалю є вдосконалення  виконавської майстерності юних музикантів. У  відбірному турі приймали участь учні  Тарутинської дитячої  музичної школи.  Для учнів нашої школи це є неоціненним  досвідом виступу на сцені перед багато чисельною аудиторією та журі. Фестиваль  сприяв розкриттю творчих здібностей у дітей  та заохоченню до активної участі у концертній діяльності.

20 березня 2014 року в м. Одеса пройшов обласний   огляд-конкурс  солістів учнів 2-4 класів духових інструментів. У обласному огляді приймав  участь учень   Тарутинської дитячої  музичної школи.  Фестиваль  сприяв розкриттю творчих здібностей у дітей  та заохоченню до активної участі у концертній діяльності.

        26  березня 2014 року в м. Ізмаїлі відповідно до плану роботи Одеського    обласного навчально-методичного  центру закладів культури і мистецтва  на 2013-2014 н. р, пройшов відкритому академічному  фестивалі-конкурсі «Вінок Дунаю». Тарутинську музичну школу  представляли учні фортепіанного відділу. Фестиваль  сприяв розкриттю творчих здібностей у дітей  та заохоченню до активної участі у концертній діяльності.

           25  березня  2014 року в м. Одесса відповідно до плану роботи Одеського обласного навчально-методичного  центру закладів культури і мистецтва на 2013-2014 н. р  на виконання наказу від 20 лютого 2014 р. №4 у приміщенні Одеської обласної філармонії пройшов  обласний конкурс хореографічних колективів. У якому приймало участь 25 хореографічних  колективів, у тому числі колектив Тарутинської музичної школи «Надрічняночка», які заняли третє місце, показав  своє вміння танцювати, артистичність та бажання перемоги. Ця перемога є великим досягненням для колективу та рішучим кроком в перед.

          З метою залучення учнів до читання художніх творів, збагачення кругозору дітей, розвитку естетичних смаків та почуттів, формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей з 24 по 30 березня в Тарутинській районній дитячій бібліотеці пройшов тиждень дитячої та юнацької книги. Всього на заходах на протязі тижня було присутньо 210 читачів – дітей. Для дітей були підготовлені різні види розваг:  розважальні ігри, літературний ринг, ознайомлення з літературою бібліотеки, оформлені книжкові виставки,  показ мод, співи та танці.         На протязі тижня працівники бібліотеки намагалися зробити все, щоб діти відчули свято, отримали масу позитивних емоцій, і найголовніше, зрозуміли, що книга - чудовий витвір людського розуму. 

     10 квітня виповнилося 70-річниця визволення Одеси від німецько-фашистських загарбників.  До цієї дати в районній дитячій бібліотеці  була оформлена тематична полиця «Війна. Одеса. Звільнення». В Тарутинській центральній районній бібліотеці бібліограф Попазова Г.П.  провела показ слайдів, оформила інформаційний лист «Доки серця б’ються – пам’ятаємо».   На захід були запрошені учні Тарутинського аграрного ліцею.

       У виставочному залі Тарутинського національно-просвітницького центру  було оформлена фотоекспозиція до Дня Визволення міста Одесі від  німецько - фашистських загарбників на тему: «Що ми знаємо про місто -  Одеса» та проведена екскурсія по залу Бойової слави.

         В сільських бібліотеках-філіях були підготовлені книжкові виставки – «Война. Одесса. Освобождение» (с. Лужанка), «Бессмертным подвигом своим они прославили наш край»(с. Бородіно), «Хай будуть навічно священі Одеських бійців імена» (с. Ярове, с. Ламбрівка). 

До Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня в Тарутинській центральній районній бібліотеці була проведена бесіда «Здоров’я не купиш, його розум дарує». У своїх виступах бібліотекарі розповіли учням Аграрного ліцею що, Всесвітній день здоров’я відзначається в день створення Всесвітньої організації охорони здоров’я, устав якої було прийнято 7 квітня 1948 року. А щорічне проведення Всесвітнього Дня здоров’я стало доброю традицією починаючи з 1950 р. Його мета – допомогти людям зрозуміти цінність свого здоров’я та необхідність його збереження, незалежно від віку та місця проживання, статку та професії.

8 квітня в Тарутинській загальноосвітній школі в 7-В класі районна дитяча бібліотека провела валеологічні читання «Будьмо здоровими душею і тілом». Присутніми були 21 учень.

         12 квітня відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики. З цієї нагоди в районі пройшла низка заходів. 11 квітня у вистовачному залі Тарутинського національно-просвітницького центру було оформлена фотоекспозиція до Всесвітнього дня авіації та космонавтики на тему «Освоєння космосу».

В Тарутинській центральній районній бібліотеці була оформлена тематична полка «Зоряне небо  - Велика книга мудрості і  природи». В районній дитячій бібліотеці оформлена книжкова виставка «Земля – Космос: вахта без вихідних».

 17 квітня у виставочному залі Тарутинського національно-просвітницького центру була оформлена експозиція до дня Великодня. На виставки було представлено дерево із писанок. Ми знаємо що кожна писанка – це ніби маленький світ. Тут і небо з зорями, і річка з рибами, дерево життя з оленями  і птахами, і триверхі церкви. Все це вимальоване в певному порядку, щоб підтримували лад і рівновагу і в нашому великому світі. Кожна деталь і колір – це ніби окрема літера абетки. Кожна писанка гарна по своєму і дивитися цю красу дуже цікаво.   Для дітей з Тарутинського районного центру - притулку  (ЦПСРН) була проведена екскурсія по залам музею. 

В районній дитячій бібліотеці 16 квітня  була оформлена книжкова виставка «Світле свято Великодня» с циклу «Народознавчі свята України».  В бібліотеці-філії с. Бородіно була оформлена тематична полка «Великодні дзвони» та проведений конкурс малюнку «Я малюю пасху».

До Дня пам’яті Чорнобильської трагедії 24 квітня в Тарутинській центральній районній бібліотеці була проведена бесіда  «Чорнобиль: яким його побачив світ». Бібліотекар Мержан О.І., розповіла учням Аграрного ліцею   про трагедію, яка сталася   на території нашої країни,  про найстрашнішу за наслідками катастрофу минулого тисячоліття. Розповідь супроводжувалась переглядом відео фільмів про Чорнобильську трагедію. Для перегляду була оформлена книжкова виставка  «Знак біди: слідами Чорнобильської трагедії».

Працівники Тарутинської районної бібліотеки для дітей оформили тематичну полку «Ти чорний біль, Чорнобиль».

24 квітня у виставочному залі Тарутинського НПЦ біля оформленої фотоекспозиції до річниці Чорнобильської трагедії для студентів Тарутинського професійного аграрного ліцею I-II курсів була проведена інформаційна година на тему «Спогади про Чорнобиль».

 Виховна година «Чорнобиль. Це не повинно повторитися!» проводилася 26 квітня в Тарутинської дитячій музичній школі, в день пам'яті страшних подій на Чорнобильській АЕС.

В бібліотеках-філіях району пройшла низка заходів: екологічна година «Душа природи чуйна і ласкава» (с. Новотарутине), бібліографічний огляд «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» ( с. Перемога), книжкова виставка та бесіда «Колокала Чорнобиля» (с. Ламбрівка), бесіда «Світ про Чорнобиль пам’ятає» (с. Бородине).

22 квітня – Всесвітній день Землі, свято єднання народів планети у справі захисту навколишнього середовища і збереження тих щедрот і природних ресурсів, якими наділила нас природа.

З цієї нагоди в Тарутинській районній бібліотеці для дітей провели годину екології «Береги свою планету, ведь другой на свете нету». На заході бібліотекар з дітьми обговорили як важливо бережливо ставитися до рідної природи, Матінки-Землі. Також бібліотекар розповіла дітям про відзначення цього свята в нашій країні, в нашому краї. Дітям була представлена тематична полка «Хай квітує Земля!» та оформлена книжкова виставка «Душа природи чуйна і ласкава», мета яких -  популяризація літератури про охорону навколишнього середовища.

До відзначення 69-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 9 травня в парковій зоні смт. Тарутине біля братської могили пройшов мітинг.

          Мітинг розпочався урочистою ходою від районного будинку культури до братської могили, в якої прийняли участь прикордонники держприкордонслужби с. Підгірне, керівництво району, гості та жителі району, які поклали квіти до братської могили та разом з усіма присутніми та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

6 травня Тарутинська центральна районна бібліотека спільно з дитячою музичною школою и НПЦ  , а також на чолі  з Тарутинським відділом культури  провели  літературно – музичну композицію «Твоє ім’я – то символ Перемоги». На захід  були запрошені  ветерани Великої Вітчизняної війни: Хомиженко В.С., Данченко В.К., а також учні Аграрного ліцею.

7 травня дитяча бібліотека разом з ЦСПРД провели зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни «Гіркі як полин, спогади війни». На заході була оформлена тематична полка «Помним. Славим. Гордимся та проведено огляд літератури «Пам’ятаємо їхні імена».

В виставочному залі Тарутинського національного-просвітницького центру була проведена екскурсія по залу Бойової слави для учнів ТПАЛ. Присутніх – 20 учнів. Зал Бойової слави обставлений експонатами Великої Вітчизняної війни та документами інформаційно-історичної давності. Діти мали можливість переглянути оформлену фотоекспозицію  на тему «Шляхами Великої перемоги» та виставку книжок «Будь славен день святої Перемоги».

До відзначення Дня Перемоги в сільських бібліотеках-філіях були підготовлені книжкові виставки «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений» (с. Перемога), «Бесмертна велич перемоги» (с. Ламбрівка), в Бородинській бібліотеці-філії бібліотекар провела урок мужності  «Прикасаясь сердцем к мужеству», зустріч з ветеранами «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений, Лужанська бібліотека-філія провела з читачами історико-патріотичні читання «Збережемо пам’ять про подвих». Височанська бібліотека-філія 8 травня провела літературно – музичну композицію «Нам дороги эти позабыть нельзя».

8 травня 2014 в центральному парку смт. Тарутине відбулося урочисте відкриття пам'ятного знака про увічнення пам'яті подвигу заступника командира 2-ї ескадрильї 146 винищувального авіаційного полку, старшого лейтенанта Оборіна Костянтина Петровича.

На захід були запрошені народний депутат України VII скликання, Президент Асоціації болгар України А.І. Кіссе, голова селищної ради Куруч І.І.,
 голова районної ради Тасмасис О. І., секретарь ГО «Ветерани органів внутрішніх справ» Тарутинського району Одеської області Позняков В. А., який є одним з ініціаторів відкриття пам'ятного знаку.

Почесним гостем на заході був Оборін Костянтин Вікторович - голова управління спілки об'єднання ветеранів війни, збройних сил і спецслужб України.
За ініціативи Костянтина Вікторовича в небі над Тарутине льотчик Одеської авіашколи продемонстрував повітряні піруети, які викликали захват у публіки.
Гості та жителі району поклали квіти до пам'ятного знаку вшанувавши пам'ять героя заступника командира 2-ї ескадрильї 146 винищувального авіаційного полку, старшого лейтенанта Оборіна Костянтина Петровича.

12  квітня  2014 року в  м. Одесса у Великій залі Одеського училища мистецтв і культури  ім.. К.Ф. Данькевича  відповідно до плану роботи Одеського обласного навчально-методичного  центру закладів культури і мистецтва на 2013-2014 н. р.  на виконання наказу від 03  квітня 2014 р. №11,  з метою підвищення  професійного рівня викладання в школах естетичного виховання, виявлення, підтримки та заохочення обдарованих дітей для їх подальшої професійної орієнтації  пройшов обласний огляд учнів старших класів (7-8) фортепіанних відділів дитячи музичних шкіл.   У   огляді приймала учениця      7 класу  Тарутинської   музичної школи    Констандогло Тетяна,    викладач Лейман О.В. Для Тетяни це була можливість  проявити свої музичні здібності, відчути сцену, загартувати волю та витримку.                                 

До Дня Європи 15 травня в Тарутинській центральній районній бібліотеці бібліограф Попазова Г.П. провела показ слайд-шоу для учнів Аграрного ліцею «Подорож країнами Європи». 16 травня в районній бібліотеці для дітей була проведена бесіда до Дня Європи «Європейський Союз: історія створення та розвитку». Мета: розповісти дітям історію та розвитку Європейського Союзу. Розвинути вміння висловлювати свою думку, викликати інтерес до сучасної історії. В центральній районній бібліотеці 16 травня була оформлена тематична полка «Україна – країна європейська».

          В бібліотеках району були оформлені тематичні полиці «Країни ЄС», книжкові виставки «Україна - європейська держава» (с. Ламбрівка, с. Миколаївка), «Держави-члени ЄС» (с. Красне та с. Олександрівка) та проведені бесіди про роботу організації Європейського союзу. 

Міжнародний день сім'ї — один із міжнародних днів, що відзначаються в системі Організації Об'єднаних Націй. Цей день щорічно святкується 15 травня.    З цієї нагоди 15 травня Тарутинська центральна районна бібліотека провела бесіду  «Родина любов на все життя плекає в серці найкращі почуття».

В районній дитячій  бібліотеці з дітьми було проведено родинне свято «Сила родинного вогнища». Мета: допомогти дітям зрозуміти поняття «сім’я», «рід», «обереги». Виховувати любов і повагу до батьків. До уваги дітей була представлена виставка «Добрих маминих рук творіння». На виставці були розміщенні роботи мам – рукодільниць та їх фотографії.     Діти з великим інтересом оглянули виставку. Діти проявляли активність на даному заході. 

До Дня матері в бібліотеках-філіях району пройшли: година спілкування «Ми матір називаємо святою» (с. Ярове), святковий вечір «Матір – це вогник мого серця» (с. Виноградівка), розважальна програма «І пісня для мам лине увись» (с. Бородіно).

До Дня слов’янської писемності і культури, Рівноапостольних Кирила і Мефодія в районній дитячій бібліотеці 21 травня 2014 р. була проведена бесіда «Творці слов’янської писемності». Мета заходу: розповісти дітям про діяльність святих Кирила і Мефодія та створення слов’янської абетки. Дітям була представлена тематична полка, де могли б детальніше прочитати про це свято і святих Кирила і Мефодія. Захід пройшов на відповідному рівні.

         До Дня вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила й Мефодія в Тарутинській центральній районній бібліотеці була оформлена тематична полка «Срібні дзвони слов’янської духовності». В Бородінській бібліотеці-філії 24 травня пройшла година пізнання №Кирило і Мефодій – апостоли-подвижники» та оформлена книжкова виставка: «Сучасна мовна ситуація в Україні». 

22 травня в районному будинку культури відбувся творчий звітний концерт учнів і викладачів Тарутинської дитячої музичної школи.

В травні  дитяча бібліотека провела годину пам’яті «Цілюще слово Кобзаря» до перепоховання Т. Г.  Шевченка. Мета заходу: узагальнити знання дітей про життєвий шлях Т. Шевченка та перепоховання його тіла з Петербурга до Канева, допомогти усвідомити світове значення його творчості, виховувати почуття гордості за геніїв нашої землі.

Бібліотекар розповіла про перепоховання видатного митця, що стало звер­шенням заповіту Шевченка. Діти також познайомились з цікавими фактами про останній рік життя Тараса, його хворобу, смерть, похорон, перевезення праху до України і про священне місце для всіх українців — Чернечу (тепер — Тарасову) гору, де знайшов вічний спокій великий Шевченко. Вже більше ніж півтора століття їдуть в Канів зі всього світу шанувальники постаті Великого Кобзаря, вклоняються могилі людини, яка віддала Україні усі свої геніальні думки й почування.

31 травня — Всесвітній день без тютюну. З цієї нагоди 2 червня 2014 р. в дитячій бібліотеці з читачами бібліотекар провела діалог-обміркування «За хмарою тютюнового диму». Мета заходу: розповісти дітям шкідливий вплив куріння на організм людини. В Тарутинській центральній районній бібліотеці до Дня боротьби з тютюнопалінням була оформлена виставка «Життя без паління».

2 червня 2014 року в залі районного будинку культури відбулось свято захисту дітей «Праздник детства» В продовж свята діти приймали участь в різноманітних іграх – переможці отримували призи, також діти мали змогу прийняти участь в танцювальному конкурсі «Майданс» та конкурсі дитячого малюнку на асфальті. Учасники танцювальних колективів отримали цінні подарунки. В холі районного будинку культури відбулась виставка малюнків дитячої бібліотеки. На святі були присутні понад 550 дітей селища. Всіх дітей пригощали морозивом.

До 215-річчя з дня народження великого російського поета О.С. Пушкіна в районних бібліотеках пройшла низка заходів.  До уваги відвідувачів Тарутинської центральної районної бібліотеки був запропонований бібліографічний огляд літератури «Это гений – всё любивший, всё в себе самом вместивший». В огляді представлена ​​література, наявна в фондах бібліотеки.  В Тарутинській школі в 3-В класі бібліотекар районної бібліотеки для дітей провела літературний портрет «Поклонник дружеской свободы, веселья, граций и ума». Мета заходу: поглибити і розширити знання про життя і творчість А.С. Пушкіна, показати велич поета. До уваги учнів було представлено тематичну полку, в якій представлені казки і вірші письменника.

11 червня в Тарутинському національно-просвітницькому центрі відбулося урочисте відкриття виставки самодіяльних творчих особистостей села Олександрівка – земля талантів. Відкриття подібних виставок вже стало гарною традицією, яка  дає можливість нам дізнатися про талановитих людей та познайомитися з їхніми роботами. Село Олександрівка багате талантами. На виставці були представлені роботи Кльован Л.В., Ніжельської О.І., Фоміної Н.В., Челомбітко О.В., Кльован А.В., Кльован В.А., Тесленко Е.А., Тесленко Н.А., Тимохової Л. В. Їх роботами не можливо не захоплюватися, це справжні творіння, в які вкладалася не тільки велика праця, а й душа. На виставці можна було побачити полотна художників, роботи вишивальниці, картини з шкіри та ін.

Виставку відвідали - виконуючий обов’язки голови Тарутинської райдержадміністрації А. М. Серек-Басан, заступник голови Тарутинської райдержадміністрації І. В. Беженар, начальник відділу культури І. Д. Деде, помічник народного депутата А. І. Кіссе – Кічіджи О. І., працівники підрозділів Тарутинської РДА та районних бібліотек .

         В червні у Тарутинському національно-просвітницькому центрі пройшла низка екскурсій для учнів Тарутинського НВК  1-А кл., 1-Б кл., 1-В класів. В якому діти мали можливість ознайомитися з залами: Бородинський клад, Етнографічна кімната, зал Бойової слави, переглянути оформлені експозиції до Дня Скорботи та вшанування пам’яті жертв ВВВ «Біль і пам'ять», до  Дня Конституції «Конституція вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо», побачити виставочну експозицію до Великодня «Дерево із писанок», оформлену фотоекспозицію присвячену творчості українського поета – Тараса Григоровича Шевченко на тему «Садок вишневий коли хати» та ілюстровану експозицію на тему «1814 – 1861 Великий кобзар».

         До  Дня Святої Трійці у Тарутинському НПЦ пройшла екскурсія по етнографічній кімнаті на якій була надана інформація про зелену неділю  на тему «Ой, зав’ю вінок» для дітей 1-Б класу. Присутніх - 26 учнів. Дітям розповіли про Зелені свята – дуже давнє народне дохристиянське свято, яке символізує остаточний прихід літа.

8 червня народний танцювальний коллектив «Надрічняночка» Надрічненського будинку культури приняв участь в II регіональному турі IV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського, який проходив у приміщені Одеського академічного українського музично-драматичного театру. Колектив отримав диплом за участь у конкурсі.

13 червня у районному Будинку культури відбувся тематичний вечір, присвячений Дню медичного працівника «Светя другим, сгораю сам!».

З метою  вшанування пам’яті жертв українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, в структурних закладах відділу культури Тарутинської райдержадміністрації пройшли заходи з відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років в Україні. 22 червня 2014 року у день початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років до Меморіального комплексу в центральному парку смт Тарутине було покладено квіти та вшанована пам’ять  тих хто віддав своє життя за майбутнє нашої країни. В Тарутинській центральній районній бібліотеці 22 червня була проведена година пам’яті «Як довго ця війна тривала» для дітей з  Тарутинського центру  соціально – психологічної реабілітації. Також була оформлена книжкова виставка «Дорогою війни, дорогою пам’яті».

В  Національно-просвітницькому центрі  для дітей з «Лісової казки»,  учнів Тарутинського НВК, Весело-Долинського НВК, для  вихованців  із  Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, були  проведені екскурсії по залу бойової слави.   В цьому залі зібрано матеріал про воїнів, які визволяли Україну, наш район і наше селище. Оформлено стенд з фотографіями ветеранів Великої Вітчизняної війни та  фотоекспозицію до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв ВВВ - «Біль і пам'ять».

В районній дитячій бібліотеці 19 червня було проведено інформаційну годину «Незабываемый июнь 41-го»,  на якій було присутньо 18 осіб. До заходу була оформлена тематична полка  «Так начиналась война», на якій представлена література про початок Великої Вітчизняної війни.

В бібліотеках-філіях району були оформлені книжкові виставки «Пам’ять чорного літа – 1941 року» (с. Перемога, с. Красне), в Бородінській бібліотеці філії проведена година-роздум «Знову мир і знову тиша» та оформлена книжкова виставка «Жива пам’ять поколінь».

         24 червня в центральній районній бібліотеці пройшов круглий стіл «Конституція України: традиційне і нове», на виконання наказу управління культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації «Про заходи з проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади».

На круглому столі були присутні начальник відділу культури І.Д. Деде та працівники структурних закладів відділу культури Тарутинської райдержадміністрації. До уваги присутніх були запропоновані перегляд відеороликів про децентралізацію влади. Реформа місцевого самоврядування. Бібліотекар Мержан О.І. оформила інформаційний стенд з порівняльним аналізом статей діючої Конституції України та статей проекту змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади.

Розгорнулася жвава дискусія. Звичайно думки розділились. Кожний мав можливість висловити свої  пропозиції, побажання, щодо змін в країні на краще. 

До 18-ї річниці з Дня Конституції України, 27 червня в районному будинку культури пройшов концерт «Талантами земля моя багата!»

         Працівники районної дитячої бібліотеки в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей провели годину національної свідомості «Основа правової держави», в центральній районній бібліотеці була підготовлена книжкова виставка «Конституція свобода і рівність людей». В Тарутинському національно-просвітницькому центрі пройшло ряд екскурсій біля оформленої фотоекспозиції до Дня Конституції «Конституція вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо».

В бібліотеках-філіях району пройшли наступні заходи: бібліографічний огляд «Конституція України – оберіг Держави» та урок історії «Україна навіки єдина» (с. Перемога),  година національної свідомості  «Видатні постаті України» та книжкова виставка «Живи та міцній, українська державо!» (с. Бородіно), тематична полка «Конституція України – закон життя, закон дії» (с. Лужанка) та багато ін.

1 липня в  Тарутинській центральній  районній бібліотеці   відбулося засідання круглого столу «Молодь це наше майбутнє»» для Тарутинського центру соціально – психологічної  реабілітації дітей. Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Молодість -  це неповторна та відповідальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, схвалює свої перші власні рішення. Ми повинні зробити все, щоб наше молоде покоління відчуло себе потрібним, щоб фонтан молодих ідей не вичерпував себе, а енергія творити і створювати надихала на великі звершення заради щасливого майбутнього нашої України.

 До свята Івана Купала 7 липня в Тарутинській центральній районній бібліотеці бібліограф Попазова Г.П. провела годину народознавства «Що вам відомо про свято Івана Купала?» для дітей Тарутинського центру психологічної реабілітації дітей.  Під час заходу бібліограф розповіла дітям про святкування Івана Купала в різних куточках нашої країни,  був продемонстрований документальний фільм про обрядовість свята Івана Купала.

    У дитячій бібліотеці оформлена книжкова виставка «Сонячне свято Івана Купала» з циклу «Народознавчі свята України». Детальніше дізнатися про традиції проведенні свята можна завдяки такій літературі: «Свята моєї Батьківщини», «Україна та українці», «Українські Традиції и Звичаї», «Свят і пам'ятні дати моєї країни».

Що року районна дитяча бібліотека приймає активну участь у національному проекті «Україна читає дітям», мета якого – підняття престижу книги, формування у дітей потреби у читанні, як творчому процесі, зацікавленості у користуванні друкованою та електронною книгою, як джерелом знань.   

       22 липня для дітей дитячих садків «Малятко», «Топольок», «Лісова казка» була проведена екскурсія до районної дитячої бібліотеки «Путишествие в Читай - город». Маленькі читачі з великим задоволенням подорожували в книжкове місто Читайськ на імпровізованому поїзді. А супроводжував всіх провідник поїзда, який оголошував зупинки, а їх було чотири: «Станція дитячих віршів», «Станція веселих пісень», «Станція кумедних загадок», «Станція чарівних казок». На кожній станції дітей чекала зустріч з казковими героями. Протягом заходу звучала весела музика, діти активно відповідали на запитання, проявляли інтерес до всього, що відбувалося на святі.

В Тарутинському національно просвітницькому центрі 30 липня була проведена екскурсія для вихованців   Тарутинського НВК дитячого садочку «Малятка»  1 група, які на екскурсію прийшли разом з вихователями Кучерджинською В. С. та Кара В. Ф.

         Під час екскурсії діти переглянули оформлену фотоекспозицію присвячену творчості українського поета – Тараса Григоровича Шевченко на тему «Садок вишневий коли хати» та ілюстровану експозицію на тему «1814 – 1861 Великий кобзар». Їх увазі була представлена виставка «Таланты нашего края» самодіяльних творчих особистостей села Олександрівка, яка  дає можливість нам дізнатися про талановитих людей та познайомитися з їхніми роботами. Село Олександрівка багате талантами. Дітям  дуже сподобалась екскурсія та розповідь екскурсовода.           

     З метою популяризації творчості відомого письменника Олександра Довженко  17 липня в районній дитячій бібліотеці була оформлена тематична полка «Геній найвищої проби», яка розрахована на школярів, вчителів, усіх, хто цікавиться творчістю О. Довженка.  А 5 серпня 2014 р. був проведений літературний портрет до 120-річчя від дня народження українського письменника, кінорежисера «Сторінки життя та творчості Олександра Довженка». На заході бібліотекар розповіла читачам про життєвий та творчий шлях українського письменника і кінорежисера. Створений ним кінофільм «Земля» ввійшов до складу двадцяти найкращих фільмів світу. Перлиною його письменницького обдаровання стала «Зачарована Десна» у створеному ним жанрі «кіноповісті». До уваги читачів була представлена відкрита полка «Геній найвищої проби»

6 серпня в дитячій районній  бібліотеці була проведена літературна година до 195-річчя від дня народження українського письменника, мислителя Пантелеймона Куліша «Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель». Також дітям була представлена відкрита полка «Нове слово» Пантелеймона Куліша».

В центральній районній бібліотеці була оформлена книжкова виставка «Великих слів –велика сила». Мета заходів: ознайомити дітей з життєвим та творчим шляхом письменника.

До 70-ої річниці визволення Тарутинського району від німецько-фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років 22 серпня біля братської могили в центральному парку смт. Тарутине пройшов мітинг та покладання квітів. Хвилиною пам'яті вшанували всіх тих хто віддав свої життя за звільнення Тарутинського району, а також вшанували пам'ять Топал Олександра Степановича, який загинув 16 серпня 2014 року під час проведення антитерористичної операції поблизу населеного пункту Благодатне Донецької області, невідомими озброєними особами із застосуванням стрілецької зброї, мінометного обстрілу і за допомогою РСЗВ "Град" (БМ-21) було скоєно збройний напад на військовослужбовців 28 окремої механізованої бригади.

Після мітингу пройшла передача Всеукраїнської естафети пам'яті «Слава визволителям України» на кордоні м. Арциз та смт. Тарутине. Представники Тарутинського району передали капсулу із землею з братської могили та пам'ятний альбом «Тарутинщина пам'ятає», який був підготовлений і виданий до 70-річчя визволення Тарутинського району від німецько-фашистських загарбників.

19 серпня 2014 в ЦСПРД дитяча районна бібліотека спільно з Тарутинської дитячої музичної школою провели літературно-музичну композицію «Пам'ятаємо. Славимо. Пишаємося. ». На заході прозвучали пісні у виконанні викладача ДМШ солістки Палар А.А .: «Священна війна», «На безіменній висоті», «Степом, степом ...», «Журавлі». Акомпанував їй викладач ДМШ Чумертов Д. Д.

У дитячій бібліотеки 15 серпня була оформлена відкрита полиця «Пам'ятаємо. Славимо. Пишаємося. », на якій представлено матеріал в папках:« Вони звільняли район», «По місцях бойової слави», «Вони несли прапор визволення».

В Тарутинському національно-просвітницькому центрі оформлена виставка «Хвилина роки, минути віки, а подвиг житиме всегда». У центральній районній бібліотеці 20 серпня проведена історична година «Полум'я пам'яті в наших серцях».

До Дня Державного Прапору України та 23-ої річниці незалежності України в районі пройшли наступні заходи. 

23 серпня 2014 року о 9 годині ранку в Тарутине біля школи відбулося урочисте підняття Державного Прапору України. Під звуки урочистих фанфар право підняти прапор України було надано її майбутнім, юним громадянам держави.  На всіх адміністративних будівлях,  установах, організаціях, структурних підрозділах  сільських та селищних рад був вивішений  Державний Прапор України.

З метою удосконалення знань про  національні символи України, її святиню – прапор, формування національної свідомості дітей 20 серпня в районній дитячій бібліотеці було проведено  годину державності «Прапор нашої Вкраїни має колір жовто-синій». В бібліотеці оформлена тематична полка «Святиня нашого народу», на якій представлені кольорові фотографії, література про символи України.

21 серпня в центральній районній бібліотеці була оформлена тематична полка «Благословенні кольори української долі» до Дня Державного Прапору України.

До відзначення 23-ї річниці незалежності України 21 серпня в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей працівники районної дитячої бібліотеки провели усний журнал «Крізь терни перешкод до волі і Незалежності». Оформлена книжкова виставка «Ти воскресла, моя Україно, в своїм блиску і славі своїй». Мета виставки – популяризація літератури про шлях становлення української держави, про символи України, її природні багатства.

В Тарутинській центральній районній бібліотеці 22 серпня  була проведена літературно-музична композиція «Шлях до незалежності» та оформлена книжкова виставка  «Україно моя, ти одна як життя!». В Тарутинському національно-просвітницькому центрі була підготовлена виставка «Це моя Україна – це моя Батьківщина».  Бібліотекар розповіла читачам бібліотеки, що Україна має величну історію, ії минуле, овіяне славою, здобуте кров’ю і потом наших дідів. Ми народилися на цих безмежних просторах, і нам надзвичайно дорога ця земля. Немає в світі нічого кращого за рідний край, де поряд з тобою живуть батьки, друзі, просто люди.

                В сільських бібліотеках-філіях були оформлені книжні виставки, проведені історичні години, бесіди присвячені Дню Державного Прапору України та 23-й річниці незалежності України. В с. Красне та с. Виноградівка пройшло свято до Дня незалежності України, концерт та розважальна програма.

На стадіоні смт. Тарутине до 23-ої річниці незалежності України пройшов дитячий флешмоб. В якому прийняли участь діти з танцювальних колективів сіл та району. На святковому флешмобі діти  виклали синіми та жовтими кульками контур карти України та розфарбували фарбою карту  долоньками. Одна долоня була синя, а інша жовта Ці кольори впродовж 20 століття слугували символом українського національного опору проти комуністично-радянської окупації. 1991 року, після розвалу СРСР, цей прапор де-факто використовувався як державний стяг незалежної України. 18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. За участь в святковому флешмобі присвяченого 23-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України дітей пригостили морозивом.

           30 серпня Тарутине відсвяткувало 200 річний ювілей з дня заснування селища. З цієї нагоди в районному будинку культури пройшов концентр з урочистим нагородженням. На святі були присутні почесні гості: виконуючий обов`язки голови Тарутинської райдержадміністрації - Серек-Басан А. М., голова Тарутинської районної ради - Тасмасис О. І., представник німецького посольства - Пан Лєхєльт, президент бессарабських німців в Німеччині - Гюнтер Фослер, почесний президент бессарабських німців в Німеччині - Едвін Кєльм, член суспільства бессарабських німців у Німеччині та делегації представників цього суспільства - Рената  Тарнаске, представник пожежної команди міста Деттінген на Ермсі - Сімон Новаті, прокурор Тарутинського району,  радник юстиції - Мерва О. В., голова Тарутинського районного суду -  Горбань Ю. О., начальник Тарутинського районного сектору державної служби надзвичайних ситуацій України в  Одеській області - Жеріт  Г. С. та голови  селищних та сільських рад.

В центральному парку смт. Тарутине пройшло відкриття пам’ятного знаку «Засновникам Тарутине» та на території колишньої чоловічої гімназії був відкритий центр бессарабських німців.

             До 220 річчя міста Одеса в районній дитячій бібліотеці з метою  ознайомлення читачів бібліотеки з знаменитими вулицями міста була проведена заочна подорож  «По знаменитым улицам Одессы» та оформлена відкрита полка «Жемчужина у моря».

             До відзначення 150 – річчя від  дня народження  українського письменника, громадського діяча М. Коцюбинського Тарутинська центральна районна бібліотека провела годину вшанування «Час. Ідея. Особистість.» для учнів Аграрного ліцею та було оформлено книжкову виставку «Все життя моє в літературі», присвячену творчості М. Коцюбинського. В дитячій районній бібліотеці була оформлена тематична полка «Спрямований у майбутнє» та в Тарутинській школі 17 вересня провели літературну годину «В його слові – велика сила».

      З метою вшанування пам’яті осіб, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях, у структурних закладах відділу культури Тарутинської районної державної адміністрації було проведено наступні заходи: 10 вересня в Тарутинській ЗОШ працівники районної дитячої бібліотеки провели годину пам’яті «Вічний подвиг бійців АТО», присвячений вшануванню пам’яті загиблих бійців під час Антитерористичної операції на сході України. Мета заходу: викликати відчуття патріотизму й гордості за свою Батьківщину, розповісти про події в зоні АТО, вшанувати пам'ять загиблих бійців в АТО.

В Тарутинському національно-просвітницькому центрі оформлено постійно діючий стенд «Вони захищали незалежність України». В Тарутинській центральній районній бібліотеці оформлена фотоекспозиція присвячена жителям Одеської області, які загинули під час проведення АТО. Фотоекспозиції оформлені з метою надання інформації про події в зоні АТО та вшанування героїзму бійців, які захищають державний суверенітет та цілісність України.

22 вересня  в дитячій бібліотеці пройшов конкурс малюнків «Мир на планеті – щасливі діти» присвячена до Міжнародний день миру. В конкурсі приймали участь всі бажаючі. Малюнки були яскравими, різнобарвними, цікавими. У кожному малюнку зображувався навколишній світ, яким його бачать діти, з видимими  і невидимими для дорослих фарбами. Діти малювали те, що їм подобається. В конкурсі приймало участь 12  читачів бібліотеки.

До Дня партизанської слави з метою вшанування пам’яті тих хто віддав своє життя у визвольній боротьбі в читальній залі  Тарутинської центральної районної бібліотеки  бібліограф проведено бібліографічний огляд літератури для відвідувачів бібліотеки «Герои, вошедшие в бессмертие». 23 вересня в районної дитячої бібліотеки було проведено огляд книг «Маленькі герої Великої війни». Бібліотекар розповіла дітям про героїчні подвиги юних партизанів, які поруч з дорослими боролися проти фашистських  загарбників.

До Всеукраїнського дня бібліотек 30 вересня в центральній районній бібліотеці пройшло урочисте нагородження.

У перший день жовтня відзначають Міжнародний день музики. З цієї нагоди в актовому залі Тарутинської дитячої музичної школи 1 жовтня відбувся святковий концерт учнів та викладачів «Без музыки не проживу и дня! Она во мне, она вокруг меня». Цей щорічний концерт став доброю традицією в школі. Це одна з небагатьох можливостей познайомитися з чудовими шедеврами музичної скарбниці в живому акустичному виконанні.

В Тарутинській центральній районній бібліотеці бібліограф провела для відвідувачів Інтернет-центру віртуальну подорож «Музичні сайти в інтернеті». Увазі відвідувачів були представлені сайти від класичної до рок-музики.

З метою розширити знання дітей про музику та музикантів, композиторів; допомогти дітям зрозуміти поняття слово «музика»  в районній дитячій бібліотеці була проведена година мистецтва «Музика торкається душі».

До Дня людей похилого віку та Дня ветеранів Тарутинська центральна районна бібліотека спільно з Тарутинською дитячою музичною школою 1 жовтня провели літературно-музичну композицію «Согреем ладони, розгладим морщины». На заході були присутні ветерани для яких було організовано частування чаєм та солодощами. В Тарутинській районній дитячій бібліотеці була проведена година спілкування «Добро й милосердя єднають серця» до Міжнародного дня громадян похилого віку.

2 жовтня в Тарутинському районному будинку культури пройшов тематичний концерт, присвячений Міжнародному дню Люду похилого віку та ветеранів - «Сегодня славим седину!».

         В бібліотеках-філія району до Міжнародного дня громадян похилого  віку та Дня ветерана пройшли наступні заходи: година духовності «Ваших лет золотые россыпи» (с. Веселодолина), година доброти «Будуйте храм в душі своїй» (с. Вільне), година доброти «Нам старіти ніколи»(с. Бородіно), літературно-музична композиція «Від серця до серця хай йде доброта»( с. Олександрівка). 

14 жовтня православні християни святкують день Покрови Пресвятої Богородиці. І водночас цей день відзначається Днем українського козацтва. В районній дитячій бібліотеці до Дня Покрови Пресвятої Богородиці оформлена книжкова виставка «Покрова Пресвятої Богородиці» з циклу «Народознавчі свята України». З метою посилення роботи з патріотичного виховання молодого покоління, 14 жовтня в Тарутинській  центральній  районній  бібліотеці була проведена історична година «Є нам про що згадати, пісня і душу возвелич. Ой була в нас ненька мати, -   Запорізька славна Січ».

В Тарутинському національно-просвітницькому центрі для студентів ТПАЛ – III курсу, групи № 44,№ 45  (швачки, трактористи), проведена інформаційна година до дня Покрова Пресвятої Богородиці «Покрова Пресвятої Богородиці» та інформаційна година до Дня українського козацтва «Дні українського козацтва». Присутнім було цікаво дізнатися про історію, послухати цікаву інформацію про  українських козаків та історію свята Покрова Пресвятої Богородиці . В національно-просвітницькому центрі  була оформлена фотоекспозиція «Козацькі вожді України». Захід пройшов на належному рівні. Діти задавали питання які їх цікавили. Також була проведена екскурсія по залам.

З метою героїзації осіб , які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті в Тарутинській дитячій районній бібліотеці оформлений інформаційний стенд «Павшие в боях на Востоке». В Тарутинському національно-просвітницькому центрі оформлено постійно діючий стенд «Вони захищали незалежність України».  В сільських бібліотеках філіях району оформлені стенди «Наші герої!». 20 жовтня в Тарутинській центральній  районній бібліотеці був проведений урок пам’яті  «Герої не вмирають …»  У своєму виступі  бібліотекар розповіла, що пам'ять про тих, боровся за незалежність нашої країни повинна залишитися в пам’яті  майбутнього покоління. Це ‒ кращі сини України, цвіт нації. В складі учасників антитерористичної операції є представники з  Одеської області та Тарутинського району, які загинули за краще життя в Україні. Ми маємо  пам'ятати  про цих воїнів.

Протягом жовтня 2014 року по сільським будинкам культури та сільським клубам району, згідно плану роботи на 2014 рік, пройшли звітні концерти «Низкий поклон защитникам Отчизны», присвячені 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, комісія визначила кращих вокалісті, вокальних та танцювальних колективів, які взяли участь у заключному концерті  «Вот над милой Украиной прозвенел Победы клич!» присвяченому 70-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників.  Концерт відбувся 30 жовтня в районному будинку культури.  Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих хто не повернувся з війни та поклали квіти до братської могили в центральному парку селища Тарутине.

 В районній дитячій бібліотеці була проведена історична година «Це - пам'ять серця». Основна мета заходу, виховувати у дітей почуття гідності до минулого своєї Батьківщини, відчуття вдячності героям-визволителям за Перемогу у Великій Вітчизняній війні. 29 жовтня в Тарутинській центральній районній бібліотеці для учнів 10 класу Тарутинського НВК був проведений вечір пам’яті «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе навіки». На захід були запрошенні - ветеран Великої Вітчизняної війни Данченко В.К. та голова ради ветеранів Тарутинського району Гончаренко І. С.. Ветеран Великої Вітчизняної війни Данченко В.К. розповів учням про свої воєнні подвиги, про важкі роки війни та побажав дітям здоров’я і мирного неба. На заході пролунали вірші та пісні присвяченні подіям Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років. У Тарутинському національно-просвітницькому центрі  для студентів Тарутинського ТПАЛ І курс 56 групи (зварювальники) була проведена екскурсія по залу бойової слави. Дітей ознайомили з виставками «Тих днів не змовкне слава» та «О подвиге, о доблести, о славе» оформлені до 70-ї річниці  визволення України від німецько-фашистських загарбників.

       В сільських бібліотеках-філіях району пройшли наступні заходи: конкурс поезії «Наша пам’ять не згасла»(село весела Долина), історичні читання «Ми про війну з тобою книжку прочитали» (село Вільне), година пам’яті «Людської пам’яті мости» (селище Бородине), оформлені книжкові виставки «Подвиг твій, Україно, безсмертний» (село весела Долина), «Визволення України» (село Лужанка), «Дорогами мужності та слави» (селище Березине).

9 листопада в Україні щороку відзначають День української писемності та мови. За православним календарем – це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ №1241/97 «Про День української писемності та мови».

В районних та сільських бібліотеках з цієї нагоди пройшли наступні заходи. 10 листопада бібліотекар районної дитячої бібліотеки для учнів  Тарутинської школи провела мовознавчу годину «Мандрівка у країну Писемності». Мета заходу: ознайомити дітей із походженням та розвитком писемності, поглибити знання про традиції та звичаї українського народу, показати красу і багатство української мови. В бібліотеці була оформлена тематична полка «Світить рідне слово, як жива земля». В Тарутинській центральній районній бібліотеці була оформлена книжкова виставка  «Мов джерельна вода, рідна мова моя». Оформлена книжкова виставка в бібліотеці села Ламбрівка та селище Березине «Нестор – святий літописець, письменник», проведена мовознавча година «Бринить співає наша мова» та оформлено книжкову виставку «Українська мова – наш скарб» в бібліотеці села Петрівськ Перший,  оформлено тематичну полку «Мова і нація» в бібліотеці села Красне, книжкова виставка «Українська мова – наш скарб» в бібліотеці села Лужанка. 

9 листопада виповнилася друга річниця відкриття пам'ятника головному піклувальнику бессарабських колоністі генерал-лейтенанта Івана Микитовича Інзова. У зв’язку з цим 7 листопада біля пам’ятника Інзова в парковій зоні смт. Тарутине відбувся урочистий мітинг «Инзов жив в сердцах потомков» з урочистим покладанням квітів.

В Тарутинській центральній районній бібліотеці була оформлена виставка – портрет  «Іван Микитович Інзов – великий громадянин України» до Дня вшанування пам’ яті І. М. Інзова. В районній дитячій бібліотеці оформлена книжкова виставка «Великий человек бессарабского края».

В Тарутинському національно-просвітницькому центрі  у виставочному залі оформлена виставка експозиція «Іван Микитович Інзов попечитель Бессарабського краю» біля якої були проведені екскурсії для учнів Тарутинського НВК, для студентів Тарутинського ТПАЛ та дітей з сіл Тарутинського району. Екскурсії були проведені з метою ознайомлення дітей з біографією І. М. Інзова та історією і культурою рідного краю.

  14 жовтня в Тарутинському районному будинку культури
пройшов тематичний вечір, присвячений Дню працівника сільського господарства - «Уклін тобі - селянин!». Урочиста частина розпочалася під звуки гімну України. Всіх присутніх в залі привітала помічник народного депутата України Антона Івановича Кіссе - Йожица Вікторія Георгіївна.  Під час урочистої частини передовики виробництва були нагороджені грамотами та цінними подарунками.

З 1995 року 16 листопада в Україні відзначається Міжнародний день толерантності, який держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацією принципів толерантності, яка проголосила, що всі люди за своєю природою різні, але рівні у своїй гідності та правах. З цієї нагоди в Тарутинській школі з учнями 8 – «В» класу працівники районної дитячої бібліотеки провели дискусію «Мистецтво жити з іншими людьми» та була оформлена в бібліотеці тематична полка «Толерантність – ключ до взаєморозуміння», метою якої є популяризація літератури про толерантне відношення між людьми.

Тарутинська центральна районна бібліотека провела бесіду                                                              «Шлях до свободи» для читачів бібліотеки. Бесіда розпочалась з хвилини мовчання та запалення свічки в знак вшанування пам’яті загиблих  під час масових акцій протестів у листопаді 2013 року – лютого 2014 року.

З метою  донесення до молодого покоління об’єктивної   інформації   про доленосні події в Україні на початку ХХ століття, а також вшанування мужності громадян,  які восени 2004  та листопаді  2013 - лютому 2014  року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина   21 листопада  у Тарутинській дитячій школі пройшла виховна година «Герої не вмирають». Хвилиною мовчання вшанували героїв, які віддали своє життя за щасливе майбутнє України.    

Працівники районної дитячої бібліотеки провели інформаційну годину «Україна – це територія гідності і свободи» для  учнів  5 класу Тарутинської школи. Мета заходу: розповісти дітям про доленосні події для України, які відбулися у 2004 та 2013 роках, і які відіграли величезну роль в становленні нашої держави, виховувати патріотичні почуття, любов до Батьківщини. Діти дізналися про загибель Небесної Сотні та запаливши свічку вшанувавши їх пам’ять хвилиною мовчання.  

В День пам’яті жертв голодоморів 22 листопада в селі Надрічне Тарутинського району на кладовищі біля меморіального хреста з надгробною плитою встановленою на братській могилі померлих під час голоду 1946-1947 років відбувся мітинг «Схилімо голови в скорботі» та покладання квітів. О 16.00 годині для вшанування жертв голодоморів була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Після мітингу відбувся поминальний обід про загиблих під час голодоморів 1921-1922 рр., 1932-1933 рр. та 1946-1947 рр. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій було вивішено та приспущено із траурною стрічкою Державний Прапор України.

            В бібліотеках-філіях централізованої бібліотечної системи пройшли заходи до Дня вшануванню жертв Голодоморів в Україні: оформлені книжкові виставки «І не 33-й, а криваве клеймо», пройшли історичні години «Прости нас, пам’яте прости».

 

Фізична культура і спорт   Протягом 2014 року діяльність районної державної адміністрації була спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини, забезпечення проведення комплексних фізкультурно-спортивних заходів серед усіх верств населення та участі спортсменів району в районних, обласних спортивних змаганнях на яких достигнути певні результати.

         З метою профілактики негативних явищ серед дітей та молоді та пропаганди здорового способу життя  організовано проведення наступних заходів:

-  щорічного районного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», у якому взяли участь 18 команд загальноосвітніх шкіл району.

-  районного турніру з настільного тенісу;

- районного турніру з волейболу пам’яті Д.Ольшанського;

- районного турніру з баскетболу;

- першості району з міні-футболу;

- змагання з вільної боротьби;

- футбольний турнір на кубок газети «Знамя труда»;

-  товариські зустрічі з футболу.

       З метою патріотичного виховання молоді сектором молоді та спорту проводиться конкурс кращих знавців України у формі брейн-рингу, в якому беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл району.

 

Робота із зверненням громадян  За січень – грудень 2014 року Тарутинській районній державній адміністрації розглянуто –  1014 заяв та скарг з якими звернулись 1711 громадян (за 2013 рік – 2295, з якими звернулись 2574 громадян). Із них на особистому прийомі керівництвом райдержадміністрації прийнято 300 (за 2013 рік –435 ), від г

ромадян поштою - 840 (за 2013 рік –1850 ).

За січень - грудень 2014 року 6 звернень переслані від вищих органів влади  (за 2013 рік – 16 звернень).

       За січень – грудень 2014 року до райдержадміністрації надішло повторних - 5 звернень (за 2013 рік – 4), неодноразових -4 звернення ( за 2013 рік – 0), масових звернень за січень - грудень 2014 року не надходило.

      За проаналізований період до райдержадміністрації надійшло 32 колективне звернення (за 2013 рік – 31 колективне звернення).

      За 2014 рік райдержадміністрацією отримано:

  • 1 (1 - 2013 р.) від інваліда Великої Вітчизняної війни;
  • 46 (650- 2013 р.) звернень від ветеранів та пенсіонерів;
  • 106 (133 - 2013 р.) звернень від багатодітних сімей та одиноких матерів;
  • 0 (5 – 2013р.) від Матерів – героїнь;
  • від Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу та Героїв України звернення не надходили.

      Кількісні данні щодо структури звернень за їх видами:

-         пропозиції – 1;

-         заяви, клопотання –1005;

-         скарг – 8.  

При цьому у відповіді на 482 звернення громадянам надані письмові роз’яснення та необхідна інформація , надіслано на розгляд за належністю іншому органу – 11, вирішено позитивно –  575.

    Найбільш актуальними для населення району є питання :

-         аграрної політики і земельних відносин – 770 звернень або 75 % (за  2013 рік 1852 звернення (80%) від загальної кількості звернень. В районній державній адміністрації приймаються відповідні розпорядження голови райдержадміністрації про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та надсилаються письмові відповіді заявникам;

-         соціального захисту – 150 звернень або 15% (за 2013 рік 197 звернень, 9%). Основні питання, які порушуються громадянами: надання матеріальної допомоги, виплати соціальної державної допомоги сім’ям з дітьми.

-         житлово-комунальні –  80 звернень або 7 % (за 2012 рік - 113 звернень, 5%).

     Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року №898 «Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи «Соціальний контактний центр» адміністрацією протягом проаналізованого  періоду зареєстровано та опрацьовано 121 звернень громадян, отриманих під час роботи Урядової телефонної «гарячої лінії». Ці звернення розглядались в термін передбачений чинним законодавством. Письмові відповіді надавались заявникам та копії направлялися облдержадміністрації.

 

Капітальні видатки      За 9 місяців 2014 року підприємствами та організаціями усіх форм власності, за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 18822,3 тис. грн. в т. ч.

-    з державного бюджету   фінансування не надходило;

-   за рахунок коштів  обласного бюджету розвитку  фінансування не надходило;

-   з районного бюджету  фінансування не надходило;

-   за рахунок бюджетів сільських та селищних рад  профінансовано – 47,3 тис. грн.  

-    за рахунок інших джерел (власні кошти  підприємств  – 18775,0 тис. грн..                      

 

 

 Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації