17.03.2016

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 РІК

 

Зміст

 

Вступ ……………………………………………………………………………...

………...2

І. Тенденції соціально-економічного  та культурного розвитку Тарутинського району у 2015 року …………………………………………...

 

………...3

ІІ. Пріоритетні напрями розвитку району на 2016 рік …………………….

………...9

2.1. Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності ………………………………...

 

………...9

2.1.1. Податково-бюджетна діяльність …………………………………..

………...9

2.1.2. Дерегуляція та розвиток підприємництва ………………………..

………...9

2.1.3. Інвестиційна діяльність ……………………………………………

………...10

2.1.4. Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг. Цінова політика ..

………...11

2.1.5. Розвиток зовнішньої торгівлі товарами і послугами …………….

………...11

2.1.6. Енергозабезпечення та енергоефективність ……………………...

………...12

2.1.7. Земельні відносини ………………………………………………...

………...13

2.2. Розвиток реального сектору економіки ………………………………

………...13

2.2.1. Промисловість ……………………………………………………...

………...13

2.2.2. Агропромисловий комплекс та підвищення його конкурентоспроможності ………………………………………………………..

 

………...14

2.3. Соціальна сфера …………………………………………………………

………...15

2.3.1. Ринок праці …………………………………………………………

………...15

2.3.2. Грошові доходи населення та заробітна плата …………………...

………...16

2.3.3. Соціальне забезпечення населення ……………………………….

………...17

2.3.4. Розвиток житлово-комунального господарства ………………….

………...18

2.4. Гуманітарна сфера ……………………………………………………...

………...19

2.4.1. Охорона здоров’я …………………………………………………..

………...19

2.4.2. Підвищення якості та конкурентоспроможності освіти ………...

………...20

2.4.3. Культура та охорона культурної спадщини ……………………...

………...21

2.4.4. Фізична культура і спорт …………………………………………..

………...22

2.4.5. Підтримка сімей і молоді …………………………………………..

………...23

2.4.6. Розвиток туристичної та культурно-рекреаційної галузі ………..

………...24

2.5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини ……

………...25

2.5.1. Охорона навколишнього природного середовища ………………

………...25

2.5.2. Техногенна безпека ………………………………………………...

………...26

2.5.3. Забезпечення законності та правопорядку ……………………….

………...27

Додатки

 

Додаток 1. Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Тарутинського району на 2016 рік

 

Додаток 2. Перелік програм, які фінансуватимуться з районного бюджету Тарутинського району у 2016 році

 

 

 

 

2

 

Вступ 

 

 

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2016 рік (далі – Програма) розроблено районною державною адміністрацією відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі ключових положень «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» схваленої указом Президента України від 12.01.2015 №5-2015 та постанові Верховної ради України від 11.12.2014 №26-VІІІ «Про Програму діяльності Кабінету. Міністрів України».

 

 

Головною метою Програми є недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб населення мешканців Тарутинського району на основі стабільного функціонування економіки регіону.

 

Законодавчою та методологічною основою розроблення проекту Програми є постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 №404 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2015 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2016 і 2017 роки та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), постанова Кабінету міністрів України від 06.08.2014 №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

 

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку району Програма враховує цілі та завдання Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року № 272-VI.

 

В проекті Програми наведено аналіз та тенденції економічного і соціального розвитку району протягом 2015 року, визначені актуальні питання та основні завдання економічного і соціального розвитку району на 2016 рік. Також представлені ключові прогнозні показники соціально-економічного розвитку, перелік регіональних програм, реалізація яких здійснюватиметься у 2016 році.

 

Фінансове забезпечення Програми закладено у районному бюджеті на 2016 рік з урахуванням основних заходів, передбачених у відповідних районних програмах, за фінансової підтримки з державного бюджету та інвестиційних ресурсів.

 

Програма розроблена на підставі матеріалів, наданих структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади та з урахуванням пропозицій громадськості.

 

Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми будуть розроблені Тарутинською районною державною адміністрацією після затвердження даної Програми.

 

 

 

3

 

 

І. Тенденції соціально-економічного розвитку

Тарутинського району у 2015 році

 

 

Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку

Тарутинського району Одеської області за 2015рік

 

 

Показники

Одиниця виміру

2014 р.,

звіт за рік

2015 р.,

факт

2015 р. до 2014 р., %

Всього населення

осіб

41714

4156311

99,6

Економічне активне населення

осіб

16036

15026

93,7

Реалізація продукції промисловості

тис. грн.

33163,0

88114,2

2,66 рази

Фонд середньомісячної заробітної плати

тис. грн.

103258

121650,8

117,8

Середньомісячна заробітна плата

грн.

1824

2370

129,9

Заборгованість по заробітній платі

тис. грн.

-

-

-

Загальний обсяг капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування

тис. грн.

43528

389379

90,5

у т. ч. державний бюджет 

 

-

-

 

обласний бюджет

 

-

1619,3

 

районний бюджет

 

-

194,5

 

Бюджет сільських та селищних рад

 

495

4875,2

 

За рахунок інших джерел

 

43033

32248

74,9

Виконання місцевого бюджету

 

 

 

 

- по доходам (загальний фонд)

тис. грн.

197687,6

242748,7

122,8

- по доходам (спеціальний фонд)

тис. грн.

10435,3

11721,3

112,3

- по видаткам (загальний фонд)

тис. грн.

190277,9

228658,9

103,8

-          - по видаткам (спеціальний фонд)

тис. грн.

3559,0

17428,3

4,9 рази

Надходження коштів до бюджетів

тис. грн.

47162,9

72030,4

152,7

у т. ч. до місцевих бюджетів (без трансфертів) 

тис. грн.

40594,2

54470,2

134,2

до державного бюджету

тис. грн.

7492,4

17560,2

2,3 рази

Надходження коштів до Пенсійного фонду

тис. грн.

160600

169925,5

105,8

Недоїмка податків обов’язкових

 

 

 

 

платежів до бюджетів

тис. грн.

666,8

1180,5

177,0

в т. ч. до місцевого бюджету

тис. грн.

64,7

1079,5

16,7 рази

до державного бюджету

тис. грн.

602,1

101,0

16,8

заборгованість з ЄСВ

тис. грн.

2412,3

2616,8

108,5

до Пенсійного фонду

тис. грн.

1259,8

559,3

44,4

Рівень зареєстрованого безробіття

осіб

736

774

105,1

 %

3,4

3,1

91,2

9 січень-вересень

             11 січень-листопад

4

 

 

За підсумками 2015 року забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів у розмірі 72030,4 тис. грн., що на 52,7 %, або на 24867,5 тис. грн. більше 2014 року, у тому числі:

- до державного бюджету - 17560,2 тис. грн. (+2,3 рази, або на 10067,8 тис. грн.);

- до місцевих бюджетів – 54470,2 тис. грн. (+34,2 %, або на 13876 тис. грн.).

 

Районний бюджет – 18761 тис. грн., (+5,8 %, або на 995,9 тис. грн.).

 

 

 

 

1.1. Автомобільний транспорт, зв’язок

За 2015 рік послугами автомобільного пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень виконаних фізичними особами – підприємцями) скористалися 610,0 тис. пасажирів, або зменшилися по відношенню до 2014 року на 31,9 %, або на 285,2 тис. пасажирів.

 

Пасажирооборот за 2015 рік склав 11,1 млн. пас. км, або зменшився по відношенню до 2014 року на 42.2 %, або на 8,1 млн. пас. км.

 

Підприємством зв’язку за 2015 рік надано послуг зв’язку на суму 4321,5 тис. грн., у тому числи обсяг реалізації послуг населенню склав 3515,6 тис. грн., що становило 81,4 % загального обсягу. Найбільша частина доходів у структурі послуг зв’язку надійшла від комп’ютерного 1711,6 тис. грн. (населенню – 1484,1 тис. грн., 42,2 %).

1.2. Промисловість                                             

За підсумками січня-грудня 2015 року реалізовано промислової продукції на суму 88114,2 тис. грн. (0,2 % від загального обсягу реалізованої промислової продукції області), або обсяги реалізації збільшилися на 54951,2 тис. грн., що складає 265,7 % по відношенню до аналогічного періоду минулого року.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 2015р. по Тарутинському району становив 2112,3 грн.

 

5

 

1.3. Сільське господарство

 

За січень-грудень 2015 року очікується збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств на 2,1 %, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 2,7 %, в господарствах населення – на 1,5 %. За попередніми підсумками 2015 року господарствами всіх категорій господарств обмолочено зернових та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) на площі 67708 га, намолочено 209,9 тис. тонн при середній урожайності 31,0 ц/га, в тому числі: пшениці – на площі 38406 га,намолочено                 129,5 тис. тонн, середня урожайність 33,7 ц/га; ячменю – 19173 га, намолочено 57,6 тис. тонн, середня урожайність 30,1 ц/га, кукурудзи на зерно – 7354 га, намолочено 18,9 тис. тонн, середня урожайність 25,6 ц/га відповідно.

 

Соняшнику зібрано 43,1 тис. тонн, урожайність – 21,7 ц/га.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ріпаку зібрано на площі 6266 га, намолочено 14,8 тис. тонн, при середній урожайності – 23,6 ц/га.

 

Виробництво винограду (12,4 тис. т) зменшилось на 16,2 % в основному за рахунок зменшення врожайності (38,0 ц/га проти 39,2 ц/га торік).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяги реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі за попередніми даними у 2015 році порівняно з минулим роком збільшились на 1,0 тис. т, виробництво молока зменшилось на 167 т та та складає 16561 т.

 

 

 

 

 

 

 

На 1 січня 2016 року в усіх категоріях господарств чисельність поголів’я великої рогатої худоби очікується у кількості 6579 гол., або зменшилось на 67 гол. (99,0 %) у порівняні станом на 01.01.2015 року (в сільгосппідприємствах - 236 гол., менше на 91 гол.), у тому числі корів – 4206 гол., зменшилось на 42 гол. (на 1,0 %) (в сільгосппідприємствах - 110 гол., менше на 57 гол.).

 

 

 

Поголів’я свиней очікується у кількості 26253 гол., або більше на 336 гол. (на 1,3%) у порівняні з 2014 роком, в тому числі: в сільгосппідприємствах – 19478 гол., більше на 96 гол.; овець та кіз – 44865 гол. менше на 215 гол. (0,5 %), в тому числі: в сільгосппідприємствах - 10999 гол., менше на 1582 гол.

Продовжується будівництво сучасного свинокомплексу ТОВ «Тарутинська аграрна компанія» на 27 тис. голів.

Під урожай 2015 року посіяно 53035 га у тому числи озимих на зерно 53010 га. Крім того, посіяно 4529 га озимого ріпаку.

 

1.4. Внутрішня торгівля

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у 2015 році очікується в розмірі 44200 тис. грн., або менше на 2600 тис. грн. порівняно з минулим роком., що складає 94,4 %.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу очікується в сумі 1063,4 грн.  У 2015 році відкрито 8 стаціонарних торгових об’єктів та створено додатково 8 робочих місць.

 

7

1.5. Інвестиції

 

За січень-вересень 2015 року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 34132 тис. грн.. капітальних інвестицій (на одну особу складає 817,5 грн.), з яких: кошти місцевих бюджетів – 1887,0 тис. грн., власних коштів підприємств і організацій – 26812,0 тис. грн., інших джерел фінансування – 5436,0 тис. грн.

 

За 2015 рік в економіку району іноземними інвеститорами вкладено 180,7тис. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал).

 

Станом на 01.10.2015 р. обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), унесених в район, зменшився на 25,2 % порівняно з обсягами прямих інвестицій на початок 2014 року.

 

За 2015 рік прямі інвестиції у розрахунку на одну особу становлять 4,3 дол. США.

 

1.6. Зовнішня торгівля

 

За 9 місяців 2015 року, обсяги експорту товарів та послуг становлять 5280,7 тис. дол. США, імпорту – зниження на 62,4 % і становлять 869,8 тис. дол.. США. Сальдо зовнішньої торгівлі позитивно – 4410,9 тис. дол.. США.

 

Обсяг експорту послуг за 9 місяців 2015 року відсутній.

 

1.7. Підприємництво

 

На 1 січня 2016 року на обліку в органах державної реєстрації району знаходяться 597 юридичних осіб та 1193 фізичних осіб – підприємців. Кількість малих підприємств становить 445 одиниць. У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення функціонує 107 малих підприємств.

 

У рамках виконання Закону України «Про адміністративні послуги» у 2015 року в районі функціонує центр надання адміністративних послуг.

 

Тарутинською районною державною адміністрацією здійснені заходи щодо забезпечення працівників центру комп’ютерною та оргтехнікою, затверджені переліки адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки.

 

Крім місцевих послуг виключно через центр на сьогодні надаються адміністративні послуги:

- Державної міграційної служби (оформлення та видача паспорта громадянина України, реєстрація місця проживання особи);

- Держземагентства (стосовно відомостей про земельні ділянки та пов’язані з цим інші адміністративні послуги);

- з видачі документів дозвільного характеру;

- Держархбудінспекції, Держгірпром;

- Департаменту екології природних ресурсів.

 

Протягом 2015 року до центру надання адміністративних послуг району звернулось 9102 осіб, у тому числи заяв на отримання адміністративних послуг – 8932, з приводу отримання документів дозвільного характеру – 62 особи, декларацій – 108 осіб.

 

У 2015 році центром надання адміністративних послуг району послуг надано 8420 послуг, у тому числі адміністративних послуг 8363, документів дозвільного характеру 34 та 23 декларації.

 

8

 

1.8. Демографічна ситуація

 

За 11 місяців 2015 року чисельність постійного населення складає 41563,  загальний коефіцієнт природного скорочення населення становить 0,5 % (по області скорочення на 2,6 %), при коефіцієнті народжуваності – 13,2 % (по області – 10,6 %), коефіцієнті смертності – 13,7 % (по області – 13,2 %).

 

Коефіцієнт народжуваності в районі, у порівнянні з показниками по області, на 2,6 пункту проміле більше, коефіцієнт смертності – на 0,5 пункту проміле також вище обласного.

 

Негативно впливає на демографічну ситуацію в районі міграція населення, яка за 2015 рік скоротилося на 88 осіб.

 

На кінець листопаду 2015 року в районі зареєстровано 594 осіб, з яких отримують допомогу по безробіттю 492 осіб. За сприянням служби зайнятості працевлаштоване 699 незайнятих громадян, що складає 47,6 % до загальної кількості громадян, які мали статус безробітного впродовж періоду.

 

Рівень зареєстрованого безробіття за 11 місяців 2015 року склав 3,4 %, або більше на 1,1 % відносно аналогічного періоду 2014 року.

 

Середньомісячна заробітна плата у 2015 році очікується на рівні 2370,0 грн., що на 30,0 % більше відносно 2014 року.

Індекс реальної заробітної плати у 2015 році складає 80,6 %.

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 1 січня 2016 року відповідно статистичних даних відсутня.

У січні-листопаду 2015 р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 6639,3 тис. грн. (110,2 % нарахованих сум).

 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопаду 2015 року складає – -916,5 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

ІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2016 РІК

 

2.1. Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності

 

2.1.1. ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Умови функціонування:

 

реформування податкової та бюджетної систем, зокрема:

– встановлення нових нормативних відрахувань загальнодержавних податків до місцевих бюджетів;

– забезпечення доходної частини місцевих бюджетів відповідно до внесених змін до бюджетного та податкового законодавства;

– зміни у розмежуванні видатків між державним і місцевими бюджетами;

– зміни у фінансуванні видатків на будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

 

Мета: посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів; ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону.

 

Основні завдання:

децентралізація влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів шляхом імплементації змін до Бюджетного кодексу України;

підвищення ефективності видатків бюджетів всіх рівнів шляхом концентрації на пріоритетних напрямах, проведення оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів; проведення оптимізації використання бюджетних коштів;

проведення роботи з керівниками підприємств (установ, організацій) всіх форм власності, спрямованої на недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, своєчасної сплати обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів;

проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

сприяння соціальному і економічному розвитку районів та мі,створення сприятливих умов для їх інвестиційної привабливості.

 

Критерії досягнення:

бюджетна автономія місцевих бюджетів та підвищення їх фінансової самостійності;

виконання планових надходжень до районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 22027,4 тис. грн. (загальний фонд – 18390,5 тис. грн., спеціальний фонд – 3636,9 тис. грн.);

цільове використання бюджетних коштів,забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

 

2.1.2. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Умови функціонування:

недосконалість нормативно-правової бази з надання адміністративних послуг; обмеженість доступу суб’єктів підприємницької діяльності до фінансових

ресурсів, у тому числі через високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

10

 

 

 

Мета: дерегуляція підприємницької діяльності, сприяння інвестиційної та інноваційної підтримки малого і середнього підприємництва,розвитку дієвої інфраструктури підтримки бізнесу.

 

Основні завдання:

забезпечення ефективної діяльності центрів надання адміністративних послуг;

здійснення заходів з дерегуляції підприємницької діяльності; надання інформаційно-консультативної, ресурсної та освітньої підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

Критерії досягнення:

підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема забезпечення необхідною кількістю працівників центрів надання адміністративних послуг, облаштування необхідним обладнанням; забезпечення центрів приміщеннями площа яких відповідає вимогам законодавства;

питома вага реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) становитиме 29,0 %;

кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення збільшиться з 107 до 109 одиниць;

чисельність найманих працівників на малих підприємствах збільшиться з 1,0 до 1,1 тис. осіб.

 

2.1.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Умови функціонування:

низький рівень державної фінансової підтримки інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки;

відсутність системи страхування ризику інвесторів; високі відсоткові ставки на отримання кредитних ресурсів;

відсутність системи гарантій стабільності для забезпечення довгострокового фінансування інвестиційних проектів;

недосконалість системи статистичного обліку показників обсягів залучення прямих іноземних інвестицій.

 

Мета: створення конкурентоспроможного та позитивного іміджу Тарутинського району на міжнародній арені, високого рівня інвестиційної привабливості району з метою збереження вкладених та залучення додаткових іноземних інвестицій.

 

Основні завдання:

постійне відстеження та аналіз показників інвестиційної діяльності; мобілізація всіх існуючих ресурсів для залучення як вітчизняних,так і іноземних інвестицій в економіку регіону; сприяння реалізації інвестиційних проектів у рамках державно-приватного партнерства;

сприяння проведенню бізнес-форумів,семінарів, круглих столів та іміджевих заходів з питань інвестиційної політики за участю представників закордонних ділових кіл;

постійна актуалізація та оновлення переліку інвестиційних проектів, які реалізуються та плануються до реалізації на території району.

 

Критерії досягнення:

за рахунок усіх джерел фінансування планується освоїти 45,5 млн. грн. капітальних інвестицій;

спрямування основної частки капітальних інвестицій на розширення, реконструкцію, технічне та технологічне переозброєння діючих підприємств;

реалізація інвестиційного проекту з будівництва сучасного свинокомплексу на 27,0 тис. голів ТОВ «Тарутинська аграрна компанія».

 

11

 

2.1.4. РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, СФЕРИ ПОСЛУГ. ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Умови функціонування:

зниження реальної купівельної спроможності населення,погіршення фінансового стану підприємств, що впливає на фінансово-господарську діяльність торговельних мереж регіону;

високий рівень залежності вітчизняної економіки від вартості основних енергоносіїв;

недосконалість методів державного регулювання внутрішньої торгівлі та сфери послуг;

недосконалість системи статистичного обліку показників цінової ситуації.

 

Мета: недопущення зниження рівня життя населення та забезпечення його потреби у високоякісних товарах та послугах, стримування інфляційних процесів та доступність основних споживчих товарів широким верствам населення, удосконалення системи контролю у сфері захисту прав споживачів.

 

Основні завдання:

постійне відстеження та аналіз показників сфери внутрішньої торгівлі і послуг та цінової ситуації на основні продовольчі товари;

реалізація на регіональному рівні повноважень щодо державної цінової політики;

сприяння у вирішенні проблемних питань функціонування підприємств сфери торгівлі та послуг;

започаткування створення мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції в районі;

проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, в яких братимуть активну участь виробники сільськогосподарської продукції та переробні підприємства району;

розширення присутності представників регіональних товаровиробників в торговельних мережах району.

Критерії досягнення:

обсяг обороту роздрібної торгівлі прогнозується на рівні 46,0 млн. грн., що у порівняних цінах на 4,1 % більше 2015 року;

індекс споживчих цін очікується на рівні 125,0 %.

 

До кінця 2016 року планується розширення діючих торговельних мереж району та введення в експлуатацію нових торговельно-розважальних центрів.

 

2.1.5. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ

 

Умови функціонування:

низька конкурентоспроможність значної частини української промислової продукції, що зумовлена високою залежністю від імпорту енергоносіїв, сировини, машин та устаткування;

недостатність фінансової, організаційної та інформаційної державної підтримки експорту;

недостатнє інвестування експортоорієнтованих проектів;

низький розвиток системи сертифікації та контролю якості експортної продукції при зростанні на світових ринках вимог не тільки до науково-технічних параметрів, а і до споживчих та екологічних характеристик,що примушує вітчизняних експортерів збувати свою продукцію за зниженими, демпінговими цінами;

розрив традиційних виробничих та коопераційних зв’язків підприємствами країн СНД та Східної Європи.

12

 

Мета: стабілізація та розвиток цілісного співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними торговельними структурами для створення сприятливих умов розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

 

Основні завдання:

пошук нових перспективних ринків збуту продукції регіонального виробництва;

реалізація спільних міжнародних проектів та програм;

активізація співпраці у рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС; приймати участь при проведенні засідань ради експортерів Одеської області із залученням міжнародних експертних організацій;

організація і проведення заходів, націлених на просування регіонального продукту на міжнародні ринки;

проведення комплексного аналізу експортного потенціалу району.

 

Критерії досягнення:

за умов планомірної стабілізації вітчизняної економіки експорт товарів та послуг району досягне 6150 тис. дол. США, що на 1,1 % більше (очікуваного) рівня 2015 року, імпорт – 1000 тис. дол. США – на 1,1 % менше); 

підвищення рівня обізнаності міжнародних ділових кіл про виробників Тарутинського району. 

 

2.1.6 ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТІВНІСТЬ

 

Умови функціонування:

залежність електропостачання споживачів району від режиму роботи Молдавської ДРЕС;

забезпечення реалізації загальнодержавної стратегії скорочення споживання природного газу та зменшення енергетичної залежності держави від його імпорту;

відсутність власного виробництва електроенергії.

 

Мета: раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

 

Основні завдання:

впровадження проектів, спрямованих на використання заощаджуючи технологій, зокрема, альтернативних та нетрадиційних видів палива;

проведення спеціалізованими організаціями енергетичного аудиту будівель, установ, у тому числі власності територіальних органів громадських об’єднань, для подальшого планування заходів з енергозбереження;

затвердження лімітів споживання енергоносіїв для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

розміщення соціальної реклами, інформаційних та аналітичних матеріалів у друкованих засобах масової інформації, інтернет-виданнях та інформаційних агентствах, створення тематичних радіопрограм для стимулювання населення до здійснення енергоощадних заходів;

проведення підприємствами комунальної теплоенергетики інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо ефективного використання енергетичних ресурсів і питної води.

 

Критерії досягнення:

продовження модернізації електричних підстанцій;

встановлення електричних та теплоакумуляційних котлів для скорочення споживання природного газу як в закладах соціальної сфери, так і населенням;

реалізація заходів з енергозбереження установ соціальної сфери житлових будинків (заміна віконних блоків на металопластикові, впровадження енергозберігаючих ламп, ремонт та утеплення покрівель, ін.).

13

2.1.7. ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 

Умови функціонування:

недостатність наповнення інформаційної бази державного земельного кадастру;

несвоєчасність дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства щодо періодичності проведення нормативної грошової оцінки земель для визначення розмірів земельного податку та орендної плати;

необхідність дотримання вимог законодавства щодо оформлення прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, в тому числі прав на їх оренду, відповідно до положень Земельного кодексу України на конкурентних засадах (земельних торгах) у формі аукціону;

недостатній контроль за надходженням коштів до місцевих бюджетів від плати за землю.

 

Мета: раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району.

 

Основні завдання:

проведення робіт з інвентаризації земель;

проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель;

проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення державної власності.

 

Критерії досягнення:

  реалізація заходів Регіональної програми розвитку земельних відносин та охорони земель на 2009-2017 роки, зокрема:

проведення робіт з інвентаризації земель державної власності сільськогосподарського призначення на території району;

Реалізація даних заходів забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів, дозволить створити інформаційну базу щодо об’єктів землеустрою, здійснити розподіл за видами власності на землю, забезпечити умови для оптимального оподаткування, сприятиме врегулюванню земельних відносин при передачі землі у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок.

 

2.2. Розвиток реального сектору економіки

 

2.2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова сучасної індустрії.

 

Стратегічні цілі: відновлення виробничого потенціалу, впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку індустрії.

 

Умови функціонування:

високий ступінь зносу основних фондів;

високі відсоткові ставки комерційних банків, особливо на довгостроковий період;

висока енергоємність виробництва та обмеження споживання енергоресурсів;

підвищення цін на енергоносії, частка яких у структурі собівартості продукції надто висока, особливо у хімічній та металургійній галузях виробництва;

несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість підприємствам – експортерам вітчизняної продукції;

14

 

зниження попиту на продукцію вітчизняних та іноземних товаровиробників на внутрішньому ринку;

необхідність забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами робочих професій;

зниження рівня інноваційно-інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

 

Мета: забезпечення функціонування діючих промислових підприємств, сприяння переходу на європейські стандарти якості продукції вітчизняного промислового виробництва, зростанню її конкурентоспроможності з імпортними товарами та пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами.

 

Основні завдання:

Для органів влади:

надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для та формують економіки району економічний потенціал району;

з метою регулювання споживання енергоресурсів сприяння вирішенню проблемних питань, що впливають на забезпечення технологічних процесів підприємств;

проведення нарад, зустрічей, консультацій щодо оптимізації впливу складної економічної ситуації на фінансово-господарську діяльність підприємств;

сприяння реалізації перспективних напрямків розвитку підприємств;

Для суб’єктів господарювання:

запровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій, перехід на альтернативні види палива;

розширення присутності продукції регіональних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках з адаптацією до європейських та світових стандартів.

 

Критерії досягнення:

забезпечення приросту обсягів виробництва промислової продукції не менше ніж на 1 %;

збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 2,1% та її частки у загальному обсязі по області до 2,5 %;

збереження існуючих та створення нових робочих місць (15);

зростання заробітної плати працівників промисловості на 5-8 %;

завершення реалізації інвестиційних проектів щодо розширення діючих виробництв та запровадження сучасних технологій;

забезпечення участі районних виробників у обласних, всеукраїнських, регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, ділових зустрічах, презентаціях продукції промислових підприємств ( не менше 2 заходів).

 

2.2.2. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ТА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розвиток високопродуктивного аграрного виробництва.

 

Стратегічні цілі: ефективне функціонування аграрної сфери, розвиток ринкової інфраструктури, стабільне зростання виробництва продукції тваринництва, в першу чергу молочного скотарства.

 

Умови функціонування:

зниження родючості земель, необхідність впровадження енерго- та вологозберігаючих технологій;

залежність результатів сільськогосподарського виробництва від природно-кліматичних умов;

15

 

застаріла система зрошення сільськогосподарських земель, підвищення цін на енергоносії;

незадоволення потреб споживачів регіону у м’ясі власного виробництва;

відсутність в районі птахофабрики;

нестабільність цін на продукцію сільського господарства;

недосконале функціонування інфраструктури аграрного ринку;

зростання безробіття в сільській місцевості.

 

Мета: забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі шляхом дотримання обґрунтованих сівозмін, зменшення залежності від вирощування монокультур, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 

Основні завдання:

раціональне використання природних ресурсів, особливо земель сільськогосподарського призначення, удосконалення структури посівних площ та впровадження у виробництво елементів науково обґрунтованої системи землеробства передової техніки та технологій вирощування сільськогосподарських культур;

створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення.

 

Критерії досягнення:

забезпечення виробництва валової продукції рослинництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 419,3 млн. грн.;

забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 102,5 млн. грн.;

забезпечення виробництва зерна - в обсязі 149,0 тис. тонн, олійних культур – 25,0 тис. тонн, винограду – 15,0 тис. тонн, молока – 17,0 тис. тонн, м’яса (реалізація) –
3392,4 тонн, яєць – 14 млн. штук.

 

2.3. Соціальна сфера

 

2.3.1. РИНОК ПРАЦІ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: формування активного бізнес-середовища.

 

Умови функціонування:

скороченням кількості зайнятих та збільшенням чисельності безробітних;

невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі та недостатній рівень кваліфікації осіб, які шукають роботу;

наявність молодіжного безробіття (19,7 % від кількості зареєстрованих безробітних – молодь віком до 35 років);

«тіньова» зайнятість;

низький рівень доходів населення та мотивації до праці; міждержавна міграція робочої сили (щорічно зростають обсяги українських трудових мігрантів працездатного віку, які працюють по трудовим контрактам у іноземних роботодавців – понад 10 тис. осіб).

 

Мета: недопущення зростання безробіття, підвищення економічної активності населення, сприяння продуктивній зайнятості шляхом здійснення заходів з державного регулювання ринку праці, збереження кадрового потенціалу підприємств.

 

 

 

 

16

 

Основні завдання:

реалізація заходів Програми зайнятості населення Тарутинського району на період до 2017 року;

організація громадських і тимчасових робіт для безробітних;

організація професійного навчання безробітних та надання профорієнтаційних послуг;

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

 

Критерії досягнення:

утворення в усіх сферах економічної діяльності 350 робочих місць;

працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 1030 зареєстрованих безробітних;

залучення до участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру до 350 осіб;

охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 250 осіб;

кількість населення, зайнятого економічною діяльністю (за методологією МОП), скоротиться до 1000 осіб, рівень зайнятості – до 53,2 %;

рівень безробіття, визначеної за методологією МОП становитиме 7,0 %;

рівень зареєстрованого безробіття очкується на рівні 2015 року і становитиме 3,2 %.

 

2.3.2. ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗПРОБІТНА ПЛАТА 

 

Умови функціонування:

зниження реальних доходів населення;

значне скорочення чисельності штатних працівників;

 

Мета: виведення зайнятості населення із «тіні», забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Основні завдання:

активізація діяльності місцевих комісій з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, робота із підприємствами у розрізі галузей економіки;

постійна робота місцевих робочих груп з виявлення додаткових резервів надходжень до бюджету від сільськогосподарських підприємств Тарутинського району у напрямі збільшення рівня фонду оплати праці (особливо великих землекористувачів);

постійна та скоординована робота територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та органів державної виконавчої влади в напрямках:

недопущення фактів виплати заробітної плати у «конвертах»;

контроль за своєчасною виплатою заробітної плати і не нижче за встановленого законодавством мінімального рівня;

контроль за дотриманням умов колективних договорів та генеральних угод в частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

недопущення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності роботи районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду України та запобігання випадків неплатоспроможності.

 

Критерії досягнення:

доведення рівня середньої заробітної плати по району до 2536 грн.;

зростання середньомісячної заробітної плати;

недопущення заборгованості з виплати заробітної плати.

17

 

2.3.3. СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування населення.

 

Умови функціонування:

низький рівень охоплення малозабезпеченого населення, ветеранів війні та праці соціальною підтримкою;

високий рівень бідності в сільській місцевості, який значно перевищує рівень бідності у містах;

збереження існуючої мережі державних інститутів надання соціальної підтримки неповнолітнім;

необхідність соціального забезпечення вимушено переміщених осіб, що перебувають на території Тарутинського району;

наявність заборгованості із заробітної плати, відсутність ефективної системи надання державної допомоги.

 

Мета: проведення ефективної регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство.

 

Основні завдання:

реалізація заходів районної цільової програми підтримки малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки;

своєчасне забезпечення надання цільової адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення району та сім’ям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, вимушено переміщеним особам;

забезпечення максимального охоплення інвалідів, ветеранів ті інших категорій малозабезпечених громадян житловими субсидіями на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива та скрапленого газу;

своєчасне забезпечення надання щомісячних стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилось 90 років і більше, за рахунок місцевих бюджетів;

своєчасне забезпечення надання адресної допомоги сім’ям загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

своєчасне забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги колишнім політв’язням і репресованим;

своєчасне забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та ветеранів війни в санаторіях Одещини;

своєчасне забезпечення надання матеріальної допомоги на оздоровлення інвалідів загального захворювання та з дитинства в санаторіях Одещини;

створення для інвалідів безперешкодного доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, з урахуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту;

удосконалення системи соціального обслуговування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

18

створення, функціонування та систематичне поповнення інформаційної «Електронної карти архітектурної доступності», яка дасть змогу охопити близько 40 тис. об’єктів;

підвищення громадянської та патріотичної свідомості населення та забезпечення підвищення соціальної активності осіб з обмеженими можливостями.

 

Критерії досягнення:

надання адресної допомоги не менше 1 сім’ї загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

надання довічних стипендій не менше 8 громадянам віком старше 90 років;

надання додаткової адресної матеріальної допомоги щоквартально по 500 грн. 43 багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років);

надання підтримки не менше 5 сім’ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю, у вигляді додаткової адресної матеріальної допомоги щоквартально по 500 грн.;

підвищення рівня матеріального забезпечення не менше 53 ветеранів Великої Вітчизняної війни;

надання матеріальної підтримки малозабезпеченим громадянам району щодо газифікації помешкань за особистими заявами;

щорічне оздоровлення близько 6 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 8 ветеранів війни, близько 10 інвалідів загального захворювання та з дитинства;

створення електронного реєстру громадських організацій інвалідів;

забезпечення слуховими апаратами і засобами корекції зору не менше 25 ветеранів війни та інвалідів;

охоплення зубним протезуванням не менше 17  учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни;

забезпечення щорічними комплексними медичними оглядами 343 ветеранів війни у сільській місцевості.

 

 

2.3.4. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: реформування житлово-комунальної сфери та підвищення якості комунальних послуг.

 

Умови функціонування:

незадовільний стан інженерних мереж, який призводить до значних втрат, зниження якості та підвищення собівартості послуг, що стає додатковим фактором фінансової неспроможності підприємств;

незадовільний екологічний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання, як наслідок наявність потенційної загрози ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в районі;

незадовільний технічний стан, застосування застарілих технологій та обладнання систем питного водопостачання та водовідведення;

висока енергоємність систем централізованого питного водопостачання та водовідведення;

обмеженість інвестицій та дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання і водовідведення;

недостатнє фінансування робіт, спрямованих на відновлення житлового фонду;

 

19

 

відсутність держзамовлення на будівництво житлових будинків, у які будуть переселені мешканці аварійних та ветхих будинків;

невирішеними залишаються питання фінансування розвитку, інженерних споруд, елементів благоустрою територій та заходів, спрямованих на поводження з безпритульними тваринами;

низька платіжна дисципліна населення за житлово-комунальні послуги.

 

Мета: ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення району якісними житлово-комунальними послугами.

 

Основні завдання:

підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги підприємствами за допомогою проведення роз’яснювальної та претензійно-позовної роботи з населенням, а також укладання договорів реструктуризації заборгованості;

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки питної води та очищення стоків;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг;

стимулювання інвестиційної діяльності підприємств галузі з метою модернізації та реконструкції виробничо-технологічних фондів;

стимулювання створення органів самоорганізації населення.

 

Критерії досягнення:

зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

ремонт і заміна водопровідних мереж, придбання водонапорних колонок, придбання станції для артсвердловини

2.4. Гуманітарна сфера

 

2.4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: підвищення якості та доступності медичних послуг.

 

Умови функціонування:

низький рівень народжуваності, висока смертність, від’ємний природний приріст і демографічне старіння населення в Тарутинському районі;

подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неін-фекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні ново-утворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби;

збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІД, розладів психіки серед осіб молодого віку.

 

Мета: поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

 

 

20

Основні завдання:

реалізація заходів районної цільової програми «Здоров’я» на 2014-2018 роки»;

подальший розвиток та удосконалення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню району шляхом відкриття нових амбулаторій загальної практики/сімейної медицини;

поліпшення надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості;

розширення та удосконалення спеціалізованої високотехнологічної медичної допомоги третинного рівня.

 

Критерії досягнення:

зменшення малюнкової та материнської смертності;

поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби (у т. ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД), серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям.

збільшення доступності медичної допомоги для населення;

удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

проведення поточних ремонтів у медичних закладах;

організація єдиної диспетчерської служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.

проведення капітального ремонту приміщень комунального підприємства «Тарутинській районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Будішевська № 51, смт. Бородіно створення Центру матері і дитині на загальну суму 1925,0 тис. грн..

2.4.2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСВІТИ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розвиток сучасної високоякісної освіти та науки.

 

Стратегічні цілі: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Дошкільна освіта

 

Умови функціонування: 

низький рівень забезпечення матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів сільської місцевості;

значний рівень потреби в додаткових місцях у дошкільних навчальних закладах.

 

Мета: забезпечення рівного доступу кожної дитини до дошкільної освіти; створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах.

 

Основні завдання:

розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;

відновлення діяльності закладів (груп), що не функціонують;

реконструкція пристосованих приміщень для утворення нових дошкільних закладів (груп).

 

Критерії досягнення:

закінчення капітального ремонту дитячого садка на 47 місць в смт. Березине в сумі 2500,0 тис. грн..;

Загальна середня освіта

 

Умови функціонування:

значна кількість малокомплектних шкіл в сільській місцевості:

- ЗНЗ І-ІІ ст. з наповнюваністю до 40 учнів - 6 закладів;

- ЗНЗ І-ІІІ ст. з наповнюваністю до 100 учнів - 14 закладів;

неможливість оптимізації мережі без згоди громади;

21

зменшення середньої наповнюваності класів;

необхідність у поновленні парку шкільних автобусів;

необхідність завершення комп’ютеризації ЗНЗ І ступеня, ЗНЗ І-ІІ ступенів у зв’язку із введенням інформатики з 2-ого класу;

підключення ЗНЗ до мережі Інтернет;

використання Інтернет-зв’язку між закладами та установами освіти, органами управління освіти;

недостатнє навчально-методичне забезпечення вивчення болгарської та гагаузької мов;

збільшення кількості закладів освіти з двомовним режимом навчання, що негативно впливає на якість викладання базових предметів;

недостатнє ресурсне забезпечення неперервного підвищення кваліфікації викладачів мов національних меншин;

відсутні приміщення для занять фізичною культурою (окремі заклади освіти).

 

Мета: підвищити якість результатів навчання й виховання дітей через впровадження перспективних педагогічних і інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення компетентності та кваліфікації педагогічних кадрів.

 

Основні завдання:

забезпечення належного рівня організації харчування, медичного обслуговування, розвиток соціально-психологічної служби системи освіти;

забезпечення ЗНЗ навчальними комп’ютерними комплексами та підключення їх до мережі Інтернет, у тому числі й через районний освітній портал;

забезпечення всебічної підтримки обдарованої учнівської молоді через моральне та матеріальне заохочення учнів і педагогічних працівників до участі в інтелектуальних, спортивних, мистецьких, масових заходах, розширення мережі районних і міських малих академій наук;

перехід старшої школи до профільного навчання учнів;

забезпечення учнів початкової школи та пільгового учнівського контингенту безоплатним харчуванням;

забезпечення підвезенням учнів до шкіл сільської місцевості, які знаходяться за межами пішохідної доступності;

створення належних умов навчання дітей з особливими потребами.

 

Критерії досягнення:

охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9 % від їх загальної кількості;

збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 70 %;

продовження будівництва: Надрічненського НВК Тарутинського району (470 місць);

облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у 95% загальноосвітніх школах;

100 % забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти;

100 % забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому.

 

2.4.3. КУЛЬТУРА ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: розвиток культури та збереження об’єктів культурної спадщини.

 

Культура

 

22

 

Умови функціонування:

аварійний стан закладів культури та мистецтв;

відсутність соціального житла для молодих спеціалістів;

необхідність поповнення книжкових фондів сільських бібліотек району.

 

Мета: збереження базової мережі закладів культури, створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, забезпечення умов для органічної інтеграції національних меншин в українське суспільство.

 

Основні завдання:

реалізація заходів районної програми розвитку культури в Тарутинському районі на 2016-2019 роки;

підняття іміджу району, співучасть у обласному культурному обміні;

поліпшення матеріально-технічного стану закладів та установ культури і мистецтв (особливо у сільській місцевості);

забезпечення розвитку бібліотечної справи району;

відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів, як важливої складової духовної культури українського народу.

 

Критерії досягнення:

проведення інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів;

проведення капітального ремонту Будинку культури в с. Євгенівка на загальну суму 500,0 тис. грн.;

придбання обладнання та устаткування для закладів культури та мистецтв (планові показники – 120,0 тис. грн.);

поповнення бібліотечних фондів;

 

Культурна спадщина

 

Умови функціонування:

збереження пам’яток культурної спадщини;

захист найвизначніших пам’яток у районі від загрози пошкодження, руйнування.

 

Мета: збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини, забезпечення їхнього захисту та раціонального використання.

 

Основні завдання:

виготовлення документації з визначення меж територій та зон охорони пам’яток;

виготовлення облікової документації на об’єкти культурної спадщини;

виготовлення та встановлення охоронних дошок на пам’ятки;

виконання проектних, першочергових протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках історії, архітектури та містобудування. 

 

Критерії досягнення:

упорядкування обліку документації на об’єкти культурної спадщини;

забезпечення матеріалами Зводу пам’яток історії та культури України по району.

 

2.4.4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: розвиток об’єктів фізичної культури і спорту.

 

 

23

 

Умови функціонування:

відсутня ефективна система пропаганди фізичної культури і спорту серед широких верств населення через засоби масової інформації;

необхідність модернізації існуючих та будівництва нових спортивних об’єктів.

 

Мета: формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян, підвищення їх працездатності і розвиток фізичних здібностей людини.

 

Основні завдання: 

реалізація заходів районної програми розвитку фізичної культури і спорту в Тарутинському районі на 2016-2019 роки;

популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку;

забезпечення участі спортсменів і збірних команд у чемпіонатах району та області, Всеукраїнських комплексних спортивних заходах;

сприяння діяльності та розширення мережі дитячо-юнацької спортивної школи;

удосконалення підготовки спортсменів до складу обласних команд.

 

Критерії досягнення:

залучення понад 4,0 тис. осіб до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

проведення районних спартакіад серед школярів, державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань.

 

2.4.5. ПІДТРИМКА СІМЕЙ І МОЛОДІ

 

Молодіжна політика

 

Умови функціонування:

виховання патріотизму, почуття гордості за Україну, розвиток духовності, моральності дітей та молоді, збереження традицій та пропаганда здорового способу життя;

формування поваги до закону та запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі;

розвиток громадської активності молоді, забезпечення постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з молодіжними громадськими організаціями, залучення молоді до проведення культурно-масових заходів та організації їх дозвілля.

 

Мета: здійснення комплексних заходів щодо пропаганди та формування здорового способу життя в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню та розвитку підлітків і молоді.

 

Основні завдання:

реалізація заходів районної комплексної програми «Молодь району» на 2012-2016 роки;

залучення молоді до розроблення пропозицій з удосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики та до вирішення питань місцевого розвитку;

підвищення рівня правової культури молодих громадян, зокрема з питань поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

розвиток учнівського самоврядування у навчальних закладах;

забезпечення працевлаштування учнівської молоді соціально незахищених категорій у вільний від навчання час;

збільшення чисельності молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

24

Критерії досягнення:

залучення до проведення патріотичних заходів майже 2,5 тис. осіб;

призначення 20 обдарованим дітям та молоді стипендії голови райдержадміністрації;

залучення до проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тижнів молодіжного самоврядування;

проведення інформаційно-пропагандистських, профілактичних та мистецьких заходів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання тютюнопаління та вживання наркотиків, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі та запобігання виявам дискримінації молодих людей за будь-якою ознакою;

творчої акції «Мистецтво проти наркоманії»;

залучення до проведення активного позашкільного дозвілля дітей і підлітків 300 дітей;

залучення до 4 тис. молодих людей до проведення районного свята День молоді;

проведення 3 районних семінарів для лідерів молодіжних громадських організацій сіл району.

 

Сімейна політика

Умови функціонування:

збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

існування явища «діти вулиці»;

тенденція до погіршення стану здоров’я дітей.

 

Мета: підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейного способу життя, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх якісного та повноцінного оздоровлення, покращення життєвих умов.

 

Основні завдання: реалізація заходів районної комплексної програми «Українська родина» на 2016-2019 роки;

надання підтримки сім’ям, посилення уваги суспільства до проблем багатодітних і малозабезпечених сімей, створення умов для їх всебічного розвитку;

здійснення заходів щодо матеріальної підтримки багатодітних і малозабезпечених сімей;

підвищення культурного, освітнього, морального рівня сімей та організація культурного дозвілля сімей шляхом проведення культурно-масових заходів місцевого та регіонального рівнів;

збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, розташованих на території району;

 

Критерії досягнення:

забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку 70 % дітей шкільного віку;

стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

забезпечення понад 10 дітей з багатодітних сімей шкільним приладдям до навчального року;

підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми.

 

2.4.6. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: якісний розвиток туристично-рекреаційної сфери.

 

Стратегічні цілі: підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту, раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів регіону, розвиток регіональної інформаційної інфраструктури щодо рекреаційних та туристичних послуг.

25

 

Умови функціонування:

відсутність єдиних методик та стандартів оцінювання якості надання туристичних послуг;

недостатня поінформованість вітчизняних та іноземних туристів щодо туристичного і рекреаційного потенціалу району;

недостатній рівень професійної підготовки суб’єктів туристичної діяльності;

недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення галузі та відсутність якісних багатомовних інформаційних матеріалів з комплексної презентації туристично-рекреаційного потенціалу району;

відсутність у необхідному обсязі інноваційних проектів у сфері туристично-екскурсійного обслуговування.

 

Мета: створення конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту, здатного задовольнити попит вітчизняних та іноземних туристів в якісних туристичних послугах.

 

Основні завдання:

удосконалення інфраструктури туризму шляхом впровадження у вулично-шляхову мережу системи знаків напрямку до видатних місць та об’єктів туристичних відвідувань району;

приймати участь у начальних семінарів та майстер-класів з актуальних питань розвитку сфери туризму та прогресивних форм і методів туристичного обслуговування;

популяризація розвитку соціально-значущих видів туризму: лікувально-оздоровчого, спортивного, екологічного, сільського та сприяння розробці нових тематичних програм туристично-екскурсійного обслуговування;

представлення можливостей туристично-рекреаційного комплексу району в рамках вітчизняних та міжнародних заходів туристичної спрямованості (форуми, виставки, фестивалі тощо);

видання багатомовних рекламно-інформаційних матеріалів щодо туристично-рекреаційного потенціалу району;

сприяння громадським організаціям і суб’єктам туристичної діяльності щодо розробки і реалізації проектів у сфері туризму з залученням коштів міжнародної технічної допомоги.

 

Критерії досягнення:

збільшення обсягу в’їзного туристичного потоку на 2-3,5 %;

зростання коефіцієнта використання місткості готелів та інших засобів тимчасового розміщення до 0,2;

збільшення обсягу експорту послуг на 3,5 %.

 

2.5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

 

2.5.1. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: забезпечення екологічно сприятливих умов життя.

 

Умови функціонування:

надходження шкідливих забруднюючих речовин у довкілля (в атмосферне повітря, ґрунти, поверхневі та підземні води);

охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, формування екологічної мережі.

 

26

Мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення навколишнього середовища, охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, зменшення обсягів відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини.

 

Основні завдання:

Для суб’єктів господарювання:

впровадження нових сучасних технологій на виробництві;

виконання підприємствами заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин;

використання альтернативних видів палива;

Для органів влади:

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог, передбачених дозволами на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

проведення комплексу заходів щодо охорони, збереження і розвитку природно-заповідного фонду та формування екологічної мережі, встановлення меж існуючих та створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

створення реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їх видалення;

здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, веденням суб’єктами господарювання первинного обліку відходів;

будівництво і введення в експлуатацію об’єктів поводження з відходами, а також реконструкція та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних вимог, рекультивація земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища.

 

            Критерії досягнення:

             за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища планується продовжити будівництво  каналізації східної частини смт. Тарутине на загальну суму 2500,0 тис. грн.;

зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,5 %;

збільшення площі природно-заповідного фонду району.

 

2.5.2. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

 

Пріоритет СТРАТЕГІЇ-2020: розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

 

Стратегічні цілі: забезпечення екологічно сприятливих умов життя.

 

Умови функціонування:

проблема утилізації твердих побутових відходів, яких щорічно утворюється;

наявність на території району непридатних для подальшого використання хімічних засобів захисту рослин;

наявність територій з високою потенційністю затоплення та підтоплення.

 

Мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

 

Основні завдання:

реалізація заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами в Тарутинському районі на 2013-2017 роки;

зменшення техногенного навантаження на довкілля, продовження роботи з формування реєстрів об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, місць видалення відходів, паспортизації та інвентаризації відходів;

27

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів і населених пунктів від пожеж;

забезпечення захисту населення від наслідків природних і техногенних аварій та катастроф;

виконання робіт з розчистки русел річок, захист від підтоплення та затоплення населених пунктів району.

 

Критерії досягнення:

виконання заходів щодо забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовища та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів;

захист від підтоплення та затоплення населених пунктів району.

2.5.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОТЯДКУ

Умови функціонування:

зростання злочинності через значний пасажире - вантажний та транзитний потік (зростання потоків нелегальної міграції, кількості спроб прихованого ввезення вогнепальної зброї, боєприпасів та наркотичних речовин);

недостатність фінансової підтримки правоохоронних органів;

необхідність налагодження партнерських відносин між працівниками правоохоронних органів та населенням регіону.

Мета: посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів та військових формувань району.

 

Основні завдання:

реалізація заходів з скорочення дитячої безпритульності та бездоглядності;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності;

протидія незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, вжиття превентивних заходів, спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму в районі;

забезпечення взаємодії районної координаційної групи Антитерористичного центру з місцевими органами виконавчої влади та адміністрацією об’єктів ймовірних терористичних спрямувань, всебічне залучення в антитерористичних заходах можливостей підприємств, установ і організацій;

подальше вдосконалення інформаційної взаємодії, міжвідомчої професійної підготовки особового складу, більш якісне матеріально-технічне та організаційне забезпечення сил та засобів регіональних структур, підвищення їх готовності до проведення антитерористичних заходів на території району;

підвищення рівня та створення умов для ефективного виконання антитерористичними підрозділами покладених завдань у бойових ситуаціях;

реалізація заходів із запобігання та протидії корупції.

 

Критерії досягнення:

зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 4 %;

зниження злочинності в регіоні на 3,5 %.

 

Додаток 1

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2016 рік

 

 

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

економічного і соціального розвитку Тарутинського району на 2016 рік

 

 

Показник

2015 рік,

очікуваний результат

2016 рік, прогноз

2016 р. до 2015 р., %

Індекс промислової продукції, відсотків

100,0

101,0

х

Обсяг реалізованої промислової продукції, тис. грн.

88114,2

90000,0

102,1

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах на малих підприємствах, тис. грн.

18000,0

18400,0

102,2

Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами у загальному обсязі реалізованої продукції, відсотків

29,0

29,0

х

Індекс сільськогосподарського виробництва, відсотків

100,0

93,0

х

Валова продукція сільського господарства у всіх категоріях господарств у цінах 2010 року, всього млн. грн.

561,0

521,8

93,0

у т.ч. рослинництва

450,0

419,3

93,2

тваринництва

111,0

102,5

92,3

Прибуток прибуткових підприємств, відсотків

51,0

51,0

х

Сальдо торговельного балансу, тис. дол. США

5000,0

5141

102,8

Обсяг експорту (товарів та послуг) – всього, тис. дол. США

6083,0

6150,0

101,1

Обсяг імпорту (товарів та послуг) – всього, тис. дол. США

1000,0

989,0

98,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій – всього, тис. дол. США

240,1

240,7

100,2

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, млн. грн.

35,5

45,5

128,2

Обсяги пасажирських перевезень – всього тис. чол.

610,0

650,0

106,6

Оборот роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб) – у фактичних цінах, млн. грн.

44200

46000

104,1

Індекс споживчих цін, відсотків

125,0

112,5

х

Середньомісячна заробітна плата працівників:

 

 

 

номінальна, гривень

2370

2536

107

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, відсотків до попереднього року

80,6

87,5

х

Чисельність населення у віці 15-70 років, зайнятого економічною діяльністю, тис. чол.

15026

15000

99,8

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у відсотках до населення відповідної вікової групи, відсотків

55,6

53,2

х

Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, відсотків до економічно активного населення у віці від 15 до 70 років, відсотків

7,1

7,0

х

 

__________________________________________

Додаток 2

до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Тарутинського району на 2016 рік

 

ПЕРЕЛІК

ПРОГРАМ, ЯКІ ФІНАНСУВАТИМУТЬСЯ З РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ У 2016 РОЦІ

тис. грн.

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Сума

Найменування програми

Сума

1

2

3

4

5

6

7

01

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАЙОННОЇ РАДИ

 

17,0

 

 

17,0

010116

Органи місцевого самоврядування

Програма підтримки розвитку місцевого самоврядування в Тарутинському районі на 2016-2019 роки

15,0

 

 

15,0

070702

Інші заклади і заходи післядипломної освіти

Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування Тарутинського району на 2016-2017 роки

2,0

 

 

2,0

10

ВІДДІЛ ОСВІТИ  ТАРУТИНСЬКОЇ РДА

 

305,0

 

 

305,0

130102

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тарутинському районі на 2016-2019 роки

125,0

 

 

125,0

091106

Інші видатки

Програма «Молодь району на 2012-2016 роки» (стипендія голів РДА та районної ради обдарованим дітям)

30,0

 

 

30,0

091108

Заходи на оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Програма відпочинку та оздоровлення дітей Тарутинського району на період до 2017 року

150,0

 

 

150,0

2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

15

УПРАВЛІННЯ  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ РДА

 

560,0

 

 

560,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Районна цільова програма підтримки малозабезпечених верств населення на 2016-2017 роки

430,0

 

 

430,0

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

Районна комплексна програма підтримки військовослужбовців, учасників анти терористичної операції та членів їх сімей на 2016 -2017 роки

100,0

 

 

100,0

090802

Інші програми соціального захисту дітей

Районна програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року

15,0

 

 

15,0

091102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Програма «Українська родина» на 2016-2019 роки

 

10,0

 

 

10,0

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

Програма «Молодь району» на 2012-2016 роки

5,0

 

 

5,0

24

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТАРУТИНСЬКОЇ  РДА

 

350,0

 

 

350,0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма розвитку культури в Тарутинському районі на 2016-2019 роки

150,0

 

 

150,0

110104

Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Програма «Бессарабський ярмарок на 2016-2019 роки»

200,0

 

 

200,0

73

ВІДДІЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ ТАРУТИНСЬКОЇ РДА

 

10,0

 

 

10,0

070702

Інші заклади і заходи післядипломної освіти

Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Тарутинського району на 2015-2017 роки

10,0

 

 

10,0

 

ВСЬОГО

 

1242,0

 

 

1242,0

 

__________________________________________