18.09.2017

План заходів з реалізації у 2017-2018 роках Стратегії соціально - економічного розвитку у Тарутинському районі до 2020 року

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку району Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік враховує цілі та завдання Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 28 жовтня 2011 року № 272-VI.

Основні завдання та цілі  направлені на виконання заходів по основним напрямкам розвитку району:

1. Створення сприятливих умов для стабілізації економіки району та підвищення її конкурентоспроможності.

1.1. посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевих бюджетів; ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіону.

1.2 дерегуляція підприємницької діяльності, сприяння інвестиційної та інноваційної підтримки малого і середнього підприємництва,розвитку дієвої інфраструктури підтримки бізнесу.

1.3 створення конкурентоспроможного та позитивного іміджу Тарутинського району на міжнародній арені, високого рівня інвестиційної привабливості району з метою збереження вкладених та залучення додаткових іноземних інвестицій

1.4 недопущення зниження рівня життя населення та забезпечення його потреби у високоякісних товарах та послугах, стримування інфляційних процесів та доступність основних споживчих товарів широким верствам населення, удосконалення системи контролю у сфері захисту прав споживачів.

1.5 стабілізація та розвиток цілісного співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними торговельними структурами для створення сприятливих умов розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

1.6 раціональне та економне використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання.

1.7 раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки району

 

 

2. Розвиток реального сектору економіки 

 

2.1. Забезпечення функціонування діючих промислових підприємств, сприяння переходу на європейські стандарти якості продукції вітчизняного промислового виробництва, зростанню її конкурентоспроможності з імпортними товарами та пошуку нових ринків збуту як на території країни, так і за її межами:

- забезпечення приросту обсягів виробництва промислової продукції не менше ніж на 1 %;

- збільшення обсягів реалізованої промислової продукції на 2,0% та її частки у загальному обсязі по області до 0,2 %;

- збереження існуючих та створення нових робочих місць (15);

- проводити виплату заробітної плати працівників промисловості не менш встановленої мінімальної;

- завершення реалізації інвестиційних проектів щодо розширення діючих виробництв та запровадження сучасних технологій;

- забезпечення участі районних виробників у обласних, всеукраїнських, регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, ділових зустрічах, презентаціях продукції промислових підприємств ( не менше 2 заходів)

 

2.2. Забезпечення ефективного функціонування сільськогосподарської галузі шляхом дотримання обґрунтованих сівозмін, зменшення залежності від вирощування монокультур, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках:

 - забезпечення виробництва валової продукції рослинництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 399,0 млн. грн.;

- забезпечення виробництва валової продукції тваринництва у всіх категоріях господарств (у цінах 2010 року) на 103,9 млн. грн.;

- забезпечення виробництва зерна - в обсязі 145,0 тис. тонн, олійних культур – 20,0 тис. тонн, винограду – 15,0 тис. тонн, молока – 15,0 тис. тонн, м’яса (реалізація) –
3290,4 тонн, яєць – 14 млн. штук

 

3. Соціальна сфера

 

3.1 недопущення зростання безробіття, підвищення економічної активності населення, сприяння продуктивній зайнятості шляхом здійснення заходів з державного регулювання ринку праці, збереження кадрового потенціалу підприємств:

          - утворення в усіх сферах економічної діяльності 350 робочих місць;

- працевлаштування на вільні та новостворені робочі місця 1030 зареєстрованих безробітних;

- залучення до участі у громадських роботах та роботах тимчасового характеру до 350 осіб;

- охоплення професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації 250 осіб;

- кількість населення, зайнятого економічною діяльністю (за методологією МОП), скоротиться до 1000 осіб, рівень зайнятості – до 52,2 %;

- рівень безробіття, визначеної за методологією МОП становитиме 6,9 %;

- рівень зареєстрованого безробіття очкується на рівні 2016 року і становитиме 3,2 %.

 

3.2 виведення зайнятості населення із «тіні», забезпечення зростання доходів громадян, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати:

- доведення рівня середньої заробітної плати по району до 4100 грн.;

- зростання середньомісячної заробітної плати;

- недопущення заборгованості з виплати заробітної плати

 

                           

            3.3 проведення ефективної регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці, створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями у суспільство:

  - надання адресної допомоги не менше 1 сім’ї загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у Республіці Афганістан та інших країнах;

- надання довічних стипендій не менше 6 громадянам віком старше 90 років;

- надання додаткової адресної матеріальної допомоги щорічно по 1000 грн. 43 багатодітним сім’ям, які виховують п’ять і більше неповнолітніх дітей (у віці до 16 років);

- надання підтримки не менше 5 сім’ям, які виховують дітей з розумовою відсталістю, у вигляді додаткової адресної матеріальної допомоги щоквартально по 400 грн.;

- підвищення рівня матеріального забезпечення не менше 53 ветеранів Великої Вітчизняної війни;

- щорічне оздоровлення близько 6 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 8 ветеранів війни, близько 10 інвалідів загального захворювання та з дитинства;

- створення електронного реєстру громадських організацій інвалідів;

забезпечення слуховими апаратами і засобами корекції зору не менше 25 ветеранів війни та інвалідів;

- охоплення зубним протезуванням не менше 17 учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих та вдів померлих учасників війни;

- забезпечення щорічними комплексними медичними оглядами 367 ветеранів війни у сільській місцевості.

 

               3.4. ефективне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення району якісними житлово-комунальними послугами:

- зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

- ремонт і заміна водопровідних мереж, придбання водонапорних колонок, придбання станції для артсвердловини.

 

        4. Гуманітарна сфера

 

4.1. поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань:

- зменшення малюнкової та материнської смертності;

- поліпшення результативних показників здоров’я населення на інфекційні хвороби (у т. ч. туберкульоз, ВІЛ/СНІД), серцево-судинні і судинно-мозкові, онкологічні захворювання, удосконалення організації та забезпечення медичної допомоги матерям та дітям.

- збільшення доступності медичної допомоги для населення;

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- проведення поточних ремонтів у медичних закладах;

- організація єдиної диспетчерської служби екстреної (швидкої) медичної допомоги.

 

4.2. забезпечення рівного доступу кожної дитини до дошкільної освіти; створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних навчальних закладах:

- закінчення капітального ремонту дитячого садка на 47 місць в смт. Березине в сумі 2500,0 тис. грн.

 - охоплення всеобучем дітей шкільного віку на рівні не менше 99,9 % від їх загальної кількості;

- збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 70 %;

- продовження будівництва: Надрічненського НВК Тарутинського району (470 місць);

- облаштування внутрішніх санітарно-гігієнічних приміщень у 95% загальноосвітніх школах;

- 100 % забезпечення педагогічними кадрами закладів і установ освіти;

- 100 % забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання і додому.

 

4.3 збереження базової мережі закладів культури, створення умов для розвитку самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення, сприяння інтеграції регіону в світовий культурний та інформаційний простір, забезпечення умов для органічної інтеграції національних меншин в українське суспільство та збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини, забезпечення їхнього захисту та раціонального використання:

- проведення інформаційно-просвітницьких та мистецьких заходів;

- придбання обладнання та устаткування для закладів культури та мистецтв (планові показники – 120,0 тис. грн.);

- поповнення бібліотечних фондів;

- упорядкування обліку документації на об’єкти культурної спадщини;

- забезпечення матеріалами Зводу пам’яток історії та культури України по району.

 

4.4.формування, зміцнення та збереження здоров’я громадян, підвищення їх працездатності і розвиток фізичних здібностей людини.

 -   залучення понад 4,0 тис. осіб до регулярних занять фізичною культурою та спортом;

- проведення районних спартакіади серед школярів, державних службовців всіх рівнів та інших спортивних змагань.

 

4.5. здійснення комплексних заходів щодо пропаганди та формування здорового способу життя в молодіжному середовищі, сприяння соціальному становленню та розвитку підлітків і молоді та підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейного способу життя, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх якісного та повноцінного оздоровлення, покращення життєвих умов.

- залучення до проведення патріотичних заходів майже 2,5 тис. осіб;

- призначення 20 обдарованим дітям та молоді стипендії голови райдержадміністрації;

- залучення до проведення регіонального туру Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, тижнів молодіжного самоврядування;

- проведення інформаційно-пропагандистських, профілактичних та мистецьких заходів з метою популяризації здорового способу життя, запобігання тютюнопаління та вживання наркотиків, профілактики інших негативних проявів у молодіжному середовищі та запобігання виявам дискримінації молодих людей за будь-якою ознакою;

- творчої акції «Мистецтво проти наркоманії»;

- залучення до проведення активного позашкільного дозвілля дітей і підлітків 300 дітей;

- залучення до 4 тис. молодих людей до проведення районного свята День молоді;

- проведення 3 районних семінарів для лідерів молодіжних громадських організацій сіл району.

- забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку 70 % дітей шкільного віку;

- стовідсоткове оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення понад 10 дітей з багатодітних сімей шкільним приладдям до навчального року;

- підвищення рівня обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми.

 

4.6 створення конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту, здатного задовольнити попит вітчизняних та іноземних туристів в якісних туристичних послугах:

- збільшення обсягу в’їзного туристичного потоку на 2-3,5 %;

- зростання коефіцієнта використання місткості готелів та інших засобів тимчасового розміщення до 0,2;

- збільшення обсягу експорту послуг на 3,5 %.

 

5. Природокористування та безпека життєдіяльності людини

 

5.1.забезпечення екологічної безпеки шляхом зниження рівня забруднення навколишнього середовища, охорона, збереження і розвиток природно-заповідного фонду, зменшення обсягів відходів з метою запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я людини:

- за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища планується продовжити будівництво каналізації східної частини смт. Тарутине на загальну суму 2500,0 тис. грн.;

- зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,5 %;

- збільшення площі природно-заповідного фонду району.

5.2 забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:

- виконання заходів щодо забезпечення повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовища та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання, перероблення та утилізації твердих побутових відходів;

- захист від підтоплення та затоплення населених пунктів району.

 

5.3.посилення захисту життя і здоров’я людей, дотримання режиму законності та правопорядку, громадської безпеки, забезпечення ефективності здійснення заходів щодо профілактики правопорушень, протидії злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, підвищення готовності органів влади до реалізації завдань із запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території району, створення належних умов для ефективної діяльності правоохоронних органів та військових формувань району:

- зменшення випадків втягнення дітей у протиправну діяльність на 4,5 %;

- зниження злочинності в регіоні на 4,5 %.