17.08.2018

ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ у січні-липні 2018 року1

У результаті загального скорочення у січні–червні 2018р. кількість населення району зменшилась на 159 осіб і, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 40817 осіб.

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2809 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 253,6 тис.грн. 

Крім того, у січні–червні 2018р. 2767 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 8515,8 тис.грн. Отримали зазначені субсидії у червні 2018р. 975 домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій готівкою склала 2931,0 тис.грн.

           Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2018р. склала 3996 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2018р. становила 5309 грн, що на 3,2% більше, ніж у ІІ кварталі 2017р.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2018р. становив 56071,4 тис.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 1155,4 тис.грн.

У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 49103 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,6% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили  1192,1 грн.

Станом на 1 серпня 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 1851,9 тис.ц зерна, що на 2,0% менше, ніж на 1 серпня 2017р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 42,6 ц (на 3,4% менше, ніж на початок серпня торік).

У січні–липні 2018р. у сільськогосподарських підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації сільськогосподарських тварин на забій у живій вазі) становили 997 т, що порівняно з січнем–липнем 2017р. більше на 19,8%, молока – 279 т, що на 14,8% менше. 

За оперативними даними, на 1 серпня 2018р. кількість великої рогатої худоби у сільськогосподарських підприємствах  становила 298 голів, що більше, ніж на 1 серпня 2017р. на 6,0%, у тому числі корів – 141 голову (на 0,7% більше). Кількість свиней становила 15387 голів (на 20,4% менше), овець та кіз – 14946 голів (на 10,0% більше). 

У січні–червні 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 55433,6 тис.грн, що складає 0,2% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 1347,1 грн.

Послугами автомобільного транспорту скористалися 127,1 тис. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 6,3 млн.пас.км, що відповідно на 16,6% та 22,4% менше, ніж у січні–липні 2017р.

У січні–червні 2018р. обсяг експорту товарів становив 3334,5 тис.дол. США, обсяг імпорту товарів – 1401,0 тис.дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне у розмірі 1933,5 тис.дол. США.